pátek 14. prosince 2018

KALENDÁRIUM 26

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvacátýšestý měsíc po referendu
(13. 11. 2018 – 13. 12. 2018)


29. 11. Finanční výbor: na koupaliště na letošek v rozpočtu jsou sníženy prostředky na Kč 10 mil, které by měly být do konce roku vyčerpány na stavbu. Do konce roku by mělo město plně vyčerpat úvěrové prostředky do výše Kč 110 mil. Do návrhu rozpočtu 2019 se zvažuje na koupaliště Kč 20 mil. Je otázka, zda tyto prostředky budou stačit jak na stavbu a technologie, tak na vybavení areálu pro jeho zprovoznění a zda město bude mít dostatečné zdroje.

1. 12. Adventní trh+Vánoce s chlupáči:
Již třetím rokem jsme úspěšně pomohli získat finanční prostředky a pomůcky pro opuštěné pejsky a kočičky, tentokrát pro Projekt Hope Praha. Zorganizovali jsme perníkovou dílničku a zdobení krásného ručně malovaného stromku pro štěstí a výběr dobrovolných příspěvků.

3. 12. Stavební komise: byl předložen návrh projektu arch. Hofmana na budovy pro vybavení koupaliště (sprchy, šatny, WC,…), který byl členy komise rozporován. Zpochybněna i trasa cyklostezky přes koupaliště. Průjezd cyklistů může způsobovat kolizi u vstupu do areálu koupaliště. A současně byl vznesen dotaz, proč byl projekt zaslán k územnímu řízení a poté teprve předložen k připomínkám. Zápis ze stavební komise není k dispozici.


4. 12. Rada města: RM snížila v návrhu rozpočtu na straně příjmů o 10 mil Kč a na straně výdajů 10 mil Kč z projektu koupaliště, takže na příští rok na koupaliště je plánováno 10 mil Kč. Vyvstává otázka: JAKÝ ZÁMĚR S REALIZACÍ KOUPALIŠTĚ MÁ NYNÍ MĚSTO? Zápis z RM k 13. 12. není k dispozici.


5. 12. ŽÚ: p. starosta uvádí, že investice obnova koupaliště „absorbuje přes 80% investičních peněz, které bude mít město k dispozici“ na investiční akce v roce 2019, článek od p. Poláka s informací o první a druhé kontrole na staveništi koupaliště, stavba má prý předstih, vyskytly se problémy se statikou přepážky koupaliště: „Hlavní problém tohoto druhého kontrolního dne bylo vyřešit nekvalitní propojení dělící příčky v bazénu. A to jak ve dně bazénu, tak v obvodové stěně. Tato chyba- nedostatek se objevila až po celkovém odstranění této příčky. Statik má za úkol problém do konce 42. týdne tohoto roku vyřešit.“


12. 12. Faktury koupaliště: na webu města je informace o následujících platbách dodavatelům/Centroprojekt Group a.s.: 3 827 128 (spl. 13. 12. 2018), Bazény a Wellness 96 800 (spl. 30. 11. 2018) – účel platby se neuvádí. Na rok 2018 byly seškrtány v rozpočtu prostředky na koupaliště na 10 mil Kč. Využijí se vzhledem k tempu stavby a počasí?


13. 12. Zasedání zastupitelstva: zastupitelé počtem 12 hlasů z 15 schválili rozpočet na rok 2019, ve kterém je mimo jiné na koupaliště alokováno 10 mil Kč. Z diskuse vyplynulo, že se očekávají vyšší příjmy než je plánováno v návrhu rozpočtu a že prostředky na investice budou, bude se to řešit rozpočtovými opatřeními. Návrh na zřízení výboru pro ÚP a výstavbu nebyl koaličními zastupiteli podpořen. Podle vyjádření místostarosty Poláka (osloveného dotazem, proč nepodpořil vznik výboru) je po zkušenosti z poslední stavební komise z diskuse o projektu koupaliště prostě lepší, když o některých věcech jedná méně lidí. Přítomný člen komise mu oponoval, že poslední jednání o koupališti bylo naprosto konstruktivní a z debaty vyplynulo, že pan Polák na zmiňované komisi vůbec nebyl. Místostarosta Polák dále informoval o stavu realizace projektu koupaliště. Je spokojen s dodavatelem stavby i se stavebním dozorem. Postup při betonování byl narušen mrazy.

pondělí 10. prosince 2018

VÁNOCE PRO CHLUPÁČE

Na adventním trhu 1. prosince jsme už potřetí jako dobrovolníci fyzicky, finančně, ale hlavně s nadšením a láskou podpořili záměr Hanky Šťastné pomoci opuštěným pejskům a kočičkám včetně podpory kastračního programu pro kočičky. Tentokrát jsme shromažďovali peníze a dary na Projekt Hope Praha – dočasná péče o opuštěná zvířátka, který se momentálně stará také o úvalské pejsky.

Do naší perníkové dílničky přišly spousty dětí, nádherný malovaný stromek pomáhali vyzdobit děti i dospěláci.  A tak se na něm v průběhu odpoledne objevilo hodně hvězdiček, ozdob a kostiček pro štěstí.


Přišla i provozovatelka Projektu Hope Praha Jana Plaňanská s pejsky. Byla příjemně překvapená, když přebírala vybrané peníze a množství hraček, pelíšků a vodítek. Rádi bychom i jejím jménem poděkovali Úvalákům za jejich skvělou podporu. Děkujeme Vám.

Přejeme Vám do nového roku hodně šťastných a naplněných dní.


občanská aktivita
Zachraňme koupaliště

pátek 23. listopadu 2018

Podpořte s námi opuštěné chlupáče


Již třetím rokem se občanská aktivita Zachraňme koupaliště zapojuje do pomoci opuštěným zvířátkům. Letos poprvé se můžete zúčastnit zdobení papírového vánočního stromu a letos poprvé se s Vámi můžeme podělit o skutečný příběh se šťastným koncem.

Těšíme se na Vás v sobotu 1. prosince od 13 hodin na adventním trhu v Úvalech.

Všem předem za Vaši pomoc děkujeme.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAU9V_RFYWl1FSCATGBDrJnm0Yb2i6X9VVibveXegFhDg9DElTKpkmNp21KFlPY6wzRNwfn3aoAptnv4_dMKwJJFmUlVAKGJD38UnACkplgvK1ponanauQ3ELB0vDd2CBzWbY85jibi6cK/s1600/logo_final_small_white.png

čtvrtek 15. listopadu 2018

KALENDÁRIUM 25

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvacátýpátý měsíc po referendu
(13. 10. 2018 – 13. 11. 2018)


14. 10. Smlouva s Bazény a wellness, s.r.o. na technický dozor: dne 1. 10. 2018 uzavřelo město smlouvu o technickém dozoru za stavbou koupaliště na částku 484 000 Kč, a to bez výběrového řízení (schváleno Radou města 4. 9. 2018 usnesení R-375/2018). 
Citace ze zápisu RM: „…Předpokládaný termín zahájení činnosti je již září, jelikož stavba má taktéž v září 2018 zahájit stavební práce. Předpokládané ukončení činnosti je 06/2018, tzn. 10 měsíců (kdy se předpokládá 3 měsíce technologická pauza). Na základě Vnitřní směrnice č. 2/2016 o zadávání zakázek malého rozsahu je možné schválit výjimku v rámci výběrového řízení a přidělit veřejnou zakázku konkrétní společnosti, v tomto případě odbor investic a dopravy doporučuje společnost Bazény a Wellness s.r.o., Nad Šutkou 41 E, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČO: 279 41 931. Tato společnost je velmi blízce obeznámena s celou záležitostí okolo „rekonstrukce koupaliště v Úvalech“, již v 90 letech se zabývala 1. etapou rekonstrukce koupaliště. Dále v roce 2013 pro město zpracovávala Zhodnocení technického stavu koupaliště, v r. 2016 - 2017 prováděla Technický audit koupaliště, který byl podkladem pro výběr projektantské firmy. Se zástupcem společnosti Bazény a wellnes s.r.o panem Ing. Milanem Šmídem byla konzultována a připomínkována projektová dokumentace a dále i zpracovával pro město posouzení rozpočtu rekonstrukce koupaliště…..“

14. 10. Rada města 4. 9. 2018: rozhodla o uskladnění vyřazeného gastro vybavení ze školní jídelny ZŠ k použití pro provoz koupaliště (R-362/2018). Výsledek RM se dozvídáme později, protože zápisy o jednání RM, které jsou jediným zdrojem informace, jsou publikovány s významným zpožděním.

30. 10. Faktury Centroprojekt: na webu města je informace o následujících platbách dodavatelům/Centroprojekt Group a.s.: 629 200 Kč (spl. 13. 9. 2018), 97 000 Kč (spl. 7. 11. 2018) a 740 058,50 Kč (spl. 17. 11. 2018) – účel platby se neuvádí.

1. 11. Policejní cvičení u koupaliště: na fb města byli občané upozorněni na cvičení Policie ČR:
„Dne 1. 11. 2018 bude Policie České republiky ve spolupráci s městem Úvaly provádět součinnostní cvičení zaměřené na osvobození rukojmí držených nebezpečným pachatelem. V době od 8:00 – 12:00 hodin bude uzavřena část ulice Horova (pouze od parkoviště směrem ke koupališti).... Jedná se o cvičení Policie ČR, nikoli skutečný zákrok, bezpečnost občanů nebude nijak ohrožena. Je možné, že uslyšíte střelbu nebo výbuchy, nenechte se však nijak znepokojit. Přítomnost občanů na místě cvičení nebude z bezpečnostních důvodů možná.“

1. 11. Schůzka ZK: povolební setkání, aktuální stav smluv, realizace obnovy koupaliště, budoucí podoba a provoz koupaliště, schůze VZZM, charitativní činnost, aj.

5. 11. ŽÚ: p. starosta uvádí, že investice obnova koupaliště „absorbuje přes 80% investičních peněz, které bude mít město k dispozici“ na investiční akce v roce 2019, článek od p. Poláka s informací o první a druhé kontrole na staveništi koupaliště, stavba má prý předstih, vyskytly se problémy se statikou přepážky koupaliště: „Hlavní problém tohoto druhého kontrolního dne bylo vyřešit nekvalitní propojení dělící příčky v bazénu. A to jak ve dně bazénu, tak v obvodové stěně. Tato chyba- nedostatek se objevila až po celkovém odstranění této příčky. Statik má za úkol problém do konce 42. týdne tohoto roku vyřešit.“

5. 11. Zasedání nového zastupitelstva: přenos zasedání na youtube byl až na malý úsek zcela bez zvuku. Než bude zápis, tak to chvíli potrvá. Na webu města je informace, že bylo zvoleno nové vedení města v čele se starostou Petrem Boreckým.

10. 11. Stav na staveništi: na koupališti je možné vidět vybetonování van.

středa 7. listopadu 2018

Práce na koupališti pokračují

Koupaliště je jedno velké staveniště, původní dno bazénů mizí pod navážkou a okál se dočkal podzimního úklidu. Vzniklo i místo na odpočinek, táborák potěší. Jaká bude konečná podoba koupaliště a jaký bude termín dokončení? Nechme se překvapit.pátek 19. října 2018

KALENDÁRIUM 24

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvacátýčtvrtý měsíc po referendu
(13. 9. 2018 – 13. 10. 2018)


20. 9. Zasedání zastupitelstva: občané se v diskusi ptají, z čeho bude financováno koupaliště. Starosta říká, že bude otevřeno v 2019, že letos půjde na koupaliště cca 16 mil Kč a příští rok zbytek, že příští rok Úvaly nebudou mít peníze na nic jiného. Občan zdůrazňuje, že koupaliště mělo být financováno z úvěru, ale tyto prostředky byly již vynaloženy na jiné projekty.

1. 10. Leták ZK: letákem ZK, který osobně roznášíme, chceme připomenout občanům nenaplněný slib vedení města a naši vizi, že budeme sledovat a pravdivě informovat občany o probíhající obnově koupaliště. Zároveň informujeme i na webových stránkách a fb ZK.

4. 10. Náklady na bourací práce: na základě podnětu na VZZM, přišla odpověď od vedoucího OI, že tyto práce stály 1 127 599 Kč včetně DPH.

4. 10. Progres stavebních prací: Na koupališti jsou rozestavěny stavební buňky. Je vybouraná stěna bazénu v místech bývalé strojovny. Na městských nástěnkách se nachází papír bez hlavičky a podpisu s textem "Rekonstrukce koupaliště v září zahájena".

5./6.10. Komunální volby+ výsledek: 6 zastupitelů OÚ, 5 zastupitelů PRO, 2 zastupitelé ODS, 1 zastupitel TOP 09 a 1 zastupitel Kdo z koho. Staronová koalice OÚ a ODS (8 zastupitelů) bude i nadále řídit chod města.

8. 10. Dvouleté výročí referenda o koupališti: máme 2 roky po referendu a po slibu vedení města, že výsledek referenda obnovit koupaliště je pro ně závazný. V areálu koupaliště to zatím na brzkou obnovu koupaliště nevypadá.

11.10. Život Úval: do schránek občanů se dostal ŽÚ až po volbách (!) s oficiálním odůvodněním, že byly dodatečně doplněny informace o oslavách 100 let republiky a že v něm byly přibaleny i výsledky komunálních voleb. Článek paní Mandové s komentářem účastníků komunálních voleb včetně kritických postřehů tak vyšel až 5 minut po dvanácté.

středa 26. září 2018

Tipovací soutěžTIPOVAČKA PRO VÁS

POZOR – Soutěžte s námi!

Tipujte a pak plavte!


Práce na koupališti začaly a proto je na místě vyhlásit soutěž o co nejpřesnější určení roku a dne zprovoznění našeho koupaliště v Úvalech.

Z deseti nejlepších tipů pak vylosujeme vítěze, který obdrží volný vstup na otevřené koupaliště na celý týden.
Tipovat mohou úplně všichni – děti, rodiče, prarodiče, studenti, strany a sdružení do 5. října 2018.

Těšíme se na výherce soutěže.


Své tipy zasílejte na E-mail: hlasovani.koupaliste@seznam.cz

pondělí 24. září 2018

Víte, že...

...před 2 roky jsme připravili na Ouvalským koupadle super akci nejen pro malé děti, ale celé rodiny Ouvaláků.
Babí léto, aneb rozmarný odpoledne naladilo všechny na stejnou notu...chceme svoje koupaliště zpátky.

pátek 14. září 2018

KALENDÁRIUM 23

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvacátýtřetí měsíc po referendu
(13. 8. 2018 – 13. 9. 2018)

1. 9. ŽÚ: vyjádření p. Matury k termínům výstavby koupaliště: „…práce budu zahájeny během měsíce září-říjen sejmutím ornice v nezbytném rozsahu……jen nezbytné bourací práce, které budou spočívat v odbourání horní hrany bazénu, aby mohl vzniknout nový žlábek, který zajistí odvod vody z hladiny….., ….vyhloubení stavební jámy pro novou akumulační jímku a strojovnu čerpadel a také drážky pro potrubní rozvody v mělké části bazénu……, započaty práce na objektu strojovny….upraveny dělící stěny mezi dětským brouzdalištěm a neplaveckou částí,…..,položeno bazénové potrubí v bazénové vaně, armování dna a následně betonáž, ….práce na přelivovém žlábku. ..práce na strojovně technologie, aku.jímce a betonáž bazénu by se měly stihnout ještě letos. ..na jaře osazeny trysky, fólie v dubnu+zpevněné plochy, brodítka, sadové úpravy… Předpoklad….ukončení stavby na konec května 2019, kdy budou provedeny komplexní zkoušky. V červnu by měl být udělen kolaudační souhlas……..“. Pan starosta prohlašuje v článku Krátké vyjádření ke kauze úvalské koupaliště, že už vše ke koupališti řekl a že komentovat situaci v ŽÚ nebude a odkazuje na svůj osobní fb, kde předkládá svůj pohled v asi 2,5 stránkovém elaborátu). Jsou zde volební programy stran anebo odkazy na web. V názorech čtenářů zaznívají pochyby ohledně řízení projektu koupaliště adresované převážně starostovi: „…kdybyste k rekonstrukci koupaliště přistupoval jako k rekonstrukci náměstí, na které jste měl zájem, bylo by koupaliště již v provozu…“, vyjádřené pochybnosti ohledně zdroje financování koupaliště (z prostředků rezervovaných na koupaliště byly letos i vloni financovány jiné projekty města). Je zde i naše reportáž o červencovém happeningu s fotkami.

6. 9. předvolební agitka: reakce ZK na fb na „pohled z druhé strany starosty Boreckého na jeho fb“ na téma koupaliště, v němž často zaznívá „kdo tvrdí opak…. v horším případě LŽE“. Argumentárium starosty je naopak dle nás účelově předvolebně připravené, na začátku uráží skupinu občanů, s jeho závěry nelze už vůbec souhlasit. Je cílené na tu část občanů, kteří projekt koupaliště neznají v detailu a nemohou tak rozpoznat manipulaci s fakty. Pan starosta i nadále z tématu koupaliště dělá politikum ve svůj prospěch, aniž by mu šlo o skutečnou obnovu koupaliště.
ZK do voleb nejde, nemá zapotřebí se účelově zviditelňovat, nepoužívá lživé argumenty. Jde nám o obnovu unikátního přírodního koupaliště s respektováním principu hospodárnosti nakládání s majetkem města, a dále o férové jednání s občany.
Strany a spolky jdoucí do voleb o koupališti: „Kdo z koho“ v prohlášení v ŽÚ informace, že se pokusí o dotaci pro koupaliště, PRO Úvaly v klipu o koupališti vyjadřuje podporu, OÚ má koupaliště ve volebním programu s financováním ze stávajícího úvěru (ale ten je vyčerpán-na koupaliště dotační titul prý není), TOP 09 ve volebním programu má obnovu koupaliště a využití areálu i mimo letní sezónu, ODS volební program pro Úvaly nenalezen.

11. 9. schůzka ZK: sešli jsme se v hojném počtu a jako vždy velká diskuze na témata stav projektu koupaliště (prý je smlouva s Centroprojektem podepsaná), plánované kroky města, předvolební události, jak reagovat na opakující se lživé argumenty, atd.

pátek 31. srpna 2018

KALENDÁRIUM 22

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvacátýdruhý měsíc po referendu
(13. 7. 2018 – 13. 8. 2018) 


14. 7. Happening KOUPALIŠTĚ DNES OTEVŘENO: Občanská aktivita Zachraňme koupaliště se rozhodla ke svému 2 letému výročí uspořádat vlastními silami a prostředky happening. Alespoň na pár hodin v parném létě jsme v sobotu 14. července 2018 otevřeli z recese koupaliště po svém, protože Úvaláci koupaliště již 4. sezónu nemají a kdo ví, kdy a zda vůbec ho budou opět mít. A tak účastníci happeningu (mnozí v odvážných modelech klobouků a pokrývek hlavy) byli svědky slavnostního zahájení koupací sezóny, proslovu a přestřihnutí pásky. Bylo otevřeno koupaliště 21. století.
Co tam bylo? Čestná vstupenka v podobě originální záložky do knihy, koupalo se ve velkém (nafukovacím) bazénu a brouzdališti, nechyběla ani sprcha a plavčík. Na bezpečnost dohlížela zdravotní sestra. Komu chybělo vybavení, mohl si ho zapůjčit v půjčovně koupacích a plážových potřeb, půjčovala se i voda, nechyběla střelnice, půjčovna koloběžek, fotokoutek, hrací koutek pro děti. Kdo měl zájem, mohl se účastnit kvízu anebo společného malování obřího obrazu úvalského koupaliště. Občerstvení zajišťoval profesionálně Orange bar. O jedinečný zážitek se postaraly svým vystoupením na suchu akvabely. Navečer byla koupací sezóna slavnostně ukončena a koupaliště odklizeno. Ukončení koupací sezóny proběhlo v duchu filmu Bílá paní se slovy: „Drž hubu a plav!“ a závěrečným smutečním maršem. Happening je krásně zdokumentovaný ve filmu Jarky Broki na youtube. Příspěvek o happeningu s fotkami by měl přes prvotní odmítnutí redakce vyjít v zářijovém Životě Úval.

17. 7. Zasedání Rady města: V návaznosti na VZZM z 21. 6. 2018 projednávala RM bod 19: „Výběr dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Město Úvaly – Obnova úvalského koupaliště obnova bazénových van a úpravny vody" a přijala Usnesení č. R-304/2018:

Rada města Úvaly 

I . schvaluje 
1. v souladu s usnesením zastupitelstva města ze dne 21.6.2018 č. Z -52/108, které se týká zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Město Úvaly - Obnova úvalského koupaliště - obnova bazénových van a úpravny vody" (dále jen „Zakázka“), přidělení realizace Zakázky společnosti Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541, a rozhoduje o výběru dodavatele na plnění Zakázky, a to účastníka zadávacího řízení č. 1, společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 0164354, který splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení Zakázky, a jehož nabídková cena činí 25.024.045,- Kč bez DPH (30.279.094,- Kč vč. DPH) 

2. uzavření Smlouvy o dílo se společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541, v souladu s výsledkem zadávacího řízení Zakázky
I I . pověřuje 
1. starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem 

I I I . ukládá 
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 14.8.2018 

V příloze k zápisu z RM je zveřejněna i Smlouva o dílo s podpisem zástupce Centroprojektu z 15. 5. 2018. Podle informace z městského úřadu Smlouva zatím nebyla podepsána.


L E T N Í         P R Á Z D N I N Y

pondělí 13. srpna 2018

happening Zachraňme koupaliště


KOUPALIŠTĚ BYLO 3 HODINY OTEVŘENO

aneb happening občanské aktivity Zachraňme koupaliště

Občanská aktivita Zachraňme koupaliště, která vznikla v reakci na odmítavý přístup vedení města k otevření unikátního úvalského koupaliště, se rozhodla ke svému 2 letému výročí uspořádat vlastními silami a prostředky happening. Alespoň na pár hodin v parném létě jsme v sobotu 14. července 2018 otevřeli v recesi koupaliště po svém, protože Úvaláci koupaliště již 4. sezónu nemají a kdo ví, kdy a zda vůbec ho budou opět mít.
A tak účastníci happeningu (mnozí v odvážných modelech klobouků a pokrývek hlavy) byli svědky slavnostního zahájení koupací sezóny, proslovu a přestřihnutí pásky.
Bylo otevřeno koupaliště 21. století.
Co tu všechno bylo? Při vstupu každý dostal čestnou vstupenku v podobě originální záložky do knihy. Koupalo se ve velkém (nafukovacím) bazénu a brouzdališti, nechyběla ani sprcha a plavčík. Na bezpečnost dohlížela zdravotní sestra. Voda byla příjemně teplá a mnozí (nejen děti) opravdu možnost osvěžení v bazénu využili.
Komu chybělo vybavení, mohl si ho zapůjčit v půjčovně koupacích a plážových potřeb. Půjčovala se i voda. Nechyběla střelnice, půjčovna koloběžek, fotokoutek, hrací koutek pro děti, na které dohlížel opalující se obrovský plyšový medvěd. Kdo měl zájem, mohl se účastnit kvízu anebo společného malování obřího obrazu úvalského koupaliště. Občerstvení zajišťoval profesionálně Orange bar. V nabídce byl tradiční koupalištní koktejl s melounem, párek v rohlíku či čepované pivo.
Nálada byla skvělá, prostě koupalištní. Bavily se děti i dospěláci.
O jedinečný zážitek se postaraly svým vystoupením na suchu akvabely. Za svůj „výrazový tanec“ na slova písně „Plavu si ani nevím jak ....“ sklidily velký aplaus (asi za svoji statečnost) a na závěr chtě nechtě skončily ve velkém bazénu. Akvabely prostě patří do vody!
Navečer byla koupací sezóna slavnostně ukončena a koupaliště odklizeno. Ukončení koupací sezóny proběhlo v duchu filmu Bílá paní, ve kterém manželka (V. Chramostová) kárá svého muže (V. Brodský), protestujícího při slavnostním otevření mostu, že most tu není a oni plavou s ostatními občany přes řeku na druhý břeh, slovy: „Drž hubu a plav!“.
Happening je krásně zdokumentovaný ve filmu Jarky Broki na youtube.
Reakce na happening byly skvělé a stejně jako Babí léto na úvalském koupališti v září 2016 to stálo za to. Uvádíme jednu z nich: „Uvědomuji si tu bezmoc, ale zase na druhé straně nikdy bych netančila jako akvabela, nikdy bych neprožila tak nádherné odpoledne.“


pátek 13. července 2018

KALENDÁRIUM 21

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvacátýprvní měsíc po referendu
(13. 6. 2018 – 13. 7. 2018)  


20. 6. Výzva zastupitelům: v e-mailu jsme upozornili zastupitele města na fakta kolem obnovy koupaliště, že výsledkem je demolice a neodborným zásahem napáchány škody, dále to, že byl na základě výběrového řízení vybrán dodavatel stavby z jednoho jediného přihlášeného a za cenu, jejíž reálnost není možno porovnat s konkurencí. Vítěz navíc neplní podmínky předchozí smlouvy na dodávku projektu. Kromě toho prostředky, které měly být použity na obnovu koupaliště z úvěru, jsou čerpány na jiné projekty města a úvěr je již z větší části vyčerpán. A je otázkou, jak by obnova koupaliště byla financována. A protože se během 2 let slibů nedělo kromě demolice s koupalištěm nic, vyzvali jsme zastupitele, aby přešli od slibů k činům. Celý text výzvy najdete na webu www.uvalskekoupaliste.cz

21. 6. Zasedání zastupitelstva: zatím není dostupný zápis ze zasedání zastupitelů, k dispozici je pouze 6 hodinový videozáznam. Koupaliště a jeho další osud bylo na programu jednání a diskuse kolem tohoto bodu byla vydatná jak ze strany zastupitelů, tak ze strany občanů a zástupců ZK. Nicméně výsledkem je, podle informace ze strany vedení města umístěné na webu a fb města, že hlasování zastupitelů prý „dává koupališti zelenou“. Hlasovalo se o zastavení výběrového řízení na dodavatele koupaliště - většina zastupitelů byla proti. Zajímavé je, že hlasování proběhlo, aniž by se zpochybnil výsledek výběrového řízení s účastí 1 zájemce a aniž by bylo starostou řečeno, z jakých zdrojů bude obnova financována. Vedle těchto nejasností není známo, kdy bude splněna dodávka projektové dokumentace, kdy budou získána potřebná povolení pro stavbu, jak vypadá platný projekt areálu koupaliště. A tak se nelze zbavit dojmu, že jde pouze o politickou taktiku před volbami.
Pozn: není dostupný ani zápis z Rady města z 11. 6. ohledně výsledku výběrového řízení na dodavatele koupaliště.

1. 7. ŽÚ: ve slově starosty se koupaliště nezmiňuje. Jediný článek, který se koupalištěm zabývá, je článek zastupitele Jana Černého „Koupaliště za všechny prachy“ v rubrice Názory čtenářů o tom, že obnova koupaliště bude stát naprosto zbytečně přes 30 mil korun. Autor se mimo jiné zabývá otázkou Proč? a argumentuje proti výmluvám a chybným krokům ze strany starosty a vedení města. Upozorňuje na záměrné oddalování otevření koupaliště, doporučuje prověřit reálnost nabídky vítěze výběrového řízení.

27. 6. Dopravní komise: na programu komise byla informace o „smíšené stezce u koupaliště“. Stezka bude podle původního projektu (asfalt, široká asi 2,5 m). Komise doporučila dopravní označení, aby po ní nejezdila auta. Areálem koupaliště tak povede cyklostezka (nyní již „smíšená stezka“), jak starosta rozhodl již v minulém roce. Opět se potvrzuje, že co starosta chce, to jde.

13. 7. 2. výročí založení občanské aktivity Zachraňme koupaliště

pondělí 2. července 2018

Happening (v sobotu 14. července 2018)

Milí přátelé, 
zveme Vás na happening s názvem

KOUPALIŠTĚ DNES OTEVŘENO, 

který se koná 
v sobotu 14. července od 15 hodin před koupalištěm v Úvalech (z ulice Mánesova). 
Přijďte s námi se pobavit a stylově zahájit koupací sezónu.

Občanská aktivita Zachraňme koupaliště

středa 20. června 2018

Otevřený dopis zastupitelům


Vážené zastupitelky a zastupitelé města Úval,

Obracíme se na Vás před veřejným zasedáním zastupitelstva dne 21. 6. 2018, protože jsme byli informováni, že na programu jednání bude i bod týkající se obnovy koupaliště (citujeme): MZ-1004-2018 Výběr dodavatele veřejné zakázky na stavební práce “obnova úvalského koupaliště zahrnující obnovu bazénových van a úpravnu vody.

Namísto obnovy 75 let starého koupaliště v majetku města (nové technologie a oprava van), je koupaliště od roku 2015 zavřené (nedohoda města se správcem), během 2 let od návrhu starosty Boreckého vyhlásit první úvalské referendum o osudu koupaliště došlo k demolici objektů na koupališti, k ubourání zhlaví bazénových van a jejich poškození neodbornou firmou a bez stavebního povolení a k devastaci okálu, sloužícího jako dům pro správce. Demolice byla navržena Radou města a schválena na VZZM dne  21. 9. 2017 (pro:9, proti: 2, zdržel se: 2). To je bohužel zatím jediný výsledek plnění slibu města realizovat projekt obnovy koupaliště. Starosta koupaliště nechtěl a svůj názor veřejně prohlásil. Výsledek řízení projektu obnovy koupaliště reflektuje plně jeho původní záměr. Bez ohledu na referendum.

V předraženém výběrovém řízení na provedení projektových prací ke stavebnímu povolení byla vybrána firma Centroprojekt (Centroprojekt Group a.s.). Práce však v původním termínu (listopad 2017) nebyly dodány. Podle našich informací stavební povolení stále není. Podle informace od vedení města, bude firma penalizována za nedodržení termínu dodání. Vedení města a odbor investic se postavilo k dodanému projektu značně kriticky. 
Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby byla opět vybrána stejná firma, tj. Centroprojekt, překvapivě jako jediná přihlášenáNáklady na obnovu koupaliště na základě výsledku výběrového řízení podle informace na fb města by nyní činily 38 mil Kč. Podle nás není v pořádku, pokud vedení města akceptuje výběrové řízení na tak velkou investici, do kterého se přihlásí jediný uchazeč, který navíc dříve sklidil kritiku za špatně odvedenou práci (obdobný scénář s jedním přihlášeným uchazečem proběhl při výběrovém řízení na 20letý úvěr).

Připomínáme, že nabídky na obnovu koupaliště v letech 2016/17, které mělo město k dispozici, bylo v rozsahu 10 – 30 mil Kč. To ovšem bylo před demolicí a narušením bazénových van!

Všechna tato fakta dávají důvod k pochybám o dodržení zásad správného hospodáře v průběhu „realizace“ projektu koupaliště a dokonce i k pochybám, zda město opravdu obnovu koupaliště zamýšlí.

Koupaliště mělo být podle informací z vedení města realizováno z prostředků nového 20letého úvěru (90 mil. Kč). Kvůli obnově koupaliště se údajně nerealizují další potenciální projekty, na které si kdo vzpomene. Chcete vyspravit chodník? Nejde to, děláme koupaliště. Chcete novou školku? Rádi bychom, ale děláme koupaliště…

Jaká je realita? Máme finance na koupaliště?
V rozpočtu města (návrh RO 2) dochází ke snížení prostředků na obnovu koupaliště z 21 mil Kč na 14,5 mil Kč. V rozpočtu města v položce kapitálové výdaje je 43 mil Kč na silnice, 10 mil Kč na kanalizaci a inž. sítě, 14,5 mil Kč na koupaliště, 11 mil na ZŠ a MŠ, 9,3 mil Kč na byty a nebyty, 2 mil Kč na park Vinice, 2,8 mil Kč na VO.
Rezervované prostředky na koupaliště byly letos čerpány na probíhající projekty města (komunikace, kanalizace, ZŠ, rekonstrukce radnice, TESKO, nová zeleň města, aj.). Prostředky z nového úvěru byly již téměř vyčerpány (podle informace vedení města z úvěrových prostředků zbývá městu zhruba 8 mil Kč).
Ukazuje se, že položka koupaliště je vlastně pouhou rezervou na jiné projekty. Což nebrání panu starostovi v rétorice vůči občanům, že koupaliště „se staví“ na úkor jiných projektů. Opak je pravdou.
Bylo by zajímavé se ptát, o kolik více oproti schválenému rozpočtu stojí realizace náměstí, TESKA, rekonstrukce radnice oproti plánovanému rozpočtu na rok 2018.

Jsme přesvědčeni, že obnova koupaliště by měla proběhnout. Lidé k referendu přišli a svůj názor dali najevo. Obnova koupaliště by měla proběhnout jako jeden z mnohých projektů, které město v rámci svých kompetencí realizuje, a to s maximální efektivitou. Svádět svůj „neúspěch“ na jiné není profesionální. Referendem a jeho „naplňováním“ udělalo vedení města z obnovy koupaliště zbytečně  politikum, které rozděluje občany.

Apelujeme na Vás, zastupitele, abyste ve svém hlasování tato fakta zvážili. Neumíme předjímat, o čem na nadcházejícím zastupitelstvu budete hlasovat. Pokud při hlasování budete přesouvat odpovědnost na nové zastupitelstvo, je třeba se připravit na odpovědnost za ztráty způsobené neodborným vedením projektu, demolicí objektů a van.

Obnovu koupaliště bude možná mít v programu většina stran a sdružení kandidujících do komunálních voleb na podzim tohoto roku. Slibem neurazíš…. Přeci jenom 1803 oprávněných občanů bylo pro obnovu koupaliště.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, tak neslibujte, ale konejte!

Koupališti zdar.


za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště

Jana Kytlicová     Zdenka Havránková     Petr Vosecký

pondělí 18. června 2018

KALENDÁRIUM 20

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvacátý měsíc po referendu 
(13. 5. 2018 – 13. 6. 2018)


23. 5. Výběrová komise dodavatele pro obnovu bazénových van a úpravny vody: 
(Zdroj: fb města Úvaly, 23. 5. 2018 v 10,24 hod)

Rekonstrukce úvalského koupaliště vyjde na 38 milionů Kč.
Dnes bylo ukončeno výběrové řízení na firmu, která provede rekonstrukci úvalského koupaliště. Podána byla jedna nabídka, a to od společnosti Centroprojekt.
Nabídková cena na rekonstrukci bazénových van, rozvodů a filtrací činí 30,3 mil. Kč včetně DPH. Kromě této rekonstrukce bude nutné zhotovit nové oplocení + nebazénové zázemí (občerstvení, sprchy, šatny, toalety tad.) s celkovými náklady cca 8 mil. Kč včetně DPH.
Jelikož cena rekonstrukce přesahuje výrazně limit 20 mil. Kč stanovený loni zastupitelstvem, bude muset zastupitelstvo provedení rekonstrukce odsouhlasit na svém zasedání 21. června 2018. Pokud zastupitelstvo souhlas vydá, začnou rekonstrukční práce ještě letos v srpnu a koupaliště by mělo být připraveno k otevření v červnu 2019.
Vzhledem k nákladům rekonstrukce, které navíc nejsou kryté žádnou dotací, je zřejmé, že v letech 2019 a 2020 bude muset město omezit investice do ostatních oblastí na nezbytné minimum.

29. 5. Schůzka ZK: témata/ výsledek výběrového řízení na dodavatele koupaliště (město vybralo z JEDINÉHO zájemce, kterým je firma Centroprojekt, která je v mnohaměsíčním zpoždění s dodávkou dokumentace pro stavbu! Není obvyklé, že pro tak velkou investici se schválí výběrové řízení s JEDINOU NABÍDKOU. Starosta nezadal obnovu, ale výstavbu nového koupaliště. Pro dosažení zrušení koupaliště jsou manipulována fakta!, informace starosty o výsledku výběrového řízeni + bohatá diskuse na fb města, volby do zastupitelstva (půjdeme do voleb?), podání stížnosti na státní zastupitelství, připravovaný happening ZK aj.
 
1. 6. ŽÚ: ve slově starosty je stručně zmíněno výběrové řízení na dodavatele, v názorech čtenářů je shrnutí kroků města při obnově koupaliště od H.Kameníkové, poukázání na neodbornost vedení města při realizaci tohoto projektu a požadavek na zpřístupnění podkladů, na základě nichž dovedlo vedení města koupaliště do stavu, v němž se v současnosti nachází, požadavek na zadání města firmě Centroprojekt ke zpracování projektové dokumentace a penále za špatnou dokumentaci. 

3.6. Česká televize na svém programu ČT2 odvysílala pořad Rychlé granty Nadace Via, ve kterém byla zmiňována podpora referenda o koupališti v Úvalech, byly zveřejněny záběry ze zdevastovaného úvalského koupaliště, ale z natočeného rozhovoru se zástupci Zachraňme koupaliště a PRO Úvaly nebylo odvysíláno nic.

5. 6. FV: z rozpočtu na obnovu koupaliště bylo ubráno a z 21 mil zbylo 14 mil. Vzhledem k tomu, že k čerpání úvěru zbývá částka 8 mil Kč a koupaliště mělo být financováno z úvěru, není jasné, co ve skutečnosti vedení města zamýšlí. Na FV byla velká diskuse ohledně investice a provozu koupaliště. Členové FV obdrželi nabídky firem na obnovu koupaliště z let 2016/17 v cenovém rozpětí 10-30 mil Kč. FV nakonec ve svém usnesení doporučuje zastupitelům zrušit výběrové řízení na dodavatele, kam se přihlásil pouze jediný dodavatel. Mělo by se vyhlásit nové výběrové řízení, ideálně až nově zvolené vedené města.

11. 6. Rada města má projednat/schválit výsledek výběrového řízení na dodavatele koupaliště. Zápis zatím nebyl k dispozici.

12.6.  Stavební komise: neprojednávala projekt koupaliště 

úterý 15. května 2018

KALENDÁRIUM 19Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo devatenáctý měsíc po referendu
(13. 4. 2018 – 13. 5. 2018)


26.4. Faktura Baw: na webu města je uvedena Proplacená faktura na firmu Bazény a wellnes z března 23.3.2018 Kč 39 930-účel platby zde není patrný, ale dá se předpokládat, že se jedná o koupaliště. 

1. 5. ŽÚ: informace o koupališti ze strany vedení města není, ze strany ZK článek o úklidu stezky, opravě mostku přes Výmolu a nahlášení nepořádku kolem vybydlené chatky u Stonehenge. 

2. 5. Reportáž ČT: redakce ČT nás požádala o rozhovor na téma využití prostředků Nadace Via. Prostředky jsme použili při akcích na podporu referenda o koupališti. Díky podpoře Nadace jsme uskutečnili i akci Babí léto aneb Rozmarný odpoledne na koupališti. Rozhovor jsme poskytli do připravovaného pořadu ČT o využití prostředků nadací na podporu občanské společnosti. 

2. 5. Krnovské koupaliště: v Krnově obnova koupaliště jede na plný plyn. Držíme pěsti, aby to do prázdnin stihli, viz http://www.krnov.cz/prace-na-koupalisti-postupuji-podle-planu/d-26734/p1=20840.


pondělí 16. dubna 2018

KALENDÁRIUM 18


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo osmnáctý měsíc po referendu
(13. 3. 2018 – 13. 4. 2018)


20.3. FV: zadluženost města roste (t.č. přesahuje 135 mil Kč), na koupaliště je v rozpočtu 2018 vyčleněno zatím 20 mil Kč z úvěru KB - čerpání úvěru je povoleno jen do března 2019, od 2019 podle rozpočtového výhledu budou velmi omezené zdroje města na investice (např. v 2019 je na kapitálové výdaje plánováno 11 mil Kč)

28. 3. Stavební komise: jedním z bodů jednání bylo téma Koupaliště. Přítomni byli také zástupci Centroprojektu a další hosté. Jednání trvalo hodinu. Závěry: chybí vodoprávní vyjádření, chybí požárně bezpečnostní řešení, Centroprojekt dělá jen bazény a technologii, zbytek dělá jiná firma. Menší koupaliště znamená podle starosty úspory (původní objem vody byl 3 700 m3, nový objem bude 1 900 m3, tj. téměř poloviční), starosta oznámil, že KOUPALIŠTĚ LETOS NEBUDE.

3. 4. ŽÚ:
ve slově starosty zaznívá „…jeho otevření (koupaliště) v letošním létě se však zcela upřímně řečeno stává spíše zbožným přáním…“ a „než šidit kvalitu kvůli stihnutí letního termínu, je lepší udělat věci pořádně a s dobrou životností…“, v článku Petra Matury, vedoucího odboru investic a dopravy se uvádí, „…je ohrožen slib, že koupaliště bude otevřeno letos v létě…“ s odkazem na chyby v projektové dokumentaci Centroprojektu v důsledku jeho přetíženosti. Projektant prý předložil minimum vyjádření od dotčených orgánů státní správy, které jsou nezbytnou přílohou zadávací dokumentace, posouvá se termín vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Ve volebním medailonku Otevřené Úvaly o koupališti mlčí, občan J. Jelínek mimo jiné upozorňuje ve svém článku na neoprávněnou demolici na koupališti s rizikem jeho poškození a zpochybňuje kompetenci při provádění zásahů do bazénových van.

4. 4. Dodatek ke smlouvě s CENTROPROJEKT Group z 25.1./13.2.2018 – na webu města jsme náhodně objevili Dodatek ke smlouvě s Centroprojektem. Řeší zásadní změny, např. posun termínů dodávky projektové dokumentace v bodu 1, odst. 3.1. na „do 15. ledna 2018“ (místo do 10 týdnů od podpisu Smlouvy) a v bodu 3, odst. 3.1. na „do 10 týdnů od předání PD pro územní řízení a PD pro stavební povolení Zadavateli“ (místo 10 týdnů od vydání staveb.povolení). Změny termínů plnění jsou posunuty s odvoláním na požadavky stavební komise v souvislosti s přemístěním brouzdaliště. O tomto dodatku nebyla na stavební komisi 28. 3. žádná zmínka! Kromě toho byla na stavební komisi zpochybňována legálnost dodatečné revokace hlasování o brouzdališti. 

7. 4. Ukliďme stezku od koupaliště po Stonehenge: opravili jsme hlavně lávku přes Výmolu, kterou poškodil neznámý vandal, posbírali jsme odpadky na trase, nahlásili jsme městu rizikovou znečištěnou oblast kolem vybydlené chatky nedaleko od Stonehenge.

čtvrtek 12. dubna 2018

UKLIDILI JSME STEZKU KE KOUPALIŠTI


Vloni jsme si mákli při srovnání cesty kolem koupaliště, protože jsme chtěli, aby byla lépe průchozí. To se podařilo. Letos jsme nic podobného neplánovali. Dostali jsme ale upozornění, že někdo vandalsky odstranil zábradlí z lana na lávce, která spojuje cestu kolem čističky na koupaliště a Stonehenge a kterou postavili nadšenci na vlastní náklady před 2 lety. Víme, že lávka je hojně využívaná. Bez lana by hrozilo nebezpečí pádu do znečištěné Výmoly.

Narychlo jsme se proto dohodli s několika členy aktivity Zachraňme koupaliště a zorganizovali jsme opravu lávky a úklid stezky od Stonehenge ke koupališti (na této stezce jsme loni uspořádali akci pro děti a jejich rodiče nazvanou Cesta májového překvapení).


Lávka je tedy opět bezpečná a stezka je očištěná od odpadu. Město nám vyšlo vstříc a přislíbilo zajistit odvoz pytlů.


Nepříjemný zážitek nám připravil neskutečný nepořádek u vybydlené chatky v lese na svahu pár metrů od Stonehenge. Na úklid by naše pytle nestačily! Slyšeli jsme, že na nepořádek bylo město upozorňováno občany již v minulosti. Tuto skutečnost jsme nahlásili 9. dubna starostovi panu Boreckému a tajemnici města paní Tesařové s žádostí o zajištění nápravy.


Na konci jsme odevzdali naplněné pytle. Bylo krásné slunečné počasí, takže jsme si společně skvěle „zapiknikovali“ a probrali aktuální stav kolem obnovy koupaliště.

Z posledních zpráv od vedení města bohužel vyplývá, že KOUPALIŠTĚ LETOS NEBUDE. Ale to už je jiná kapitola….

občanská aktivita Zachraňme koupaliště


pátek 16. března 2018

Koupaliště TAM a TADY II


Koupaliště TAM a TADY II
aneb když dva dělají totéž, výsledek se může lišit

Hezký dobrý den, vážení přátelé,

dnes bych se s Vámi rád podělil o skutečnosti z rekonstrukce koupaliště v Krnově a v Úvalech. Krnovské koupaliště sledujeme jako inspiraci od referenda v roce 2016, byli jsme si ho prohlédnout osobně a hovořili s odpovědnými pracovníky.

Rekonstrukce koupaliště v Krnově a našeho koupaliště v Úvalech mají totiž hodně společného. Že to tak nevypadá? Posuďte sami:

Cíl v Úvalech i v Krnově: otevřít koupaliště pro veřejnost v letní sezóně 2018.

ÚVALY
Referendum 2016 (75% z hlasujících je pro obnovu koupaliště) a slib starosty města, že koupaliště bude otevřeno nejpozději v sezóně 2018.
Proběhly nekoordinované bourací práce v září 2017, do dnešní doby není projekt, ani jiné potřebné dokumenty potřebné pro realizaci stavby. V červenci 2017 proběhlo výběrové řízení na projektanta a vybrán byl Centroprojekt Group Zlín, tedy stejný dodavatel jako byl vybrán pro obnovu koupaliště v Krnově.
Informace o projektu koupaliště na stránkách města http://www.mestouvaly.cz/mesto/majetek-a-investice-mesta/probihajici-investice-mesta/?more=796#msg796 nejsou dlouho aktualizované.
Výsledek: koupaliště je v současné době zdevastované neodborným zásahem na pokyn města. Nevypadá jako ono proklamované koupadlo 21. století. Proč nebo v čí prospěch se tak děje?
Budou se ještě někdy Úvaláci koupat ve svém koupališti starém přes 75 let?

KRNOV
Krnov se pustil do prosté opravy již nevyhovujícího koupaliště. V roce 2016 o tom rozhodli zastupitelé na svém prosincovém zasedání, když schválili zpracování dalšího stupně projektové dokumentace podle studie rekonstrukce venkovního koupaliště, kterou pro město vytvořila společnost Centroprojekt Group Zlín. Pro tuto variantu hlasovalo čtrnáct zastupitelů, proti byli dva a šest se hlasování zdrželo. Krnovští mají tedy od svého vedení závazný slib!
Výsledek: podle stávající dokumentace a postupu prací je zřejmé, že se V Krnově ještě letos koupaliště otevře.
Informace o projektu koupaliště na stránkách města http://www.krnov.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=7455&query=+koupali%C5%A1t%C4%9B+2018&submit.x=12&submit.y=16 jsou průběžně aktualizované.
Krnováci tak budou mít po 75 letech krásné funkční koupaliště.

 Zájem veřejnosti o koupaliště v Úvalech se mimo jiné projevuje i v dotazech:
Dobrý den pane Borecký, zajímalo by mne, jak to vypadá s rekonstrukcí koupaliště. Dívala jsem se na stránky města, kde jsou informace o koupališti. Poslední příspěvek je zde z 6. 10.2017. V aktuálním Životě Úval není koupaliště uvedeno ani v probíhajících projektech města. Bude tedy letos koupaliště zrekonstruováno a otevřeno? Děkuji. S pozdravem Martina Krejsová (Vloženo 12. 1. 2018)
Dobrý den paní Krejsová,
loni na podzim proběhly přípravné práce pro rekonstrukci koupaliště – demoliční práce starého objektu filtrace, sprch, dětských brouzdališť a zbytku nebazénového zázemí koupaliště. Současně společnost Centroprojekt zpracovávala projektovou dokumentaci pro rekonstrukci bazénů a filtrace vody. Na konci ledna bude předána dokumentace pro provedení stavby a bude vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele prací. Počátkem dubna by se tak měly rozběhnout samotné stavební práce tak, aby v létě mohlo být koupaliště alespoň v částečném provozu otevřeno (dodělávky nebazénových částí koupaliště budou probíhat nejspíše i v létě a na podzim).
S pozdravem,
Petr Borecký, starosta města, 23. 1. 2018
(zdroj: www.mestouvaly.cz rubrika Ptáte se starosty)

Situace v Úvalech je od referenda stejná, starosta a město jen a jen slibují a slibují a z koupaliště jsou postupně jen ruiny…
Stále se nic neděje, rozbité bazény, roztrhané oplocení a vyrvaná brána, do roztrhaných betonů na bazénech zatéká srážková voda a poslední mrazy již vykonaly destrukční práci. Obnažená železobetonová výztuž koroduje a dál tak znehodnocuje již mrazem poškozené stěny bazénových van. Zima ještě nekončí a tak devastace obnažených van bude pokračovat do základů stavby.
Dění okolo koupaliště vypovídá krok za krokem o tom, že vedení města sice na veřejnosti prohlašuje, že koupaliště je jeho zodpovědnost a závazek, v praxi ale nic nedělá pro to, aby koupaliště bylo letos otevřeno. Dodnes není známé zadání, podle kterého Centroprojekt měl zpracovat projekt pro koupaliště v Úvalech. Spíše se zdá, že rada města svým postojem a činy otevření koupaliště sabotuje. Navíc je obecně znám postoj starosty. Petr Borecký veřejně prohlašuje, že on koupaliště nechce!

Koupaliště Krnov aktuálně
Koupaliště Úvaly aktuálně


A na závěr si můžete zatipovat:
Budou se koupat v sezóně 2018 Krnováci i Úvaláci?

Petr Vosecký
občanská aktivita Zachraňme koupaliště
15. 3. 2018

KALENDÁRIUM 17


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo sedmnáctý měsíc po referendu
(13. 2. 2018 – 13. 3. 2018) 


21. 2. Stav projektové dokumentace ke koupališti: máme informaci, že stále nebyla předložena dokumentace ke stavebnímu povolení pro koupaliště. Byli jsme přizváni k nahlédnutí do opravené projektové dokumentace na odbor investic a doporučili konzultaci s odborníkem (nabídli jsme organizaci schůzky). Stav dokumentace pro stavební povolení nebudeme hodnotit, nicméně ačkoliv není městem převzatá, již se zpracovává dokumentace pro provedení stavby. Postup města při realizaci této investice je z pohledu odborníků nepochopitelný. Centroprojekt už je s předáním projektové dokumentace pro stavební povolení ve více než 3 měsíčním skluzu oproti smlouvě s městem. Termín plnění dodávky Centroprojektem dle článku 3 Smlouvy o dílo podepsané dne 11./30. 8. 2017 je dojednán následovně (citujeme ze Smlouvy):
„ Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději v následujících termínech:
1. Předání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zadavateli. Do deseti (10) týdnů od podpisu této Smlouvy (tj. do 10. 11. 2017)
2. Předáni Stavebního povolení Zadavateli. Do dvanácti (12) týdnů ode dne obdržení písemného schválení dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zadavatelem.
3. Předání dokumentace pro provedení stavby (DPS). Do deseti (10) týdnů od vydání Stavebního povolení.


Pozn: Aktuální informace o probíhajícím projektu rekonstrukce koupaliště lze najít na webu města Úvaly na adrese http://www.mestouvaly.cz/mesto/majetek-a-investice-mesta/probihajici-investice-mesta/?more=796#msg796, bohužel na rozdíl od jiných projektů města, informace nejsou aktualizovány. Informaci o znění celé smlouvy dílo uzavřené městem s firmou Centroprojekt Group a.s. lze najít na adrese http://www.mestouvaly.cz/mestsky-urad/smlouvy-mesta/smlouva-135-2017-1071.html.

27. 2. Schůze občanské aktivity ZK: diskuse o uskutečněných aktivitách ZK a aktuálním stavu rekonstrukce koupaliště → rekonstrukce koupaliště je zatím na mrtvém bodě. Na místě jsou obavy, zda rekonstrukci město podporuje a zda mrazy nepoškodí rozbagrované bazény. V Krnově, který také rekonstruuje koupaliště, kde je projektantem také firma Centroprojekt jako v Úvalech, už rekonstrukce probíhá, aniž by bylo nutné vynechat koupací sezónu.

3. 3. ŽÚ: ze strany města žádná zmínka o realizaci rekonstrukce koupaliště a naplňování výsledku referenda.

5. 3. Stavební komise: navržený bod „rekonstrukce koupaliště“ byl starostou odložen na příští jednání stavební komise v dubnu, která se prý bude věnovat hlavně koupališti.

9. 3. Projektová dokumentace: komunikujeme s odborem investic ve fázi připomínkování projektové dokumentace. Kvalita projektové dokumentace dodaná Centroprojektem je velmi špatná. Stále nebyla předložena dokumentace ke stavebnímu povolení.středa 21. února 2018

Koupaliště Tam a Tady

Koupaliště Tam a Tady

Na základě prohlídky dokumentace předané Centroprojektem odboru investic v Úvalech jsem zapátral na internetu a zjistil, že Krnov své koupaliště opravdu chce a lidé se budou koupat v novém ještě letos, tak jak město slíbilo! V Krnově, projektoval koupaliště také  Centroprojekt! Proč to v Krnově jde a u nás ne?
A jak to dopadne u nás v Úvalech? Projekt podle vyjádření pana Poláka z 8. 2. 2018 stále není hotov.

Poznámka ZK: dřevěná konstrukce v pozadí již v areálu není.

Trocha Krnovské historie:
Nejzajímavější část článku: 16. LISTOPADU 2017, 17:38 MěÚ Krnov
Rekonstrukce bude spočívat v úpravě stávajících venkovních plaveckých bazénových van, které budou opraveny a překryty speciální fólií, v opravě objektu strojovny bazénové technologie a ve vybudování nových akumulačních jímek, včetně úpravy okolních ploch. Dětský bazén bude postaven nový.

Nově:
V Krnově se pracuje:

Vedení města i realizátor udělají vše pro to, aby nebyla příští koupací sezona nijak ohrožena či omezena,“ řekl místostarosta Michal Brunclík.
Nejzajímavější část článku: 22. 1. 2018 ČTK
"Vedení města a zhotovitel udělají vše pro to, aby koupaliště sloužilo Krnovákům v letní koupací sezoně 2018," uvedl místostarosta Michal Brunclík (ČSSD). Dodal, že hladina podzemní vody může mít vliv i na stavbu nového krytého bazénu, kterou město chystá v sousedství koupaliště. "Pro nás to také znamená varování, abychom v žádném případě nepodcenili přípravu na výstavbu nového krytého bazénu a provedli důkladné hydrogeologické průzkumy," řekl místostarosta.


Poznámka ZKdřevěná konstrukce se žlutou cedulkou v pozadí je převlékací kabinka, jednoduchá a naprosto splní účel.

Nejzajímavější část článku: Rekonstrukci koupaliště provádí společnost Rakord – R & R, která opraví stávající bazénovou vanu, akumulační jímky, nainstaluje nové bazénové technologie a vybuduje nový dětský bazén. Termín dokončení je podle smlouvy do konce června letošního roku!

Pokud by vám při čtení připadaly některé věty, povědomé tak to není náhoda 😊. Povědomé Vám to bude připadat, pokud jste četli připomínky ZK k projektu koupaliště v Úvalech. Centroprojekt  u nás odvedl mizernou práci, kopíroval svůj vlastní projekt pro Krnov.

Když to jde v Krnově, proč je to v Úvalech špatně?

za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště

Petr