čtvrtek 24. září 2020

Babí léto na úvalském koupališti 2020 - ZRUŠENO

 

Milí přátelé,

 

Je nám to moc líto, ale okolnosti (virus a počasí) nám letos nepřejí a akci Babí léto na úvalském koupališti musíme zrušit. Babí léto má být pohodovou relaxační a zábavnou sousedskou akcí a to letos zajistit nemůžeme.

 

Omlouváme se všem, kteří na Babí léto vymýšlel a připravovali program a nakupovali potřebné pomůcky. Vše budeme moci využít později, ať už na Babím létě anebo na jiných akcích Zachraňme koupaliště anebo Třešňových skřítků.

 

Dobrá zpráva je, že odpoledne tuto sobotu v 15 hodin se na koupališti sejdemeotužilci si naposled zaplavou (otužilci vítáni). Doporučujeme zvolit nějakou zajímavou pokrývku hlavy, ať je i legrace. A na závěr se rozloučíme s koupalištěm a uzavřeme ho symbolicky zlatým klíčem.

 

Na místě bude k dispozici i občerstvení. A když nebude pršet, posedíme a podebatujeme, třeba i o tom, co je třeba zlepšit na koupališti.

 

Zachraňme koupaliště

úterý 22. září 2020

KALENDÁRIUM 46

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý šestý a sedmý měsíc po referendu
(13. 7. 2020 – 13. 9. 2020)

LETNÍ PRÁZDNINY. KOUPALIŠTĚ JEDE NA PLNÉ OBRÁTKY, ZEJMÉNA V SRPNU JSOU SLUNEČNÉ DNY, TEPLÁ VODA A HODNĚ NÁVŠTĚVNÍKŮ.

3. 9. ŽÚ: ve Slově starosty se mimo jiné dozvídáme, že se Úvaly chtějí stát odrazovým můstkem pro tchajwanské technologické firmy v ČR a v Evropě a připravily prezentaci v rámci cesty předsedy Senátu na Tchajwan.
Pozn. v minulém čísle ŽÚ pan starosta zmiňuje, že na koupališti budou nápoje prodávány v nových vratných kelímcích-to bohužel nebylo naplněno.
V dalším článku se oznamuje, že zastupitelstvem schválený projekt výstavby rodinných domů na Homolce byl developerem s ohledem na nový územní plán pozastaven na neurčito.
O provozu koupaliště se zmiňuje článek A. Janurové Dva měsíce na koupališti.
Plakátek zve na akci Babí léto na koupališti 26. září, kterou organizuje spolek Zachraňme koupaliště s podporou provozovatele koupaliště.

7. 9. FV: bylo projednáno rozpočtové opatření RO 3, diskuse o naplňování příjmů z rozpočtového určení daní od státu, není stále znám rozpočet projektu Parkovací systém v Úvalech, v blízkém výhledu jsou 2 velké projekty – Svazková škola (asi 650 mil Kč) a Obchvat Jiren (asi 250mil Kč). 2 nově uzavřené úvěry na 15 a 20 let se zajištěním nemovitostí-úvěry nebyly předem projednány s FV. Bude vyhotovena kontrolní zpráva „kontrola investičních nákladů na obnovu koupaliště a vyčíslení provozních nákladů na provoz prvních 2 sezón“. Informace o náhlé změně ředitele TSÚ k 1. 9. - novým ředitelem se stává Jaroslav Špaček na přechodnou dobu než bude ukončeno výběrové řízení na pozici.

13. 9. RM: poslední zápis zveřejněný na stránkách města je z Rady města z 21.7.

úterý 28. července 2020

KALENDÁRIUM 45

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý pátý měsíc po referendu
(13. 6. 2020 – 13. 7. 2020)


17. 6. Výroční schůze ZK: schválili jsme závěrku spolku za rok 2019, Závěrečnou zprávu o činnosti a hospodaření spolku, Kontrolní zprávu a Plán aktivit 2020, diskutovali aktuální témata v Úvalech: stav úvalského koupaliště, skleněné hřiště na Vinici, parkovací systém, finance města, aj. 

21. 6. Odemčení koupaliště: za slunečného počasí koupací sezóna 2020 pro veřejnost na úvalském koupališti začala (v předchozím týdnu mohli koupaliště vyzkoušet zaměstnanci městského úřadu). Zlatým klíčkem jsme tradičně symbolicky odemknuli koupaliště, popřáli mu krásné počasí a ať slouží lidem co nejlépe a hned jsme jeho průzračnou vodu vyzkoušeli. S provozovatelem p. Slavíkem jsme domluvili předběžně další Babí léto na koupališti na závěr sezóny.

25. 6. Zasedání zastupitelstva: na jednání byl mimo jiné schválen dokument „Zásady pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Úvaly“, který ovlivní náklady na stavbu nových bytových jednotek v Úvalech a zajistí příjmy pro rozpočet města. Návrh zastupitele na odložení Parkovacího systému u nádraží a v jeho okolí neprošel, systém včetně sledovacích kamer má být spuštěn 1. 10. t.r. Byly schváleny plánovací smlouvy se společnostmi Homolka Úvaly a YD Real Estate Alfa s.r.o. - Radlická čtvrť. Naopak nebyla přijata Plánovací smlouva se společností SMV INVEST s.r.o. - rekonstrukce nemovitosti Štefánikova 89, kde se zastupitelstva zúčastnili dotčení občané společně s jejich právním zástupcem. Byla schválena účetní závěrka 2019, ze které vyplývá stále vysoké zadlužení města (koeficient dluhové odpovědnosti ve výši 105% přesahuje o 45% doporučenou hranici MF městům), bylo schváleno rozpočtové opatření RO 2, přijetí dalších 2 dlouhodobých úvěrů v celkové výši 17,5 mil Kč-smlouvy nebyly projednány s FV.

30. 6. ŽÚ: pan starosta v úvodním slově jmenuje investice, které musí město z důvodu nedostatku prostředků škrtnout a jako investici uvádí začínající rekonstrukci školy za 10 mil Kč (z rozpočtu školy), dále zmiňuje nutnost regulace výstavby a zavedení příspěvku na rozvoj infrastruktury města ze strany investorů - za novou bytovou jednotku ve výši 450 tis Kč. Zve k návštěvě koupaliště a v dalším článku uvádí, že, na koupališti budou nápoje prodávány v nových vratných kelímcích. Místostarosta Polák informuje o připravení koupaliště na novou sezónu v samostatném článku. Městská policie informuje o tom, kde zaparkovat při návštěvě koupaliště.

13. 7. RM: Rada města z 16. 6. schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku od 16.6.2020 do 30.9.2020 za cenu 5.000,- Kč za celé období nájmu -parkoviště mezi městem Úvaly a Ing. Pavlem Tomášem, Praha - Černý Most. Jedná se o pozemky parc.č. 2842, 2841, 2840 a 2939/1 v k.ú. Úvaly