pondělí 16. dubna 2018

KALENDÁRIUM 18


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo osmnáctý měsíc po referendu
(13. 3. 2018 – 13. 4. 2018)


20.3. FV: zadluženost města roste (t.č. přesahuje 135 mil Kč), na koupaliště je v rozpočtu 2018 vyčleněno zatím 20 mil Kč z úvěru KB - čerpání úvěru je povoleno jen do března 2019, od 2019 podle rozpočtového výhledu budou velmi omezené zdroje města na investice (např. v 2019 je na kapitálové výdaje plánováno 11 mil Kč)

28. 3. Stavební komise: jedním z bodů jednání bylo téma Koupaliště. Přítomni byli také zástupci Centroprojektu a další hosté. Jednání trvalo hodinu. Závěry: chybí vodoprávní vyjádření, chybí požárně bezpečnostní řešení, Centroprojekt dělá jen bazény a technologii, zbytek dělá jiná firma. Menší koupaliště znamená podle starosty úspory (původní objem vody byl 3 700 m3, nový objem bude 1 900 m3, tj. téměř poloviční), starosta oznámil, že KOUPALIŠTĚ LETOS NEBUDE.

3. 4. ŽÚ:
ve slově starosty zaznívá „…jeho otevření (koupaliště) v letošním létě se však zcela upřímně řečeno stává spíše zbožným přáním…“ a „než šidit kvalitu kvůli stihnutí letního termínu, je lepší udělat věci pořádně a s dobrou životností…“, v článku Petra Matury, vedoucího odboru investic a dopravy se uvádí, „…je ohrožen slib, že koupaliště bude otevřeno letos v létě…“ s odkazem na chyby v projektové dokumentaci Centroprojektu v důsledku jeho přetíženosti. Projektant prý předložil minimum vyjádření od dotčených orgánů státní správy, které jsou nezbytnou přílohou zadávací dokumentace, posouvá se termín vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Ve volebním medailonku Otevřené Úvaly o koupališti mlčí, občan J. Jelínek mimo jiné upozorňuje ve svém článku na neoprávněnou demolici na koupališti s rizikem jeho poškození a zpochybňuje kompetenci při provádění zásahů do bazénových van.

4. 4. Dodatek ke smlouvě s CENTROPROJEKT Group z 25.1./13.2.2018 – na webu města jsme náhodně objevili Dodatek ke smlouvě s Centroprojektem. Řeší zásadní změny, např. posun termínů dodávky projektové dokumentace v bodu 1, odst. 3.1. na „do 15. ledna 2018“ (místo do 10 týdnů od podpisu Smlouvy) a v bodu 3, odst. 3.1. na „do 10 týdnů od předání PD pro územní řízení a PD pro stavební povolení Zadavateli“ (místo 10 týdnů od vydání staveb.povolení). Změny termínů plnění jsou posunuty s odvoláním na požadavky stavební komise v souvislosti s přemístěním brouzdaliště. O tomto dodatku nebyla na stavební komisi 28. 3. žádná zmínka! Kromě toho byla na stavební komisi zpochybňována legálnost dodatečné revokace hlasování o brouzdališti. 

7. 4. Ukliďme stezku od koupaliště po Stonehenge: opravili jsme hlavně lávku přes Výmolu, kterou poškodil neznámý vandal, posbírali jsme odpadky na trase, nahlásili jsme městu rizikovou znečištěnou oblast kolem vybydlené chatky nedaleko od Stonehenge.

čtvrtek 12. dubna 2018

UKLIDILI JSME STEZKU KE KOUPALIŠTI


Vloni jsme si mákli při srovnání cesty kolem koupaliště, protože jsme chtěli, aby byla lépe průchozí. To se podařilo. Letos jsme nic podobného neplánovali. Dostali jsme ale upozornění, že někdo vandalsky odstranil zábradlí z lana na lávce, která spojuje cestu kolem čističky na koupaliště a Stonehenge a kterou postavili nadšenci na vlastní náklady před 2 lety. Víme, že lávka je hojně využívaná. Bez lana by hrozilo nebezpečí pádu do znečištěné Výmoly.

Narychlo jsme se proto dohodli s několika členy aktivity Zachraňme koupaliště a zorganizovali jsme opravu lávky a úklid stezky od Stonehenge ke koupališti (na této stezce jsme loni uspořádali akci pro děti a jejich rodiče nazvanou Cesta májového překvapení).


Lávka je tedy opět bezpečná a stezka je očištěná od odpadu. Město nám vyšlo vstříc a přislíbilo zajistit odvoz pytlů.


Nepříjemný zážitek nám připravil neskutečný nepořádek u vybydlené chatky v lese na svahu pár metrů od Stonehenge. Na úklid by naše pytle nestačily! Slyšeli jsme, že na nepořádek bylo město upozorňováno občany již v minulosti. Tuto skutečnost jsme nahlásili 9. dubna starostovi panu Boreckému a tajemnici města paní Tesařové s žádostí o zajištění nápravy.


Na konci jsme odevzdali naplněné pytle. Bylo krásné slunečné počasí, takže jsme si společně skvěle „zapiknikovali“ a probrali aktuální stav kolem obnovy koupaliště.

Z posledních zpráv od vedení města bohužel vyplývá, že KOUPALIŠTĚ LETOS NEBUDE. Ale to už je jiná kapitola….

občanská aktivita Zachraňme koupaliště


pátek 16. března 2018

Koupaliště TAM a TADY II


Koupaliště TAM a TADY II
aneb když dva dělají totéž, výsledek se může lišit

Hezký dobrý den, vážení přátelé,

dnes bych se s Vámi rád podělil o skutečnosti z rekonstrukce koupaliště v Krnově a v Úvalech. Krnovské koupaliště sledujeme jako inspiraci od referenda v roce 2016, byli jsme si ho prohlédnout osobně a hovořili s odpovědnými pracovníky.

Rekonstrukce koupaliště v Krnově a našeho koupaliště v Úvalech mají totiž hodně společného. Že to tak nevypadá? Posuďte sami:

Cíl v Úvalech i v Krnově: otevřít koupaliště pro veřejnost v letní sezóně 2018.

ÚVALY
Referendum 2016 (75% z hlasujících je pro obnovu koupaliště) a slib starosty města, že koupaliště bude otevřeno nejpozději v sezóně 2018.
Proběhly nekoordinované bourací práce v září 2017, do dnešní doby není projekt, ani jiné potřebné dokumenty potřebné pro realizaci stavby. V červenci 2017 proběhlo výběrové řízení na projektanta a vybrán byl Centroprojekt Group Zlín, tedy stejný dodavatel jako byl vybrán pro obnovu koupaliště v Krnově.
Informace o projektu koupaliště na stránkách města http://www.mestouvaly.cz/mesto/majetek-a-investice-mesta/probihajici-investice-mesta/?more=796#msg796 nejsou dlouho aktualizované.
Výsledek: koupaliště je v současné době zdevastované neodborným zásahem na pokyn města. Nevypadá jako ono proklamované koupadlo 21. století. Proč nebo v čí prospěch se tak děje?
Budou se ještě někdy Úvaláci koupat ve svém koupališti starém přes 75 let?

KRNOV
Krnov se pustil do prosté opravy již nevyhovujícího koupaliště. V roce 2016 o tom rozhodli zastupitelé na svém prosincovém zasedání, když schválili zpracování dalšího stupně projektové dokumentace podle studie rekonstrukce venkovního koupaliště, kterou pro město vytvořila společnost Centroprojekt Group Zlín. Pro tuto variantu hlasovalo čtrnáct zastupitelů, proti byli dva a šest se hlasování zdrželo. Krnovští mají tedy od svého vedení závazný slib!
Výsledek: podle stávající dokumentace a postupu prací je zřejmé, že se V Krnově ještě letos koupaliště otevře.
Informace o projektu koupaliště na stránkách města http://www.krnov.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=7455&query=+koupali%C5%A1t%C4%9B+2018&submit.x=12&submit.y=16 jsou průběžně aktualizované.
Krnováci tak budou mít po 75 letech krásné funkční koupaliště.

 Zájem veřejnosti o koupaliště v Úvalech se mimo jiné projevuje i v dotazech:
Dobrý den pane Borecký, zajímalo by mne, jak to vypadá s rekonstrukcí koupaliště. Dívala jsem se na stránky města, kde jsou informace o koupališti. Poslední příspěvek je zde z 6. 10.2017. V aktuálním Životě Úval není koupaliště uvedeno ani v probíhajících projektech města. Bude tedy letos koupaliště zrekonstruováno a otevřeno? Děkuji. S pozdravem Martina Krejsová (Vloženo 12. 1. 2018)
Dobrý den paní Krejsová,
loni na podzim proběhly přípravné práce pro rekonstrukci koupaliště – demoliční práce starého objektu filtrace, sprch, dětských brouzdališť a zbytku nebazénového zázemí koupaliště. Současně společnost Centroprojekt zpracovávala projektovou dokumentaci pro rekonstrukci bazénů a filtrace vody. Na konci ledna bude předána dokumentace pro provedení stavby a bude vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele prací. Počátkem dubna by se tak měly rozběhnout samotné stavební práce tak, aby v létě mohlo být koupaliště alespoň v částečném provozu otevřeno (dodělávky nebazénových částí koupaliště budou probíhat nejspíše i v létě a na podzim).
S pozdravem,
Petr Borecký, starosta města, 23. 1. 2018
(zdroj: www.mestouvaly.cz rubrika Ptáte se starosty)

Situace v Úvalech je od referenda stejná, starosta a město jen a jen slibují a slibují a z koupaliště jsou postupně jen ruiny…
Stále se nic neděje, rozbité bazény, roztrhané oplocení a vyrvaná brána, do roztrhaných betonů na bazénech zatéká srážková voda a poslední mrazy již vykonaly destrukční práci. Obnažená železobetonová výztuž koroduje a dál tak znehodnocuje již mrazem poškozené stěny bazénových van. Zima ještě nekončí a tak devastace obnažených van bude pokračovat do základů stavby.
Dění okolo koupaliště vypovídá krok za krokem o tom, že vedení města sice na veřejnosti prohlašuje, že koupaliště je jeho zodpovědnost a závazek, v praxi ale nic nedělá pro to, aby koupaliště bylo letos otevřeno. Dodnes není známé zadání, podle kterého Centroprojekt měl zpracovat projekt pro koupaliště v Úvalech. Spíše se zdá, že rada města svým postojem a činy otevření koupaliště sabotuje. Navíc je obecně znám postoj starosty. Petr Borecký veřejně prohlašuje, že on koupaliště nechce!

Koupaliště Krnov aktuálně
Koupaliště Úvaly aktuálně


A na závěr si můžete zatipovat:
Budou se koupat v sezóně 2018 Krnováci i Úvaláci?

Petr Vosecký
občanská aktivita Zachraňme koupaliště
15. 3. 2018

KALENDÁRIUM 17


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo sedmnáctý měsíc po referendu
(13. 2. 2018 – 13. 3. 2018) 


21. 2. Stav projektové dokumentace ke koupališti: máme informaci, že stále nebyla předložena dokumentace ke stavebnímu povolení pro koupaliště. Byli jsme přizváni k nahlédnutí do opravené projektové dokumentace na odbor investic a doporučili konzultaci s odborníkem (nabídli jsme organizaci schůzky). Stav dokumentace pro stavební povolení nebudeme hodnotit, nicméně ačkoliv není městem převzatá, již se zpracovává dokumentace pro provedení stavby. Postup města při realizaci této investice je z pohledu odborníků nepochopitelný. Centroprojekt už je s předáním projektové dokumentace pro stavební povolení ve více než 3 měsíčním skluzu oproti smlouvě s městem. Termín plnění dodávky Centroprojektem dle článku 3 Smlouvy o dílo podepsané dne 11./30. 8. 2017 je dojednán následovně (citujeme ze Smlouvy):
„ Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději v následujících termínech:
1. Předání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zadavateli. Do deseti (10) týdnů od podpisu této Smlouvy (tj. do 10. 11. 2017)
2. Předáni Stavebního povolení Zadavateli. Do dvanácti (12) týdnů ode dne obdržení písemného schválení dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zadavatelem.
3. Předání dokumentace pro provedení stavby (DPS). Do deseti (10) týdnů od vydání Stavebního povolení.


Pozn: Aktuální informace o probíhajícím projektu rekonstrukce koupaliště lze najít na webu města Úvaly na adrese http://www.mestouvaly.cz/mesto/majetek-a-investice-mesta/probihajici-investice-mesta/?more=796#msg796, bohužel na rozdíl od jiných projektů města, informace nejsou aktualizovány. Informaci o znění celé smlouvy dílo uzavřené městem s firmou Centroprojekt Group a.s. lze najít na adrese http://www.mestouvaly.cz/mestsky-urad/smlouvy-mesta/smlouva-135-2017-1071.html.

27. 2. Schůze občanské aktivity ZK: diskuse o uskutečněných aktivitách ZK a aktuálním stavu rekonstrukce koupaliště → rekonstrukce koupaliště je zatím na mrtvém bodě. Na místě jsou obavy, zda rekonstrukci město podporuje a zda mrazy nepoškodí rozbagrované bazény. V Krnově, který také rekonstruuje koupaliště, kde je projektantem také firma Centroprojekt jako v Úvalech, už rekonstrukce probíhá, aniž by bylo nutné vynechat koupací sezónu.

3. 3. ŽÚ: ze strany města žádná zmínka o realizaci rekonstrukce koupaliště a naplňování výsledku referenda.

5. 3. Stavební komise: navržený bod „rekonstrukce koupaliště“ byl starostou odložen na příští jednání stavební komise v dubnu, která se prý bude věnovat hlavně koupališti.

9. 3. Projektová dokumentace: komunikujeme s odborem investic ve fázi připomínkování projektové dokumentace. Kvalita projektové dokumentace dodaná Centroprojektem je velmi špatná. Stále nebyla předložena dokumentace ke stavebnímu povolení.středa 21. února 2018

Koupaliště Tam a Tady

Koupaliště Tam a Tady

Na základě prohlídky dokumentace předané Centroprojektem odboru investic v Úvalech jsem zapátral na internetu a zjistil, že Krnov své koupaliště opravdu chce a lidé se budou koupat v novém ještě letos, tak jak město slíbilo! V Krnově, projektoval koupaliště také  Centroprojekt! Proč to v Krnově jde a u nás ne?
A jak to dopadne u nás v Úvalech? Projekt podle vyjádření pana Poláka z 8. 2. 2018 stále není hotov.

Poznámka ZK: dřevěná konstrukce v pozadí již v areálu není.

Trocha Krnovské historie:
Nejzajímavější část článku: 16. LISTOPADU 2017, 17:38 MěÚ Krnov
Rekonstrukce bude spočívat v úpravě stávajících venkovních plaveckých bazénových van, které budou opraveny a překryty speciální fólií, v opravě objektu strojovny bazénové technologie a ve vybudování nových akumulačních jímek, včetně úpravy okolních ploch. Dětský bazén bude postaven nový.

Nově:
V Krnově se pracuje:

Vedení města i realizátor udělají vše pro to, aby nebyla příští koupací sezona nijak ohrožena či omezena,“ řekl místostarosta Michal Brunclík.
Nejzajímavější část článku: 22. 1. 2018 ČTK
"Vedení města a zhotovitel udělají vše pro to, aby koupaliště sloužilo Krnovákům v letní koupací sezoně 2018," uvedl místostarosta Michal Brunclík (ČSSD). Dodal, že hladina podzemní vody může mít vliv i na stavbu nového krytého bazénu, kterou město chystá v sousedství koupaliště. "Pro nás to také znamená varování, abychom v žádném případě nepodcenili přípravu na výstavbu nového krytého bazénu a provedli důkladné hydrogeologické průzkumy," řekl místostarosta.


Poznámka ZKdřevěná konstrukce se žlutou cedulkou v pozadí je převlékací kabinka, jednoduchá a naprosto splní účel.

Nejzajímavější část článku: Rekonstrukci koupaliště provádí společnost Rakord – R & R, která opraví stávající bazénovou vanu, akumulační jímky, nainstaluje nové bazénové technologie a vybuduje nový dětský bazén. Termín dokončení je podle smlouvy do konce června letošního roku!

Pokud by vám při čtení připadaly některé věty, povědomé tak to není náhoda 😊. Povědomé Vám to bude připadat, pokud jste četli připomínky ZK k projektu koupaliště v Úvalech. Centroprojekt  u nás odvedl mizernou práci, kopíroval svůj vlastní projekt pro Krnov.

Když to jde v Krnově, proč je to v Úvalech špatně?

za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště

Petr

pondělí 19. února 2018

KALENDÁRIUM 16

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo šestnáctý měsíc po referendu
(13. 1. 2018 – 13. 2. 2018)


21. 1. Finanční výbor: tématem bylo rozpočtové opatření č. 5 za rok 2017, kde k žádným úpravám ohledně investice na koupališti nedošlo. 

22. 1. Stav projektové dokumentace ke koupališti: nejsou dostupné informace ohledně stavu projektu koupaliště, proto jsme se zajímali a ptali se tajemnice města. Na otázky ohledně stavu projektu (v listopadu 2017 měl být projekt odevzdán) a stavebního povolení jsme místo odpovědí byli pozváni na odbor investic k nahlédnutí do projektové dokumentace. Výsledkem bylo nalezení velkého množství nesrovnalostí a hrubých opomenutí (zejména díky použití dokumentace k projektu koupaliště v Krnově) ze strany Centroprojektu, které jsme městu postoupili. Město reklamovalo chyby v projektové dokumentaci.
Nabídli jsme opět odbornou bezplatnou pomoc.

3. 2. ŽÚ: pan starosta Borecký informoval o aktuálním stavu projektu koupaliště s tím, že „společnost Centroprojekt zpracovávala projektovou dokumentaci pro rekonstrukci bazénů a filtrace vody. Na konci ledna bude předána dokumentace pro provedení stavby a bude vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele prací. Počátkem dubna by se měly rozběhnout samotné stavební práce tak, aby v létě mohlo být koupaliště alespoň v částečném provozu otevřeno (dodělávky nebazénových částí koupaliště budou probíhat nejspíše i v létě a na podzim).“ K článku je připojena fotografie návrhu koupaliště, který neodpovídá schválenému, prý se jedná o ilustrační fotografii.

8. 2. Zasedání zastupitelstva: na zasedání zastupitelů města byl zástupcem ZK vznesen dotaz na aktuální stav projektu obnovy koupaliště a upozornění na chyby v článku v Životě Úval 2/2018 napsaném panem Boreckým (chybný obrázek návrhu projektu koupaliště). Ohledně termínů realizace projektu na náš dotaz potvrdil zastupitel Polák, že „projektová dokumentace není odevzdaná“.
Pozn: ke dni 13. 2. 2018 záznam z veřejného zasedání zastupitelstva neobsahuje pasáž, ve které se diskutovalo o koupališti a o komisi pro výstavbu. Požádali jsme proto město Úvaly o zvukový záznam.

pondělí 15. ledna 2018

KALENDÁRIUM 15

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo patnáctý měsíc po referendu
(13. 12. 2017 – 13. 1. 2018)


18. 12. Vánoční setkání občanské aktivity Zachraňme koupaliště

31. 12. Silvestrovský přípitek na koupališti: pohled přes plot skýtá pohled na rozbourané stěny bazénu. Připíjíme koupališti na jeho znovuotevření v letní sezóně 2018, tak jak to slíbil starosta občanům Úval. Nemáme aktuální informace o průběhu investice, zda bylo zahájeno řízení o stavebním povolení, finální verze schváleného projektu.

3. 1. ŽÚ: pan starosta ve výčtu toho, co přinese rok 2018 překvapivě uvádí: „…velkou investicí bude i rozjezd rekonstrukce úvalského koupaliště (cca 25 mil. Kč)“. Znamená to snad, že se neplánuje otevřít koupaliště pro veřejnost v letní sezóně, jak slíbil??? V rubrice „Probíhající investice města Úvaly“ informace o investici do rekonstrukce koupaliště zcela chybí, i když na koupališti práce od října probíhají.

KALENDÁRIUM 14

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtrnáctý měsíc po referendu
(13. 11. 2017 – 13. 12. 2017)


27. 11. Finanční výbor: FV projednával mimo jiné návrh rozpočtového opatření RO 4 a návrh rozpočtu 2018.

Rozpočet 2017 (RO4): na koupaliště byly z důvodu posunu realizace investice sníženy prostředky z plánovaných 10,5 mil Kč na 2,65 mil Kč (z toho „PD“ 1,15 mil a „posudky a průzkumy“ 1,5 mil), na „PD“ na cyklostezku na koupališti byly sníženy z 170 tis Kč na nulu.
Z důvodu zpoždění realizace investice koupaliště došlo k převodu prostředků do rozpočtu 2018.
Rozpočet 2018: investice na koupaliště 21,4 mil Kč (z toho „PD“ 0,4 a „posudky a průzkumy“ 21 mil), na cyklostezku na koupališti 1,27 mil Kč (z toho „PD“ 170 tis a „stavba“ 1,1 mil). Dále jsou rozpočtovány drobné přípravné práce na provoz koupaliště 100 tis Kč.
Jako zdroj financování je uváděn úvěr – u koupaliště 21 mil Kč a u cyklostezky 1,1 mil Kč.
Vysvětlivka: v uvozovkách jsou uvedeny názvy položek ve znění uvedeném v rozpočtu města. FV upozornil na chybné označení položky „posudky a průzkumy“ v rozpočtu 2018, nicméně OE ponechal tuto položku v rozpočtu beze změny. Proč?

2. 12. Advent s chlupáči v Úvalech: ZK opět jako vloni pomohlo s organizací stánku s perníkovou dílničkou na adventních trzích na náměstí v Úvalech a se sbírkou pro opuštěné pejsky a kočičky pro psí útulky, která byla opět velmi úspěšná.

12. 12. VZZM: schvaloval se rozpočet 2017 (RO4), rozpočet 2018 a výhled hospodaření do r. 2023. Bohužel k 11. 1. 2018 není k dispozici zápis ze zasedání zastupitelů.pondělí 1. ledna 2018

PF 2018

Do nového roku přejeme všem lásku a respekt. A našemu koupališti přejeme, ať znovu ožije a přináší radost co nejvíce lidem.občanská aktivita Zachraňme koupaliště