pátek 14. prosince 2018

KALENDÁRIUM 26

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvacátýšestý měsíc po referendu
(13. 11. 2018 – 13. 12. 2018)


29. 11. Finanční výbor: na koupaliště na letošek v rozpočtu jsou sníženy prostředky na Kč 10 mil, které by měly být do konce roku vyčerpány na stavbu. Do konce roku by mělo město plně vyčerpat úvěrové prostředky do výše Kč 110 mil. Do návrhu rozpočtu 2019 se zvažuje na koupaliště Kč 20 mil. Je otázka, zda tyto prostředky budou stačit jak na stavbu a technologie, tak na vybavení areálu pro jeho zprovoznění a zda město bude mít dostatečné zdroje.

1. 12. Adventní trh+Vánoce s chlupáči:
Již třetím rokem jsme úspěšně pomohli získat finanční prostředky a pomůcky pro opuštěné pejsky a kočičky, tentokrát pro Projekt Hope Praha. Zorganizovali jsme perníkovou dílničku a zdobení krásného ručně malovaného stromku pro štěstí a výběr dobrovolných příspěvků.

3. 12. Stavební komise: byl předložen návrh projektu arch. Hofmana na budovy pro vybavení koupaliště (sprchy, šatny, WC,…), který byl členy komise rozporován. Zpochybněna i trasa cyklostezky přes koupaliště. Průjezd cyklistů může způsobovat kolizi u vstupu do areálu koupaliště. A současně byl vznesen dotaz, proč byl projekt zaslán k územnímu řízení a poté teprve předložen k připomínkám. Zápis ze stavební komise není k dispozici.


4. 12. Rada města: RM snížila v návrhu rozpočtu na straně příjmů o 10 mil Kč a na straně výdajů 10 mil Kč z projektu koupaliště, takže na příští rok na koupaliště je plánováno 10 mil Kč. Vyvstává otázka: JAKÝ ZÁMĚR S REALIZACÍ KOUPALIŠTĚ MÁ NYNÍ MĚSTO? Zápis z RM k 13. 12. není k dispozici.


5. 12. ŽÚ: p. starosta uvádí, že investice obnova koupaliště „absorbuje přes 80% investičních peněz, které bude mít město k dispozici“ na investiční akce v roce 2019, článek od p. Poláka s informací o první a druhé kontrole na staveništi koupaliště, stavba má prý předstih, vyskytly se problémy se statikou přepážky koupaliště: „Hlavní problém tohoto druhého kontrolního dne bylo vyřešit nekvalitní propojení dělící příčky v bazénu. A to jak ve dně bazénu, tak v obvodové stěně. Tato chyba- nedostatek se objevila až po celkovém odstranění této příčky. Statik má za úkol problém do konce 42. týdne tohoto roku vyřešit.“


12. 12. Faktury koupaliště: na webu města je informace o následujících platbách dodavatelům/Centroprojekt Group a.s.: 3 827 128 (spl. 13. 12. 2018), Bazény a Wellness 96 800 (spl. 30. 11. 2018) – účel platby se neuvádí. Na rok 2018 byly seškrtány v rozpočtu prostředky na koupaliště na 10 mil Kč. Využijí se vzhledem k tempu stavby a počasí?


13. 12. Zasedání zastupitelstva: zastupitelé počtem 12 hlasů z 15 schválili rozpočet na rok 2019, ve kterém je mimo jiné na koupaliště alokováno 10 mil Kč. Z diskuse vyplynulo, že se očekávají vyšší příjmy než je plánováno v návrhu rozpočtu a že prostředky na investice budou, bude se to řešit rozpočtovými opatřeními. Návrh na zřízení výboru pro ÚP a výstavbu nebyl koaličními zastupiteli podpořen. Podle vyjádření místostarosty Poláka (osloveného dotazem, proč nepodpořil vznik výboru) je po zkušenosti z poslední stavební komise z diskuse o projektu koupaliště prostě lepší, když o některých věcech jedná méně lidí. Přítomný člen komise mu oponoval, že poslední jednání o koupališti bylo naprosto konstruktivní a z debaty vyplynulo, že pan Polák na zmiňované komisi vůbec nebyl. Místostarosta Polák dále informoval o stavu realizace projektu koupaliště. Je spokojen s dodavatelem stavby i se stavebním dozorem. Postup při betonování byl narušen mrazy.

pondělí 10. prosince 2018

VÁNOCE PRO CHLUPÁČE

Na adventním trhu 1. prosince jsme už potřetí jako dobrovolníci fyzicky, finančně, ale hlavně s nadšením a láskou podpořili záměr Hanky Šťastné pomoci opuštěným pejskům a kočičkám včetně podpory kastračního programu pro kočičky. Tentokrát jsme shromažďovali peníze a dary na Projekt Hope Praha – dočasná péče o opuštěná zvířátka, který se momentálně stará také o úvalské pejsky.

Do naší perníkové dílničky přišly spousty dětí, nádherný malovaný stromek pomáhali vyzdobit děti i dospěláci.  A tak se na něm v průběhu odpoledne objevilo hodně hvězdiček, ozdob a kostiček pro štěstí.


Přišla i provozovatelka Projektu Hope Praha Jana Plaňanská s pejsky. Byla příjemně překvapená, když přebírala vybrané peníze a množství hraček, pelíšků a vodítek. Rádi bychom i jejím jménem poděkovali Úvalákům za jejich skvělou podporu. Děkujeme Vám.

Přejeme Vám do nového roku hodně šťastných a naplněných dní.


občanská aktivita
Zachraňme koupaliště

pátek 23. listopadu 2018

Podpořte s námi opuštěné chlupáče


Již třetím rokem se občanská aktivita Zachraňme koupaliště zapojuje do pomoci opuštěným zvířátkům. Letos poprvé se můžete zúčastnit zdobení papírového vánočního stromu a letos poprvé se s Vámi můžeme podělit o skutečný příběh se šťastným koncem.

Těšíme se na Vás v sobotu 1. prosince od 13 hodin na adventním trhu v Úvalech.

Všem předem za Vaši pomoc děkujeme.

https://1.bp.blogspot.com/-7um9XtvQ2SU/V56S3tmaLJI/AAAAAAAAIDo/bcyJDYLl7UUu67phXkcHyx7WQzWDYwYPQCPcB/s1600/logo_final_small_white.png

čtvrtek 15. listopadu 2018

KALENDÁRIUM 25

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvacátýpátý měsíc po referendu
(13. 10. 2018 – 13. 11. 2018)


14. 10. Smlouva s Bazény a wellness, s.r.o. na technický dozor: dne 1. 10. 2018 uzavřelo město smlouvu o technickém dozoru za stavbou koupaliště na částku 484 000 Kč, a to bez výběrového řízení (schváleno Radou města 4. 9. 2018 usnesení R-375/2018). 
Citace ze zápisu RM: „…Předpokládaný termín zahájení činnosti je již září, jelikož stavba má taktéž v září 2018 zahájit stavební práce. Předpokládané ukončení činnosti je 06/2018, tzn. 10 měsíců (kdy se předpokládá 3 měsíce technologická pauza). Na základě Vnitřní směrnice č. 2/2016 o zadávání zakázek malého rozsahu je možné schválit výjimku v rámci výběrového řízení a přidělit veřejnou zakázku konkrétní společnosti, v tomto případě odbor investic a dopravy doporučuje společnost Bazény a Wellness s.r.o., Nad Šutkou 41 E, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČO: 279 41 931. Tato společnost je velmi blízce obeznámena s celou záležitostí okolo „rekonstrukce koupaliště v Úvalech“, již v 90 letech se zabývala 1. etapou rekonstrukce koupaliště. Dále v roce 2013 pro město zpracovávala Zhodnocení technického stavu koupaliště, v r. 2016 - 2017 prováděla Technický audit koupaliště, který byl podkladem pro výběr projektantské firmy. Se zástupcem společnosti Bazény a wellnes s.r.o panem Ing. Milanem Šmídem byla konzultována a připomínkována projektová dokumentace a dále i zpracovával pro město posouzení rozpočtu rekonstrukce koupaliště…..“

14. 10. Rada města 4. 9. 2018: rozhodla o uskladnění vyřazeného gastro vybavení ze školní jídelny ZŠ k použití pro provoz koupaliště (R-362/2018). Výsledek RM se dozvídáme později, protože zápisy o jednání RM, které jsou jediným zdrojem informace, jsou publikovány s významným zpožděním.

30. 10. Faktury Centroprojekt: na webu města je informace o následujících platbách dodavatelům/Centroprojekt Group a.s.: 629 200 Kč (spl. 13. 9. 2018), 97 000 Kč (spl. 7. 11. 2018) a 740 058,50 Kč (spl. 17. 11. 2018) – účel platby se neuvádí.

1. 11. Policejní cvičení u koupaliště: na fb města byli občané upozorněni na cvičení Policie ČR:
„Dne 1. 11. 2018 bude Policie České republiky ve spolupráci s městem Úvaly provádět součinnostní cvičení zaměřené na osvobození rukojmí držených nebezpečným pachatelem. V době od 8:00 – 12:00 hodin bude uzavřena část ulice Horova (pouze od parkoviště směrem ke koupališti).... Jedná se o cvičení Policie ČR, nikoli skutečný zákrok, bezpečnost občanů nebude nijak ohrožena. Je možné, že uslyšíte střelbu nebo výbuchy, nenechte se však nijak znepokojit. Přítomnost občanů na místě cvičení nebude z bezpečnostních důvodů možná.“

1. 11. Schůzka ZK: povolební setkání, aktuální stav smluv, realizace obnovy koupaliště, budoucí podoba a provoz koupaliště, schůze VZZM, charitativní činnost, aj.

5. 11. ŽÚ: p. starosta uvádí, že investice obnova koupaliště „absorbuje přes 80% investičních peněz, které bude mít město k dispozici“ na investiční akce v roce 2019, článek od p. Poláka s informací o první a druhé kontrole na staveništi koupaliště, stavba má prý předstih, vyskytly se problémy se statikou přepážky koupaliště: „Hlavní problém tohoto druhého kontrolního dne bylo vyřešit nekvalitní propojení dělící příčky v bazénu. A to jak ve dně bazénu, tak v obvodové stěně. Tato chyba- nedostatek se objevila až po celkovém odstranění této příčky. Statik má za úkol problém do konce 42. týdne tohoto roku vyřešit.“

5. 11. Zasedání nového zastupitelstva: přenos zasedání na youtube byl až na malý úsek zcela bez zvuku. Než bude zápis, tak to chvíli potrvá. Na webu města je informace, že bylo zvoleno nové vedení města v čele se starostou Petrem Boreckým.

10. 11. Stav na staveništi: na koupališti je možné vidět vybetonování van.

středa 7. listopadu 2018

Práce na koupališti pokračují

Koupaliště je jedno velké staveniště, původní dno bazénů mizí pod navážkou a okál se dočkal podzimního úklidu. Vzniklo i místo na odpočinek, táborák potěší. Jaká bude konečná podoba koupaliště a jaký bude termín dokončení? Nechme se překvapit.