čtvrtek 27. října 2016

Odpověď starosty na "Stanovisko občanské aktivity Zachraňme koupaliště k návrhu vedení města"

Vážená paní Wojciková, vážená paní Kytlicová, vážený pane Vosecký,

dovoluji si tímto reagovat na Vaše stanovisko za iniciativu Zachraňme koupaliště k návrhům vedení města ve věci realizace obnovy úvalského koupaliště.

Jménem svým i jménem kolegyň a kolegů z vedení města vyjadřuji své potěšení nad tím, že nabízíte městu dobrovolnou práci občanů při obnově koupaliště a konzultace k samotné opravě.

Akceptujeme skutečnost (ač této skutečnosti litujeme), že nepřijímáte účast ve speciálním orgánu města, který by se věnoval prioritně tomuto projektu. Jak víte, navrhli jsme, aby tomuto orgánu předsedal zastupitel pan Jan Černý a jeho členy byli mimo představitelů města zástupci iniciativy Zachraňme koupaliště.  Tento orgán měl mít především za úkol najít shodu, v jakém rozsahu a za jakých podmínek koupaliště rekonstruovat, samotná rekonstrukce již měla běžet ve standardním režimu investic. Důvodem byla jednoznačně skutečnost, že ze strany některých členů Vaší iniciativy a zastupitelů kolem pana Jana Černého zaznívaly na adresu města názory zásadně zpochybňující výši investic nezbytných pro opravu koupaliště a chtěli jsme Vám tak dát příležitost přetavit tyto názory v konkrétní činy a společně s městem hledat společný jmenovatel.

Zmiňujete důležitost řádného hospodaření. Souhlasíme! Jistě nikdo z nás nechce zbytečně plýtvat penězi města, otázkou však stále zůstává, co je řádné hospodaření. Je to levně provedená oprava s omezenou životností nebo náročnější akce s životností násobně delší?  

Vaše rozhodnutí neúčastnit se práce ve speciálně vytvořeném orgánu a nevést jej, které jste nám zaslali,  tedy vnímáme tak, že právo a odpovědnost takto rozhodnout vkládáte do rukou vedení města a zastupitelstva. Toto právo a tuto odpovědnost přijímáme a nezříkáme se jí.

Úvalskou veřejnost, a tedy i Vás všechny, budeme o rekonstrukci koupaliště a připravovaných variantách opravy včas informovat standardními způsoby (web, Život Úval) a jednotlivé varianty oprav budou projednávány standardně v komisích rady města a v zastupitelstvu.

Věřím, že se nejpozději v roce 2018 budeme moci v opraveném koupališti všichni vykoupat.

S přátelským pozdravem


Petr Borecký
starosta
město Úvaly
Pražská 276
250 82 Úvaly
facebook/mestouvaly

sobota 22. října 2016

Stanovisko občanské aktivity Zachraňme koupaliště

Vážený pane starosto,

článek na webu města z 13. 10. 2016
na setkání s Vámi, zástupci vedení a zastupiteli města jsme se dohodli 13. října 2016, že návrhy ze strany vedení města týkající se realizace našeho společného cíle, tj. obnovy a otevření koupaliště, projednáme ve čtvrtek, 20. října 2016 na schůzi občanské aktivity Zachraňme koupaliště (dále ZK).

Dovolujeme si Vám a členům Rady města tímto předat stanovisko občanské aktivity Zachraňme koupaliště:

V referendu vyhlášeném městem Úvaly, které se konalo 7. a 8. října 2016 hlasovalo 50,24 % oprávněných osob, z toho 75 %, tj. 1 803 oprávněných osob - pro obnovu koupaliště. 

Vedení města Úvaly uznalo referendum jako platné a závazné pro představitele města. A jak jste již mnohokrát uvedl, vážený pane starosto, tento názor občanů bude vedení města respektovat.

Občanská aktivita ZK věří, že vedení města se při realizaci svého závazku zachová jako řádný hospodář a zvolí co nejefektivnější cestu k jeho naplnění v rámci standardních procesů ve státní správě při realizaci projektů obdobného charakteru ze strany města.

pátek 14. října 2016

Jak dál s koupalištěm po referendu

Ve čtvrtek 13.10.2016 se sešli zástupci občanské aktivity Zachraňme koupaliště s vedením města v čele s panem starostou a zastupiteli opozice. Účelem setkání ze strany ZK bylo zjistit, jak vedení města chce přistoupit ke splnění svého závazku, který dalo občanům v reakci na výsledek referenda, tj. obnovit a otevřít koupaliště, a nabídnout případnou spolupráci při realizaci společného cíle. Vedení města navrhlo zřídit výbor zastupitelstva složený ze zástupců města, opozice a zástupců ZK, případně komise Rady města.

Považuje dále za nezbytné výsledný návrh výboru či komise předložit ke schválení zastupitelstvu. Podle zástupců občanské aktivity je vhodnější formou spolupráce pracovní skupina, ve které by byli odborníci a zástupci jednajících stran, a která by byla nápomocna vedení města při realizaci jeho závazku. Nicméně výsledný návrh za ZK bude projednán na schůzi týmu občanské aktivity ve čtvrtek 20. října. Konkrétní formu spolupráce bychom rádi dohodli s vedením města do konce měsíce října.

pondělí 10. října 2016

Děkujeme!

lidé z aktivity Zachraňme koupaliště
Děkujeme všem občanům, dobrovolníkům, sponzorům a příznivcům, že přišli k historicky prvnímu referendu v Úvalech.

Ceníme si Vašeho zájmu, pomoci a aktivní podpory. Máme novou cennou zkušenost ze vzájemné komunikace a spolupráce. Společně se nám podařilo přesvědčit vedení města, že většina občanů města si přeje, aby bylo koupaliště obnoveno a znovu otevřeno.

K referendu se dostavilo 50,24% oprávněných voličů a pro obnovu koupaliště hlasovalo 75% z nich.
Vedení města vydalo prohlášení, že referendum je platné a pro představitele města závazné a že začne v nejbližší době pracovat na obnově koupaliště.

Jsme připraveni spolupracovat s představiteli města na optimálním řešení rekonstrukce koupaliště a informovat všechny občany Úval, jak tento projekt pokračuje.

Koupališti zdar.
Občanská aktivita Zachraňme koupaliště

pátek 7. října 2016

Dnes a zítra se rozhodne!

Také čekáte, co bude s úvalským koupalištěm? 

Tak nečekejte a běžte podpořit obnovu koupaliště v referendu! 

Jinak se z koupaliště v Úvalech stane místo, kde lišky budou dávat dobrou noc.

čtvrtek 6. října 2016

Otázky a odpovědi kolem úvalského koupaliště

Jak by mohl areál koupaliště vypadat?

Existuje několik variant. Vždy by se mělo jednat o volnočasový areál. V referendu se rozhoduje o tom, zda tento volnočasový areál bude i koupalištěm, tedy zda budou tam i funkční bazény a brouzdaliště.

Co si mohu představit pod pojmem volnočasový areál?

Volnočasový areál by měl být oplocený pozemek, na kterém budou sportoviště (bazény, volejbal, minigolf a další), občerstvení, WC, šatny a sprchy. Součástí může být také scéna pro letní kino nebo divadelní představení.

Jaký je rozdíl mezi volnočasovým areálem a koupalištěm?

Každé koupaliště je zpravidla volnočasovým areálem. Volnočasový areál samotný obsahuje až na samotné bazény všechny ostatní objekty jako jsou šatny nebo WC. Rozdíl je zobrazen v tabulce níže.

Srovnání objektů volnočasové areálu a varianty s rekonstrukcí bazénů


Dlouhé a horké léto v roce 2016 bez koupaliště.

Rok 2016 se vyznačuje  opravdu dlouhým a horkým létem, snad ještě lepším než bylo v roce 2015. Teplé počasí je již od května tohoto roku do dnešního dne 16.9.2016. Pokud by se úvalské vedení chovalo jako dobrý hospodář pak mohlo být koupaliště v provozu již v roce 2015.

Přečetla jsem mnoho článků týkajících se problematiky koupaliště, slyšela i odpovědi našich zastupitelů, zejména starosty města. Odpovědi jsou zavádějící a neúplné, proto  považuji za nutné veškeré informace shrnout :

úterý 4. října 2016

ROZHOVORY (nejen) O KOUPALIŠTI - Jan Černý

Dnes ptáme: p. Jana Černého, jednatele společnosti  ACÚ v Úvalech

Firma se zabývá kompletním servisem kolem obutí aut osobních i užitkových, včetně TIR. Nedávno rekonstruovali svoji provozovnu a jejich oranžová budova je dobrý orientační bod na křižovatce na Kolín – Dobročovice – střed Úval. V svém areálu umístili i samoobslužnou myčku pro auta,  čerpací stanici LPG a prodejnu PB.


pondělí 3. října 2016

Co všechno nebude kvůli koupališti

Taky máte při čtení názorů některých naši spoluobčanů pocit, jako kdyby nás případná oprava koupaliště vrátila do pravěku?  :)

neděle 2. října 2016

Další reportáž z akce Babí léto aneb "rozmarný" odpoledne na úvalském koupališti
Doposud neznámé historické fotografie úvalského koupaliště

Jak se ukazuje, stále je ještě možné najít nové fotografie z historie koupaliště. V průběhu Babího léta na koupališti jsem měla poprvé možnost vidět zcela unikátní snímky z přípravy stavby i počátků užívání úvalského koupaliště. 

Vlastníkem fotografií je paní Alena Brokešová, která souhlasila jak se zveřejněním obrázků, tak komentáře, se kterým je zaslala, na adresu naší aktivity „Zachraňme koupaliště“. Kopie fotografií budou rovněž zařazeny do historického archivu města.  

sobota 1. října 2016

Koupaliště v Úvalech - pohled do kronik

Našemu městskému koupališti je v r. 2016 75 let, což není žádný důvod k oslavě. Stav koupaliště je natolik závažný, že letos a v minulém tropickém létě byl provoz uzavřen. Rybníky nejsou kvůli sinicím nejvhodnější ke koupáním, bez auta se k pískovnám u Labe nelze dostat, takže k osvěžení zbývá sprcha či zahradní bazén.

Koupaliště si postavili občané pro sebe. Obecní rada se usnesla na návrhu, aby každý úvalský muž mezi 18. a 60. rokem svého věku odpracoval 48 hodin, nebo zaplatil za každou neodpracovanou hodinu 5 protektorátních korun. Stavbu zastřešila firma mistra zednického Ladislava Votavy, dozor vykonával Ing. Vladimír Chmelík z Kutné Hory. Kolaudace proběhla 24.7. 1941.