neděle 28. listopadu 2021

VÁNOCE PRO CHLUPÁČE 2021

 Adventní trh a rozsvícení vánočního stromku se staly tradičně časem, kdy se Zachraňme koupaliště zapojuje do charity pro opuštěné pejsky a kočičky, a to již od roku 2017. Vloni to kvůli epidemii covidu nešlo. Letos jsme se těšili, mnoho dobrovolníků se zapojilo do přípravy, napeklo perníčky pro perníkovou dílničku, aby děti měly co zdobit. Spojili jsme se opět s Projektem Hope, z.s., který pomáhá opuštěným zvířátkům, a z mnohých příběhů vybrali jeden, který jsme dali na náš letáček.

Ale … člověk míní, covid mění. A tak necelé 2 dny před termínem byl z důvodu nařízení vlády adventní trh zrušen. Zklamání velmi rychle vystřídalo odhodlání chlupáčům pomoci. Vždyť už některé útulky kvůli rostoucím nákladům (zejména energií), musí svoji činnost utlumovat, či se zavírají zcela. Město nám vyšlo vstříc.

Vzali jsme krabice s napečenými perníčky, nakoupili sáčky a během odpoledne a večera se proměnili v „malérečky“ perníčků.  No vlastně, do malování perníčků se zapojil i 1 muž. Padaly sice výroky: „vždyť já jsem to nikdy nedělala“, „já na to bez brýlí nevidím“, ale to byla jenom taková povzdechnutí. Perníků byla velká hromada a času málo. Nazdobili jsme perníčky a nasáčkovali, abychom splnili podmínky k účasti na náměstí.

V sobotu 27. 11. jsme rozložili svoje stanoviště před železářstvím paní Jedličkové.  Nebyli jsme sami, vedle nás rozložil své stanoviště s překrásnými vánočními věnci a doplňky Dolce Gang. Kromě perníčků, jsme nabídli i 2 překrásné perníkové chaloupky a malované kamínky. Co kamínek, to umělecké dílo!

Byli jsme překvapeni zájmem lidí pomoci. To jsme opravdu nečekali! Kromě 3 perníčků všechny putovaly k dobrým lidem, kteří přispěli na pejsky a kočičky. Velký zájem byl o kamínky, kde převažoval zájem o ty s kočičkami. A některé kamínky a perníčky prý poputují jako dárek do Belgie a Austrálie. Krásná srdečná atmosféra během chladného sobotního dopoledne. A hřejivý pocit naplnění. Tak by se to dalo vyjádřit nejlépe.

Moc děkujeme všem. Potřeby pro chlupáče a vybraná částka v plné výši poputuje Projektu Hope. Ty perníčky, které jsme nestačili nazdobit, nazdobíme a pravděpodobně příští sobotu, pokud to podmínky epidemie dovolí, bychom opět nabídli k charitativnímu účelu. A zraje v nás také odhodlání, příští rok zlepšit své dovednosti ve zdobení perníčků. Už máme předjednanou odbornou výuku.

Krásný adventní čas. Pomáhat má smysl.

Spolek Zachraňme koupaliště

čtvrtek 18. listopadu 2021

Kámen Třešňových skřítků

 Na Vinici u Observatoria, vedle třešně „Leden“, přibyl od neděle 14. listopadu malovaný pískovcový kámen s obrázkem třešňových skřítků od Petra Kytlici.  

Skřítkové se totiž starají o 12 třešní, které vysázel spolek Zachraňme koupaliště před 2 lety. Ke kameni jsme položili různé dobroty a kamínky pro radost, které namalovaly děti i dospělí během Babího léta na koupališti letos v září. Kamínky jsou určeny pro radost nejen skřítkům, ale i všem kolemjdoucím. Dobroty jsme nakonec snědli sami. 

A pokud někdo z vás bude mít chuť nějaký kamínek pro třešňové skřítky namalovat, uděláte jim velkou radost, když jim ho ke kameni přinesete. Budou rádi, že si na ně vzpomenete.

Dělat radost druhým k předvánočnímu času patří.

Přejeme Úvalákům krásné a radostné vánoční svátky.

Spolek Zachraňme koupaliště


pátek 12. listopadu 2021

KALENDÁRIUM 60, 61

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo šedesátý a šedesátý první měsíc po referendu
(13. 09. – 13. 11. 2021)


15. 9. Výroční schůze spolku: byla schválena závěrka 2020 včetně výroční a kontrolní zprávy, projednána organizace Babího léta, přijat nový člen, diskutována a projednána metodika a pravidla pro sponzorské dary, dar spolku pro Moravu, aktivity spolku uskutečněné i plánované.

23. 9. Zasedání zastupitelů: na otázku, jak bude zajištěno parkování pro koupaliště v roce 2022, odpověděl místostarosta Polák, že stejně jako letos. Kromě jiného byla projednávána petice občanů proti 35m vysokému telekomunikačnímu stožáru na Výpustku, schválena nová zřizovací listina pro TSÚ, „Zásady pro poskytování příspěvků na technickou infrastrukturu“, schválena dotace 500 000 Kč pro stavební úpravy rybářské chaty.

25. 9. Babí léto na koupališti: opět jsme se rozloučili s letní sezónou na koupališti sousedskou akcí s množstvím her pro děti i dospělé-tentokrát se zaměřením na Retro hry, ping pongem, předvedením modelů letadel a lodí úvalského Modelářského klubu a dynamickou ukázkou záchrany utonulého. Malovaly se kamínky s přáním pro Třešňové skřítky i obraz ZOO na koupališti. Atmosféru skvěle podtrhovala celou dobu kapela Děsband ze Škvorce. Při teplém slunečním počasí jsme si zajógovali, zaplavali, objali koupaliště a zamknuli ho zlatým klíčem a krásně veršovaným přáním. Babí léto na koupališti uspořádal již potřetí spolek Zachraňme koupaliště.

26. 09. RM: RM 14. 9. mimo jiné projednala petice občanů proti výstavbě telekomunikačního stožáru na Výpustku a petici občanů ohledně parkovacích míst na Horním Úvaláku, poskytnutí dotace od kraje 300 tis Kč pro auto pečovatelské služby, výsledek výběrových řízení pro dodavatele zeleně pro město na 2 roky za cenu do výše 2 mil Kč (BonSoft, Praha) a pro dodavatele pro ozelenění ul. Sovova za 360 tis (bez DPH), odsouhlasila projekt firmy Architektura s.r.o. (arch. Kraus) pro Lom Teenagerů, novelu Zásad pro poskytování příspěvků za technickou infrastrukturu a žádost spolku ZK o poskytnutí parkovacích ploch pro akci Babí léto na koupališti…

6. 10. ŽÚ: starosta Borecký zmiňuje probíhající opravy komunikací a další projekty, nastávající volby, představen vítězný návrh dopravního terminálu (investice za cca 50 mil Kč, odhad dokončení 2024-2025)-vítězná firma O-VA vyhrála soutěž i na terminál v Nehvizdech, článek digitální úřad spouští on line služby, článek J. Černého reagující na článek Participativni rozpočet a senior taxi.

7. - 8. 10. 5. výročí referenda o osudu úvalského koupaliště

21. 10. Mimořádné zasedání zastupitelů: Zastupitelstvo města Úvaly drtivou většinou přítomných zastupitelů schválilo nákup hotelu Budka za 20 mil Kč včetně usnesení, že rekonstrukce objektu bude prioritně zaměřena pro potřeby MDDM. Starosta upozornil, že město bude muset „osekat“ již plánované investice, aby tuto novou investici mohlo realizovat. Náklady na rekonstrukci objektu města zmiňovány ve výši 50 mil. Kč, zdroje finančních prostředků na rekonstrukci prý budou řešeny až v budoucnu.

8. 11. ŽÚ: starosta zhodnotil výsledek voleb (kandidoval za STAN), zmínil šanci na získání společenského sálu, místa pro knihovnu, MDDM nebo společenské centrum nákupem hotelu Budka od soukromé osoby za 20 mil Kč (pořizovací cena) plus 50 mil Kč (rekonstrukce), pozvánka na veřejné projednání územního plánu včetně přiloženého výkresu návrhu (bez textu), články PRO Úvaly: informace o veřejném projednání změny územního plánu pro OC Pražská bez podmínky pro investora napojit dopravu na silnici I/12, názor na postup města při „ozelenění“ ulic tzv. „na sílu“ bez předchozího zmapování situace na místě a diskusi s dotčenými občany, jak řešit péči o zeleň v jejich ulici, aby mohla být zachována dobrovolná iniciativa občanů, dále článek spolku ZK o zářijovém Babím létě na koupališti.