středa 26. dubna 2017

KALENDÁRIUM 6.

Kalendárium

Co se stalo šestý měsíc po referendu (10. 03. 2017 – 10. 04. 2017)13. 3.    Kdybych já byl starostou: příspěvky všech, kteří svoji esej napsali, jsme pro inspiraci zveřejnili v rámci Týmu ZK.

15. 3.    Stavební komise: upozornili jsme na nedodržený termín ze strany firmy Bazény a Wellness (15. 2. 2017) – odpověď starosty: zpoždění je kvůli mrazu bez jakýchkoliv dalších vysvětlení či informace o náhradním termínu. Starosta kromě toho nevidí důvod proč penalizovat firmu za nedodržení termínu.

16. 3.    Zasedání zastupitelstva: koalice svorně a jednotně odhlasovala schválení přijetí nabídky KB na úvěr 110/90 mil Kč na 20 let na vybrané projekty. Není jasné, na jaké projekty to bude (v podkladech na FV byly projekty vyjmenované, ale z odpovědi na dotazy ze strany opozice není jisté, že to bude právě na tyto projekty). Zastupitelé pravděpodobně nebudou odsouhlasovat, jaké projekty budou navrženy k financování v rámci nového úvěru.

22. 3.    Vypovězení koaliční smlouvy stranou ČSSD. Jedním ze zmíněných důvodů uvedených v dopisu předsedům koaličních stran je koupaliště. ČSSD zde uvádí, že „Otevřené Úvaly bránily rekonstrukci koupaliště a naštěstí se přepočítaly, když předpokládaly neplatnost referenda k této otázce.“

2. 4.      ŽÚ v článku „Zastupitelstvo rozhodlo o financování….“ pan starosta informuje, že schválením přijetí úvěru město může realizovat dlouho připravované investice, v jejich výčtu uvádí i koupaliště s částkou Kč 20 mil. V „Aréně názorů“ jednotlivé strany hodnotí finanční situaci města. Kromě Otevřených Úval, všechny strany ve svém příspěvku zmiňují opravu koupaliště.

5. 4.      Vývěska v Orange baru. ZK má svoji vývěsku, kde budeme umísťovat pozvánky na akce a aktuální informace kolem koupaliště a akcí občanské iniciativy ZK

8. 4.      Akce Vyčistíme stezku: zapojili jsme se do celostátní uklízecí akce Ukliďme Česko a s podporou TSÚ jsme zajistili úklidovou akci kolem areálu koupaliště zaměřenou na vyčištění a lepšímu zprůchodnění stezky kolem koupaliště. Přírodní stezka je tu, jak říkají pamětníci „odjakživa“, jenom nebyla udržovaná……..

neděle 9. dubna 2017

VYČISTÍME STEZKU - A je to!

VYČISTÍME STEZKU

A je to!

Stezka kolem koupaliště, která se historicky užívala jako propojení v rámci Úval a která nyní byla zarostlá a krkolomně se svažovala, je VYČIŠTĚNÁ.

V sobotu 8. dubna zorganizovala občanská aktivita  ZACHRAŇME KOUPALIŠTĚ akci na vyčištění stezky v rámci celostátní akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko a ve spolupráci s TS města Úvaly.
Akce se zdařila, počasí nám přálo, lidé si mákli s krumpáči a nářadím na čerstvém vzduchu, hned vedle areálu koupaliště. Nářadí, pytle, občerstvení a vše potřebné jsme si zajišťovali z vlastních zdrojů. Odvoz větví a posbíraného odpadu byl dohodnut s TS.
Kromě úpravy terénu a proklestění stezky jsme vyčistili její okolí od odpadu. A bylo ho tu hodně! Pneumatiky, nočníky, kýbl, sklo, hadice, plasty, atd.
Naší ambicí bylo zprůchodnit stezku i pro kola a případně i kočárky. Až čas ukáže, jak se to podařilo.
A na závěr jsme si opekli špekáčky, k nim výborné švestkové čatní, pak domácí koláče … a zazpívali jsme si při kytarách.
Domů už jsme se vraceli po vyčištěné stezce a s krásným pocitem.
Děkujeme všem, kdo pomáhali.

Za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště

Petr Vosecký a Jana Kytlicová 


pátek 7. dubna 2017

Nově má koupaliště vývěsku v Orange Baru

Včera jsme se souhlasem pana Šnitra instalovali vývěsku za výlohou Orange baru. Chtěli bychom zde umísťovat aktuální informace především o dění kolem obnovy koupaliště. Dnes tam najdete pozvánku na sobotní úklid stezky kolem koupaliště


Koupališti zdar