úterý 26. listopadu 2019

Vánoce pro chlupáče 2019

Milí přátelé,

Zveme Vás k navštívení stánku s perníkovou dílničkou na podporu osamělých pejsků a kočiček. ZK již třetím rokem (pokud se nemýlím) pomáhá Hance vybírat peníze pro útulek. Pokud se budete navíc ještě někdo chtít zapojit do obsluhy na stánku či jinak pomoci, budeme rádi, ale dejte nám to prosím dopředu vědět, abychom Vaši pomoc mohli účelně využít.
Každopádně uvítáme, pokud o naší perníkové dílničce poreferujete kamarádům a známým a pozvete je, aby nás podpořilo co nejvíce lidí ( k tomu využijte přiložený plakátek).
Děkujeme.
Těším se na shledanou v sobotu na adventním trhu.
Chlupáčům zdar,

ZK

středa 13. listopadu 2019

KALENDÁRIUM 37

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo třicátý sedmý měsíc po referendu
(13. 10. – 13. 11. 2019)


17. 10. Ocenění úvalského koupaliště: na fb města Úvaly se objevila informace, že úvalské koupaliště získalo ocenění Vítěz Orel sportu, které uděluje společnost Beautyful s. r. o. Jakou hodnotu takovéto ocenění má pro úvalské koupaliště? Připomínáme ocenění koupaliště z roku 1995 - Oskara za nejčistší vodu a kvalitní služby, bylo to tehdy v novinách.

21. 10. FV: provozně je koupaliště v roce 2019 podle informace místostarosty Poláka pro město v plusu, a to až do konce roku. Výši celkové investice města na koupaliště nechá pan Polák prověřit (podle informace města je to 37 mil Kč-ale jen v cash flow plánu AK je to za letošek 31 mil Kč!). FV schválil návrh usnesení na zastupitelstvo na zavedení participativního rozpočtu v Úvalech.

29. 10. Komentovaná prohlídka Památníku Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra. Vypravili jsme se na prohlídku zorganizovanou pouze pro naši skupinu. Ocitli jsme se v bytě
velikánů Palackého a Riegra a jejich rodin a přenesli jsme se do jejich doby. Byt je totiž zachován tak, jak byl za jejich života. K bytu se dojde po starých vyšlapaných dřevěných schodech, po kterých v době obrozenecké chodili na společenská setkání i plesy velikáni české kultury a politiky, včetně Boženy Němcové a T. G. Masaryka.

2. 11. Třešňoví skřítci zasadili 12 třešní na cestě k rozhledně Vinice. ZK zorganizovalo sázení stromů na polní cestě u rozhledny Vinice. Zúčastnilo se přes 20 dobrovolníků a výsledek stojí za to. Dobrovolnicky jsme zajistili i vodu na zalévání a její dopravu. Součinnost všech při sázení byla skvělá.

6. 11. Územní rozhodnutí pro cyklostezku kolem koupaliště: Stavební úřad v Úvalech vydal dne 9. 10. 2019 územní rozhodnutí pro smíšenou stezku pro chodce a cyklisty u koupaliště včetně veřejného osvětlení. Stezka má vytvořit chybějící propojení pro pěší a cyklistickou dopravu mezi částí Hodov a centrem města.
Stezka je situačně vedena podél jihozápadní hranice areálu koupaliště. Napojení začátku stezky je na stávající asfaltovou  příjezdovou komunikaci ke koupališti - ulice Horova, a ukončení na severní straně areálu, v místě stávající nezpevněné cesty. Celková délka stezky 188 m. Stezka pro pohyb chodců a cyklistů ve společném pásu pro obousměrný provoz, šířka 2,0 m, bezpečnostní odstupy šířky 0,25 m po obou stranách. Povrch asfaltový s obrubami po obou stranách. Odvodnění povrchu stezky vyspádováním do přilehlé zeleně. V místě napojení na stávající asfaltovou vozovku bude provedeno její doplnění a obnova povrchu. Napojení nového osvětlení bude provedeno z koncového stožáru VO - UL00497 podél komunikace ke koupališti. Tento úsek cca 100 m bude v rámci napojení stezky rekonstruován. Stávající tři osvětlovací stožáry budou nahrazeny pěti novými bezpaticovými typu K6 s výbojkovými svítidly 70W, včetně kabelového vedení. Úsek stezky v délce cca 170 m bude osvětlen výbojkovými svítidly 50W na sedmi bezpaticových stožárech výšky 5 m, rozteč 30m.

7. 11. Zasedání zastupitelů: na programu byla mimo jiné fixace úroků úvěru KB, byl přijat návrh FV na zavedení „participativního rozpočtu“ v Úvalech, podána informace o připravovaném koncesním řízení na provozovatele koupaliště na období 10 let.

7. 11. ŽÚ: Starosta se věnuje vysvětlení důvodů proč zavést maximální možnou sazbu daně
z nemovitosti v Úvalech (doposud to tak má pouze 17 obcí z 6260 obcí v ČR), proč zavést
plošné poplatky na novou výstavbu (návrh 450 000 Kč na bytovou jednotku), obojí jako podíl
občanů na financování investic v Úvalech, a objasňuje prioritní projekty z navrhovaného
Zásobníku projektů na roky 2020-2024. Místostarosta Polák informuje, že zazimování
technologie na koupališti povedla firma Centroprojekt ve spolupráci s provozovatelem
Slavíkem a že budou odvezeny pronajaté kontejnery. Dále vyzdvihuje podíl práce firmy
Hovorka na rekonstrukci koupaliště. V rubrice organizace a spolky vyšel článek o zářijovém
Babím létě na úvalském koupališti s výčtem přání na zlepšení služeb na koupališti z Pošty pro
koupaliště.

11. 11. Veřejné představení Zásobníku projektů: vedení města vyšlo vstříc požadavku občanů
prezentovat plánovaný Zásobník projektů na roky 2020-2024. Ujal se toho pan starosta.
Diskutovalo se i financování investic. V Zásobníku projektů se nachází také projekt Rozvoj
úvalského koupaliště za 7 mil Kč (částečně pod dotací).

12. 11. Faktury koupaliště: Centroprojekt faktura z 10. 10. (spl. 21.10.) Kč 46 343.

úterý 5. listopadu 2019

DO ÚVAL PŘIBYLO NOVÉ TŘEŠŇOVÉ STROMOŘADÍ


Polní cestu vedoucí k rozhledně Vinice na kopci na vyhlídce zdobí od soboty 2. listopadu 12 krásných vysokokmenných třešní, odrůdy Big Napoleon a Regina. Zasadili je dobrovolníci organizovaní spolkem Zachraňme koupaliště.

Na výsadbu jsme na začátku září získali grant Nadace Partnerství s finanční podporou Makro Cash and Carry ČR, a to především díky podpoře přátel a veřejnosti z Čech i Moravy v hlasování o přihlášených projektech, které se ucházely o získání grantu. Projekt byl zařazen do celorepublikové akce jako Třešňoví skřítci#sazibudoucnost. Sázení odsouhlasila Rada města Úvaly.

Dobrovolníky k sázení jsme v Úvalech oslovili v září během akce „Babí léto na koupališti aneb rozmarné sousedské odpoledne“ a přes sociální sítě.

V sobotu se nás sešlo na místě přes 20 nadšenců, překonali jsme i nástrahy počasí, zvládli jsme jak přepravu vysokých stromů v kontejnerech, tak i obstarání 2 m3 vody na zalití stromů. Když jsme se na konci rozhlédli a viděli krásné stromořadí, řekli jsme si: za tu námahu to opravdu stálo. Podařilo se to a dokonce s úsměvem! O stromky se budeme dále starat jako jejich třešňoví skřítci a pod dohledem odborníka se chceme naučit, co stromy potřebují.

Když půjdete kolem, mohou Vás zaujmout nápisy na opěrných kůlech u stromků. Je jich 12, takže každý stromek nese označení jednoho měsíce v roce. Někdy, až napadne sníh, chystáme setkání „u dvanácti měsíčků“ a … Marušku už máme.

Úsek polní cesty, která je často využívána turisty a cyklisty, byl holý bez stromů. A tak věříme, že se stromům bude dařit a časem budeme moci ocenit jejich stín a šťavnaté plody.


Zachraňme koupaliště, z.s.

čtvrtek 31. října 2019

POZVÁNKA NA SOBOTNÍ SÁZENÍ TŘEŠNÍ

Milí přátelé a skřítci,

Zveme Vás srdečně na unikátní událost - na sázení stromků, které se koná tuto sobotu 2. listopadu 2019 od 10 hodin.
Projekt získal grant Nadace Partnerství. Souhlas s výsadbou udělila rada města Úvaly.

Program:
10 hod  sejdeme se u „závory“ při ústí polní cesty vedoucí k rozhledně Vinice (souřadnice 50.0789314N, 14.7411728E).
Příjezd autem vzhledem k uzávěře ulice 5. května, je možný pouze od Tlustovous anebo od Tuklat přes asfaltovou cestu vedoucí kolem asi 2 domků v polích (je označena jako obytná zóna). Vzhledem k tomu, že je období Dušiček, bude asi parkoviště u hřbitova obsazené a parkování u ústí polní cesty bude možné jen pro několik málo aut. Každopádně musí zůstat zachován průjezd na polní cestu, protože tudy budeme převážet stromky a vodu.
Zde se rozdělíme na skupiny – jedna skupina půjde směrem k rozhledně na místo, kde budeme sázet stromy a připraví stanoviště.
Na místo složíme kůly ke stromům. Druhá skupina pomůže nakládat stromky a materiál, který převeze s pomocí aut a přívěsu. Cisternu naplníme vodou – dohodnuto se správcem hřbitova – a převezeme na místo sázení.
Jámy pro stromy prolijeme vodou (doporučujeme vzít si konev s sebou). Připravíme zeminu na sázení stromů.
Zatlučeme kůly,  Zasadíme stromky, obalíme proti okusu, přivážeme ke kůlům a znovu zalijeme. Obaly a vázací materiál máme.
Na závěr zatlučeme tyče s cedulkou s informací, že stromy sázeli Třešňoví skřítci.
Je toho docela dost, tak trénujte svaly.

Něco na posilněnou:
V průběhu celé akce může být dobrovolníky připraven a zajištěn catering, z toho co přinesete do placu. I skřítkové potřebují nabrat sílu a tudíž něco dobrého smlsnout. Pití si přineste svoje.
Počasí:
Zatím je hlášen na sobotu déšť. Což mají stromy rády. A co mají rády stromy, to mají rádi i jejich skřítci. Nezapomeňte na vhodné oblečení, aby nás počasí nezaskočilo a ty krásné třešně byly už konečně v zemi.
Co s sebou:
Vemte si pracovní rukavice, lopatu, případně i rýč, a hrábě na práci se zeminou a konev, popř. nůžky na stříhání úvazu. Praktická rada: nářadí si radši označte. A ti hraví si mohou vzít na sebe něco skřítkovského.

A budeme také akci dokumentovat a pokusíme si to užít v tom nejlepším, aby stromečky dostaly do vínku šťastné skřítky.

Prosíme proto všechny, kdo přijdete v sobotu sázet a ještě jste se nenahlásili, abyste se ozvali nejpozději do pátku 1. 11. do 18 hod na mailovou adresu: zachranme@uvalskekoupaliste.cz.

Těšíme se na Vás,

Zachraňme koupaliště, z. s.

pondělí 14. října 2019

KALENDÁRIUM 36

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo třicátý šestý měsíc po referendu
(13. 9. – 13. 10. 2019)

Jsou to tři roky od referenda o koupališti (historicky prvního referenda v Úvalech). Na otázku „JSTE PRO, ABY BYLO OBNOVENO ÚVALSKÉ KOUPALIŠTĚ, I KDYŽ O NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ BUDOU KRÁCENY FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ NA REKONSTRUKCI INFRASTRUKTURY A OSTATNÍHO MAJETKU MĚSTA?“ odpovědělo „ano“ 75% z 50,24% zúčastněných oprávněných voličů. 

15. 9. Rada města z 20. 8. Usnesením 342/2019 ukládá vedoucímu OID 1. Připravit pro radu města alternativy technického zázemí koupaliště ve smyslu odkoupení stávajících buněk případně rozšíření o nové buňky, 2. Předložit radě města cenovou kalkulaci na turnikety ke koupališti (automatizaci), 3. Předložit RM návrh sportovní části koupaliště (plážový volejbal, víceúčelové hříště-tenis, fotbal, nohejbal, venkovní kuželky), 4. Zajistit realizaci tohoto usnesení (Termín do 31. 10. 2019) a místostarostovi Polákovi připravit RM podmínky pro vypsání koncesního řízení (Termín do 31. 10. 2019).

21. 9. Babí léto na koupališti aneb rozmarné sousedské odpoledne. Na závěr první plavecké sezóny obnoveného koupaliště jsme uspořádali společně s provozovatelem koupaliště zábavné odpoledne na koupališti. Děti se bavily a soutěžily, mohly plavat v suchých vlnách, velcí i malí malovali společný obraz koupaliště, měli k dispozici 2 pingpongové stoly s profesionálním trenérem, úvalští modeláři předvedli modely letadel i lodí, plavčík zase záchranu utonulého, náladu umocňovala jazzová hudby hudebníků z kapely Děs Band ze Škvorce, v rámci sousedského muzicírování se hrálo na harmoniku a zpívalo, ke slovu se dostal i DJ, výborně celé odpoledne provázela Šimona Mašatová, tancovalo se s Lucií Na vlně a hlavně odvážlivci plavali v bazénech s vodou o 15°C. Do vody se poté, co lidský řetěz obkroužil a objal bazén, ponořili i úvalští „otužilci“. A na závěr jsme koupaliště zamkli zlatým klíčkem. Spolek Zachraňme koupaliště představil veřejnosti projekt výsadby třešní u rozhledny Vinice s možností se zúčastnit jako dobrovolníci a v Poště pro koupaliště se shromáždilo mnoho námětů na vylepšení koupaliště v dalších letech. Počasí kouzelné. Jako vždy solidarita dobrovolníků při organizaci akce zafungovala skvěle. Dobrá zpráva.

25. 9. Smlouva s Nadací Partnerství na Grant na výsadbu třešní je podepsána.

1. 10. Zasedání zastupitelů: na programu mimo jiné fix úroků úvěru KB, zásobník projektů, nové zdroje jejich financování: zpoplatnění nových stavebníků, zvýšení místního koeficientu na 5 u daně z nemovitosti. Místostarosta Polák uvedl statistiku provozu koupaliště za 3 letní měsíce: 18 tis návštěvníků, tržby provozovatele celkem 2,3 mil Kč, náklady provozovatele 600 tis Kč, příjem města z nájemného 343 tis Kč, náklady města 200 tis za pronájem kontejnerů. Celkem za obnovu koupaliště (bez zázemí) město prý vydalo 37 mil Kč.

3. 10. ŽÚ: Starosta na adresu koupaliště uvádí ve svém úvodním slově: „ Přes poměrně slušnou
návštěvnost se potvrzuje, že provoz koupaliště bude pro město v konečném důsledku ztrátový, ale snad tuto ztrátu vynahradí spokojenost návštěvníků, kteří si na koupališti užili hezké léto.“ Místostarosta Polák uvádí čísla ohledně 3 měsíčního provozu koupaliště, ze kterých zatím ztrátovost pro město nevyplývá.

8. 10. Schůze spolku ZK: hlavním bodem byl plán organizace sázení třešní, byl dohodnut termín 2. 11. 2019. V druhé části schůze jsme probrali akce minulé a budoucí, novinky z jednání zastupitelstva, rozšíření členské základny spolku.

13. 10. Faktury koupaliště: Centroprojekt faktura z 8.7. (spl. 2.8.) Kč 736 975,01, faktura z 9.7. (spl. 3.8.) Kč 523 763,02, faktura z 26.7. (spl. 6.8.) Kč 60 500, faktura z 16.8. (spl. 30.9.) Kč 176 251,60. Bazény a wellnes faktura z 9.7. (spl. 29.7.) Kč 48 400, Slavík Martin faktura z 27.8. (spl 28.8.) Kč 20 028. Za září není žádná faktura. Smlouvy a objednávky koupaliště: žádné nové za září.