pondělí 7. prosince 2020

PERNÍKOVÁ DÍLNIČKA PRO CHLUPÁČE LETOS NEBUDE

Vzhledem k tomu, že se letošní adventní trhy v Úvalech kvůli koronaviru nekonají, nemůžeme Vás letos oslovit prostřednictvím charitativní Perníkové dílničky na podporu chlupáčů. Že má pomoc pejskům a kočičkám smysl, nás přesvědčuje už mnoho let Vaše laskavá podpora a štědrost.

Koncept pomoci chlupáčům ale nevzdáváme.

Na příští rok připravujeme projekt ve formě kastračního programu pro toulavé a bezprizorní kočky v Úvalech. Letošní rok byl bohužel velmi „úrodný“ na vyhozená koťata v našem městě. S podporou spolku Zachraňme koupaliště a ve spolupráci s městem  bychom chtěli přispět ke zlepšení situace. Jakmile bude projekt hotový, seznámíme s ním včas veřejnost a věříme, že Vás tato forma pomoci chlupáčům osloví. Držte nám pěsti, ať se to podaří!

Děkujeme ještě jednou všem za podporu v letech minulých a přejeme Vám i chlupáčům krásné a pohodové vánoční svátky.

Spolek Zachraňme koupaliště

úterý 1. prosince 2020

OBSERVATORIO pro radost

 Po roce od vysázení 12 třešní na polní cestě Na Vinici jsme přišli s návrhem oživit veřejný prostor a umístit mezi třešněmi „březen“ a „duben“ pomůcku k identifikaci hor na obzoru a 2 lavičky. Jedná se o místo zvané Na vyhlídce, protože je odtud při vhodném počasí překrásný výhled do okolí a na česká pohoří. Tuto pomůcku jsme nazvali OBSERVATORIO.

Odbornou gesci nad jeho výrobou převzal Jaroslav Rydlo, certifikovaný inženýr zeměměřič. Spolek Zachraňme koupaliště zajišťuje financování projektu z příspěvků dobrovolníků a jeho realizaci. Souhlas s umístěním Observatoria a 2 laviček udělila rada města dne 22. října 2020. Usazení objektů na místo plánujeme na jaře v příštím roce.

Napadlo nás, že bychom už nyní s předstihem mohli mnohé z Vás potěšit – doba adventní a předvánoční k tomu přímo vybízí. Připravili jsme proto miniaturu Observatoria ve formě vystřihovánky jako vánoční dárek pro děti i jejich rodiče a požádali redakci Života Úval, zda by vystřihovánky otiskla v prosincovém čísle časopisu. Spolupráce s redakcí klapla na jedničku, za což moc děkujeme.

Přejeme Vám, aby se Vám Vaše osobní mini Observatorio povedlo a aby Vás povzbudilo k poznávání okolí našeho města. V příštím roce plánujeme doplňovat k Observatoriu další odborné informace na stránkách www.uvalskekoupaliste.cz, na které odkazuje na modelu QR kód. 

Klidný adventní čas plný naděje a lásky a radostné vánoční svátky Vám přeje spolek Zachraňme koupaliště.

úterý 17. listopadu 2020

KALENDÁRIUM 49

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý devátý měsíc po referendu
(13. 10. 2020 – 13. 11. 2020)


22. 10. OBSERVATORIO: byli jsme informováni starostou, že Rada města schválila naši žádost na realizaci projektu Observatoria a 2 laviček Na vyhlídce mezi třešněmi, které jsme vloni vysázeli. Projekt bude realizován na jaře 2021 v gesci spolku Zachraňme koupaliště dobrovolníky jako veřejně prospěšná akce.

5. 11. ŽÚ: starosta informuje, že stal členem krajského zastupitelstva a je nominován do rady jako radní pro veřejnou dopravu, budování P+R a cyklostezek. Pokud bude zvolen krajským radním, vzdá se pozice uvolněného starosty města Úval. Funkci bude nadále vykonávat jako neuvolněný starosta a bude se věnovat klíčovým projektům, oba místostarostové převezmou operativní řízení města. Vyšel článek Babí léto na koupališti 2020 s informací o zrušení akce a slavnostním zamknutí koupaliště a přáním“ Kéž se staneš konečně tím proklamovaným koupalištěm se zázemím 21. století!“.

10. 11. Kalendárium slaví 4 roky.
Dosud se věnovalo Kalendárium primárně událostem, které ovlivňovaly obnovu a provoz úvalského koupaliště, a to od vyhlášení referenda o osudu koupaliště. Do budoucna bude mapovat i další projekty spolku Zachraňme koupaliště a události s nimi související. Perioda vydávání Kalendária bude 1 – 3 měsíční.

12. 11. Zasedání zastupitelů: zastupitelé schválili finanční účast města na svazkové škole.
Při diskuzi o financích města místostarosta Polák opět poukázal na to, že kdyby se neopravovalo koupaliště, mělo by město prostředky na jiné projekty.
Na dotaz také informoval, že konkrétní výběr sportovišť, která budou vybudována na koupališti, vyplyne z diskuse s pronajímatelem koupaliště. Stejně jako eventuální oddělení sportovišť k využití mimo sezónu koupaliště. Jednání i úvahy jsou zatím na počátku. Proto není možné upřesnit ani termín dokončení.

13. 11. RM: 22. 10. schválila Rada města k bodu 24, týkajícího se PD na sportovní část koupaliště, usnesení č. R-501/2020, ve kterém
I . s o u h l a s í s t í m , ž e projektová dokumentace na sportovní část areálu koupaliště bude zahrnovat tyto hřiště: plážový volejbal, multifunkční hřiště, workout, kuželky, minigolf
I I . s o u h l a s í
s objednáním prací k zajištění zpracování projektové dokumentace na sportovní část v areálu koupaliště dle specifikace v objednávce za cenovou nabídku 117.000,- Kč bez DPH (141.570,- Kč vč. DPH) od společnosti BENIKSPORT s.r.o., Na Petynce 424/154, 169 00 Praha 6, IČO: 25148133
I I I . p o v ě ř u j e
starostu podpisem objednávky s vybraným dodavatelem
IV. u k l á d á
vedoucímu odboru investic a dopravy OID zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.11.2020

Dále RM v bodu 40 projednala žádost spolku ZK o schválení projektu OBSERVATORIO a přijala usnesení č. R-517/2020, ve kterém
I . s o u h l a s í
s realizací OBSERVATORIA - lehká konstrukce, která bude umístěna v lokalitě Na Vinici, na nejvyšším místě zvaném Na vyhlídce, na severním okraji stávající obecní cesty vedoucí od silnice k rozhledně (vysílači). Přesná lokalizace bude uprostřed mezi třešněmi nesoucími názvy Březen a Duben. Po obou stranách OBSERVATORIA budou umístěny dřevěné lavičky. OBSERVATORIO bude tvořit polokruhový stolek o průměru cca 60 cm, na kterém bude umístěno panorama českých hor a schematická mapa viditelného sektoru Čech. Tento stolek bude připevněn na dvou železných tyčích ve výšce cca 120 cm nad terénem. Tyče budou ukotveny v betonovém bloku o rozměrech 60 x 60 x 60 cm
I I . u k l á d á
vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2021

pondělí 19. října 2020

KALENDÁRIUM 48

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý osmý měsíc po referendu
(13. 9. 2020 – 13. 10. 2020)


22. 9. Koupaliště: bylo letos naposledy otevřeno pro veřejnost.

24. 9. Zasedání zastupitelů: schváleno rozpočtové opatření RO 3, představen pověřený ředitel TSÚ, nebyla schválena výstavba OC Pražská, nebyl schválen prodej pozemků pro Natrix, nebyl schválen prodej č. 105, atd. Opět pan starosta použil v diskusi neférový argument, že nemohou opravovat komunikace, když obnovovali koupaliště.

26. 9. Babí léto a uzamčení koupaliště: akce Babí léto byla letos zrušena kvůli koronaviru a kvůli počasí. Ale ceremoniál uzamknutí koupaliště zlatým klíčem a plavba otužilců se za chladného počasí a deště uskutečnila díky odvážným a příznivcům koupaliště.

2.-3. 10.Volby do krajského zastupitelstva. Vítězná koalice STAN, ODS, Piráti a Spojenci pro Středočeský kraj nahradila ve Středočeském kraji koalici v čele s ANO. Do zastupitelstva se dostal za STAN z 9. místa Petr Borecký, který zřejmě zasedne i do rady kraje a bude mít na starosti veřejnou dopravu. V Úvalech se voleb zúčastnilo rekordních 50% voličů.

5. 10. ŽÚ: v článku Jaké bylo léto v Úvalech místostarosta Polák hodnotil práci provozovatele koupaliště jako výbornou a že bude třeba se dohodnout, jak vylepšit koupaliště do příští sezóny. Poukazuje ale na to, že návštěvníci kradli nejen toaletní papír, ale i štětky a záchodová prkénka. V příspěvcích čtenářů pan Havel upozorňuje na příkladu dopravní komise, že informace o jednání komisí města jsou pro občany nedostatečně a opožděně dostupné.

5. 10. Vyhlášení nouzového stavu v ČR z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 na 30 dní.

8. 10. Třešně na Vinici: provedli jsme opatření proti hlodavcům, kteří napadli kořeny námi vysázených třešní.

12. 10. RM: poslední zápis zveřejněný na stránkách města je z Rady města z 31.8.


pátek 2. října 2020

BABÍ LÉTO NA KOUPALIŠTI 2020

Škoda. Kvůli epidemiologické situaci a také kvůli počasí jsme byli letos nuceni zrušit sousedskou akci na koupališti na závěr letní sezóny. Moc nás to mrzí, byl připraven velmi zajímavý program za doprovodu swingové hudby.

ALE.

Nenechali jsme se odradit venkovní teplotou 7,8°C, ani deštěm. Sešli jsme se v sobotu 26. září na koupališti a pár otužilců si naposled užilo vody koupalištní. Je na místě ocenit, že letos se připojil i jeden statečný muž. Popravdě, nikdo z nás jsme do poslední chvíle nevěřili, že se ponoříme a zaplaveme si. Tímto vzdávám hold všem odvážným a snad se příští rok rozšíří řady otužilců. Trénujte, je to úžasný pocit.

Následoval závěrečný ceremoniál rozloučení koupaliště s letní sezónou a rituál uzamčení koupaliště zlatým klíčem v dešti.

Na shledanou v roce 2021, úvalské koupaliště. Kéž se staneš konečně tím proklamovaným koupalištěm se zázemím 21. století!

Spolek Zachraňme koupaliště
čtvrtek 24. září 2020

Babí léto na úvalském koupališti 2020 - ZRUŠENO

 

Milí přátelé,

 

Je nám to moc líto, ale okolnosti (virus a počasí) nám letos nepřejí a akci Babí léto na úvalském koupališti musíme zrušit. Babí léto má být pohodovou relaxační a zábavnou sousedskou akcí a to letos zajistit nemůžeme.

 

Omlouváme se všem, kteří na Babí léto vymýšlel a připravovali program a nakupovali potřebné pomůcky. Vše budeme moci využít později, ať už na Babím létě anebo na jiných akcích Zachraňme koupaliště anebo Třešňových skřítků.

 

Dobrá zpráva je, že odpoledne tuto sobotu v 15 hodin se na koupališti sejdemeotužilci si naposled zaplavou (otužilci vítáni). Doporučujeme zvolit nějakou zajímavou pokrývku hlavy, ať je i legrace. A na závěr se rozloučíme s koupalištěm a uzavřeme ho symbolicky zlatým klíčem.

 

Na místě bude k dispozici i občerstvení. A když nebude pršet, posedíme a podebatujeme, třeba i o tom, co je třeba zlepšit na koupališti.

 

Zachraňme koupaliště

úterý 22. září 2020

KALENDÁRIUM 46

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý šestý a sedmý měsíc po referendu
(13. 7. 2020 – 13. 9. 2020)

LETNÍ PRÁZDNINY. KOUPALIŠTĚ JEDE NA PLNÉ OBRÁTKY, ZEJMÉNA V SRPNU JSOU SLUNEČNÉ DNY, TEPLÁ VODA A HODNĚ NÁVŠTĚVNÍKŮ.

3. 9. ŽÚ: ve Slově starosty se mimo jiné dozvídáme, že se Úvaly chtějí stát odrazovým můstkem pro tchajwanské technologické firmy v ČR a v Evropě a připravily prezentaci v rámci cesty předsedy Senátu na Tchajwan.
Pozn. v minulém čísle ŽÚ pan starosta zmiňuje, že na koupališti budou nápoje prodávány v nových vratných kelímcích-to bohužel nebylo naplněno.
V dalším článku se oznamuje, že zastupitelstvem schválený projekt výstavby rodinných domů na Homolce byl developerem s ohledem na nový územní plán pozastaven na neurčito.
O provozu koupaliště se zmiňuje článek A. Janurové Dva měsíce na koupališti.
Plakátek zve na akci Babí léto na koupališti 26. září, kterou organizuje spolek Zachraňme koupaliště s podporou provozovatele koupaliště.

7. 9. FV: bylo projednáno rozpočtové opatření RO 3, diskuse o naplňování příjmů z rozpočtového určení daní od státu, není stále znám rozpočet projektu Parkovací systém v Úvalech, v blízkém výhledu jsou 2 velké projekty – Svazková škola (asi 650 mil Kč) a Obchvat Jiren (asi 250mil Kč). 2 nově uzavřené úvěry na 15 a 20 let se zajištěním nemovitostí-úvěry nebyly předem projednány s FV. Bude vyhotovena kontrolní zpráva „kontrola investičních nákladů na obnovu koupaliště a vyčíslení provozních nákladů na provoz prvních 2 sezón“. Informace o náhlé změně ředitele TSÚ k 1. 9. - novým ředitelem se stává Jaroslav Špaček na přechodnou dobu než bude ukončeno výběrové řízení na pozici.

13. 9. RM: poslední zápis zveřejněný na stránkách města je z Rady města z 21.7.

úterý 28. července 2020

KALENDÁRIUM 45

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý pátý měsíc po referendu
(13. 6. 2020 – 13. 7. 2020)


17. 6. Výroční schůze ZK: schválili jsme závěrku spolku za rok 2019, Závěrečnou zprávu o činnosti a hospodaření spolku, Kontrolní zprávu a Plán aktivit 2020, diskutovali aktuální témata v Úvalech: stav úvalského koupaliště, skleněné hřiště na Vinici, parkovací systém, finance města, aj. 

21. 6. Odemčení koupaliště: za slunečného počasí koupací sezóna 2020 pro veřejnost na úvalském koupališti začala (v předchozím týdnu mohli koupaliště vyzkoušet zaměstnanci městského úřadu). Zlatým klíčkem jsme tradičně symbolicky odemknuli koupaliště, popřáli mu krásné počasí a ať slouží lidem co nejlépe a hned jsme jeho průzračnou vodu vyzkoušeli. S provozovatelem p. Slavíkem jsme domluvili předběžně další Babí léto na koupališti na závěr sezóny.

25. 6. Zasedání zastupitelstva: na jednání byl mimo jiné schválen dokument „Zásady pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Úvaly“, který ovlivní náklady na stavbu nových bytových jednotek v Úvalech a zajistí příjmy pro rozpočet města. Návrh zastupitele na odložení Parkovacího systému u nádraží a v jeho okolí neprošel, systém včetně sledovacích kamer má být spuštěn 1. 10. t.r. Byly schváleny plánovací smlouvy se společnostmi Homolka Úvaly a YD Real Estate Alfa s.r.o. - Radlická čtvrť. Naopak nebyla přijata Plánovací smlouva se společností SMV INVEST s.r.o. - rekonstrukce nemovitosti Štefánikova 89, kde se zastupitelstva zúčastnili dotčení občané společně s jejich právním zástupcem. Byla schválena účetní závěrka 2019, ze které vyplývá stále vysoké zadlužení města (koeficient dluhové odpovědnosti ve výši 105% přesahuje o 45% doporučenou hranici MF městům), bylo schváleno rozpočtové opatření RO 2, přijetí dalších 2 dlouhodobých úvěrů v celkové výši 17,5 mil Kč-smlouvy nebyly projednány s FV.

30. 6. ŽÚ: pan starosta v úvodním slově jmenuje investice, které musí město z důvodu nedostatku prostředků škrtnout a jako investici uvádí začínající rekonstrukci školy za 10 mil Kč (z rozpočtu školy), dále zmiňuje nutnost regulace výstavby a zavedení příspěvku na rozvoj infrastruktury města ze strany investorů - za novou bytovou jednotku ve výši 450 tis Kč. Zve k návštěvě koupaliště a v dalším článku uvádí, že, na koupališti budou nápoje prodávány v nových vratných kelímcích. Místostarosta Polák informuje o připravení koupaliště na novou sezónu v samostatném článku. Městská policie informuje o tom, kde zaparkovat při návštěvě koupaliště.

13. 7. RM: Rada města z 16. 6. schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku od 16.6.2020 do 30.9.2020 za cenu 5.000,- Kč za celé období nájmu -parkoviště mezi městem Úvaly a Ing. Pavlem Tomášem, Praha - Černý Most. Jedná se o pozemky parc.č. 2842, 2841, 2840 a 2939/1 v k.ú. Úvaly

středa 24. června 2020

KOUPALIŠTĚ ODEMČENO


V pondělí 22. 6. se otevřely brány úvalského koupaliště pro veřejnost. Ukázkové sluneční počasí a průzračná svěží voda. 
Zlatým klíčkem jsme koupaliště odemknuli, popřáli mu skvělou sezónu a ať lidem slouží co nejlépe. A hned jsme ho také vyzkoušeli. 
Provozovatel koupaliště pan Slavík zmínil, že je to nejkrásnější koupaliště široko daleko svojí polohou a přírodním charakterem.

Přijďte si zaplavat i Vy.
pondělí 15. června 2020

KALENDÁRIUM 44

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý čtvrtý měsíc po referendu
(13. 5. 2020 – 13. 6. 2020)

14. 5. Zasedání zastupitelstva: na programu nebyla témata spojená s koupalištěm, diskutovalo se o dokončované investici Park Vinice, kdy bylo upozorněno na velké množství střepů a rizika z možného zranění při provozu hřiště. 

19. 5. Sázení stromů: zvažovali jsme zapojit se opět dobrovolnicky do sázení stromů a požádat Nadaci Partnerství o udělení grantu (až 40 tis Kč). Jednali jsme se zástupci města, ale nenašli jsme vhodnou lokalitu.

1.6. Park Vinice byl slavnostně otevřen. Odborníci z našich řad prostudovali na odboru investic města podklady k této dotační akci a vznesli námitky k bezpečnosti hřiště vzhledem k tomu, jakým způsobem proběhla jeho realizace na bývalé skládce.

2. 6. Areál koupaliště: už jsou umístěny kontejnery, bohužel 2 kontejnery jsou usazeny na původní travnaté pláži a celkový estetický dojem není dobrý – zázemí koupaliště pravděpodobně nebylo navrhováno architektem. Původní projekty počítaly se zázemím pouze podél plotu a s dřevěným povrchem, aby byl zachován ráz přírodního koupaliště. U investice přesahující částku 45 mil Kč je výsledný dojem tristní.

5. 6. ŽÚ: zmínka v článku Všimli jsme si… o podmínkách nošení roušky na koupalištích (o otevření koupaliště v Úvalech veřejná městská média zatím mlčí).

8. 6. FV: v návrhu rozpočtového opatření RO 2 chybí příjem z 1. splátky za propachtování koupaliště na tento rok, tj. 1,98 mil Kč, bylo navrženo sledovat příjmy a výdaje z koupaliště odděleně od zájmových spolků a hřišť. Ve výdajích na investice je na koupaliště plánováno 2,45 mil Kč. FV navrhuje zastupitelům, že vypracuje kontrolní zprávu na koupaliště (náklady na obnovu a provoz za první 2 roky).

11. 6. Informace o plánovaném otevření koupaliště na fb města. Koupaliště má být otevřeno „příští týden“, termín bude ještě upřesněn.

13. 6. RM: Rada města z 5. 5. schválila žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na řešení kontejnerové nebazénové části areálu koupaliště na parc.č. 3229/1.

13. 6. Smlouvy/objednávky: pachtovní smlouva ze dne 15. 5. 2020 s BS Property s.r.o. na provozování koupaliště na 10 let.

neděle 17. května 2020

KALENDÁRIUM 43

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý třetí měsíc po referendu
(13. 4. 2020 – 13. 5. 2020)

6. 5. ŽÚ: místostarosta Polák v článku o koupališti hovoří o přípravě letní sezóny, o schválení výběrového řízení na provozovatele ministerstvem financí a o dodávce 6 kontejnerů, která je těsně před dokončením. V článku od Rady města se uvádí, že RM rozhodla snížit výdaje v rozpočtu o 25% v reakci na důsledky koronavirové epidemie, škrty se nebudou týkat investic do koupaliště a sběrného dvora. 

13. 5. RM: v zápisu RM z 10. 3. 2020 se uvádí, že bod 40 Výsledek koncesního řízení na Výběr provozovatele koupaliště byl z jednání stažen. V zápisu z RM z 9. 4. 2020 se uvádí v bodu 18 týkajícího se koncesního řízení na provozovatele koupaliště v Usnesení č. R-189/2020, že „Rada města Úvaly rozhodla v souladu s doporučením komise pověřené zadavatelem provedením hodnocení nabídek a posouzením splnění podmínek účasti v koncesním řízení koncese na služby s názvem „Město Úvaly – Výběr provozovatele areálu venkovního koupaliště“ (dále jen „Koncese“) o výběru dodavatele, a to účastníka č. 1, společnosti BS Property s.r.o., IČO: 27886824, se sídlem Cukrovarská 957/21b, 196 00 Praha 9 – Čakovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124252, a to na základě doporučení komise uvedeného v protokolu o 2. jednání komise pověřené provedením hodnocení nabídek a posouzením splnění podmínek účasti v koncesním řízení Koncese ze dne 20. března 2020. Výše pachtovného za celou dobu trvání smlouvy, tj. do 31. prosince 2029, nabídnutá účastníkem č. 1 činí 6.600.100,- Kč bez DPH.“
Splatnost pachtovného je následující:
(a) k 31. říjnu 2020 - 30 % z částky Pachtovného, tj. 1.980.030 Kč;
(b) k 31. říjnu 2021 - 20 % z částky Pachtovného, tj. 1.320.020 Kč;
(c) k 31. říjnu 2022 - 10 % z částky Pachtovného, tj. 660.010 Kč;
(d) k 31. říjnu 2023 - 10 % z částky Pachtovného, tj. 660.010 Kč;
(e) k 31. říjnu 2024 - 5 % z částky Pachtovného, tj. 330.005 Kč;
(f) k 31. říjnu 2025 - 5 % z částky Pachtovného, tj. 330.005 Kč;
(g) k 31. říjnu 2026 - 5 % z částky Pachtovného, tj. 330.005 Kč;
(h) k 31. říjnu 2027 - 5 % z částky Pachtovného, tj. 330.005 Kč;
(i) k 31. říjnu 2028 - 5 % z částky Pachtovného, tj. 330.005 Kč;
(j) k 31. říjnu 2029 - 5 % z částky Pachtovného, tj. 330.005 Kč.Pozn 1: Podle Usnesení č. R-457/2019 zasedání RM z 26. 11. 2019 měla činit minimální výše pachtovného 7 mil Kč (neuvádí se, zda částka je bez DPH).
Pozn 2: Jednatelem BS Property s.r.o. je pan Martin Slavík, který byl provozovatelem koupaliště v roce 2019.


V bodu 22 v Usnesení č. R-193/2020 Rada města Úvaly souhlasí se zajištěním nutných přípravných prací pro budoucí osazení nových kontejnerů pro zázemí koupaliště v areálu koupaliště u Technických služeb města Úvaly p.o., Riegerova 12, 250 82 Úvaly. Cenová nabídka činí 103 818,- Kč bez DPH ( 125 620,-Kč vč.DPH) a bude hrazena z kapitoly 3412 – 6121 a ukládá vedoucímu odboru investic a dopravy OID zajistit realizaci tohoto usnesení v termínu do 30. 6. 2020.

13. 5. Smlouvy/objednávky: smlouva ze 17. 3. 2020 s CUBESPACE na nákup kontejnerů na koupaliště.

úterý 21. dubna 2020

KALENDÁRIUM 42

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý druhý měsíc po referendu
(13. 3. 2020 – 13. 4. 2020)


12. 3. Nouzový stav: vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

18. 3. Postřik třešní: „proti hmyzákům“ jsme postříkali třešně, které jsme zasázeli vloni z Grantu.

2. 4. VZZM: kvůli koronaviru schůze zastupitelů byla přesunuta postupně až na 14. 5. Bohužel zůstatky na transparentních účtech města jsou velmi nízké, často v řádu stotisíců a není výjimkou ani opakovaný mínusový stav na účtu u KB.

3. 4. ŽÚ: starosta se v úvodním slově věnuje především koronavirovým opatřením města a zapojení občanů, ohledně investic zmiňuje výsadbu v ulici 5. května, otevření Parků Vinice a U Horoušánek a úpravu lesních cest v Klánovickém lese.

13. 4. RM: v zápisu RM z 10. 3. 2020 se uvádí, že bod 40 Výsledek koncesního řízení na Výběr provozovatele koupaliště byl z jednání stažen.

13. 4. Smlouvy/objednávky: žádné nové.

čtvrtek 9. dubna 2020

Velikonoce

Milí přátelé a skřítci,

Přejeme Vám krásné velikonoční svátky, počasí slibují slunečné, tak si to „pomlazování“ užijte v rámci možností a buďte zdraví a veselí.

Rada spolku Zachraňme koupaliště

čtvrtek 19. března 2020

KALENDÁRIUM 41

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý první měsíc po referendu
(13. 02. 2020 – 13. 3. 2020)


25. 2. Cyklostezka kolem koupaliště: odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby cyklostezky kolem koupaliště podal majitel dotčených pozemků pan Rábel 22. 11. 2019.

25. 2. Výběrové řízení na provozovatele areálu koupaliště: spolek ZK nebyl zastoupen, předali jsme ale členu výběrové komise připomínky a doporučení (např. povinnost umožnit návštěvníkům třídit odpady, město by mělo „ohlídat“, aby koupaliště sloužilo řádně veřejnosti, aj.).

26. 2. Proč není „koupaliště“ samostatnou kapitolou v rozpočtu? Došla informace z OID ohledně nákladů na koupaliště (odpověď na dotaz na VZZM 9. 12. 2019): „kapitola 3412 položka 5164 (nájemné) ve věci částky 12.000 Kč. Jak je uvedeno v rozpočtu, kapitola 3412 není pouze koupaliště, ale jedná se o sportovní zařízení. Částka 12.156 Kč se musí hradit na základě pachtovní smlouvy s Lesy České republiky, s.p. ve věci pozemků u fotbalového hřiště. Zbylá částka na této kapitole je pro případný pronájem přilehlých pozemků, zejména za účelem parkování.“ Nebylo by praktičtější vyčlenit „KOUPALIŠTĚ“ jako samostatnou kapitolu v rozpočtu (jako třeba Park Úvaly Vinice-investice v řádu 2 mil Kč) a ne ho vést v kapitole společně s dalšími sportovními zařízeními? Odpadly by podobné dotazy, na které se odpověď musí pracně a dlouho zjišťovat. Jde přeci jenom o investici přes 40 mil, která navíc bude provozovaná pod koncesionářskou smlouvou soukromou firmou.

27. 2. VZZM: Pan Polák informoval o koncesním řízení na provozování koupaliště do roku 2029. Přihlásil se jeden uchazeč a ten splnil požadavky zadání. Po úplném doložení všech povolení k provozování této činnosti s ním bude podepsána smlouva a zveřejněno jméno.
Dále byla schválena kromě jiného rozpočtová opatření 5/2019 (příjmy a výdaje 227 mil Kč) a 1/2020 (175 mil Kč), koupě pozemku na autobusovou točnu v ulici Klánovická za 2,5 mil Kč.
Starosta informoval o zakoupení pozemku parkoviště u nádraží od ČD (smlouva podepsána, zaplaceno 5,8 mil Kč), zahájení územního řízení na stavbu svazkové školy, o osobním jednání s předsedou vlády Babišem o dotacích na školky (dotace nejsou podle návrhu určeny obcím nad 3 tisíce obyvatel – mají prý dost peněz z rozpočtového určení daní), soud potvrdil po 5 letech vrácení dotace zadržené v souvislosti s tzv. „úvalskou losovačkou“ (6 mil Kč – část bude zaplacena zhotoviteli, část zůstane městu).
Parkovací zóny budou zřízeny podle starosty v průběhu roku. Ceny parkovného 20 až 30 Kč/ den, způsob kontroly pomocí městské policie, nebo s pomocí kamerového, či jiného systému se zatím vyhodnocuje. Podle starosty bude město rádo, když provozní náklady a příjmy budou na nule.
Zastupitelka připomínkovala nekoncepční a normě odporující projektové řešení rekonstrukce ulice 5. května (nefrekventovaný chodník široký na úkor frekventovanějšího chodníku a vozovky, nevhodné umístění stromů, parkování).

1. 3. Skřítci pečují v předjaří o třešně: spolek ZK zorganizoval předjarní péči o na jaře vysazené třešně z Grantu NP za účasti dobrovolníků – zatlučení nových kůlů a posílení opory stromů, jarní výchovný řez, přisypání zeminy, postřik. Sešlo se nás asi 20, jako obvykle byla príma atmosféra. A na závěr opékání buřtů.

2. 3. ŽÚ: pan starosta v úvodním slově zmiňuje pokračování ozeleňování města a obrací se na občany nápad nebo pomoc městu.

10. 3. RM: v zápisu RM z 14. 1. 2020 je schváleno vyhlášení koncesního řízení na provozovatele koupaliště, v zápisu RM z 29. 1. 2020 je schváleno zrušení výběrového řízení na dodavatele kontejnerů na koupaliště, v zápisu RM z 11. 2. 2020 se v Usnesení č. R-85/2020 ukládá starostovi podepsat smlouvu s firmou CUBESPACE s.r.o., Praha 8, vítězem výběrového řízení na dodavatele „kontejnery pro zázemí koupaliště II“.

13. 3. Smlouvy/objednávky: žádné nové.

úterý 3. března 2020

SKŘÍTCI PEČUJÍ V PŘEDJAŘÍ O TŘEŠNĚ


První březnový den, teplota vzduchu přes 10°C, sluníčko vysílá své paprsky a … třešňoví skřítci pobíhají kolem třešní na polní cestě k rozhledně v Úvalech.
Sešli jsme se, abychom poskytli potřebnou péči třešním, které jsme pod taktovkou spolku Zachraňme koupaliště vloni v říjnu vysadili z prostředků Grantu Nadace Partnerství s finančním přispěním spolku.
Naším úkolem je nejen třešně vysadit, ale také se o ně starat. Proto vznikl název Třešňoví skřítci.
Organizace práce na místě je volnější, o to lepší je nálada.
Velmi ceněná je odborná práce pana Nachlingera, který prováděl výchovný řez stromků. Trpělivě nám vysvětloval, jak a proč se to dělá. Jen nám bylo líto, že stromky jsou najednou bez koruny. Za rok se to prý musí zopakovat.
Jinak perfektní souhra skřítků. Jeden obstaral kůly, které ti silnější zatloukli. Další skřítek přivezl zeminu a hnojivo, jiný postřik proti houbovým chorobám.
Odměnou byly výhledy a panoramata, pokec s kamarády, opékání buřtů a domácí skvělý Opilý Izidor.
Z dlouhodobé předpovědi počasí vyplývá, že letos nás čeká zalévání stromků.
Všem dobrovolníkům patří opravdu velký dík, a zejména těm, kteří přinesli kůly, hnojivo, zeminu, postřik, občerstvení a dřevo na oheň.
Třešním zdar.

Třešňoví skřítci.
pátek 14. února 2020

KALENDÁRIUM 40

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý měsíc po referendu
(13. 01. 2020 – 13. 2. 2020) 


27. 1. Veřejná zakázka města: Výběr provozovatele areálu venkovního koupaliště do roku 2029 (lhůta pro podání nabídky do 20. 2.), hodnota zakázky 25 mil Kč (bez DPH), popis zakázky: „Předmětem koncese je zajištění provozování areálu venkovního koupaliště včetně občerstvení nacházejícího se na pozemcích parc. č. 3229/1, 3233/1, 3232, 3233/4, 3233/5, 3226/10, 3228 a 3227 (jehož součástí je budova č.p. 1282), katastrální území Úvaly u Prahy, obec Úvaly, na adrese Horova (u č.p. 1282), a to na dobu určitou do 31. prosince 2029. Podrobné podmínky a požadavky na plnění koncese jsou popsány v návrhu pachtovní smlouvy, jejíž návrh tvoří Přílohu 1 zadávací dokumentace, a příloze 2 zadávací dokumentace, která obsahuje popis předmětu plnění a informace o areálu koupaliště.“

31. 1. Veřejná zakázka města: na kontejnery pro zázemí koupaliště II (lhůta pro podání nabídky do 10. 2.), hodnota zakázky 1,7 mil Kč, popis „Předmětem zakázky je dodávka kontejnerové nebazénové části areálu venkovního koupaliště nacházejícího se na pozemku parc. č. 3229/1, katastrální území Úvaly u Prahy, obec Úvaly, na adrese Horova (u č.p. 1282), 250 82 Úvaly (dále jen „Koupaliště“) s tím, že předmět dodávky bude sestávat z následujících částí: (a) 1 kontejner pro pokladnu; (b) 1 kontejner k užívání jako zázemí plavčíka; a (c) 4 kontejnery se sociálním zařízením pro muže, ženy a invalidy včetně zařizovacích předmětů, jejichž podrobný popis je uveden v technické specifikaci, která tvoří Přílohu 1 zadávací dokumentace. Předmět dodávky bude nový a dosud nepoužitý a bude splňovat požadavky stanovené v technické specifikaci. Součástí Zakázky je také poskytnutí souvisejících plnění dle závazného vzoru kupní smlouvy, který tvoří Přílohu 4 zadávací dokumentace. Předmět dodávky bude dodavatelem dopraven do areálu Koupaliště a následně v něm bude dodavatelem umístěn v souladu se situací, která je součástí technické specifikace a dle požadavků Zadavatele. Připojení předmětu dodávky na jednotlivá média a služby (tj. voda, kanalizace a elektrická energie) není předmětem plnění v rámci zakázky a bude provedeno Zadavatelem.“

3. 2. ŽÚ: informace o spuštění optické sítě letos a o dostavbě vodovodního přivaděče z Jiren v letech 2021-2022 (akce za 234 mil Kč), v jednání je dotace od státu ve výši 80%, je nutno získat prostředky pro zbylých 20%. Úvalské zastupitelstvo o tom bude jednat na svém jarním zasedání.

5. 2. Územní plán: podle informace pověřeného zastupitele J. Černého dojde k veřejnému projednání nového územního plánu v březnu, či dubnu. V rámci projednávání by měl být vypořádán i balík připomínek, kterou podávalo ZK a jeho příznivci k textové části k pozemkům stávajícího koupaliště, kde bylo v návrhu uvedeno sportoviště a vypuštěno původní označení koupaliště.

6. 2. VZZM mimořádné: zastupitelé se sešli mimořádně kvůli hlasování o rozšíření výrobního areálu firmy Tawesco a dali jednohlasně najevo nesouhlas. Jednací sál zaplnili převážně občané bydlící v okolí areálu a členové spolku Nové Úvaly.

10. 2. FV: v RO 1/2020 Výdaje na koupaliště: zvýšena částka na 2,3 mil Kč (zázemí koupaliště: stavba a PD), dále ve výdajích je 175 tis na elektřinu, 12 156 Kč nájemné za pozemky parc. č. 3460/3, 3460/4,3460/5, 3460/6, 3460/7(koupaliště hřiště)+provoz koupaliště 450 tis Kč (pol. opravy a udržování). V příjmech je v rozpočtu 2020 částka 500 tis za pronájem koupaliště.

10. 2. RM: zápis z RM z 26. 11. 2019 uvádí v Usnesení č. R-457/2019, že Rada města Úvaly
I . souhlasí s
1. výběrem provozovatele koupaliště formou koncesního řízení v Úvalech od sezóny 2020 za níže
uvedených podmínek:
- minimální výše nájemného po dobu provozování, tj. 10 let bude 7 mil. Kč, z toho se provozovatel zavazuje: první rok provozování koupaliště uhradit městu 3 mil. Kč (za tyto finance bude uhrazena nebazénová část - kontejnery);
- druhý rok provozování koupaliště uhradit městu 2 mil. Kč (za tyto finance bude město Úvaly zrealizovat
sportoviště na koupališti);
- zbylých osm let bude minimální výše nájemného 250.000 Kč/rok;
- zhotovení finančního plánu;
- výše kauce po dobu trvání koncesního řízení bude 200.000 Kč;
- ve prospěch města Úvaly bude vydána bankovní záruka ve výši 1 mil. Kč po dobu provozování koupaliště od provozovatele
2. objednáním služeb ve věci administrace koncesního řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně přípravy veškeré dokumentace a včetně správy profilu zadavatele pro výběr provozovatele koupaliště u advokátní kanceláře Mgr. Klára Zábrodská, advokáta, se sídlem Rybná 24, 110 00 Praha 1 v hodnotě 90.000 Kč bez DPH (108.900 Kč včetně DPH), hrazeno z rozpočtu 3412 - 6121 pro rok 2020
I I . pověřuje
1. Mgr. Petra Boreckého, starostu
1. podpisem objednávky ve věci administrace koncesního řízení v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně přípravy veškeré
dokumentace a včetně správy profilu zadavatele u advokátní kanceláře Mgr. Klára Zábrodská,
advokáta, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 za 90.000 Kč bez DPH (108.900 Kč včetně DPH),
hrazeno z rozpočtu města 3412 - 6121 pro rok 2020
I I I . ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1. zajistit realizaci usnesení
Termín: 31.12.2019


13. 2. Smlouvy/objednávky: Administrace koncesního řízení na provozovatele koupaliště z 11.12.2019/Klára Zábrodská

úterý 14. ledna 2020

KALENDÁRIUM 39

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo třicátý devátý měsíc po referendu
(13. 12. 2019 – 13. 1. 2020)

1.leden Novoroční přípitek: u koupaliště jsme připili sobě i koupališti na šťastný a úspěšný nový rok.

4. 1. ŽÚ: v úvodním slově pan starosta uvádí, že v květnu nás čeká realizace definitivní podoby nebazénového zázemí koupaliště, které bylo loni provozováno v provizoriu. Pan místostarosta Kimbembe uvádí, že v rozpočtu je částka 1 mil Kč na dostavbu koupaliště. V článku Živá kronika pro Úvaly je vysvětleno, proč by mohl být nově vysazený sekvojovec obrovský kronikou města a zmínka o dalších zajímavých stromech ve městě. V článku Odstoupení kronikářky informuje paní Mandová o svém odstoupení k 31. 12. 2019 a mezi hlavními důvody neschválení jejího zápisu kroniky 2016 uvádí, že v příloze uvedla podle dostupných archivních pramenů historii uzavření koupaliště.

4. 1. RM: zápis z RM z 5. 11. 2019 uvádí, že RM (R-427/2019) schválila, že nebude realizován původní návrh na zděné zázemí koupaliště od společnosti Arden-SYS s.r.o., ale řešení bude prozatím s pomocí kontejnerů, pouze se jejich počet rozšíří o 2 ks (protože se navýší kapacita koupaliště z 500 na 1000 návštěvníků). Zděná varianta bude realizována až budou finanční prostředky. Bude vyhlášeno výběrové řízení na zázemí (kontejnery) formou zjednodušené podlimitní veřejné zakázky, a to do 31. 1. 2020. Odhadovaná cena 2 420 000 Kč vč. DPH/z rozpočtu 2020+administrace výběrového řízení za 84 700 Kč/rozpočet 2020. Členové komise: Josef Polák, Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Alexis Kimbembe. Náklady na společnou projektovou dokumentaci jsou 235 950 Kč vč. DPH/rozpočet 2019. A dále RM (R-428/2019) schválila v bodě návrh na automatizaci bazénové technologie na koupališti (obsluha čerpadel). Realizace za 138 720 Kč od firmy Antonín Pácal, Úvaly.
Zápis z RM z 26. 11. zatím není zveřejněn.

13. 1. Faktury koupaliště: faktura Antonín Pácal z 18. 12. částka 138 720 Kč. Smlouvy: Arden – SYS s.r.o. z 15. 11. 2019 Dodatek 1 na 235 950 Kč (projektová příprava pro sloučení územního a stavebního řízení).