pátek 23. listopadu 2018

Podpořte s námi opuštěné chlupáče


Již třetím rokem se občanská aktivita Zachraňme koupaliště zapojuje do pomoci opuštěným zvířátkům. Letos poprvé se můžete zúčastnit zdobení papírového vánočního stromu a letos poprvé se s Vámi můžeme podělit o skutečný příběh se šťastným koncem.

Těšíme se na Vás v sobotu 1. prosince od 13 hodin na adventním trhu v Úvalech.

Všem předem za Vaši pomoc děkujeme.

https://1.bp.blogspot.com/-7um9XtvQ2SU/V56S3tmaLJI/AAAAAAAAIDo/bcyJDYLl7UUu67phXkcHyx7WQzWDYwYPQCPcB/s1600/logo_final_small_white.png

čtvrtek 15. listopadu 2018

KALENDÁRIUM 25

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvacátýpátý měsíc po referendu
(13. 10. 2018 – 13. 11. 2018)


14. 10. Smlouva s Bazény a wellness, s.r.o. na technický dozor: dne 1. 10. 2018 uzavřelo město smlouvu o technickém dozoru za stavbou koupaliště na částku 484 000 Kč, a to bez výběrového řízení (schváleno Radou města 4. 9. 2018 usnesení R-375/2018). 
Citace ze zápisu RM: „…Předpokládaný termín zahájení činnosti je již září, jelikož stavba má taktéž v září 2018 zahájit stavební práce. Předpokládané ukončení činnosti je 06/2018, tzn. 10 měsíců (kdy se předpokládá 3 měsíce technologická pauza). Na základě Vnitřní směrnice č. 2/2016 o zadávání zakázek malého rozsahu je možné schválit výjimku v rámci výběrového řízení a přidělit veřejnou zakázku konkrétní společnosti, v tomto případě odbor investic a dopravy doporučuje společnost Bazény a Wellness s.r.o., Nad Šutkou 41 E, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČO: 279 41 931. Tato společnost je velmi blízce obeznámena s celou záležitostí okolo „rekonstrukce koupaliště v Úvalech“, již v 90 letech se zabývala 1. etapou rekonstrukce koupaliště. Dále v roce 2013 pro město zpracovávala Zhodnocení technického stavu koupaliště, v r. 2016 - 2017 prováděla Technický audit koupaliště, který byl podkladem pro výběr projektantské firmy. Se zástupcem společnosti Bazény a wellnes s.r.o panem Ing. Milanem Šmídem byla konzultována a připomínkována projektová dokumentace a dále i zpracovával pro město posouzení rozpočtu rekonstrukce koupaliště…..“

14. 10. Rada města 4. 9. 2018: rozhodla o uskladnění vyřazeného gastro vybavení ze školní jídelny ZŠ k použití pro provoz koupaliště (R-362/2018). Výsledek RM se dozvídáme později, protože zápisy o jednání RM, které jsou jediným zdrojem informace, jsou publikovány s významným zpožděním.

30. 10. Faktury Centroprojekt: na webu města je informace o následujících platbách dodavatelům/Centroprojekt Group a.s.: 629 200 Kč (spl. 13. 9. 2018), 97 000 Kč (spl. 7. 11. 2018) a 740 058,50 Kč (spl. 17. 11. 2018) – účel platby se neuvádí.

1. 11. Policejní cvičení u koupaliště: na fb města byli občané upozorněni na cvičení Policie ČR:
„Dne 1. 11. 2018 bude Policie České republiky ve spolupráci s městem Úvaly provádět součinnostní cvičení zaměřené na osvobození rukojmí držených nebezpečným pachatelem. V době od 8:00 – 12:00 hodin bude uzavřena část ulice Horova (pouze od parkoviště směrem ke koupališti).... Jedná se o cvičení Policie ČR, nikoli skutečný zákrok, bezpečnost občanů nebude nijak ohrožena. Je možné, že uslyšíte střelbu nebo výbuchy, nenechte se však nijak znepokojit. Přítomnost občanů na místě cvičení nebude z bezpečnostních důvodů možná.“

1. 11. Schůzka ZK: povolební setkání, aktuální stav smluv, realizace obnovy koupaliště, budoucí podoba a provoz koupaliště, schůze VZZM, charitativní činnost, aj.

5. 11. ŽÚ: p. starosta uvádí, že investice obnova koupaliště „absorbuje přes 80% investičních peněz, které bude mít město k dispozici“ na investiční akce v roce 2019, článek od p. Poláka s informací o první a druhé kontrole na staveništi koupaliště, stavba má prý předstih, vyskytly se problémy se statikou přepážky koupaliště: „Hlavní problém tohoto druhého kontrolního dne bylo vyřešit nekvalitní propojení dělící příčky v bazénu. A to jak ve dně bazénu, tak v obvodové stěně. Tato chyba- nedostatek se objevila až po celkovém odstranění této příčky. Statik má za úkol problém do konce 42. týdne tohoto roku vyřešit.“

5. 11. Zasedání nového zastupitelstva: přenos zasedání na youtube byl až na malý úsek zcela bez zvuku. Než bude zápis, tak to chvíli potrvá. Na webu města je informace, že bylo zvoleno nové vedení města v čele se starostou Petrem Boreckým.

10. 11. Stav na staveništi: na koupališti je možné vidět vybetonování van.

středa 7. listopadu 2018

Práce na koupališti pokračují

Koupaliště je jedno velké staveniště, původní dno bazénů mizí pod navážkou a okál se dočkal podzimního úklidu. Vzniklo i místo na odpočinek, táborák potěší. Jaká bude konečná podoba koupaliště a jaký bude termín dokončení? Nechme se překvapit.pátek 19. října 2018

KALENDÁRIUM 24

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvacátýčtvrtý měsíc po referendu
(13. 9. 2018 – 13. 10. 2018)


20. 9. Zasedání zastupitelstva: občané se v diskusi ptají, z čeho bude financováno koupaliště. Starosta říká, že bude otevřeno v 2019, že letos půjde na koupaliště cca 16 mil Kč a příští rok zbytek, že příští rok Úvaly nebudou mít peníze na nic jiného. Občan zdůrazňuje, že koupaliště mělo být financováno z úvěru, ale tyto prostředky byly již vynaloženy na jiné projekty.

1. 10. Leták ZK: letákem ZK, který osobně roznášíme, chceme připomenout občanům nenaplněný slib vedení města a naši vizi, že budeme sledovat a pravdivě informovat občany o probíhající obnově koupaliště. Zároveň informujeme i na webových stránkách a fb ZK.

4. 10. Náklady na bourací práce: na základě podnětu na VZZM, přišla odpověď od vedoucího OI, že tyto práce stály 1 127 599 Kč včetně DPH.

4. 10. Progres stavebních prací: Na koupališti jsou rozestavěny stavební buňky. Je vybouraná stěna bazénu v místech bývalé strojovny. Na městských nástěnkách se nachází papír bez hlavičky a podpisu s textem "Rekonstrukce koupaliště v září zahájena".

5./6.10. Komunální volby+ výsledek: 6 zastupitelů OÚ, 5 zastupitelů PRO, 2 zastupitelé ODS, 1 zastupitel TOP 09 a 1 zastupitel Kdo z koho. Staronová koalice OÚ a ODS (8 zastupitelů) bude i nadále řídit chod města.

8. 10. Dvouleté výročí referenda o koupališti: máme 2 roky po referendu a po slibu vedení města, že výsledek referenda obnovit koupaliště je pro ně závazný. V areálu koupaliště to zatím na brzkou obnovu koupaliště nevypadá.

11.10. Život Úval: do schránek občanů se dostal ŽÚ až po volbách (!) s oficiálním odůvodněním, že byly dodatečně doplněny informace o oslavách 100 let republiky a že v něm byly přibaleny i výsledky komunálních voleb. Článek paní Mandové s komentářem účastníků komunálních voleb včetně kritických postřehů tak vyšel až 5 minut po dvanácté.