neděle 30. června 2019

POSTŘEHY Z NOVĚ OTEVŘENÉHO KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH

29. 6. den první – otevření koupaliště

Hurá na otevření koupaliště – už v půl desáté se tvoří fronta u pokladny, první příchozí dostali dokonce u občerstvení šampíčko s jahodou zdarma. Stříhání pásky máme na fotce a proslov na videu. Pak delší čekání na zakoupení vstupenek a výběr posezení na travičce. Fronta se rozptyluje po loukách do stínu i na slunce. Voda osvěžující, prý 23°C, někdo se třepe, já jásám. Perfektní. Odpoledne děsně lidí (mě moc ne známí), hodně aut na parkovišti v Jirenské a hodně těch, co chtěli jet až k pokladně, policie měla co dělat, velitelka asi do večera přijde o hlasivky. Ve vodě to není na stojáka, dá se pořád pěkně plavat, voda furt čistá a bez zápachu chlóru. Záchody také poměrně čisté, trocha vody na podlaze kapající z plavek. Fronty u občerstvení uměřené a dost odsýpající. Pořád v 16 h lidi přicházeli a někdo odcházel. Po okraji procházejí od rána2-3 plavčíci. Hodně lidí volilo stín, který tam i odpoledne byl a dalo se pořád vybrat, kam si sednout a lehnout, ale tak 20 cm mezi dekami aj. lehacími prostředky. Dost lidí mělo malé stany - stínítka. Mrňata pobíhají ve vyvýšeném bazénku a prolézají pod pršící houbou. Přicházející se podivují trávníku. Hele, to je umělá travička!!! Nene, živá, položená a udržovaná!!! Myslíte, že vydrží??? Určitě, věřím!!!

Poznámka pro členy: my ze ZK v tričkách stáli pěkně ve frontě, hrdě připínali placky a spořádaně se těšili na první omočení 
Fronta před pokladnou

První minuty otevřeného koupaliště

Boj o plavací kruh

Odpoledne už je plno


30. 6. den druhý – hustší než jsme čekali

Ráno 10 minut po deváté pár živáčků už ve vodě a plavání perfektní. Cestou na koupaliště míjím příchozí a na plácku před cestou ke koupališti potkávám velitelku městské policie s mladým brigádníkem od provozovatele, střeží a vysvětlují už třem vtírajícím se řidičům, kde že je jejich místo. Vše probíhá v klidu, lidé pomalu přibývají. Ovšem odpoledne … místo není nafukovací, a tak podmínky koupání označují děcka „to už není vo plavání, ale vo cáchání“, já říkám, že je to na stojáka. Pár temp se dá v drahách většího bazénu udělat, ještěže je tam metr dvacet, zastavit se a otočit se lze na palci. Fronty na občerstvení se dlouží, občas něco dojde. Všichni se potýkají s počátečními, „jak říkají – porodními bolestmi“ a zvládají s úsměvem. Tráva prodělává zatěžkávací zkoušku, pod dekami je svěží, pod chodidly v příchozím pruhu trochu zašedlá a vadnoucí, snad to do rána zvládne a povstane. Seniorům chybí pár laviček, hůř se jim vstává ze země. Přese všechno husté vedro vládne spokojenost. Na zpáteční cestě v 16 h opět na plácku u vjezdu hlídá policistka, brigádník a dobrovolně i profík od SCSA Security. Včerejší nechápavci již na příjezdovce nestojí, povedlo se uhlídat.

Zájem je veliký

Návštěvníků přibývá

Policie usměrňuje provoz

Fronty na občerstvení

Alena Janurová

úterý 18. června 2019

KALENDÁRIUM 32


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo třicátý druhý měsíc po referendu
(13. 05. – 13. 06. 2019)


23. 5 fb Otevřené Úvaly. Dozvídáme se z fb OÚ, že na koupališti probíhá pokládka travního koberce, dokončují se prvky technologie, instaluje se oplocení,…. Následuje diskuse, ve které starosta vysvětluje, že koupaliště nakonec nebude stát 30, ale 40 mil Kč! A že ty peníze zoufale chybí na školku, ČOV, terminál, atd. Ale už se tam neuvádí, že 300 tis stály květináče na náměstí a za 30 tis bylo odzimování fontány, 250 tis čarodějnice, vloni přes 4,5 mil za ozeleňování města, atd. To je ten úhel pohledu. Ohledně parkování se dozvídáme, že se bude parkovat za Masnou, se SŽDC jedná město o pronájmu rampy nad US, v Mánesově a Horově bude zákaz parkování mimo rezidentů a jejich návštěv.

30. 5. Schůze spolku ZK. Hlavními tématy byly: žádost o grant na výsadbu stromů na polní cestě k rozhledně Vinice, organizace přednášky o drogách, výsledek akce podpory Domova seniorů, náměty na další aktivity ZK. A aktuality kolem dokončování obnovy koupaliště.

31. 5. Grant na sázení stromků. V termínu jsme podali žádost o grant Nadace Partnerství na výsadbu ovocných stromů na podzim 2019. Původně městem preferovanou lokalitu Zasakovací pás jsme odmítli z důvodu, že majitelem pozemku není město. S odborem OŽPÚR jsme vybrali lokalitu polní cesty vedoucí k rozhledně Vinice. Rada města schválila dne 28. 5. 2019 záměr spolku ZK vysázet 12 stromů třešní. Během července a srpna bychom se měli dozvědět, zda náš projekt grant získá.

3. 6. ŽÚ: pan Polák, místostarosta v informaci o stavu obnovy koupaliště uvádí, že 27. 5. Je plánováno napuštění koupaliště vodou (v nočních hodinách z vodovodního řadu) a poté je plánován zkušební provoz. Datum slavnostního otevření koupaliště zatím není známo.

3. 6. Výběrové řízení na provozovatele koupaliště. Výběrové řízení bylo vypsáno městem jako malá veřejná zakázka 14. 5. webu s uzávěrkou 29. 5. Byli jsme zastupitelkou osloveni se zúčastnit výběrové komise za ZK, 1. 6. jsme obdrželi podklady, 3. 6. náš nominovaný zástupce za ZK nebyl vpuštěn na jednání výběrové komise. Přesto jsme alespoň neoficiálně předali naše připomínky k podkladům výběrového řízení.

10. 6. FV. Jednal o RO 2, závěrečných zprávách a auditu města a TSÚ. V RO 2 je v investicích navýšena částka na koupaliště na 28, 52 mil Kč, ve výdaji na služby položka ozeleňování města navýšena na 1,32 mil – kolik je z této částky určeno na ozelenění koupaliště, není zřejmé. Výdaje na provoz koupaliště v 2019 nejsou v rozpočtu uvedeny.

14. 6. Provozovatel koupaliště byl vybrán. Na úřední desce města byly vyvěšeny dokumenty:
1) Záměr na pacht na zkušební provoz provozování městského koupaliště v Úvalech – záměr byl schválen 5. 6. 2019 RM pro společnost Martin Slavík, IČO 65429125 se sídlem Praha 10, a to na období od předání do konce září 2019. K záměru města lze zaslat vyjádření či nabídky. Podmínky pachtu jsou vyvěšeny. Na úřední desce je vyvěšena i text pachtovní smlouvy (bez podpisu). 2) Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu v okolí koupaliště v Úvalech - pro ulici Mánesova v období červen-září 2019 umístění značek Zóna s dopravním omezením a Zákaz zastavení (mimo povolení MěÚ Úvaly).

14. 6. Rada města: RM z 7. 5. – bod 17: zajištění provizorního provozu koupaliště v 2019, 2. část.
Bylo změněno původní rozhodnutí RM instalovat letos turnikety, s ohledem na rozpočet města k instalaci dojde asi až v r. 2020. Schválena nabídka TSÚ na částku Kč 1,582 mil na dodávku vstupních zpevněných ploch, ploch kolem kontejnerů, zhotovení vodoměrných šachet, napojení na vodu a kanalizaci nebazénové části, úprava nestabilního svahu, zhotovení recyklátové cesty k filtraci a položení travního koberce.

14. 6. Faktury koupaliště: na webu města jsou za květen v/p Bazény a wellness faktura 48 400 Kč (spl. 30. 5.) a v/p Centroprojektu faktura 6 283 277 Kč (spl. 9. 6.)
Smlouvy koupaliště: na webu města není zveřejněna za květen žádná smlouva ke koupališti

pondělí 3. června 2019

Přednáška o drogách a prevenci


Připravili jsme ve spolupráci s organizací Drop In přednášku o drogách a prevenci

Pokud Vás toto téma zajímá, srdečně Vás zveme 18. června od 18 hodin do sálu v DPS.