čtvrtek 24. srpna 2017

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb
Co se stalo desátý měsíc po referendu 
(13. 07. 2017 – 13. 08. 2017)


15. 7. Oslava ročního výročí vzniku ZK: sešli jsme se před vstupní bránou na koupaliště a symbolicky jako před rokem v dešti jsme roční výročí oslavili. Tentokrát ovšem s 3 variantami buřtguláše.

17. 7. Výběrová komise na dodavatele projektové dokumentace ke koupališti: byl vybrán a potvrzen dodavatel, firma CENTROPROJEKT GROUP a.s., Zlín. Jediným výběrovým kritériem byla CENA. ZK mělo zástupce ve výběrové komisi, kteří se na místě kriticky vyjádřili k postupu města, tj. a) proč město nevybralo na tuto jednoduchou investici přímo dodavatele a zdržuje tak obnovu zbytečným výběrem dodavatele pouze projektu-dodávka projektu včetně stavebního povolení bude trvat přibližně 8,5 měsíců a teprve pak bude vybrán dodavatel stavby a technologie!, b) proč stanovilo zbytečně vysoký maximální limit ceny za projekt, ke kterému se všichni účastníci tendru rádi přiblížili a samotný projekt tak bude stát více než Kč 1 mil!! Jedná se tak o plýtvání finančních prostředků města. Vzhledem k tomu, že příští koupací sezóna začíná za 10 – 11 měsíců, je namístě se ptát, zda město dodrží svůj slib občanům.

28. 7. Náš region: v časopise Náš region vyšel kompilát z různých informačních zdrojů o stavu přípravy obnovy koupaliště v Úvalech.

L  E  T  N  Í    P  R  Á  Z  D  N  I  N  Y   (odjeli jsme se koupat tam, kde je to možné)

úterý 15. srpna 2017

Vandal na koupališti

Přišel, zničil a starosta jeho trestný čin pochválil.

3. července jsem při procházce zjistil, že na našem koupališti v Úvalech řádil vandal. Vyvrácená vstupní brána, vypáčené dveře a rozbitá okna na domečku, který sloužil jako domek správce koupaliště. A ani to, neznámému vandalovi nestačilo. Značně poničil sanitární zařízení domku se záchody. Vytržené dveře, utrhané přívody vody k umyvadlům, ukradené baterie a zničené odpadní potrubí, rozbitá okna. To je jen krátký přehled řádění vandala. Podle fotografie si jistě uděláte názor sami.

Upozornil jsem na tento fakt jak naší městskou policii, tak policii státní, podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele. Policie ČR, přijela na místo a pořídila dokumentaci, smutné fotografie zničeného majetku města, našeho koupaliště. 14. 8. 2017 jsem dostal od policie ČR, informaci, že město odhadlo škody na zařízení na 20.000,- Kč. Celá věc je nadále v šetření.

Město odhadlo škodu na zařízení na 20.000,- Kč. Opravdu rád bych viděl, jak se tak rozsáhlá devastace na městském majetku dá za tuto částku opravit!?! A co víc, pan starosta vandala pochválil!

Cituji jeho vyjádření na FB: V tomhle stavu je to už nějaký čas. Fotky sice vypadají dramaticky pro toho, kdo chce, aby dramatické byly, ale jedná se objekt záchodů, které byly hnusné už v době, kdy bylo koupaliště v provozu. A pokud tento objekt zmizí ze světa, jedině dobře.

Jeho další starost byla, jak je možné, že policie vstoupila na městský majetek bez jeho souhlasu, cituji jeho vyjádření na FB:

Předpokládám, že policie si fotky dělala za přítomnosti zástupce města, neboť si mi nechce věřit, že by bez vědomí vlastníka pozemku vstupovala na jeho majetek.

Fotografie dramatické jsou a také velmi věrohodně vypovídají o stavu areálu.

Starosta Petr Borecký naprosto nepochopitelně schvaluje devastaci areálu, tedy schvaluje trestný čin! Jak se to slučuje s jeho povinností pečovat o majetek města, nechápu. Tak se řádný hospodář nechová. Jako starosta evidentně o koupaliště nestojí a je tedy otázka, jestli je schopen obnovu koupaliště v příštím roce dokončit. Názor si udělejte sami.

Petr Vosecký
občanská aktivita Zachraňme koupalištěstředa 2. srpna 2017

KALENDÁRIUM aneb Co se stalo devátý měsíc po referendu (13. 06. 2017 – 13. 07. 2017)Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb

Co se stalo devátý měsíc po referendu
(13. 06. 2017 – 13. 07. 2017)


28. 6. Šíří se zvěsti, že pan starosta chce vyhlásit nové referendum o koupališti. Tomu lze těžko uvěřit. Slíbil závazně, že koupaliště bude otevřené příští letní sezónu. Nebyla potvrzena pravdivost těchto zpráv.

30. 6. Náš region: v časopise Náš region vyšla informace o možnostech koupání v letních vedrech. A tak je zde vedle Klánovic zmíněno i koupaliště Úvaly se sportovním vyžitím (beachvolejbal, nohejbal, minigolf), půjčovnou lehátek, atd. Bylo by to krásné, kdyby to byla pravda…

1. 7. ŽÚ: pan starosta se tvrdě opřel do občanů ze ZK – nerozumí či nechtějí rozumět problematice kolem koupaliště, myslí si, že to bude jako za jejich „mládí“ (myslí tím snad, že už jsou staří a nemají co do toho mluvit?). Vidí rozhodnutí zastupitelstva a jeho schválení varianty obnovy koupaliště jako to nejhorší možné, obnova koupaliště bude…… Trochu to připomíná označení členů finančního výboru jako nekompetentních v momentě, kdy FV neschválil rozpočet a úvěr. Pan starosta neumí dostát svému závazku a vinu schvaluje na občany. A tak paradoxně v ŽÚ vedle sebe jsou 3 naprosto odlišné pohledy na průběh zastupitelstva o koupališti (starostův, PRO Úvaly, ZK). Výsledkem je, že koupaliště v Úvalech stále nemáme.

3. 7. Vandalismus na koupališti: Na koupališti byla vyvrácená část vstupní brány, vysazená brána vjezdu do garáže, rozbitá okna a vypáčené dveře domu správce koupaliště, do domu tak rozbitým oknem v horním patře prší, toalety na koupališti jsou zdevastované, demontované baterie, utržené sifony, poničené dveře do kabin, vstupní dveře vyvrácené, elektro skříňka u vstupu poničená. PV podal trestní oznámení na neznámého pachatele, pan starosta se na fb vyjádřil: „V tomhle stavu je to už nějaký čas. Fotky sice vypadají dramaticky pro toho, kdo chce, aby dramatické byly, ale jedná se objekt záchodů, které byly hnusné už v době, kdy bylo koupaliště v provozu. A pokud tento objekt zmizí ze světa, jedině dobře.“ Smutný postoj správce městského majetku…

12. 7. Naše upozornění na ničení městského majetku na koupališti bylo vyslyšeno alespoň tak, že byla opravena vstupní brána na koupaliště a označena zákazem vstupu.

13. 7. Roční výročí od vzniku občanské aktivity Zachraňme koupaliště na podporu obnovy koupaliště.

středa 26. července 2017

ZK OSLAVILO ROČNÍ VÝROČÍ OD SVÉHO VZNIKU

Před rokem, 13. července 2016, se sešli na úvalském koupališti spontánně lidé, které oslovilo téma „obnova koupaliště“. Lidé, kteří byli nespokojeni s (ne)činností vedení města v této věci a s manipulativní otázkou, se kterou město chtělo oslovit občany v prvním úvalském referendu, anebo prostě si přáli se zase někdy v koupališti, 2. sezónu zavřeném, vykoupat. Vznikla tak občanská aktivita Zachraňme koupaliště, jež ve velmi krátké době začala být funkční navzdory tomu, že byl čas letních dovolených.

Abychom si po roce první schůzku připomněli, sešli jsme se v sobotu 15. července 2017. Tentokrát ne na koupališti, ale před jeho uzavřeným vchodem. Také pršelo. Avšak vydatněji než vloni. I přes nepřízeň počasí a čas dovolených, dorazilo dost statečných starých i nových „koupalištníků“. Diskutovali jsme současný i budoucí osud úvalského koupaliště. Nic veselého… Pokrok v obnově koupaliště je stěží viditelný. Zatím jen slova a sliby.

Naštěstí jsme k tomu ochutnávali skvělé buřtguláše od 3 kolegů. Každý byl jiný, ale všechny byly výborné. A tak jsme jedli a porovnávali a povídali a mokli a mokli a bylo nám fajn.

A jedeme dál!

Koupališti zdar.

pondělí 3. července 2017


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb

Co se stalo osmý měsíc po referendu
(13. 05. 2017 – 13. 06. 2017)


16. 5. schůzka ZK: mimo jiné nad variantami obnovy koupaliště, které budou projednávat zastupitelé

17. 5. Stavební komise: nebyla usnášeníschopná, přítomni byli pouze předseda p. Borecký, pánové Ivan a Jan Černých, p. Kytlica a jako host p. Šmíd z firmy Bazény a wellness a městský architekt p. Kraus. Diskuse nad variantami obnovy koupaliště jako jednoho z více bodů programu komise byla krátká a bez konkrétních výstupů. Podle usnesení Rady města z 1. 11. 2016 měla stavební komise jako odborný poradní orgán Rady města projednat návrhy variant. To se však nestalo.

22. 5. VZZM: hlavním bodem veřejného zasedání zastupitelstva byla prezentace variant obnovy koupaliště. Byly prezentovány 3 varianty firmou Bazény a wellness (Baw) a 2 varianty spolkem PRO Úvaly. Na zasedání bylo mnoho dotazů ze strany občanů, projevily se opakující se technické nedostatky s ozvučením a přenosem, obava vedení města před reakcemi občanů s nepřiměřenou pohrůžkou vyvedením ze sálu policií, prezentace analýzy technického stavu koupaliště firmou Baw, která obsahovala hrubá pochybení a tudíž její závěry a doporučení byly zpochybněny, usnesením byla přijata varianta spolku PRO č. 1 a byl potvrzen záměr otevřít koupaliště na letní sezónu 2018, místostarostou byl zmíněn finanční limit v rozpočtu města na obnovu koupaliště 20 mil Kč (tj. 16 mil Kč bez DPH). Z pohledu finančního limitu vyvstává otázka, jaké měla firma Baw zadání od města, když její varianty se pohybovaly v částkách kolem 30 až 50 mil Kč?
Návrh občana, aby cyklostezka nevedla přes areál koupaliště, nebyl většinou zastupitelů přijat. Starosta nebyl ochoten vysvětlit, proč na cyklostezce tak urputně trvá.
Občané z Hodova vznesli námitky proti parkovišti u ČOV s odkazem na neodpovídající příjezdovou komunikaci, ohrožení bezpečnosti a toxický materiál povrchu parkoviště v zátopové oblasti Výmoly. Usnesením zastupitelů bylo potvrzeno, že se prozatím parkoviště u ČOV nebude užívat jako parkoviště pro koupaliště.
Více informací viz článek Postřehy ze včerejšího zastupitelstva na www.uvalskekoupaliste.cz

2. 6. ŽÚ: pan starosta chválí dobrovolníky včetně nás ze Zachraňme koupaliště, v článku jsme zhodnotili úspěšný průběh Cesty za májovým překvapením.

6. 6. FV: koupaliště je jednou z 8 investic, která by měla být financována z 20 letého úvěru KB (v rozpočtu je 19,5 mil Kč). V rozpočtu v RO 2 je v příjmech i ve výdajích celá částka úvěru 110 mil Kč-byť první čerpání úvěru ještě neproběhlo, nejsou ještě ani ukončena výběrová řízení na projekty, na které bude úvěr vyplácen účelově. Je tedy na místě se ptát, jak chce město stihnout čerpat celou částku úvěru do konce roku (na čerpání má město 30 měsíců)… Na otázku, zda faktura pro Bazény a wellness (ca 300 tis Kč) i přes nesplnění termínu a hrubé chyby v údajích ve studii bude městem proplacena, bylo odpovězeno, že faktura projde standardním schvalovacím kolečkem na úřadu města.

13. 6. Nabídli jsme panu Maturovi, vedoucímu odboru investic, odborníky z občanské aktivity Zachraňme koupaliště do pracovní skupiny. Rada města bohužel s odborníky ze ZK do pracovní skupiny nepočítá. Počítá pouze s jejich obsazením do výběrové komise na výběr projektové organizace pro bazén a technologii. Bohužel odborníci ze ZK neměli možnost se vyjádřit k podmínkám a předmětu výběrového řízení.