pátek 15. ledna 2021

KALENDÁRIUM 50, 51

 Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo padesátý a padesátý první měsíc po referendu 
(13. 11. 2020 – 13. 01. 2021)

17. 11. Sekvojovec obrovský aneb Živá kronika věnovaný městu spolkem ZK, jmenovitě Petrem Voseckým, zasazený při příležitosti 30. výročí 17. listopadu v Nachlingerově parku, má roční výročí. Zapálili jsme svíčky a připomněli si událost. Ještě by bylo fajn, kdyby strom byl označen cedulkou s popiskem, aby arboretum plnilo i vzdělávací funkci.

22. 11. Závěrečná zpráva Nadaci Partnerství o následné péči o vloni vysazené třešně Na Vinici byla odeslána. 

1. 12. ŽÚ: časopis má novou grafiku a nového tiskaře Tiskárna Chrt-Marek Dvořák, Praha 9. Starosta potvrzuje v článku „Změna starosty“, že stal krajským radním pro veřejnou dopravu, budování P+R a cyklostezek. Chce se vzdát pozice uvolněného starosty města Úval a pokračovat jako neuvolněný. Spolek ZK přeje Úvalákům klidný adventní čas plný naděje a radostné vánoční svátky a věnuje jim model Observatoria, který si mohou vystřihnout, složit a použít při procházce na Vinici.

3. 12. Zasedání zastupitelů: bohužel zvukový záznam přímého přenosu nefungoval. Zatím není k dispozici na webu zápis z jednání zastupitelů, pouze zvukový záznam. Na zasedání místostarosta Polák informoval, že proběhlo jednání s pronajímatelem koupaliště a po dohodě bylo zadáno vypracování návrhu sportovišť firmě Benisport s.r.o.  Počítá se s plážovým volejbalem a multifunkčním hřištěm. O dalších možných sportovištím se bude ještě jednat. Po schválení návrhu bude zadána projektová dokumentace pro stavební povolení.

1. leden Připili jsme symbolicky koupališti na úspěšný nový rok, ať slouží k radosti co nejvíce návštěvníků. Také jsme mu popřáli, aby už bylo konečně dokončené a vypadalo jako koupaliště 21. století a ne jako provizorium. Rok 2021 bude jeho jubilejním – koupaliště oslaví 80. Výročí od svého vzniku.

6. 1. ŽÚ: Podle informace článku o průběhu zasedání zastupitelstva dne 3. 12. 2020 došlo ke schválení návrhu na další zdražení „ceny vody“, tentokráte o 8,2% na 117,32 Kč. (naše pozn.: Úvaly tak budou mít jednu z nejdražší ch„cen vody“ v ČR. Podle ekonoma Kovandy z 29. 12. činí předběžně rozptyl cen vody v ČR v roce 2021 od 56 Kč (Krnov) do 112 Kč (Ivančice). Dále se píše, že došlo k navýšení ceny za svoz odvoz odpadu na 996 Kč (naše pozn.: ze zákona město mohlo požadovat max. 1000Kč). Zákon pro odpady nově schvalovaný sněmovnou bude znamenat další navýšení.  Byl schválen schodkový rozpočet na rok 2021 ve výši 158 mil Kč vyrovnaný úsporami z roku 2020. V článku starosty o roku 2021 se uvádí výše rozpočtu města jako 163 mil Kč. Prý jsou v rozpočtu prostředky na přípravu projektu svazkové školy 10 mil Kč, dále na rekonstrukci komunikací, hasičárny a dostavbu školky. Kvůli opatřením na straně státu vyvolanými  koronavirovou epidemií, mají přijít Úvaly o 12 mil Kč, ale očekává se, že 8,5 mil Kč se do rozpočtu města vrátí jinými opatřeními. Místostarosta Kimbembe v článku o rozpočtu 2021 uvádí výši rozpočtu 2021 jako 158 mil Kč. Plánované běžné saldo je prý „méně vyhovující“ a činí 12,8% (dle doporučení by mělo činit 15 – 25%).

13. 1. RM: 12. 11. jmenovala mimořádná Rada města Jaroslava Špačka ředitelem TSÚ od 1. 12. 2020. RM 24. 11. projednala návrh na rozpočet 2021 ve výši 158 mil Kč, zvýšení ceny vody a poplatku za komunální odpad. RM 15. 12. 2020 ruší veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Pořízení komponent pro parkovací systém" a to z důvodu, že všechny předložené nabídky překračují hranici 2 mil. Kč, která je pro tento typ zakázek stanovena jako maximální.