úterý 28. července 2020

KALENDÁRIUM 45

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý pátý měsíc po referendu
(13. 6. 2020 – 13. 7. 2020)


17. 6. Výroční schůze ZK: schválili jsme závěrku spolku za rok 2019, Závěrečnou zprávu o činnosti a hospodaření spolku, Kontrolní zprávu a Plán aktivit 2020, diskutovali aktuální témata v Úvalech: stav úvalského koupaliště, skleněné hřiště na Vinici, parkovací systém, finance města, aj. 

21. 6. Odemčení koupaliště: za slunečného počasí koupací sezóna 2020 pro veřejnost na úvalském koupališti začala (v předchozím týdnu mohli koupaliště vyzkoušet zaměstnanci městského úřadu). Zlatým klíčkem jsme tradičně symbolicky odemknuli koupaliště, popřáli mu krásné počasí a ať slouží lidem co nejlépe a hned jsme jeho průzračnou vodu vyzkoušeli. S provozovatelem p. Slavíkem jsme domluvili předběžně další Babí léto na koupališti na závěr sezóny.

25. 6. Zasedání zastupitelstva: na jednání byl mimo jiné schválen dokument „Zásady pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Úvaly“, který ovlivní náklady na stavbu nových bytových jednotek v Úvalech a zajistí příjmy pro rozpočet města. Návrh zastupitele na odložení Parkovacího systému u nádraží a v jeho okolí neprošel, systém včetně sledovacích kamer má být spuštěn 1. 10. t.r. Byly schváleny plánovací smlouvy se společnostmi Homolka Úvaly a YD Real Estate Alfa s.r.o. - Radlická čtvrť. Naopak nebyla přijata Plánovací smlouva se společností SMV INVEST s.r.o. - rekonstrukce nemovitosti Štefánikova 89, kde se zastupitelstva zúčastnili dotčení občané společně s jejich právním zástupcem. Byla schválena účetní závěrka 2019, ze které vyplývá stále vysoké zadlužení města (koeficient dluhové odpovědnosti ve výši 105% přesahuje o 45% doporučenou hranici MF městům), bylo schváleno rozpočtové opatření RO 2, přijetí dalších 2 dlouhodobých úvěrů v celkové výši 17,5 mil Kč-smlouvy nebyly projednány s FV.

30. 6. ŽÚ: pan starosta v úvodním slově jmenuje investice, které musí město z důvodu nedostatku prostředků škrtnout a jako investici uvádí začínající rekonstrukci školy za 10 mil Kč (z rozpočtu školy), dále zmiňuje nutnost regulace výstavby a zavedení příspěvku na rozvoj infrastruktury města ze strany investorů - za novou bytovou jednotku ve výši 450 tis Kč. Zve k návštěvě koupaliště a v dalším článku uvádí, že, na koupališti budou nápoje prodávány v nových vratných kelímcích. Místostarosta Polák informuje o připravení koupaliště na novou sezónu v samostatném článku. Městská policie informuje o tom, kde zaparkovat při návštěvě koupaliště.

13. 7. RM: Rada města z 16. 6. schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku od 16.6.2020 do 30.9.2020 za cenu 5.000,- Kč za celé období nájmu -parkoviště mezi městem Úvaly a Ing. Pavlem Tomášem, Praha - Černý Most. Jedná se o pozemky parc.č. 2842, 2841, 2840 a 2939/1 v k.ú. Úvaly