pondělí 16. dubna 2018

KALENDÁRIUM 18


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo osmnáctý měsíc po referendu
(13. 3. 2018 – 13. 4. 2018)


20.3. FV: zadluženost města roste (t.č. přesahuje 135 mil Kč), na koupaliště je v rozpočtu 2018 vyčleněno zatím 20 mil Kč z úvěru KB - čerpání úvěru je povoleno jen do března 2019, od 2019 podle rozpočtového výhledu budou velmi omezené zdroje města na investice (např. v 2019 je na kapitálové výdaje plánováno 11 mil Kč)

28. 3. Stavební komise: jedním z bodů jednání bylo téma Koupaliště. Přítomni byli také zástupci Centroprojektu a další hosté. Jednání trvalo hodinu. Závěry: chybí vodoprávní vyjádření, chybí požárně bezpečnostní řešení, Centroprojekt dělá jen bazény a technologii, zbytek dělá jiná firma. Menší koupaliště znamená podle starosty úspory (původní objem vody byl 3 700 m3, nový objem bude 1 900 m3, tj. téměř poloviční), starosta oznámil, že KOUPALIŠTĚ LETOS NEBUDE.

3. 4. ŽÚ:
ve slově starosty zaznívá „…jeho otevření (koupaliště) v letošním létě se však zcela upřímně řečeno stává spíše zbožným přáním…“ a „než šidit kvalitu kvůli stihnutí letního termínu, je lepší udělat věci pořádně a s dobrou životností…“, v článku Petra Matury, vedoucího odboru investic a dopravy se uvádí, „…je ohrožen slib, že koupaliště bude otevřeno letos v létě…“ s odkazem na chyby v projektové dokumentaci Centroprojektu v důsledku jeho přetíženosti. Projektant prý předložil minimum vyjádření od dotčených orgánů státní správy, které jsou nezbytnou přílohou zadávací dokumentace, posouvá se termín vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Ve volebním medailonku Otevřené Úvaly o koupališti mlčí, občan J. Jelínek mimo jiné upozorňuje ve svém článku na neoprávněnou demolici na koupališti s rizikem jeho poškození a zpochybňuje kompetenci při provádění zásahů do bazénových van.

4. 4. Dodatek ke smlouvě s CENTROPROJEKT Group z 25.1./13.2.2018 – na webu města jsme náhodně objevili Dodatek ke smlouvě s Centroprojektem. Řeší zásadní změny, např. posun termínů dodávky projektové dokumentace v bodu 1, odst. 3.1. na „do 15. ledna 2018“ (místo do 10 týdnů od podpisu Smlouvy) a v bodu 3, odst. 3.1. na „do 10 týdnů od předání PD pro územní řízení a PD pro stavební povolení Zadavateli“ (místo 10 týdnů od vydání staveb.povolení). Změny termínů plnění jsou posunuty s odvoláním na požadavky stavební komise v souvislosti s přemístěním brouzdaliště. O tomto dodatku nebyla na stavební komisi 28. 3. žádná zmínka! Kromě toho byla na stavební komisi zpochybňována legálnost dodatečné revokace hlasování o brouzdališti. 

7. 4. Ukliďme stezku od koupaliště po Stonehenge: opravili jsme hlavně lávku přes Výmolu, kterou poškodil neznámý vandal, posbírali jsme odpadky na trase, nahlásili jsme městu rizikovou znečištěnou oblast kolem vybydlené chatky nedaleko od Stonehenge.

čtvrtek 12. dubna 2018

UKLIDILI JSME STEZKU KE KOUPALIŠTI


Vloni jsme si mákli při srovnání cesty kolem koupaliště, protože jsme chtěli, aby byla lépe průchozí. To se podařilo. Letos jsme nic podobného neplánovali. Dostali jsme ale upozornění, že někdo vandalsky odstranil zábradlí z lana na lávce, která spojuje cestu kolem čističky na koupaliště a Stonehenge a kterou postavili nadšenci na vlastní náklady před 2 lety. Víme, že lávka je hojně využívaná. Bez lana by hrozilo nebezpečí pádu do znečištěné Výmoly.

Narychlo jsme se proto dohodli s několika členy aktivity Zachraňme koupaliště a zorganizovali jsme opravu lávky a úklid stezky od Stonehenge ke koupališti (na této stezce jsme loni uspořádali akci pro děti a jejich rodiče nazvanou Cesta májového překvapení).


Lávka je tedy opět bezpečná a stezka je očištěná od odpadu. Město nám vyšlo vstříc a přislíbilo zajistit odvoz pytlů.


Nepříjemný zážitek nám připravil neskutečný nepořádek u vybydlené chatky v lese na svahu pár metrů od Stonehenge. Na úklid by naše pytle nestačily! Slyšeli jsme, že na nepořádek bylo město upozorňováno občany již v minulosti. Tuto skutečnost jsme nahlásili 9. dubna starostovi panu Boreckému a tajemnici města paní Tesařové s žádostí o zajištění nápravy.


Na konci jsme odevzdali naplněné pytle. Bylo krásné slunečné počasí, takže jsme si společně skvěle „zapiknikovali“ a probrali aktuální stav kolem obnovy koupaliště.

Z posledních zpráv od vedení města bohužel vyplývá, že KOUPALIŠTĚ LETOS NEBUDE. Ale to už je jiná kapitola….

občanská aktivita Zachraňme koupaliště