pondělí 19. dubna 2021

KALENDÁRIUM 52, 53, 54


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo padesátý druhý až čtvrtý měsíc po referendu
(13. 01. – 13. 04. 2021)

25. 1. Finanční výbor on line: v návrhu RO 1 v rozpočtu na tento rok v investicích přibylo mimo jiné hřiště na koupališti za 1 mil Kč a hřiště na Skeříkově za 3 mil Kč+PD za 100 tis Kč.

4. 2. Zasedání zastupitelů: ve schválené strategii města v oblasti sportu je mezi strategickými cíli uvedeno vybudování sportoviště u koupaliště. Zastupitelé odhlasovali zrušení usnesení o zavedení participativního rozpočtu v Úvalech (usnesení z r. 2019).

4. 2. ŽÚ: starosta shrnuje plánované investice města: realizace základních úprav povrchů prašných ulic, budování chodníků, dodělání projektu rozšíření mateřské školy v Cukrovaru, pokračování projektu realizace svazkové školy na Hostíně, přípravy terminálu P+R, bus/vlak/ auto u nádraží, projektová příprava na realizaci kanalizace v Zálesí. Informace o přeložce II/101, budování optické sítě v 2021, organizace očkování proti covidu.

4. 3. ŽÚ: starosta uvádí, že Středočeský kraj zařadil bývalé pozemky uhelných skladů v Úvalech mezi své prioritní projekty pro budování sítě krajských P+R skapacitou 250 parkovacích míst, takže pro tuto chvíli odloží zavedení regulace parkování u nádraží. Informace o zrušení participativního rozpočtu v Úvalech od J. Černého a J. Gloce, článek o nebezpečných chodnících od J. Jelínka s otevřeným dotazem na starostu města.

6. 4. ŽÚ: starosta zmiňuje situace plynoucí z omezení v době covidové a plán oprav ulic na rok 2021. Článek „Participativní rozpočet má smysl“ o jeho významu pro komunikaci města s občany a jejich zapojení do utváření veřejného prostoru od J. Kytlicové.

8. 4. Sportoviště u koupaliště: snažíme se jako spolek ZK zapojit do přípravy projektu sportoviště u koupaliště, zejména s cílem, aby investice města sloužila co nejširší veřejnosti a po celý rok (informaci o zrušení projektu na rok 2021 z rozhodnutí Rady města se dozvídáme z fb města).

11. 4. Observatorio a třešně: provedli jsme postřik námi vysazených třešní na Vinici a vykolíkování prostoru pro umístění laviček a observatoria.

12. 4. RM: 12. 1. RM souhlasí se zadáním vypracování PD pro LOM TEENEGERŮ arch. Krausovi, městskému architektovi za 756 tis Kč, dále se zahájením řízení o změně ÚP podanou společností RP Pražská s.r.o. pro OC Pražská, RM 16. 2. rozhodla odložit řešení parkovacího systému u nádraží v návaznosti na P+R bývalé uhelné sklady v gesci Středočeského kraje. A souhlasí, aby nebyla provedena čerpací stanice u OC Pražská a aby byla zadána dopravní studie napojení OC Pražská na I/12 a řešení křižovatek. RM 16.3. schválila vyhlášení architektonické soutěže na P+R a autobusový terminál – náklady 732 tis Kč.

pátek 15. ledna 2021

KALENDÁRIUM 50, 51

 Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo padesátý a padesátý první měsíc po referendu 
(13. 11. 2020 – 13. 01. 2021)

17. 11. Sekvojovec obrovský aneb Živá kronika věnovaný městu spolkem ZK, jmenovitě Petrem Voseckým, zasazený při příležitosti 30. výročí 17. listopadu v Nachlingerově parku, má roční výročí. Zapálili jsme svíčky a připomněli si událost. Ještě by bylo fajn, kdyby strom byl označen cedulkou s popiskem, aby arboretum plnilo i vzdělávací funkci.

22. 11. Závěrečná zpráva Nadaci Partnerství o následné péči o vloni vysazené třešně Na Vinici byla odeslána. 

1. 12. ŽÚ: časopis má novou grafiku a nového tiskaře Tiskárna Chrt-Marek Dvořák, Praha 9. Starosta potvrzuje v článku „Změna starosty“, že stal krajským radním pro veřejnou dopravu, budování P+R a cyklostezek. Chce se vzdát pozice uvolněného starosty města Úval a pokračovat jako neuvolněný. Spolek ZK přeje Úvalákům klidný adventní čas plný naděje a radostné vánoční svátky a věnuje jim model Observatoria, který si mohou vystřihnout, složit a použít při procházce na Vinici.

3. 12. Zasedání zastupitelů: bohužel zvukový záznam přímého přenosu nefungoval. Zatím není k dispozici na webu zápis z jednání zastupitelů, pouze zvukový záznam. Na zasedání místostarosta Polák informoval, že proběhlo jednání s pronajímatelem koupaliště a po dohodě bylo zadáno vypracování návrhu sportovišť firmě Benisport s.r.o.  Počítá se s plážovým volejbalem a multifunkčním hřištěm. O dalších možných sportovištím se bude ještě jednat. Po schválení návrhu bude zadána projektová dokumentace pro stavební povolení.

1. leden Připili jsme symbolicky koupališti na úspěšný nový rok, ať slouží k radosti co nejvíce návštěvníků. Také jsme mu popřáli, aby už bylo konečně dokončené a vypadalo jako koupaliště 21. století a ne jako provizorium. Rok 2021 bude jeho jubilejním – koupaliště oslaví 80. Výročí od svého vzniku.

6. 1. ŽÚ: Podle informace článku o průběhu zasedání zastupitelstva dne 3. 12. 2020 došlo ke schválení návrhu na další zdražení „ceny vody“, tentokráte o 8,2% na 117,32 Kč. (naše pozn.: Úvaly tak budou mít jednu z nejdražší ch„cen vody“ v ČR. Podle ekonoma Kovandy z 29. 12. činí předběžně rozptyl cen vody v ČR v roce 2021 od 56 Kč (Krnov) do 112 Kč (Ivančice). Dále se píše, že došlo k navýšení ceny za svoz odvoz odpadu na 996 Kč (naše pozn.: ze zákona město mohlo požadovat max. 1000Kč). Zákon pro odpady nově schvalovaný sněmovnou bude znamenat další navýšení.  Byl schválen schodkový rozpočet na rok 2021 ve výši 158 mil Kč vyrovnaný úsporami z roku 2020. V článku starosty o roku 2021 se uvádí výše rozpočtu města jako 163 mil Kč. Prý jsou v rozpočtu prostředky na přípravu projektu svazkové školy 10 mil Kč, dále na rekonstrukci komunikací, hasičárny a dostavbu školky. Kvůli opatřením na straně státu vyvolanými  koronavirovou epidemií, mají přijít Úvaly o 12 mil Kč, ale očekává se, že 8,5 mil Kč se do rozpočtu města vrátí jinými opatřeními. Místostarosta Kimbembe v článku o rozpočtu 2021 uvádí výši rozpočtu 2021 jako 158 mil Kč. Plánované běžné saldo je prý „méně vyhovující“ a činí 12,8% (dle doporučení by mělo činit 15 – 25%).

13. 1. RM: 12. 11. jmenovala mimořádná Rada města Jaroslava Špačka ředitelem TSÚ od 1. 12. 2020. RM 24. 11. projednala návrh na rozpočet 2021 ve výši 158 mil Kč, zvýšení ceny vody a poplatku za komunální odpad. RM 15. 12. 2020 ruší veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Pořízení komponent pro parkovací systém" a to z důvodu, že všechny předložené nabídky překračují hranici 2 mil. Kč, která je pro tento typ zakázek stanovena jako maximální.


pondělí 7. prosince 2020

PERNÍKOVÁ DÍLNIČKA PRO CHLUPÁČE LETOS NEBUDE

Vzhledem k tomu, že se letošní adventní trhy v Úvalech kvůli koronaviru nekonají, nemůžeme Vás letos oslovit prostřednictvím charitativní Perníkové dílničky na podporu chlupáčů. Že má pomoc pejskům a kočičkám smysl, nás přesvědčuje už mnoho let Vaše laskavá podpora a štědrost.

Koncept pomoci chlupáčům ale nevzdáváme.

Na příští rok připravujeme projekt ve formě kastračního programu pro toulavé a bezprizorní kočky v Úvalech. Letošní rok byl bohužel velmi „úrodný“ na vyhozená koťata v našem městě. S podporou spolku Zachraňme koupaliště a ve spolupráci s městem  bychom chtěli přispět ke zlepšení situace. Jakmile bude projekt hotový, seznámíme s ním včas veřejnost a věříme, že Vás tato forma pomoci chlupáčům osloví. Držte nám pěsti, ať se to podaří!

Děkujeme ještě jednou všem za podporu v letech minulých a přejeme Vám i chlupáčům krásné a pohodové vánoční svátky.

Spolek Zachraňme koupaliště

úterý 1. prosince 2020

OBSERVATORIO pro radost

 Po roce od vysázení 12 třešní na polní cestě Na Vinici jsme přišli s návrhem oživit veřejný prostor a umístit mezi třešněmi „březen“ a „duben“ pomůcku k identifikaci hor na obzoru a 2 lavičky. Jedná se o místo zvané Na vyhlídce, protože je odtud při vhodném počasí překrásný výhled do okolí a na česká pohoří. Tuto pomůcku jsme nazvali OBSERVATORIO.

Odbornou gesci nad jeho výrobou převzal Jaroslav Rydlo, certifikovaný inženýr zeměměřič. Spolek Zachraňme koupaliště zajišťuje financování projektu z příspěvků dobrovolníků a jeho realizaci. Souhlas s umístěním Observatoria a 2 laviček udělila rada města dne 22. října 2020. Usazení objektů na místo plánujeme na jaře v příštím roce.

Napadlo nás, že bychom už nyní s předstihem mohli mnohé z Vás potěšit – doba adventní a předvánoční k tomu přímo vybízí. Připravili jsme proto miniaturu Observatoria ve formě vystřihovánky jako vánoční dárek pro děti i jejich rodiče a požádali redakci Života Úval, zda by vystřihovánky otiskla v prosincovém čísle časopisu. Spolupráce s redakcí klapla na jedničku, za což moc děkujeme.

Přejeme Vám, aby se Vám Vaše osobní mini Observatorio povedlo a aby Vás povzbudilo k poznávání okolí našeho města. V příštím roce plánujeme doplňovat k Observatoriu další odborné informace na stránkách www.uvalskekoupaliste.cz, na které odkazuje na modelu QR kód. 

Klidný adventní čas plný naděje a lásky a radostné vánoční svátky Vám přeje spolek Zachraňme koupaliště.