úterý 26. září 2017

Výročí 1. rok od referenda


ROČNÍ VÝROČÍ OD VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO ÚVALSKÉHO REFERENDA


Vážený pane starosto, vážení členové Rady města Úvaly, vážené zastupitelky a zastupitelé,

dovolujeme si Vám tímto připomenout, že od prvního úvalského referenda uplyne dne 6. a 7. října 2017 jeden rok.

V referendu odsouhlaseném zastupiteli města a vyhlášeném městem Úvaly se před rokem na otázku:

„Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou kráceny finanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku města?“,

vyjádřilo 75% z právoplatně hlasujících občanů Úval PRO OBNOVU KOUPALIŠTĚ.

Za 9 měsíců začíná letní sezóna 2018 a dosud nebyla ani vybrána firma na provedení obnovy koupaliště.

KDY SE ÚVALÁCI DOČKAJÍ ZNOVUOTEVŘENÍ SVÉHO KOUPALIŠTĚ?

Věříme, že hlasy, které úvalští občané odevzdali v referendu, a výsledek referenda, bude vedení města respektovat a svůj závazek včas splní.
 

Občanská aktivita Zachraňme koupaliště
www.uvalskekoupaliste.cz

KALENDÁRIUM 11.


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo jedenáctý měsíc po referendu
(13. 08. 2017 – 13. 09. 2017)


29. 8. Centroprojekt Group a.s., Zlín, budoucí dodavatel projektové dokumentace pro koupaliště, jeho zástupci obhlédli koupaliště.

5. 9. Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením č. R-388/2017 schválit návrh řešení bazénové plochy a úpravny vody a schválila okamžitou demolici objektů na koupališti. K návrhu řešení s výjimkou obrázku nejsou k dispozici jiné podklady. Nutno podotknout, že obrázek (návrh řešení) projednávaný na zasedání zastupitelů 21. 9. 2017 se lišil od obrázku prezentovaného starostou jako podklad pro projednání zastupitelům. T.č. (23. 9.) obrázek (návrh řešení) nemáme k dispozici.

6. 9. Finanční výbor: byla poskytnuta informace, že faktura pro Bazény a wellnes v částce Kč 260 150 byla dne 26. 6. 2017 proplacena (pozn.: i přes nedodržení termínu dodání, velké množství zásadních chyb a fakt, že ani jedna jimi navržená varianta nebyla zastupiteli přijata). V RO č. 3 dochází ke snížení položky Koupaliště/Posudky a průzkumy z Kč 19 mil na Kč 10 mil (zdůvodnění místostarostou: v tomto roce se nestačí celá částka proinvestovat, název položky? není to prý jen na průzkumy, název a jeho obsah nebyl vyjasněn).

11. 9. Podepsána starostou Smlouva s Centroprojekt Group a.s., Zlín na zabezpečení projekční činnosti v souladu se zadávací dokumentací Zakázky. Je zajímavé, že oprava bazénové vany bude řešena dle odst. 2. 3. a) Smlouvy v souladu s návrhem řešení firmy Bazény a wellness ve variantě 1, ačkoliv zastupitelé na zasedání dne 22. 5. 2017 odmítli všechny 3 návrhy firmy Bazény a wellness a schválili pro koupaliště řešení č. 1 předložené spolkem PRO Úvaly. Bohužel v přijatém Usnesení tato skutečnost explicitně zaznamenána není, takže se „jede“ podle odmítnuté varianty 1 od Bazény a wellness.