pátek 31. srpna 2018

KALENDÁRIUM 22

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvacátýdruhý měsíc po referendu
(13. 7. 2018 – 13. 8. 2018) 


14. 7. Happening KOUPALIŠTĚ DNES OTEVŘENO: Občanská aktivita Zachraňme koupaliště se rozhodla ke svému 2 letému výročí uspořádat vlastními silami a prostředky happening. Alespoň na pár hodin v parném létě jsme v sobotu 14. července 2018 otevřeli z recese koupaliště po svém, protože Úvaláci koupaliště již 4. sezónu nemají a kdo ví, kdy a zda vůbec ho budou opět mít. A tak účastníci happeningu (mnozí v odvážných modelech klobouků a pokrývek hlavy) byli svědky slavnostního zahájení koupací sezóny, proslovu a přestřihnutí pásky. Bylo otevřeno koupaliště 21. století.
Co tam bylo? Čestná vstupenka v podobě originální záložky do knihy, koupalo se ve velkém (nafukovacím) bazénu a brouzdališti, nechyběla ani sprcha a plavčík. Na bezpečnost dohlížela zdravotní sestra. Komu chybělo vybavení, mohl si ho zapůjčit v půjčovně koupacích a plážových potřeb, půjčovala se i voda, nechyběla střelnice, půjčovna koloběžek, fotokoutek, hrací koutek pro děti. Kdo měl zájem, mohl se účastnit kvízu anebo společného malování obřího obrazu úvalského koupaliště. Občerstvení zajišťoval profesionálně Orange bar. O jedinečný zážitek se postaraly svým vystoupením na suchu akvabely. Navečer byla koupací sezóna slavnostně ukončena a koupaliště odklizeno. Ukončení koupací sezóny proběhlo v duchu filmu Bílá paní se slovy: „Drž hubu a plav!“ a závěrečným smutečním maršem. Happening je krásně zdokumentovaný ve filmu Jarky Broki na youtube. Příspěvek o happeningu s fotkami by měl přes prvotní odmítnutí redakce vyjít v zářijovém Životě Úval.

17. 7. Zasedání Rady města: V návaznosti na VZZM z 21. 6. 2018 projednávala RM bod 19: „Výběr dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Město Úvaly – Obnova úvalského koupaliště obnova bazénových van a úpravny vody" a přijala Usnesení č. R-304/2018:

Rada města Úvaly 

I . schvaluje 
1. v souladu s usnesením zastupitelstva města ze dne 21.6.2018 č. Z -52/108, které se týká zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Město Úvaly - Obnova úvalského koupaliště - obnova bazénových van a úpravny vody" (dále jen „Zakázka“), přidělení realizace Zakázky společnosti Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541, a rozhoduje o výběru dodavatele na plnění Zakázky, a to účastníka zadávacího řízení č. 1, společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 0164354, který splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení Zakázky, a jehož nabídková cena činí 25.024.045,- Kč bez DPH (30.279.094,- Kč vč. DPH) 

2. uzavření Smlouvy o dílo se společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541, v souladu s výsledkem zadávacího řízení Zakázky
I I . pověřuje 
1. starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem 

I I I . ukládá 
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 14.8.2018 

V příloze k zápisu z RM je zveřejněna i Smlouva o dílo s podpisem zástupce Centroprojektu z 15. 5. 2018. Podle informace z městského úřadu Smlouva zatím nebyla podepsána.


L E T N Í         P R Á Z D N I N Y

pondělí 13. srpna 2018

happening Zachraňme koupaliště


KOUPALIŠTĚ BYLO 3 HODINY OTEVŘENO

aneb happening občanské aktivity Zachraňme koupaliště

Občanská aktivita Zachraňme koupaliště, která vznikla v reakci na odmítavý přístup vedení města k otevření unikátního úvalského koupaliště, se rozhodla ke svému 2 letému výročí uspořádat vlastními silami a prostředky happening. Alespoň na pár hodin v parném létě jsme v sobotu 14. července 2018 otevřeli v recesi koupaliště po svém, protože Úvaláci koupaliště již 4. sezónu nemají a kdo ví, kdy a zda vůbec ho budou opět mít.
A tak účastníci happeningu (mnozí v odvážných modelech klobouků a pokrývek hlavy) byli svědky slavnostního zahájení koupací sezóny, proslovu a přestřihnutí pásky.
Bylo otevřeno koupaliště 21. století.
Co tu všechno bylo? Při vstupu každý dostal čestnou vstupenku v podobě originální záložky do knihy. Koupalo se ve velkém (nafukovacím) bazénu a brouzdališti, nechyběla ani sprcha a plavčík. Na bezpečnost dohlížela zdravotní sestra. Voda byla příjemně teplá a mnozí (nejen děti) opravdu možnost osvěžení v bazénu využili.
Komu chybělo vybavení, mohl si ho zapůjčit v půjčovně koupacích a plážových potřeb. Půjčovala se i voda. Nechyběla střelnice, půjčovna koloběžek, fotokoutek, hrací koutek pro děti, na které dohlížel opalující se obrovský plyšový medvěd. Kdo měl zájem, mohl se účastnit kvízu anebo společného malování obřího obrazu úvalského koupaliště. Občerstvení zajišťoval profesionálně Orange bar. V nabídce byl tradiční koupalištní koktejl s melounem, párek v rohlíku či čepované pivo.
Nálada byla skvělá, prostě koupalištní. Bavily se děti i dospěláci.
O jedinečný zážitek se postaraly svým vystoupením na suchu akvabely. Za svůj „výrazový tanec“ na slova písně „Plavu si ani nevím jak ....“ sklidily velký aplaus (asi za svoji statečnost) a na závěr chtě nechtě skončily ve velkém bazénu. Akvabely prostě patří do vody!
Navečer byla koupací sezóna slavnostně ukončena a koupaliště odklizeno. Ukončení koupací sezóny proběhlo v duchu filmu Bílá paní, ve kterém manželka (V. Chramostová) kárá svého muže (V. Brodský), protestujícího při slavnostním otevření mostu, že most tu není a oni plavou s ostatními občany přes řeku na druhý břeh, slovy: „Drž hubu a plav!“.
Happening je krásně zdokumentovaný ve filmu Jarky Broki na youtube.
Reakce na happening byly skvělé a stejně jako Babí léto na úvalském koupališti v září 2016 to stálo za to. Uvádíme jednu z nich: „Uvědomuji si tu bezmoc, ale zase na druhé straně nikdy bych netančila jako akvabela, nikdy bych neprožila tak nádherné odpoledne.“