REFERENDUM

REFERENDUM O ÚVALSKÉM KOUPALIŠTI


Na červnovém zasedání zastupitelů města Úvaly bylo na návrh starosty Boreckého navrženo vypsat ve dnech 7. a 8. října 2016 referendum o dalším osudu úvalského koupaliště, které je od r. 2015 zavřené. Pan starosta současně vyjádřil svůj názor neobnovovat koupaliště nyní, ale případně později. Zastupitelé návrh na vyhlášení referenda předložený starostou odsouhlasili a odhlasovali otázku, která bude v referendu občanům položena:

JSTE PRO, ABY BYLO OBNOVENO ÚVALSKÉ KOUPALIŠTĚ, I KDYŽ O NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ BUDOU KRÁCENY FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ NA REKONSTRUKCI INFRASTRUKTURY A OSTATNÍHO MAJETKU MĚSTA?

Na otázky položené starostovi, vedení města i zastupitelům: co je uvažováno jako alternativa ke koupališti v areálu koupaliště, nebyla dána občanům jasná odpověď.
Mnoho občanů nebylo s vyhlášením referenda spokojeno, poukazovali na jeho manipulativní otázku, část se jich v reakci na to sešlo na úvalském koupališti a založilo občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště (ZK).
Občanská aktivita ZK si vytýčila jako cíl přizvat k účasti na referendu potřebný počet oprávněných voličů (min 35%), poskytnout občanům informace o areálu koupaliště, jeho jedinečné přírodní scenérii a společenské úloze místa pro setkávání všech generací Úvaláků a dalších návštěvníků, připomenout jeho právě 75letou historii včetně toho, že na jeho vybudování se podíleli občané Úval.    ZK uspořádala na podporu referenda v areálu koupaliště akci Babí léto aneb Rozmarné odpoledne na koupališti, zorganizovala fotografickou soutěž s tématem úvalského koupaliště, dělala rozhovory s pamětníky i občany.
Referendum o koupališti je  prvním úvalským referendem vůbec! Lidé se ptali, proč se vyhlašuje referendum o tak malé investici, resp. obnově stávajícího majetku města a nevyhlašuje se referendum o jiných rozhodnutích vedení města s daleko větším a dlouhodobějším dopadem na život občanů.

Referenda se zúčastnilo neuvěřitelných 50,24% oprávněných voličů, z nichž 75% volilo ANO pro obnovu koupaliště.
Realizace výsledku referenda se stala pro vedení města závazkem.

KDY SE ÚVALÁCI DOČKAJÍ ZNOVUOTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ?Přílohy:
______________________________________________________________
Leták Referendum:

______________________________________________________________
Život Úvaly září 2016 strana 11:


______________________________________________________________
Leták "Vám to nevadí?":


______________________________________________________________
Leták "ANO NE" 1/2:


______________________________________________________________
Leták "ANO NE" 2/2:


______________________________________________________________
Výsledky referenda z webu města 1/2:


______________________________________________________________
Výsledky referenda z webu města 2/2:Žádné komentáře:

Okomentovat