úterý 28. července 2020

KALENDÁRIUM 45

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý pátý měsíc po referendu
(13. 6. 2020 – 13. 7. 2020)


17. 6. Výroční schůze ZK: schválili jsme závěrku spolku za rok 2019, Závěrečnou zprávu o činnosti a hospodaření spolku, Kontrolní zprávu a Plán aktivit 2020, diskutovali aktuální témata v Úvalech: stav úvalského koupaliště, skleněné hřiště na Vinici, parkovací systém, finance města, aj. 

21. 6. Odemčení koupaliště: za slunečného počasí koupací sezóna 2020 pro veřejnost na úvalském koupališti začala (v předchozím týdnu mohli koupaliště vyzkoušet zaměstnanci městského úřadu). Zlatým klíčkem jsme tradičně symbolicky odemknuli koupaliště, popřáli mu krásné počasí a ať slouží lidem co nejlépe a hned jsme jeho průzračnou vodu vyzkoušeli. S provozovatelem p. Slavíkem jsme domluvili předběžně další Babí léto na koupališti na závěr sezóny.

25. 6. Zasedání zastupitelstva: na jednání byl mimo jiné schválen dokument „Zásady pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Úvaly“, který ovlivní náklady na stavbu nových bytových jednotek v Úvalech a zajistí příjmy pro rozpočet města. Návrh zastupitele na odložení Parkovacího systému u nádraží a v jeho okolí neprošel, systém včetně sledovacích kamer má být spuštěn 1. 10. t.r. Byly schváleny plánovací smlouvy se společnostmi Homolka Úvaly a YD Real Estate Alfa s.r.o. - Radlická čtvrť. Naopak nebyla přijata Plánovací smlouva se společností SMV INVEST s.r.o. - rekonstrukce nemovitosti Štefánikova 89, kde se zastupitelstva zúčastnili dotčení občané společně s jejich právním zástupcem. Byla schválena účetní závěrka 2019, ze které vyplývá stále vysoké zadlužení města (koeficient dluhové odpovědnosti ve výši 105% přesahuje o 45% doporučenou hranici MF městům), bylo schváleno rozpočtové opatření RO 2, přijetí dalších 2 dlouhodobých úvěrů v celkové výši 17,5 mil Kč-smlouvy nebyly projednány s FV.

30. 6. ŽÚ: pan starosta v úvodním slově jmenuje investice, které musí město z důvodu nedostatku prostředků škrtnout a jako investici uvádí začínající rekonstrukci školy za 10 mil Kč (z rozpočtu školy), dále zmiňuje nutnost regulace výstavby a zavedení příspěvku na rozvoj infrastruktury města ze strany investorů - za novou bytovou jednotku ve výši 450 tis Kč. Zve k návštěvě koupaliště a v dalším článku uvádí, že, na koupališti budou nápoje prodávány v nových vratných kelímcích. Místostarosta Polák informuje o připravení koupaliště na novou sezónu v samostatném článku. Městská policie informuje o tom, kde zaparkovat při návštěvě koupaliště.

13. 7. RM: Rada města z 16. 6. schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku od 16.6.2020 do 30.9.2020 za cenu 5.000,- Kč za celé období nájmu -parkoviště mezi městem Úvaly a Ing. Pavlem Tomášem, Praha - Černý Most. Jedná se o pozemky parc.č. 2842, 2841, 2840 a 2939/1 v k.ú. Úvaly

středa 24. června 2020

KOUPALIŠTĚ ODEMČENO


V pondělí 22. 6. se otevřely brány úvalského koupaliště pro veřejnost. Ukázkové sluneční počasí a průzračná svěží voda. 
Zlatým klíčkem jsme koupaliště odemknuli, popřáli mu skvělou sezónu a ať lidem slouží co nejlépe. A hned jsme ho také vyzkoušeli. 
Provozovatel koupaliště pan Slavík zmínil, že je to nejkrásnější koupaliště široko daleko svojí polohou a přírodním charakterem.

Přijďte si zaplavat i Vy.
pondělí 15. června 2020

KALENDÁRIUM 44

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý čtvrtý měsíc po referendu
(13. 5. 2020 – 13. 6. 2020)

14. 5. Zasedání zastupitelstva: na programu nebyla témata spojená s koupalištěm, diskutovalo se o dokončované investici Park Vinice, kdy bylo upozorněno na velké množství střepů a rizika z možného zranění při provozu hřiště. 

19. 5. Sázení stromů: zvažovali jsme zapojit se opět dobrovolnicky do sázení stromů a požádat Nadaci Partnerství o udělení grantu (až 40 tis Kč). Jednali jsme se zástupci města, ale nenašli jsme vhodnou lokalitu.

1.6. Park Vinice byl slavnostně otevřen. Odborníci z našich řad prostudovali na odboru investic města podklady k této dotační akci a vznesli námitky k bezpečnosti hřiště vzhledem k tomu, jakým způsobem proběhla jeho realizace na bývalé skládce.

2. 6. Areál koupaliště: už jsou umístěny kontejnery, bohužel 2 kontejnery jsou usazeny na původní travnaté pláži a celkový estetický dojem není dobrý – zázemí koupaliště pravděpodobně nebylo navrhováno architektem. Původní projekty počítaly se zázemím pouze podél plotu a s dřevěným povrchem, aby byl zachován ráz přírodního koupaliště. U investice přesahující částku 45 mil Kč je výsledný dojem tristní.

5. 6. ŽÚ: zmínka v článku Všimli jsme si… o podmínkách nošení roušky na koupalištích (o otevření koupaliště v Úvalech veřejná městská média zatím mlčí).

8. 6. FV: v návrhu rozpočtového opatření RO 2 chybí příjem z 1. splátky za propachtování koupaliště na tento rok, tj. 1,98 mil Kč, bylo navrženo sledovat příjmy a výdaje z koupaliště odděleně od zájmových spolků a hřišť. Ve výdajích na investice je na koupaliště plánováno 2,45 mil Kč. FV navrhuje zastupitelům, že vypracuje kontrolní zprávu na koupaliště (náklady na obnovu a provoz za první 2 roky).

11. 6. Informace o plánovaném otevření koupaliště na fb města. Koupaliště má být otevřeno „příští týden“, termín bude ještě upřesněn.

13. 6. RM: Rada města z 5. 5. schválila žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na řešení kontejnerové nebazénové části areálu koupaliště na parc.č. 3229/1.

13. 6. Smlouvy/objednávky: pachtovní smlouva ze dne 15. 5. 2020 s BS Property s.r.o. na provozování koupaliště na 10 let.