středa 29. září 2021

Babí léto 2021 na úvalském koupališti aneb rozmarné sousedské odpoledne


Sobota 25. září byla plně „babí“. Počasí ukázalo, že pranostiky nelžou, že babí léto je poměrně stabilní úkaz na konci září a spolek Zachraňme koupaliště v této době už po třetí zorganizoval na koupališti akci s názvem Babí léto.

První Babí léto v roce 2016 mělo přilákat lidi na koupaliště, aby věděli, o čem budou v říjnu v referendu hlasovat. A to se podařilo více než skvěle. Od roku 2019 se Babí léto koná na zrekonstruovaném koupališti (tedy hlavně co se technologií týče) pro pohodu a radost ze setkávání. Je to „sousedská“ akce, čili akce příjemně rodinná, kde se lidé vzájemně pobaví, připraví si sami různé hry a zábavu pro děti i dospělé, popovídají si.

Pro navození příjemné atmosféry se osvědčila kapela Děsband, která hrála s plným nasazením celé odpoledne příjemnou džezově-swingovou muziku. Také sluníčko dělalo, co mohlo, aby si všichni vychutnali poslední okamžiky léta. Není divu, že jste celé odpoledne mohli potkávat lidi s úsměvem na rtech a děti s pomalovanými obličeji.

A tak se na koupališti jógovalo, hrál pinčes, skákal panák, hrála školka s míčem a se švihadlem, zkoušel hula hop, někdo skákal v pytli, zkusil chodit na chůdách, skládal z papíru lodičky a práskačky, přebíral, drhal, chytal rybičky a přenášel do bazénku, přetahoval se lanem s kamarádem, diskutoval o sportovišti na koupališti, participativním rozpočtu, zaplaval si 100 metrů s „otužilci“, zazpíval či zatancoval si při hudbě, dal si klobásku v občerstvení, nalepil si zvířátko na obraz ZOO na koupališti, namaloval kamínek pro sebe nebo pro Třešňového skřítka, podíval se na létající a plavající modely Modelářského klubu, obdivoval zdatného plavčíka při demonstraci záchrany utonulého, obejmul s ostatními koupaliště. No a na úplný závěr vydařené akce jsme slavnostně zlatým klíčem a za doprovodu vlastních veršů zamkli koupaliště.

Milé koupaliště, přejeme Ti, ať sloužíš k užitku a radosti co nejvíce lidem a ať Ti město dobuduje moderní a vybavené zázemí a sportoviště, které bude sloužit nejen během letní sezóny. Zasloužíš si to. Jsi krásné, i když je ti letos 80 let.

Spolek Zachraňme koupaliště


pondělí 27. září 2021

KALENDÁRIUM 57, 58, 59

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo padesátý sedmý až devátý měsíc po referendu
(13. 06. – 13. 09. 2021)

LETNÍ PRÁZDNINY. KOUPALIŠTĚ JEDE NA PLNÉ OBRÁTKY, ZEJMÉNA V ČERVNU A ČERVENCI, ALE JINAK LÉTO BYLO DOST CHLADNÉ.

25. 6. Zasedání zastupitelů: zastupitelé schválili finanční pomoc obcím postiženým tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku 100 tis Kč a obcím Stebno a Kryr 20 tis Kč

25. 6. Dar spolku ZK pro Moravu zasaženou tornádem 10 tis Kč: bezprostředně po živelné události proběhla sbírka mezi členy spolku a peníze byly převedeny na účet Nadace Via.

6. 7. ŽÚ: starosta Borecký zmiňuje probíhající opravy komunikací a další projekty, zajímavý je Malý průvodce částmi Úval – skvělý počin od Aleny Janurové, záznam z veřejné debaty na téma rozšíření provozu frmy Tawesco Automotiv, kterou město uzavřelo s návrhem na kompromis mezi dotčenými občany s podporou sdružení Arnika a firmou – uzavřít plánovací smlouvu, článek Veřejné koupaliště slaví 80. narozeniny od Zdeňky Havránkové s připomenutím historie úvalského koupaliště i jeho oblibě u občanů a článek o opětovném neschválení participativního rozpočtu zastupiteli od Jana Černého.

13. 7. 5. výročí vzniku Zachraňme koupaliště jako občanské aktivity

srpen Třešňoví skřítci: několikrát během prázdnin jsme provedli údržbu vysázených třešní Na Vinici, posekání trávy, odborné ošetření stromů a postřik. Doplnili jsme Observatorio o stupínek pro malé návštěvníky.

9. 9. Finanční výbor: FV projednal návrh RO 4 (příjmy navýšeny o 14 mil Kč, z toho 6 mil RUD) a ředitel TSÚ představil výsledky hospodaření 2020, plán 2021 a koncepci, výbor nebyl usnášeníschopný.

9. 9. ŽÚ: starosta Borecký vyčísluje hlavní projekty města a jejich aktuální stav, zmiňuje např. připravovaná pravidla pro parkování v Úvalech, kdy primární by mělo být, aby si lidé svá osobní auta parkovali na svém pozemku a nezabírali jimi veřejný prostor, dále vyhlášení soutěže na architektonický návrh terminálu bus/kolo/P+R/vlak u nádraží v Úvalech s odbornou komisí v sestavě arch. Kraus, arch. Froelich, arch. Šlapetová, Mag. Borecký, P. Matura. V článku participativní rozpočet a taxi pro seniory místostarosta Kimbembe reaguje na článek z prázdninového čísla ŽÚ a svádí nezavedení participativního rozpočtu na špatnou práci PRO Úvaly a na finanční výbor a opomíjí fakt, že realizací participativního rozpočtu byl vloni pověřen zastupiteli starosta a Rada města. V dalším článku jsou občané seznamováni s výstavbou bytového domu na spodním okraji ul. Arnošta z Pardubic a jeho architektonickým návrhem, který podle mnoha občanů narušuje ráz centra města. Dále článek Hany Kameníkové Vysoce rizikové chodníky v Úvalech, který upozorňuje na špatné provedení a uvádí nedostatky, jež zjistil bezpečnostní audit. Je uveden plakátek s pozvánkou spolku Zachraňme koupaliště na Babí léto aneb rozmarné sousedské odpoledne.

13. 9. RM: RM 15. 6. souhlasila se zřízením Svazkové školy Povýmolí v prostorách ZŠ v Jirnech pro 50 žáků, souhlasí s nájmem pozemku (parc. č. 2842, 2840, 2841, 2839/1 v k.ú. Úvaly) na parkování ke koupališti od Ing. Tomáška od 1.6. do 30.9. 2021 za 5 000 Kč, souhlasí se stavebním záměrem „Odhlučnění areálu Tawesco Automotiv s.r.o. za podmínky uzavření plánovací smlouvy, doporučuje uzavřít plánovací smlouvu s eTruhlárna s finančním plněním 4,5 mil Kč a věcným 0,5 mil Kč (zařízení Skate parku u fotbalového hřiště).
RM 27. 7. Nesouhlasí s navrženou studií Úvaly 2021 – Lokalita v Rohožni, souhlasí s přestavbou křižovatky I/12 a ul. Dobročovická s přípravou na zřízení semaforu do budoucna, u obytného souboru Úvaly Vinice nutno řešit likvidaci dešťových vod bezodtokově.
RM 24. 8. souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele „ozelenění Úval“ včetně následné péče na 2 roky za max. 2 mil Kč a výběrovým řízením.

čtvrtek 16. září 2021

DAR SPOLKU NA POMOC LIDEM NA MORAVĚ POSTIŽENÝM TORNÁDEM

Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do pomoci lidem v nouzi. Děkujeme všem členům i nečlenům spolku ZK, kteří obratem pomohli a zaslali sponzorský dar na náš transparentní účet. Přidali jsme peníze spolku a zaslali Nadaci Via, která pomoc organizovala.

Spolek Zachraňme koupalištěčtvrtek 9. září 2021

POZVÁNKA NA BABÍ LÉTO NA KOUPALIŠTI ANEB ROZMARNÉ SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE

 Milí přátelé koupaliště a sousedé,

Blíží se konec další plavecké sezóny na obnoveném úvalském koupališti. Tradičně chystáme zábavné sousedské odpoledne se živým hudebním doprovodem a spoustou her a zábavy. Na závěr společně obejmeme plavecký bazén a uzavřeme zlatým klíčem koupaliště.

Přijďte strávit konec babího léta na koupališti.

Spolek Zachraňme koupaliště