REFERENDUM

ZACHRAŇME KOUPALIŠTĚ
občanská aktivita

Kdo jsme

Jsme skupina Úvaláků různých zájmů, věku, životních a politických postojů. Jsme skupina, která se spontánně vytvořila v reakci na vyhlášení referenda o koupališti v Úvalech a která se postupně rozrůstá, jak se o nás dozvídají lidé podobného smýšlení. A to navzdory letním prázdninám.

Chtěli bychom oslovit co nejvíce občanů Úval, aby přišli k referendu 7. a 8. října 2016 a vyjádřili tím svůj názor na další osud koupaliště. A pokud jen to bude v našich silách, rádi bychom pomohli městu Úvaly při hledání optimální varianty pro obnovu našeho krásného koupaliště.

Úvalské koupaliště by letos oslavilo 75leté narozeniny. Stalo se ve své době tahákem nejen pro místní a okolní občany, ale také pro Pražáky, bylo místem setkání napříč generacemi. Kdosi ho nazval „úvalskými Hradčany“ a měl pravděpodobně na mysli unikátnost a přitažlivost místa, kde se koupaliště nachází. Mnohým zbyly krásné vzpomínky. Teď je ale 2. sezónu uzavřené, zarostlé, s polorozbořenými stavbami a sutí navezenou na hřišti, které mohlo být využívané.

Co s ním?


Myslíme si, že by areál koupaliště se svojí hrabalovskou přírodní scenérií a svým sportovně-společenským významem pro život Úvaláků měl být obnoven. Úvaláci si to zaslouží.

Otázka dnes nestojí KOUPALIŠTĚ, ANEBO SILNICE, ale otázkou je: CO BUDE STÁT V AREÁLU KOUPALIŠTĚ? 

Obě varianty stojí peníze. Je na škodu, že město Úvaly nepřipravilo před referendem o koupališti podklad pro obě možná řešení. Bohužel, i „zakonzervování“ koupaliště stojí městský rozpočet peníze. Jen pro letošní rok bylo zastupiteli schváleno 200 000 korun na odstranění stavební suti a úklid areálu. Budeme se snažit pomoci při hledání možnosti obnovy koupaliště, připravujeme vizi pro budoucnost a chtěli bychom vás s ní seznámit.


Naše občanská aktivita s názvem ZACHRAŇME KOUPALIŠTĚ je pro nás ohromnou osobní a občanskou zkušeností. Vylézt z ulit v současném světě individualistů, nebát se, naučit se formulovat svůj názor, umět ho vysvětlit či veřejně prezentovat a podpořit ho argumenty. A to vše ve svém volném čase. Nechceme být lhostejní ke svému okolí a proto připravujeme pro úvalské občany fotosoutěž Zaostřeno na úvalské koupaliště a akci 24.9. 2016 – Babí léto na úvalském koupališti, aneb „rozmarný“ odpoledne.

Srdečně vás a vaše rodiny zveme.

Podpořte nás a zapojte se pokud máte podobný názor a jde vám také o naše koupaliště.

 PŘIJĎTE 7. a 8. ŘÍJNA K REFERENDU O ÚVALSKÉM KOUPALIŠTI.

ZACHRAŇME KOUPALIŠTĚ
občanská aktivita

Jana Kytlicová, Naďa Kouklová, Zdena Havránková, Alena Janurová, Petr Hrubý, Jan Basovníček, Honza Nehasil, Vojtěch Dvořáček, Eva Valešová, Jarda Rydlo, Peter Kytlica, Petr Vosecký, Jindra Dvořáčková, Mirek Gloc, Eva Pšeničková, Miroslav Pšenička, Miloš Pálek, Honza Černý, Hana Šťastná Čapková, Vladimír Šťastný, Jana Gebhartová

kontakt: zachranme@uvalskekoupaliste.czREFERENDUM O ÚVALSKÉM KOUPALIŠTI


Na červnovém zasedání zastupitelů města Úvaly bylo na návrh starosty Boreckého navrženo vypsat ve dnech 7. a 8. října 2016 referendum o dalším osudu úvalského koupaliště, které je od r. 2015 zavřené. Pan starosta současně vyjádřil svůj názor neobnovovat koupaliště nyní, ale případně později. Zastupitelé návrh na vyhlášení referenda předložený starostou odsouhlasili a odhlasovali otázku, která bude v referendu občanům položena:

JSTE PRO, ABY BYLO OBNOVENO ÚVALSKÉ KOUPALIŠTĚ, I KDYŽ O NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ BUDOU KRÁCENY FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ NA REKONSTRUKCI INFRASTRUKTURY A OSTATNÍHO MAJETKU MĚSTA?

Na otázky položené starostovi, vedení města i zastupitelům: co je uvažováno jako alternativa ke koupališti v areálu koupaliště, nebyla dána občanům jasná odpověď.
Mnoho občanů nebylo s vyhlášením referenda spokojeno, poukazovali na jeho manipulativní otázku, část se jich v reakci na to sešlo na úvalském koupališti a založilo občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště (ZK).
Občanská aktivita ZK si vytýčila jako cíl přizvat k účasti na referendu potřebný počet oprávněných voličů (min 35%), poskytnout občanům informace o areálu koupaliště, jeho jedinečné přírodní scenérii a společenské úloze místa pro setkávání všech generací Úvaláků a dalších návštěvníků, připomenout jeho právě 75letou historii včetně toho, že na jeho vybudování se podíleli občané Úval.    ZK uspořádala na podporu referenda v areálu koupaliště akci Babí léto aneb Rozmarné odpoledne na koupališti, zorganizovala fotografickou soutěž s tématem úvalského koupaliště, dělala rozhovory s pamětníky i občany.
Referendum o koupališti je  prvním úvalským referendem vůbec! Lidé se ptali, proč se vyhlašuje referendum o tak malé investici, resp. obnově stávajícího majetku města a nevyhlašuje se referendum o jiných rozhodnutích vedení města s daleko větším a dlouhodobějším dopadem na život občanů.

Referenda se zúčastnilo neuvěřitelných 50,24% oprávněných voličů, z nichž 75% volilo ANO pro obnovu koupaliště.
Realizace výsledku referenda se stala pro vedení města závazkem.

KDY SE ÚVALÁCI DOČKAJÍ ZNOVUOTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ?Přílohy:
______________________________________________________________
Leták Referendum:

______________________________________________________________
Život Úvaly září 2016 strana 11:


______________________________________________________________
Leták "Vám to nevadí?":


______________________________________________________________
Leták "ANO NE" 1/2:


______________________________________________________________
Leták "ANO NE" 2/2:


______________________________________________________________
Výsledky referenda z webu města 1/2:


______________________________________________________________
Výsledky referenda z webu města 2/2:Žádné komentáře:

Okomentovat