úterý 27. dubna 2021

ANKETA „Sportoviště u koupaliště“

ANKETA UKONČENA

Město Úvaly chystá rekonstrukci sportoviště u koupaliště. Sportoviště bude součástí areálu koupaliště a bude provozováno stejným provozovatelem.

Letos má být hotová projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a ideálně v příštím roce by mohlo být sportoviště hotové. Domníváme se, že plánované sportoviště by mělo sloužit veřejnosti i mimo sezónu koupaliště, tedy nejen během otevření koupaliště v letní sezóně. Svoje názory a argumenty jsme přednesli na schůzce s místostarostou p. Polákem a provozovatelem koupaliště p. Slavíkem. Zdá se, že řešení je možné.

Užitečné by bylo podle nás znát názory veřejnosti na sportoviště a jeho využití. Proto jsme se rozhodli alespoň touto cestou zeptat se na Váš názor. Mohli byste, prosím, odpovědět na následující otázky?

1. Uvítáte nové sportoviště u koupaliště? ANO/NE

2. Budete mít zájem sportoviště u koupaliště využívat? ANO/NE

3. Budete mít zájem sportoviště u koupaliště i mimo dny a měsíce, kdy bude koupaliště otevřeno? ANO/NE

4. Jaké sporty/aktivity by sportoviště mělo umožňovat?

5. Souhlasíte s tím, že písek bude pokrývat celou plochu areálu sportoviště (hrací i pochozí plochy) s výjimkou jedné hrací plochy (multifunkčního hřiště) s umělým povrchem? ANO/NE

6. Bydlíte v některé z těchto ulic nebo čtvrtí: oblast mezi ulicemi Pod Tratí, Mánesova, Smetanova, Na Ztraceném korci a Horova, V Setých, U Hodova, Zálesí a U Horoušánek. ANO/NE


Děkujeme za Vaše názory – vyjádřené buď přímo na stránkách fb anebo mailem na adrese zachranme@uvalskekoupaliste.cz.

Výsledek Ankety bychom rádi předali místostarostovi Úval panu Polákovi i provozovateli areálu koupaliště panu Slavíkovi.

Spolek Zachraňme koupaliště, z.s.

pondělí 19. dubna 2021

KALENDÁRIUM 52, 53, 54


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo padesátý druhý až čtvrtý měsíc po referendu
(13. 01. – 13. 04. 2021)

25. 1. Finanční výbor on line: v návrhu RO 1 v rozpočtu na tento rok v investicích přibylo mimo jiné hřiště na koupališti za 1 mil Kč a hřiště na Skeříkově za 3 mil Kč+PD za 100 tis Kč.

4. 2. Zasedání zastupitelů: ve schválené strategii města v oblasti sportu je mezi strategickými cíli uvedeno vybudování sportoviště u koupaliště. Zastupitelé odhlasovali zrušení usnesení o zavedení participativního rozpočtu v Úvalech (usnesení z r. 2019).

4. 2. ŽÚ: starosta shrnuje plánované investice města: realizace základních úprav povrchů prašných ulic, budování chodníků, dodělání projektu rozšíření mateřské školy v Cukrovaru, pokračování projektu realizace svazkové školy na Hostíně, přípravy terminálu P+R, bus/vlak/ auto u nádraží, projektová příprava na realizaci kanalizace v Zálesí. Informace o přeložce II/101, budování optické sítě v 2021, organizace očkování proti covidu.

4. 3. ŽÚ: starosta uvádí, že Středočeský kraj zařadil bývalé pozemky uhelných skladů v Úvalech mezi své prioritní projekty pro budování sítě krajských P+R skapacitou 250 parkovacích míst, takže pro tuto chvíli odloží zavedení regulace parkování u nádraží. Informace o zrušení participativního rozpočtu v Úvalech od J. Černého a J. Gloce, článek o nebezpečných chodnících od J. Jelínka s otevřeným dotazem na starostu města.

6. 4. ŽÚ: starosta zmiňuje situace plynoucí z omezení v době covidové a plán oprav ulic na rok 2021. Článek „Participativní rozpočet má smysl“ o jeho významu pro komunikaci města s občany a jejich zapojení do utváření veřejného prostoru od J. Kytlicové.

8. 4. Sportoviště u koupaliště: snažíme se jako spolek ZK zapojit do přípravy projektu sportoviště u koupaliště, zejména s cílem, aby investice města sloužila co nejširší veřejnosti a po celý rok (informaci o zrušení projektu na rok 2021 z rozhodnutí Rady města se dozvídáme z fb města).

11. 4. Observatorio a třešně: provedli jsme postřik námi vysazených třešní na Vinici a vykolíkování prostoru pro umístění laviček a observatoria.

12. 4. RM: 12. 1. RM souhlasí se zadáním vypracování PD pro LOM TEENEGERŮ arch. Krausovi, městskému architektovi za 756 tis Kč, dále se zahájením řízení o změně ÚP podanou společností RP Pražská s.r.o. pro OC Pražská, RM 16. 2. rozhodla odložit řešení parkovacího systému u nádraží v návaznosti na P+R bývalé uhelné sklady v gesci Středočeského kraje. A souhlasí, aby nebyla provedena čerpací stanice u OC Pražská a aby byla zadána dopravní studie napojení OC Pražská na I/12 a řešení křižovatek. RM 16.3. schválila vyhlášení architektonické soutěže na P+R a autobusový terminál – náklady 732 tis Kč.