Kdo jsme

Jsme skupina Úvaláků různých zájmů, věku, životních a politických postojů. Jsme skupina, která se spontánně vytvořila v reakci na vyhlášení referenda o koupališti v Úvalech a která se postupně rozrůstá, jak se o nás dozvídají lidé podobného smýšlení. A to navzdory letním prázdninám.

Chtěli bychom oslovit co nejvíce občanů Úval, aby přišli k referendu 7. a 8. října 2016 a vyjádřili tím svůj názor na další osud koupaliště. A pokud jen to bude v našich silách, rádi bychom pomohli městu Úvaly při hledání optimální varianty pro obnovu našeho krásného koupaliště.

Úvalské koupaliště by letos oslavilo 75leté narozeniny. Stalo se ve své době tahákem nejen pro místní a okolní občany, ale také pro Pražáky, bylo místem setkání napříč generacemi. Kdosi ho nazval „úvalskými Hradčany“ a měl pravděpodobně na mysli unikátnost a přitažlivost místa, kde se koupaliště nachází. Mnohým zbyly krásné vzpomínky. Teď je ale 2. sezónu uzavřené, zarostlé, s polorozbořenými stavbami a sutí navezenou na hřišti, které mohlo být využívané.

Co s ním?


Myslíme si, že by areál koupaliště se svojí hrabalovskou přírodní scenérií a svým sportovně-společenským významem pro život Úvaláků měl být obnoven. Úvaláci si to zaslouží.

Otázka dnes nestojí KOUPALIŠTĚ, ANEBO SILNICE, ale otázkou je: CO BUDE STÁT V AREÁLU KOUPALIŠTĚ? 

Obě varianty stojí peníze. Je na škodu, že město Úvaly nepřipravilo před referendem o koupališti podklad pro obě možná řešení. Bohužel, i „zakonzervování“ koupaliště stojí městský rozpočet peníze. Jen pro letošní rok bylo zastupiteli schváleno 200 000 korun na odstranění stavební suti a úklid areálu. Budeme se snažit pomoci při hledání možnosti obnovy koupaliště, připravujeme vizi pro budoucnost a chtěli bychom vás s ní seznámit.

Naše občanská aktivita s názvem ZACHRAŇME KOUPALIŠTĚ je pro nás ohromnou osobní a občanskou zkušeností. Vylézt z ulit v současném světě individualistů, nebát se, naučit se formulovat svůj názor, umět ho vysvětlit či veřejně prezentovat a podpořit ho argumenty. A to vše ve svém volném čase. Nechceme být lhostejní ke svému okolí a proto připravujeme pro úvalské občany fotosoutěž Zaostřeno na úvalské koupaliště a akci 24.9. 2016 – Babí léto na úvalském koupališti, aneb „rozmarný“ odpoledne.

Srdečně vás a vaše rodiny zveme.

Podpořte nás a zapojte se pokud máte podobný názor a jde vám také o naše koupaliště.

 PŘIJĎTE 7. a 8. ŘÍJNA K REFERENDU O ÚVALSKÉM KOUPALIŠTI.

ZACHRAŇME KOUPALIŠTĚ
občanská aktivita

Jana Kytlicová, Naďa Kouklová, Zdena Havránková, Alena Janurová, Petr Hrubý, Jan Basovníček, Honza Nehasil, Vojtěch Dvořáček, Eva Valešová, Jarda Rydlo, Peter Kytlica, Petr Vosecký, Jindra Dvořáčková, Mirek Gloc, Eva Pšeničková, Miroslav Pšenička, Miloš Pálek, Honza Černý, Hana Šťastná Čapková, Vladimír Šťastný, Jana Gebhartová

kontakt: zachranme@uvalskekoupaliste.cz