úterý 15. května 2018

KALENDÁRIUM 19Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo devatenáctý měsíc po referendu
(13. 4. 2018 – 13. 5. 2018)


26.4. Faktura Baw: na webu města je uvedena Proplacená faktura na firmu Bazény a wellnes z března 23.3.2018 Kč 39 930-účel platby zde není patrný, ale dá se předpokládat, že se jedná o koupaliště. 

1. 5. ŽÚ: informace o koupališti ze strany vedení města není, ze strany ZK článek o úklidu stezky, opravě mostku přes Výmolu a nahlášení nepořádku kolem vybydlené chatky u Stonehenge. 

2. 5. Reportáž ČT: redakce ČT nás požádala o rozhovor na téma využití prostředků Nadace Via. Prostředky jsme použili při akcích na podporu referenda o koupališti. Díky podpoře Nadace jsme uskutečnili i akci Babí léto aneb Rozmarný odpoledne na koupališti. Rozhovor jsme poskytli do připravovaného pořadu ČT o využití prostředků nadací na podporu občanské společnosti. 

2. 5. Krnovské koupaliště: v Krnově obnova koupaliště jede na plný plyn. Držíme pěsti, aby to do prázdnin stihli, viz http://www.krnov.cz/prace-na-koupalisti-postupuji-podle-planu/d-26734/p1=20840.


pondělí 16. dubna 2018

KALENDÁRIUM 18


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo osmnáctý měsíc po referendu
(13. 3. 2018 – 13. 4. 2018)


20.3. FV: zadluženost města roste (t.č. přesahuje 135 mil Kč), na koupaliště je v rozpočtu 2018 vyčleněno zatím 20 mil Kč z úvěru KB - čerpání úvěru je povoleno jen do března 2019, od 2019 podle rozpočtového výhledu budou velmi omezené zdroje města na investice (např. v 2019 je na kapitálové výdaje plánováno 11 mil Kč)

28. 3. Stavební komise: jedním z bodů jednání bylo téma Koupaliště. Přítomni byli také zástupci Centroprojektu a další hosté. Jednání trvalo hodinu. Závěry: chybí vodoprávní vyjádření, chybí požárně bezpečnostní řešení, Centroprojekt dělá jen bazény a technologii, zbytek dělá jiná firma. Menší koupaliště znamená podle starosty úspory (původní objem vody byl 3 700 m3, nový objem bude 1 900 m3, tj. téměř poloviční), starosta oznámil, že KOUPALIŠTĚ LETOS NEBUDE.

3. 4. ŽÚ:
ve slově starosty zaznívá „…jeho otevření (koupaliště) v letošním létě se však zcela upřímně řečeno stává spíše zbožným přáním…“ a „než šidit kvalitu kvůli stihnutí letního termínu, je lepší udělat věci pořádně a s dobrou životností…“, v článku Petra Matury, vedoucího odboru investic a dopravy se uvádí, „…je ohrožen slib, že koupaliště bude otevřeno letos v létě…“ s odkazem na chyby v projektové dokumentaci Centroprojektu v důsledku jeho přetíženosti. Projektant prý předložil minimum vyjádření od dotčených orgánů státní správy, které jsou nezbytnou přílohou zadávací dokumentace, posouvá se termín vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Ve volebním medailonku Otevřené Úvaly o koupališti mlčí, občan J. Jelínek mimo jiné upozorňuje ve svém článku na neoprávněnou demolici na koupališti s rizikem jeho poškození a zpochybňuje kompetenci při provádění zásahů do bazénových van.

4. 4. Dodatek ke smlouvě s CENTROPROJEKT Group z 25.1./13.2.2018 – na webu města jsme náhodně objevili Dodatek ke smlouvě s Centroprojektem. Řeší zásadní změny, např. posun termínů dodávky projektové dokumentace v bodu 1, odst. 3.1. na „do 15. ledna 2018“ (místo do 10 týdnů od podpisu Smlouvy) a v bodu 3, odst. 3.1. na „do 10 týdnů od předání PD pro územní řízení a PD pro stavební povolení Zadavateli“ (místo 10 týdnů od vydání staveb.povolení). Změny termínů plnění jsou posunuty s odvoláním na požadavky stavební komise v souvislosti s přemístěním brouzdaliště. O tomto dodatku nebyla na stavební komisi 28. 3. žádná zmínka! Kromě toho byla na stavební komisi zpochybňována legálnost dodatečné revokace hlasování o brouzdališti. 

7. 4. Ukliďme stezku od koupaliště po Stonehenge: opravili jsme hlavně lávku přes Výmolu, kterou poškodil neznámý vandal, posbírali jsme odpadky na trase, nahlásili jsme městu rizikovou znečištěnou oblast kolem vybydlené chatky nedaleko od Stonehenge.

čtvrtek 12. dubna 2018

UKLIDILI JSME STEZKU KE KOUPALIŠTI


Vloni jsme si mákli při srovnání cesty kolem koupaliště, protože jsme chtěli, aby byla lépe průchozí. To se podařilo. Letos jsme nic podobného neplánovali. Dostali jsme ale upozornění, že někdo vandalsky odstranil zábradlí z lana na lávce, která spojuje cestu kolem čističky na koupaliště a Stonehenge a kterou postavili nadšenci na vlastní náklady před 2 lety. Víme, že lávka je hojně využívaná. Bez lana by hrozilo nebezpečí pádu do znečištěné Výmoly.

Narychlo jsme se proto dohodli s několika členy aktivity Zachraňme koupaliště a zorganizovali jsme opravu lávky a úklid stezky od Stonehenge ke koupališti (na této stezce jsme loni uspořádali akci pro děti a jejich rodiče nazvanou Cesta májového překvapení).


Lávka je tedy opět bezpečná a stezka je očištěná od odpadu. Město nám vyšlo vstříc a přislíbilo zajistit odvoz pytlů.


Nepříjemný zážitek nám připravil neskutečný nepořádek u vybydlené chatky v lese na svahu pár metrů od Stonehenge. Na úklid by naše pytle nestačily! Slyšeli jsme, že na nepořádek bylo město upozorňováno občany již v minulosti. Tuto skutečnost jsme nahlásili 9. dubna starostovi panu Boreckému a tajemnici města paní Tesařové s žádostí o zajištění nápravy.


Na konci jsme odevzdali naplněné pytle. Bylo krásné slunečné počasí, takže jsme si společně skvěle „zapiknikovali“ a probrali aktuální stav kolem obnovy koupaliště.

Z posledních zpráv od vedení města bohužel vyplývá, že KOUPALIŠTĚ LETOS NEBUDE. Ale to už je jiná kapitola….

občanská aktivita Zachraňme koupaliště


pátek 16. března 2018

Koupaliště TAM a TADY II


Koupaliště TAM a TADY II
aneb když dva dělají totéž, výsledek se může lišit

Hezký dobrý den, vážení přátelé,

dnes bych se s Vámi rád podělil o skutečnosti z rekonstrukce koupaliště v Krnově a v Úvalech. Krnovské koupaliště sledujeme jako inspiraci od referenda v roce 2016, byli jsme si ho prohlédnout osobně a hovořili s odpovědnými pracovníky.

Rekonstrukce koupaliště v Krnově a našeho koupaliště v Úvalech mají totiž hodně společného. Že to tak nevypadá? Posuďte sami:

Cíl v Úvalech i v Krnově: otevřít koupaliště pro veřejnost v letní sezóně 2018.

ÚVALY
Referendum 2016 (75% z hlasujících je pro obnovu koupaliště) a slib starosty města, že koupaliště bude otevřeno nejpozději v sezóně 2018.
Proběhly nekoordinované bourací práce v září 2017, do dnešní doby není projekt, ani jiné potřebné dokumenty potřebné pro realizaci stavby. V červenci 2017 proběhlo výběrové řízení na projektanta a vybrán byl Centroprojekt Group Zlín, tedy stejný dodavatel jako byl vybrán pro obnovu koupaliště v Krnově.
Informace o projektu koupaliště na stránkách města http://www.mestouvaly.cz/mesto/majetek-a-investice-mesta/probihajici-investice-mesta/?more=796#msg796 nejsou dlouho aktualizované.
Výsledek: koupaliště je v současné době zdevastované neodborným zásahem na pokyn města. Nevypadá jako ono proklamované koupadlo 21. století. Proč nebo v čí prospěch se tak děje?
Budou se ještě někdy Úvaláci koupat ve svém koupališti starém přes 75 let?

KRNOV
Krnov se pustil do prosté opravy již nevyhovujícího koupaliště. V roce 2016 o tom rozhodli zastupitelé na svém prosincovém zasedání, když schválili zpracování dalšího stupně projektové dokumentace podle studie rekonstrukce venkovního koupaliště, kterou pro město vytvořila společnost Centroprojekt Group Zlín. Pro tuto variantu hlasovalo čtrnáct zastupitelů, proti byli dva a šest se hlasování zdrželo. Krnovští mají tedy od svého vedení závazný slib!
Výsledek: podle stávající dokumentace a postupu prací je zřejmé, že se V Krnově ještě letos koupaliště otevře.
Informace o projektu koupaliště na stránkách města http://www.krnov.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=7455&query=+koupali%C5%A1t%C4%9B+2018&submit.x=12&submit.y=16 jsou průběžně aktualizované.
Krnováci tak budou mít po 75 letech krásné funkční koupaliště.

 Zájem veřejnosti o koupaliště v Úvalech se mimo jiné projevuje i v dotazech:
Dobrý den pane Borecký, zajímalo by mne, jak to vypadá s rekonstrukcí koupaliště. Dívala jsem se na stránky města, kde jsou informace o koupališti. Poslední příspěvek je zde z 6. 10.2017. V aktuálním Životě Úval není koupaliště uvedeno ani v probíhajících projektech města. Bude tedy letos koupaliště zrekonstruováno a otevřeno? Děkuji. S pozdravem Martina Krejsová (Vloženo 12. 1. 2018)
Dobrý den paní Krejsová,
loni na podzim proběhly přípravné práce pro rekonstrukci koupaliště – demoliční práce starého objektu filtrace, sprch, dětských brouzdališť a zbytku nebazénového zázemí koupaliště. Současně společnost Centroprojekt zpracovávala projektovou dokumentaci pro rekonstrukci bazénů a filtrace vody. Na konci ledna bude předána dokumentace pro provedení stavby a bude vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele prací. Počátkem dubna by se tak měly rozběhnout samotné stavební práce tak, aby v létě mohlo být koupaliště alespoň v částečném provozu otevřeno (dodělávky nebazénových částí koupaliště budou probíhat nejspíše i v létě a na podzim).
S pozdravem,
Petr Borecký, starosta města, 23. 1. 2018
(zdroj: www.mestouvaly.cz rubrika Ptáte se starosty)

Situace v Úvalech je od referenda stejná, starosta a město jen a jen slibují a slibují a z koupaliště jsou postupně jen ruiny…
Stále se nic neděje, rozbité bazény, roztrhané oplocení a vyrvaná brána, do roztrhaných betonů na bazénech zatéká srážková voda a poslední mrazy již vykonaly destrukční práci. Obnažená železobetonová výztuž koroduje a dál tak znehodnocuje již mrazem poškozené stěny bazénových van. Zima ještě nekončí a tak devastace obnažených van bude pokračovat do základů stavby.
Dění okolo koupaliště vypovídá krok za krokem o tom, že vedení města sice na veřejnosti prohlašuje, že koupaliště je jeho zodpovědnost a závazek, v praxi ale nic nedělá pro to, aby koupaliště bylo letos otevřeno. Dodnes není známé zadání, podle kterého Centroprojekt měl zpracovat projekt pro koupaliště v Úvalech. Spíše se zdá, že rada města svým postojem a činy otevření koupaliště sabotuje. Navíc je obecně znám postoj starosty. Petr Borecký veřejně prohlašuje, že on koupaliště nechce!

Koupaliště Krnov aktuálně
Koupaliště Úvaly aktuálně


A na závěr si můžete zatipovat:
Budou se koupat v sezóně 2018 Krnováci i Úvaláci?

Petr Vosecký
občanská aktivita Zachraňme koupaliště
15. 3. 2018

KALENDÁRIUM 17


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo sedmnáctý měsíc po referendu
(13. 2. 2018 – 13. 3. 2018) 


21. 2. Stav projektové dokumentace ke koupališti: máme informaci, že stále nebyla předložena dokumentace ke stavebnímu povolení pro koupaliště. Byli jsme přizváni k nahlédnutí do opravené projektové dokumentace na odbor investic a doporučili konzultaci s odborníkem (nabídli jsme organizaci schůzky). Stav dokumentace pro stavební povolení nebudeme hodnotit, nicméně ačkoliv není městem převzatá, již se zpracovává dokumentace pro provedení stavby. Postup města při realizaci této investice je z pohledu odborníků nepochopitelný. Centroprojekt už je s předáním projektové dokumentace pro stavební povolení ve více než 3 měsíčním skluzu oproti smlouvě s městem. Termín plnění dodávky Centroprojektem dle článku 3 Smlouvy o dílo podepsané dne 11./30. 8. 2017 je dojednán následovně (citujeme ze Smlouvy):
„ Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději v následujících termínech:
1. Předání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zadavateli. Do deseti (10) týdnů od podpisu této Smlouvy (tj. do 10. 11. 2017)
2. Předáni Stavebního povolení Zadavateli. Do dvanácti (12) týdnů ode dne obdržení písemného schválení dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zadavatelem.
3. Předání dokumentace pro provedení stavby (DPS). Do deseti (10) týdnů od vydání Stavebního povolení.


Pozn: Aktuální informace o probíhajícím projektu rekonstrukce koupaliště lze najít na webu města Úvaly na adrese http://www.mestouvaly.cz/mesto/majetek-a-investice-mesta/probihajici-investice-mesta/?more=796#msg796, bohužel na rozdíl od jiných projektů města, informace nejsou aktualizovány. Informaci o znění celé smlouvy dílo uzavřené městem s firmou Centroprojekt Group a.s. lze najít na adrese http://www.mestouvaly.cz/mestsky-urad/smlouvy-mesta/smlouva-135-2017-1071.html.

27. 2. Schůze občanské aktivity ZK: diskuse o uskutečněných aktivitách ZK a aktuálním stavu rekonstrukce koupaliště → rekonstrukce koupaliště je zatím na mrtvém bodě. Na místě jsou obavy, zda rekonstrukci město podporuje a zda mrazy nepoškodí rozbagrované bazény. V Krnově, který také rekonstruuje koupaliště, kde je projektantem také firma Centroprojekt jako v Úvalech, už rekonstrukce probíhá, aniž by bylo nutné vynechat koupací sezónu.

3. 3. ŽÚ: ze strany města žádná zmínka o realizaci rekonstrukce koupaliště a naplňování výsledku referenda.

5. 3. Stavební komise: navržený bod „rekonstrukce koupaliště“ byl starostou odložen na příští jednání stavební komise v dubnu, která se prý bude věnovat hlavně koupališti.

9. 3. Projektová dokumentace: komunikujeme s odborem investic ve fázi připomínkování projektové dokumentace. Kvalita projektové dokumentace dodaná Centroprojektem je velmi špatná. Stále nebyla předložena dokumentace ke stavebnímu povolení.