Proč zachránit koupaliště

Určitě jste už zaznamenali různé diskuzní příspěvky z různých stran. Pokud Vás zajímají naše argumentu, přečtete si nejčastější výkřiky našich oponentů a naše odpovědi. Věříme, že jimi rozumné lidi přesvědčíme... :)

Dávat 30 miliónů korun za rekonstrukci je dnes prostě moc!

Někdo stále, skoro až účelově, opakuje informace, že rekonstrukce, která povede ke zprovoznění  koupaliště bude stát  30 mil. Kč. To je varianta se „zlatými kohoutky“ (obsahuje např. stavbu vstupního objektu za cca 5 mil. Kč). V současné době jsme pro vedení města sehnali různé seriózní nabídky, které uvádějí částku pod 15 mil. Kč.

Rekonstrukce také nemusí proběhnout najednou, ale lze ji provádět postupně. V prvním kroku rekonstrukce bazénů a pak postupně ostatní vybavení. Tuto druhou část investice mohlo město odložit na příznivější dobu, kdyby nedošlo k neuváženému zbourání ne sice moc pěkných, ale funkčních šaten a ke zdevastování  funkčních sportovišť. Ale i v tomto případě existují úsporné varianty. A zatímco na opravu bazénů opravdu dotace nejsou, na různá volnočasová sportoviště a jejich zázemí se sehnat dají. Pak už je jen otázkou vhodné skladby doprovodných sportovišť a vybavení, aby jejich zázemí bylo v létě použitelné i pro zázemí koupaliště.

Podinvestované Úvaly potřebují peníze jinde!

Ani v době, kdy se město rozhodlo stavět obecní koupaliště, nemělo peněz nazbyt. Od myšlenky k realizaci v roce 1941 uteklo několik let. Z důvodu nedostatku financí město dokonce vyhláškou nakázalo povinnost pro všechny muže odpracovat 48 hodin, nebo za neodpracované hodiny zaplatit - přečtěte si historii úvalského koupaliště. Je to tedy tak trochu společné dílo našich předků. Město koupaliště vlastní a má povinnost se o svůj majetek řádně starat.

Pokud se ale máme v referendu bavit o koupališti a prioritách, proč jsme nehlasovali v referendu o koupi areálu ZETA Biopharma (v roce 2015 – 11 mil. Kč) a nehlasujeme o dalších nákladech města: městské policii (roční náklady cca 3,7 mil. Kč), městské knihovně (ročně 2,6 mil Kč), životu Úval (600 tis. Kč), skateparku, nebo o miliónových výdajích za zbytečně velké úročení městského dluhu, se kterým město poslední dobou nic nedělalo...

I když koupaliště levně opravíme, bude každý rok stát spoustu peněz kvůli opravám a provozním nákladům, které se nikdy nepokryjí ze vstupného.

Máte pravdu, ziskovost koupaliště může být diskutabilní. Je třeba uvažovat o rozšíření možností, jak ho lépe a déle využívat - další sportoviště, kulturní vyžití, celoroční sauna... Vždy by ale měly centrem areálu zůstat bazény a koupání pod širým nebem. Navíc na stole neleží žádná jiná varianta, co s areálem bude, a jaké provozní náklady a opravy si bude žádat tento projekt.

A pokud se podíváme na jiné stavby, které nám nabízí vedení města namísto koupaliště – ulice, chodníky – i ty přeci nemají nulové provozní náklady a údržbu. Myslíme si, že město není podnikatelský subjekt, aby svými projekty generovalo zisky, ale má za úkol dle svých možností zajišťovat nejen rozumnou infrastrukturní vybavenost, ale možnost kulturního i sportovního vyžití pro své občany.

My bychom chtěli, ale někdo/něco tomu brání – hygiena, sucho a stav vody, prasklé bazény, chybějící parkoviště, špatná přístupová cesta, málo slunečních dní v roce...

Opravdu je potřeba sem psát, že kdo chce, hledá způsoby a kdo nechce hledá důvody?
Hygiena – je jasné, že stávající stav koupaliště by nedostal svolení od hygieny k provozu. Ale vždyť právě proto chceme koupaliště opravit tak, abychom povolení získali. :)

Prasklé bazény – prý z bazénů uniká voda. Moc vody. Hodně, hodně moc vody. Skoro to vypadá, že poslední roky provozu to nebyl bazén, ale průtokový ohřívač a Výmola za koupalištěm měla dvojnásobný průtok, než před ním. Navíc je s podivem, že ta voda, co do bazénů přes zimu napršela nikam neodtéká a stále se v bazénu drží. (Mimochodem odhad na opravu bazénů vyvložkováním vodotěsnou fólií je asi nejdražsí opravou areálu - cca 4 mil. Kč)

Chybějící parkoviště – Ano, parkovací plochy u koupaliště nejsou nafukovací a někteří návštěvníci parkují velmi sobecky. Krátkodobým řešením by třeba mohla být častější hlídková činnost naší městské policie v exponovaných dnech, navigace od záchytného nádražního parkoviště a vybudování cyklostezky kolem koupaliště ze Setých, dlouhodobým (a uznáváme že i docela nákladným) pak vybudování parkoviště na místě bývalých uhelných skladů.

Málo slunečních dní v roce – Bohužel, na poroučení větru a dešti tu byli jiní experti. My chceme funkci areálu co nejvíce rozšířit, aby mohl fungovat i v jiných než tropických dnech. Kurty s nafukovací halou, sauna, letní kino a letní scéna, diskotéky... Bude tam občerstvení, sociální zázemí, šatny, co napadne Vás?

Každý další rok budeme dávat dál a dál své peníze a to proto, aby se mohlo pár lidí z Úval a mnoho lidí z Prahy pár dní v roce koupat.

Pokud víme, žádný seriózní průzkum ohledně skladby návštěvníků se nedělal. Ani někteří z nás, kteří žiji v Úvalech 60 let, všechny Úvaláky neznají a neodvážili by se tvrdit, jestli je ten či onen  z Úval nebo ne. Podle množství a značek  zaparkovaných aut se rovněž nedá poznat, jestli návštěvník přijel ze Slovan, nebo z Újezda. Víc než  10 %  obyvatel v obytných domech nebudou nikdy mít bazén a těchto lidí bude v Úvalech s rozšiřováním města přibývat.  A téměř v žádném zahradním bazénu nenaučíte své děti plavat.

I kdyby byla pravda, že ho z větší části využívají lidé z okolních lokalit. Úvaly dnes už nemají žádnou památku, či objekt, kterým by byly známé po širokém okolí, jen to koupaliště. Taková místa se mají zachovávat a pečovat o ně. Parky v různých místech republiky, zámky,  a obecně památky na sebe také nevydělají a města, jejich vlastníci, o ně rády pečují a chlubí se jimi v okolí.

Závěrem – Zachraňme koupaliště!

My říkáme, že město Úvaly si může dovolit koupaliště opravit a provozovat, a kdyby osoby ve vedení města chtěly, už dávno bychom se koupali. Padají vznešená slova o "demokratickém rozhodování", ale ve skutečnosti má být referendum jen alibi pro to, aby se koupaliště definitivně zrušilo, nebo jen na neurčito zavřelo.

Proto pojďme ukázat, že chceme zachránit úvalské koupaliště, přijďte k volbám a hlasujte ANO!