středa 21. února 2018

Koupaliště Tam a Tady

Koupaliště Tam a Tady

Na základě prohlídky dokumentace předané Centroprojektem odboru investic v Úvalech jsem zapátral na internetu a zjistil, že Krnov své koupaliště opravdu chce a lidé se budou koupat v novém ještě letos, tak jak město slíbilo! V Krnově, projektoval koupaliště také  Centroprojekt! Proč to v Krnově jde a u nás ne?
A jak to dopadne u nás v Úvalech? Projekt podle vyjádření pana Poláka z 8. 2. 2018 stále není hotov.

Poznámka ZK: dřevěná konstrukce v pozadí již v areálu není.

Trocha Krnovské historie:
Nejzajímavější část článku: 16. LISTOPADU 2017, 17:38 MěÚ Krnov
Rekonstrukce bude spočívat v úpravě stávajících venkovních plaveckých bazénových van, které budou opraveny a překryty speciální fólií, v opravě objektu strojovny bazénové technologie a ve vybudování nových akumulačních jímek, včetně úpravy okolních ploch. Dětský bazén bude postaven nový.

Nově:
V Krnově se pracuje:

Vedení města i realizátor udělají vše pro to, aby nebyla příští koupací sezona nijak ohrožena či omezena,“ řekl místostarosta Michal Brunclík.
Nejzajímavější část článku: 22. 1. 2018 ČTK
"Vedení města a zhotovitel udělají vše pro to, aby koupaliště sloužilo Krnovákům v letní koupací sezoně 2018," uvedl místostarosta Michal Brunclík (ČSSD). Dodal, že hladina podzemní vody může mít vliv i na stavbu nového krytého bazénu, kterou město chystá v sousedství koupaliště. "Pro nás to také znamená varování, abychom v žádném případě nepodcenili přípravu na výstavbu nového krytého bazénu a provedli důkladné hydrogeologické průzkumy," řekl místostarosta.


Poznámka ZKdřevěná konstrukce se žlutou cedulkou v pozadí je převlékací kabinka, jednoduchá a naprosto splní účel.

Nejzajímavější část článku: Rekonstrukci koupaliště provádí společnost Rakord – R & R, která opraví stávající bazénovou vanu, akumulační jímky, nainstaluje nové bazénové technologie a vybuduje nový dětský bazén. Termín dokončení je podle smlouvy do konce června letošního roku!

Pokud by vám při čtení připadaly některé věty, povědomé tak to není náhoda 😊. Povědomé Vám to bude připadat, pokud jste četli připomínky ZK k projektu koupaliště v Úvalech. Centroprojekt  u nás odvedl mizernou práci, kopíroval svůj vlastní projekt pro Krnov.

Když to jde v Krnově, proč je to v Úvalech špatně?

za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště

Petr

pondělí 19. února 2018

KALENDÁRIUM 16

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo šestnáctý měsíc po referendu
(13. 1. 2018 – 13. 2. 2018)


21. 1. Finanční výbor: tématem bylo rozpočtové opatření č. 5 za rok 2017, kde k žádným úpravám ohledně investice na koupališti nedošlo. 

22. 1. Stav projektové dokumentace ke koupališti: nejsou dostupné informace ohledně stavu projektu koupaliště, proto jsme se zajímali a ptali se tajemnice města. Na otázky ohledně stavu projektu (v listopadu 2017 měl být projekt odevzdán) a stavebního povolení jsme místo odpovědí byli pozváni na odbor investic k nahlédnutí do projektové dokumentace. Výsledkem bylo nalezení velkého množství nesrovnalostí a hrubých opomenutí (zejména díky použití dokumentace k projektu koupaliště v Krnově) ze strany Centroprojektu, které jsme městu postoupili. Město reklamovalo chyby v projektové dokumentaci.
Nabídli jsme opět odbornou bezplatnou pomoc.

3. 2. ŽÚ: pan starosta Borecký informoval o aktuálním stavu projektu koupaliště s tím, že „společnost Centroprojekt zpracovávala projektovou dokumentaci pro rekonstrukci bazénů a filtrace vody. Na konci ledna bude předána dokumentace pro provedení stavby a bude vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele prací. Počátkem dubna by se měly rozběhnout samotné stavební práce tak, aby v létě mohlo být koupaliště alespoň v částečném provozu otevřeno (dodělávky nebazénových částí koupaliště budou probíhat nejspíše i v létě a na podzim).“ K článku je připojena fotografie návrhu koupaliště, který neodpovídá schválenému, prý se jedná o ilustrační fotografii.

8. 2. Zasedání zastupitelstva: na zasedání zastupitelů města byl zástupcem ZK vznesen dotaz na aktuální stav projektu obnovy koupaliště a upozornění na chyby v článku v Životě Úval 2/2018 napsaném panem Boreckým (chybný obrázek návrhu projektu koupaliště). Ohledně termínů realizace projektu na náš dotaz potvrdil zastupitel Polák, že „projektová dokumentace není odevzdaná“.
Pozn: ke dni 13. 2. 2018 záznam z veřejného zasedání zastupitelstva neobsahuje pasáž, ve které se diskutovalo o koupališti a o komisi pro výstavbu. Požádali jsme proto město Úvaly o zvukový záznam.