pondělí 18. června 2018

KALENDÁRIUM 20

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvacátý měsíc po referendu 
(13. 5. 2018 – 13. 6. 2018)


23. 5. Výběrová komise dodavatele pro obnovu bazénových van a úpravny vody: 
(Zdroj: fb města Úvaly, 23. 5. 2018 v 10,24 hod)

Rekonstrukce úvalského koupaliště vyjde na 38 milionů Kč.
Dnes bylo ukončeno výběrové řízení na firmu, která provede rekonstrukci úvalského koupaliště. Podána byla jedna nabídka, a to od společnosti Centroprojekt.
Nabídková cena na rekonstrukci bazénových van, rozvodů a filtrací činí 30,3 mil. Kč včetně DPH. Kromě této rekonstrukce bude nutné zhotovit nové oplocení + nebazénové zázemí (občerstvení, sprchy, šatny, toalety tad.) s celkovými náklady cca 8 mil. Kč včetně DPH.
Jelikož cena rekonstrukce přesahuje výrazně limit 20 mil. Kč stanovený loni zastupitelstvem, bude muset zastupitelstvo provedení rekonstrukce odsouhlasit na svém zasedání 21. června 2018. Pokud zastupitelstvo souhlas vydá, začnou rekonstrukční práce ještě letos v srpnu a koupaliště by mělo být připraveno k otevření v červnu 2019.
Vzhledem k nákladům rekonstrukce, které navíc nejsou kryté žádnou dotací, je zřejmé, že v letech 2019 a 2020 bude muset město omezit investice do ostatních oblastí na nezbytné minimum.

29. 5. Schůzka ZK: témata/ výsledek výběrového řízení na dodavatele koupaliště (město vybralo z JEDINÉHO zájemce, kterým je firma Centroprojekt, která je v mnohaměsíčním zpoždění s dodávkou dokumentace pro stavbu! Není obvyklé, že pro tak velkou investici se schválí výběrové řízení s JEDINOU NABÍDKOU. Starosta nezadal obnovu, ale výstavbu nového koupaliště. Pro dosažení zrušení koupaliště jsou manipulována fakta!, informace starosty o výsledku výběrového řízeni + bohatá diskuse na fb města, volby do zastupitelstva (půjdeme do voleb?), podání stížnosti na státní zastupitelství, připravovaný happening ZK aj.
 
1. 6. ŽÚ: ve slově starosty je stručně zmíněno výběrové řízení na dodavatele, v názorech čtenářů je shrnutí kroků města při obnově koupaliště od H.Kameníkové, poukázání na neodbornost vedení města při realizaci tohoto projektu a požadavek na zpřístupnění podkladů, na základě nichž dovedlo vedení města koupaliště do stavu, v němž se v současnosti nachází, požadavek na zadání města firmě Centroprojekt ke zpracování projektové dokumentace a penále za špatnou dokumentaci. 

3.6. Česká televize na svém programu ČT2 odvysílala pořad Rychlé granty Nadace Via, ve kterém byla zmiňována podpora referenda o koupališti v Úvalech, byly zveřejněny záběry ze zdevastovaného úvalského koupaliště, ale z natočeného rozhovoru se zástupci Zachraňme koupaliště a PRO Úvaly nebylo odvysíláno nic.

5. 6. FV: z rozpočtu na obnovu koupaliště bylo ubráno a z 21 mil zbylo 14 mil. Vzhledem k tomu, že k čerpání úvěru zbývá částka 8 mil Kč a koupaliště mělo být financováno z úvěru, není jasné, co ve skutečnosti vedení města zamýšlí. Na FV byla velká diskuse ohledně investice a provozu koupaliště. Členové FV obdrželi nabídky firem na obnovu koupaliště z let 2016/17 v cenovém rozpětí 10-30 mil Kč. FV nakonec ve svém usnesení doporučuje zastupitelům zrušit výběrové řízení na dodavatele, kam se přihlásil pouze jediný dodavatel. Mělo by se vyhlásit nové výběrové řízení, ideálně až nově zvolené vedené města.

11. 6. Rada města má projednat/schválit výsledek výběrového řízení na dodavatele koupaliště. Zápis zatím nebyl k dispozici.

12.6.  Stavební komise: neprojednávala projekt koupaliště 

Žádné komentáře:

Okomentovat