pátek 14. ledna 2022

KALENDÁRIUM 62, 63

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo šedesátý druhý a třetí měsíc po referendu
(13. 11. 2021 – 13. 01. 2022)

14. 11. Kámen Třešňových skřítků: položili jsme k třešni Leden na Vinici pískovcový kámen s kresbou od Petra Kytlici. K němu kamínky pro radost od dětí a dospělých z akce Babí léto na koupališti, které jsou určeny jak pro skřítky, tak pro kolemjdoucí, kteří si je mohou vzít anebo přinést na oplátku svůj. A ještě jsme vyměnili již těsné úvazy u třešní.

17. 11. Setkání u sekvojovce „živé kroniky města“ : sešli jsme se v Nachlingerově parku u příležitosti 32. výročí sametové revoluce a 2. výročí zasazení stromu, který jsme věnovali městu zásluhou Petra Voseckého, a zapálili svíčky a dali si Masarykovy sušenky. Kolem procházeli skauti a hledali stanoviště svojí hry.

18. 11. Zasedání zastupitelů: schválen nákup hotelu Budka za 20 mil, zastupitelé vzali na vědomí Smlouvu o spolupráci obcí na realizaci Svazkové základní školy Povýmolí-svazková škola jako právnická osoba, schválena nová vyhláška pro odpady a hospodaření s odpady.

27. 11. Vánoce pro chlupáče: letos měla naše charita dynamický průběh. Perníčky dobrovolnice napekly, ale vláda necelé dva dny před konáním Adventního trhu tyto trhy zrušila. Ale po dohodě s městem, jsme měli možnost nabídnout lidem ozdobené zabalené perníčky a malované kameny na náměstí v sobotu dopoledne. Jenom jsme tentokrát museli během pár hodin perníčky sami nazdobit. Dobročinnost lidí byla obrovská, atmosféra nádherná. Pro Projekt Hope, z.s. jsme vybrali prakticky stejné peníze, co obvykle během celého adventního trhu. Celou částku a k tomu další část perníčků a kamenů jsme předali Projektu Hope k vydražení v internetové aukci. Celková částka činila 25 tis Kč. A obraz kočičího a psího nebe s krabicí ozdobených perníčků putoval do Domova seniorů.

6. 12. Vánoční les: Petr Vosecký dohodl s vedoucí odboru OŽPUR, že město podpoří myšlenku vysazování vánočních stromků do přírody a vyčlenilo pro to několik míst. První rok bude pro tento krásný projekt zkušební „rozjezdový“ vzhledem k tomu, že Vánoce jsou za dveřmi. Inzerát vyšel v lednovém ŽÚ.

6. 12. ŽÚ: v rubrice“ Všimli jsme si“ se píše: 2. 11. byl poslední den z osmi natáčecích pilotního dílu seriálu pro zahraniční produkci v Úvalech. Natáčelo se v Husově ulici, v interiéru denního baru Esperanza a nakonec na koupališti. V seriálu hraje kromě hollywoodských herců i vhlavní roli Lucie Vondráčková, která posílá úvalským občanům pozdrav. A tak koupaliště „žije“ i mimo sezónu.

6. 12. Finanční výbor: projednávalo se rozpočtové opatření RO 5, návrh rozpočtu na rok 2022 – velká investice zkraje roku je 20 mil nákup Hotelu Budka, dostavba hasičárny za 15 mil Kč, v investicích je výstavba multifunkčního hřiště na Slovanech za 2 mil, rekonstrukce hřiště na Koupališti v rozpočtu opět není-odhadovaný náklad 4 mil Kč.

16. 12. Zasedání zastupitelů: zastupitelstvo schválilo rozpočet 2022, schválilo navýšení vodného a stočného o 10% na 127,95 Kč/m3, jednalo o přípravě Participativního rozpočtu a uložilo starostovi zajistit jeho zahájení (sběr projektů)v roce 2022. Hřiště na koupališti není v plánu rozpočtu 2022, dotaz P. Voseckého na 200 tis Kč v rozpočtu 2022 v položce opravy koupaliště s tím, že technologie je přeci nová a tudíž v záruce, neuměli zástupci vedení města zodpovědět. Dodatečně se od pana Poláka dozvídáme, že se jedná o rezervu na případnou opravu technologie, protože záruční doba na technologii skončila. Částka je určena na opravu, která by nespadala do povinností propachtovatele.

2. 1. 2022 Novoroční přípitek na koupališti. Tradičně jsme se sešli a připili si na šťastný nový rok. A sešlo se nás opravdu hodně!

4. 1. ŽÚ: starosta uvádí přehled realizovaných investic v 2021 (opravy městských domů, komunikací, nové workoutové hříště Slovany, dvůr za radnicí, zeleň)a plánovaných investic v 2021 (Budka, hasičárna, hřiště Slovany, městská zeleň, proj. dokumentace pro svazkovou školu, PD pro kanalizaci, pro rozšíření ČOV, pro terminál u nádraží), spolek PRO se vyjadřuje k rozpočtu 2022 a nákupu Budky, informace spolku ZK o chystané možnosti umístění stromků v květináčích do Vánočního lesa, článek o charitě spolku ZK pro opuštěné psy a kočky.

12. 1. RM: RM z 19.10. odsouhlasila firmu Linhart jako dodavatele hřiště na Slovanech za 1 324 251 Kč, udělení zakázky firmě Sates Čechy k vydláždění dvora u radnice v čp. 95 za 1.084.484,80 Kč, zřízení náhradního stanoviště pro úvalské hasiče během realizace přístavby hasičárny za max. 950 000 Kč, souhlasí s vybudováním 30 a 50 parkovacích míst v opravených komunikacích v 2022 ve 2 etapách, náklady celkem 2 880 000 Kč, souhlasí s žádostí správce koupaliště BS Property k poskytnutí prostor areálu koupaliště k natáčení v říjnu, ukládá starostovi předložit zastupitelům ke schválení záměr města koupit hotel Budka (RM nedošla k žádnému závěru), souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci - Obytný soubor - Úvaly Vinice, projekt inženýrských sítí a komunikací, k.ú. Úvaly u Prahy pro společenství vlastníků lokality Na Vinici, schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady a o odpadovém hospodářství. RM z 18. 11. schválila dodatek smlouvy s BBP Stavby na údržbu bytů. RM z 30. 11. schválila návrh zvýšení ceny vodného a stočného o 10%, zvýšení nájemného o 3,5% v městských bytech, z účelně vynaložených nákladů na obnovu, schválila smluvního dodavatele plynu EP Energy Trading a elektřiny Centropol Energy a.s. bez fixace ceny, schválila vypsat výběrové řízení na PD pro rozšíření ČOV, bere na vědomí aktualizaci Generelu zeleně od Ing. Štefla a ukládá zajistit realizaci.

středa 12. ledna 2022

PF 2022

Spolek Zachraňme koupaliště přeje vše nejlepší v roce 2022 a ať se nám i nadále daří společné „dělání“.

Přikládáme péefka od třešňových skřítků i od Observatoria.
neděle 28. listopadu 2021

VÁNOCE PRO CHLUPÁČE 2021

 Adventní trh a rozsvícení vánočního stromku se staly tradičně časem, kdy se Zachraňme koupaliště zapojuje do charity pro opuštěné pejsky a kočičky, a to již od roku 2017. Vloni to kvůli epidemii covidu nešlo. Letos jsme se těšili, mnoho dobrovolníků se zapojilo do přípravy, napeklo perníčky pro perníkovou dílničku, aby děti měly co zdobit. Spojili jsme se opět s Projektem Hope, z.s., který pomáhá opuštěným zvířátkům, a z mnohých příběhů vybrali jeden, který jsme dali na náš letáček.

Ale … člověk míní, covid mění. A tak necelé 2 dny před termínem byl z důvodu nařízení vlády adventní trh zrušen. Zklamání velmi rychle vystřídalo odhodlání chlupáčům pomoci. Vždyť už některé útulky kvůli rostoucím nákladům (zejména energií), musí svoji činnost utlumovat, či se zavírají zcela. Město nám vyšlo vstříc.

Vzali jsme krabice s napečenými perníčky, nakoupili sáčky a během odpoledne a večera se proměnili v „malérečky“ perníčků.  No vlastně, do malování perníčků se zapojil i 1 muž. Padaly sice výroky: „vždyť já jsem to nikdy nedělala“, „já na to bez brýlí nevidím“, ale to byla jenom taková povzdechnutí. Perníků byla velká hromada a času málo. Nazdobili jsme perníčky a nasáčkovali, abychom splnili podmínky k účasti na náměstí.

V sobotu 27. 11. jsme rozložili svoje stanoviště před železářstvím paní Jedličkové.  Nebyli jsme sami, vedle nás rozložil své stanoviště s překrásnými vánočními věnci a doplňky Dolce Gang. Kromě perníčků, jsme nabídli i 2 překrásné perníkové chaloupky a malované kamínky. Co kamínek, to umělecké dílo!

Byli jsme překvapeni zájmem lidí pomoci. To jsme opravdu nečekali! Kromě 3 perníčků všechny putovaly k dobrým lidem, kteří přispěli na pejsky a kočičky. Velký zájem byl o kamínky, kde převažoval zájem o ty s kočičkami. A některé kamínky a perníčky prý poputují jako dárek do Belgie a Austrálie. Krásná srdečná atmosféra během chladného sobotního dopoledne. A hřejivý pocit naplnění. Tak by se to dalo vyjádřit nejlépe.

Moc děkujeme všem. Potřeby pro chlupáče a vybraná částka v plné výši poputuje Projektu Hope. Ty perníčky, které jsme nestačili nazdobit, nazdobíme a pravděpodobně příští sobotu, pokud to podmínky epidemie dovolí, bychom opět nabídli k charitativnímu účelu. A zraje v nás také odhodlání, příští rok zlepšit své dovednosti ve zdobení perníčků. Už máme předjednanou odbornou výuku.

Krásný adventní čas. Pomáhat má smysl.

Spolek Zachraňme koupaliště

čtvrtek 18. listopadu 2021

Kámen Třešňových skřítků

 Na Vinici u Observatoria, vedle třešně „Leden“, přibyl od neděle 14. listopadu malovaný pískovcový kámen s obrázkem třešňových skřítků od Petra Kytlici.  

Skřítkové se totiž starají o 12 třešní, které vysázel spolek Zachraňme koupaliště před 2 lety. Ke kameni jsme položili různé dobroty a kamínky pro radost, které namalovaly děti i dospělí během Babího léta na koupališti letos v září. Kamínky jsou určeny pro radost nejen skřítkům, ale i všem kolemjdoucím. Dobroty jsme nakonec snědli sami. 

A pokud někdo z vás bude mít chuť nějaký kamínek pro třešňové skřítky namalovat, uděláte jim velkou radost, když jim ho ke kameni přinesete. Budou rádi, že si na ně vzpomenete.

Dělat radost druhým k předvánočnímu času patří.

Přejeme Úvalákům krásné a radostné vánoční svátky.

Spolek Zachraňme koupaliště