Kdo jsme

Spolek Zachraňme koupaliště je dobrovolným neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili z důvodu záchrany a obnovy unikátního historického koupaliště v Úvalech, a kteří tuto činnost vykonávají od července 2016 ve formě občanské aktivity. Spolek na jejich činnost navazuje a klade si za cíl vedle činností za záchranu a obnovu koupaliště v Úvalech, podporu rozvoje občanské společnosti a obecně prospěšnou činnost pro rozvoj obce Úvaly.

Základní cíle spolku jsou:
a) podpora rozvoje aktivní občanské společnosti, což je hlavním posláním spolku,
b) činnosti na podporu znovuotevření koupaliště v Úvalech, jeho řádného provozování a zachování pro budoucí generace,
c) obecně prospěšná činnost v různých oblastech rozvoje obce, např. ochrana životního prostředí, podpora péče o seniory, aj.


OD OBČANSKÉ AKTIVITY KE SPOLKU

Vše začalo obavami občanů Úval o osud koupaliště a usnesením zastupitelů vyhlásit v říjnu 2016 historicky první referendum v Úvalech s otázkou: „Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou kráceny finanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku města?“ Právě tato manipulativní otázka a názor starosty odsunout obnovu koupaliště způsobila, že se dne 13. července 2016 sešla na nefunkčním koupališti skupina nespokojených lidí. Po diskusi bylo rozhodnuto, že uděláme vše, aby se dostavilo co nejvíce občanů k referendu a referendum bylo platné.

A tak vznikla občanská aktivita Zachraňme koupaliště (ZK). ZK informovalo občany o historii 75 let starého koupaliště, o připravovaném referendu, letáky vyzývalo k účasti na referendu, dělalo rozhovory s pamětníky. Na své náklady připravilo v září akci na koupališti s názvem BABÍ LÉTO NA KOUPALIŠTI ANEB ROZMARNÉ ODPOLEDNE s bohatým programem, několika kapelami, módní přehlídkou, foto soutěží, aj. Na akci přišlo kolem tisíce účastníků.

O činnosti občanské aktivity Zachraňme koupaliště od referenda konaného 7./8. října 2016, ve kterém většina občanů volila obnovu koupaliště, se dočtete na webu ZK v kapitole nazvané KALENDÁRIUM. První cíl ZK byl dosažen. Občané se dostavili k referendu v počtu 50,24% a 75% z nich bylo pro obnovu koupaliště.

Občanská aktivita se snažila podpořit obnovu a znovuotevření koupaliště. Koupaliště bylo částečně obnoveno (bazény a technická část) a provizorně zprovozněno v červenci 2019.

ZK rozvíjelo svoji dobrovolnickou činnost i v jiných oblastech. Společné tvoření nám dělá radost: jarní úklidy, akce pro děti Májová stezka, v září Babí léto na koupališti spojené s „uzamknutím“ koupaliště, protidrogová přednáška, pomoc pro chlupáče z útulku na Adventním trhu, atd. Pravidelně nepravidelně jsme se scházeli a diskutovali aktuální dění v Úvalech a aktivně se zapojovali do veřejné diskuse.

Na jaře 2019 jsme založili spolek Zachraňme koupaliště a stali se právnickou osobou.

Důvod? Chtěli jsme se zapojit do projektu sázení stromů, které organizovala Nadace partnerství s možností přidělení grantu pro vybrané projekty. Grant jsme díky získaným hlasům od veřejnosti získali a z prostředků grantu Nadace partnerství a prostředků spolku vysázeli 12 třešní Na Vinici u rozhledny jako skupina dobrovolníků - TŘEŠŇOVÝCH SKŘÍTKŮ. O třešně se staráme nadále. Do arboreta v Nachlingerově parku jsme k 30. výročí 17. listopadu věnovali dlouhověký Sekvojovec obrovský jako „Živou kroniku města“. Dalším naším větším projektem je OBSERVATORIO – pozorovatelna na vyhlídce mezi třešněmi, které jsme vysázeli. Dne 16. 5. 2021 jsme slavnostně instalovali a pokřtili Observatorio na vyhlídce Na Vinici. Věříme, že bude dobře sloužit k poznání i zábavě široké veřejnosti.


Více se o aktivitách spolku dočtete na webu a fb v KALENDÁRIU, které zaznamenává všechny důležité události od referenda o koupališti, tj. od 7. října 2016.


Spolek Zachraňme koupaliště má svoje členy, ale při svých projektech a aktivitách je otevřený veřejnosti. Budeme rádi, pokud se k nám přidají další dobrovolníci, kteří mají zájem aktivně přispět ke zlepšení veřejného prostoru a života obce.


KONTAKTYZachraňme koupaliště, z. s.
Roháčova 1637
250 82 Úvaly

IČ: 08093792

email: zachranme@uvalskekoupaliste.cz
web: http://www.uvalskekoupaliste.cz/
fb: https://www.facebook.com/zachranmekoupaliste/

transparentní účet: 2901622535/2010