OBSERVATORIO

 Úvalské  OBSERVATORIO

Vážení návštěvníci úvalské Vinice. Připravili jsme pro Vás trochu pro zábavu a trochu pro poučení OBSERVATORIO aneb „pozorovatelnu“.

Nejdříve máte možnost si v prosincovém čísle Života Úval vystřihnout model OBSERVATORIA a zajít si s ním na vyhlídku Na Vinici (na cestě vedoucí k rozhledně), která se nachází mezi stromy třešní „březen“ a „duben“, jež vysázeli třešňoví skřítci v gesci spolku Zachraňme koupaliště na podzim roku 2019. Na tomto místě, za příznivého počasí a s pomocí modelu OBSERVATORIA, můžete rozklíčovat, co na obzoru vidíte, jak je to daleko a mnoho dalších informací.

Skutečné OBSERVATORIO, společně s 2 lavičkami bude na témže místě vybudováno spolkem Zachraňme koupaliště formou veřejně prospěšné činnosti na jaře 2021. Pokud byste chtěli na projekt přispět, je možné zaslat sponzorský dar na transparentní účet spolku Zachraňme koupaliště (účet č. 2901622535/2010).

Pojďme si hrát!

Pojďte se s námi vrátit do doby, kdy ještě nebyl internet a ani chytré aplikace, které pouhým kliknutím vypočtou azimut, vzdálenost a ukážou nám nadmořskou výšku. Toto observatorio je kombinací mapy a panoramatického obrazu. Mapa je v měřítku 1: 500 000, tj. 10 cm na mapě je 50 km ve skutečnosti.

Observatorio je orientováno k severu. Na obvodu mapy je vyznačeno úhlové dělení zobrazující výseč od 270° do 90°. Pozorovací místo, na kterém stojíte, je ve středu této výseče a je označeno muškou (ve tvaru pozorovatelny). Na principu oko X hledí X muška X cíl (vše v jedné přímce) známém ze střelných zbraní je postaveno vyhledání cíle na obzoru, ovšem s tím rozdílem, že mezi okem a cílem je nejprve muška a teprve potom obraz cíle na panoramatu co by hledí.

V přední šikmé části observatoria máte vybrané cíle s vypočtenými azimuty, vzdálenostmi od observatoria a nadmořskými výškami. Pro nalezení těchto cílů Vám stačí jen Vaše oko a observatorio.

Pokud budete mít zájem o další cíle, můžete si předem z jakékoliv přehledné mapy odměřit azimut pomocí buzoly, nebo obyčejného úhloměru (možno koupit v papírnictví, případně zapátrat doma ve školních potřebách) a pomocí úhlového dělení na observatoriu a mušky tento Váš cíl najít na reálném obzoru.

Můžete ovšem zvolit i opačný postup. Na obzoru vidíte cíl, ale nevíte co to je za kopec.
Promítnutím spojnice „muška“ a cíl na panoramatický obraz získáte odpověď. Pozor ale na to, že ne všechny kopce a hory jsou na panorámatu zobrazeny. Pokud chcete takový cíl identifikovat, stačí si na úhlovém dělení observatoria odečíst azimut, pomocí okolních zobrazených cílů odhadnout jeho vzdálenost a na přehledné mapě vhodného měřítka se pokusit nalézt odpověď.

Pro cíle na vzdáleném horizontu doporučuji mapu měřítka 1:500 000 a menší. Vhodné jsou mapy zobrazující na jednom listu celé pozorované území, jako jsou například podrobnější školní atlasy.

Pro cíle v blízkosti Úval je možno použít turistickou mapu v měřítku 1: 25 000 až 1 : 100 000.

A ještě několik zajímavostí. Víte že …

    - doposud nejvýše zaměřený terénní bod v katastru Úval je nedaleko od observatoria východně do třešně „leden“ s nadmořskou výškou 298,80 m n.m.?

    - plocha území, která lze z tohoto místa přehlédnout je cca 10% rozlohy České republiky?

    - výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem Čech (Sněžka a Labe ve Hřensku) je 1488 m?

    - zeměpisný sever na mapě se neshoduje s magnetickým severem, který se navíc stále posouvá směrem na východ a že tento rozdíl se nazývá magnetická deklinace? Velikost této deklinace je v současné době cca 3.5°. Proto Vám kompas nikdy neukazuje přímo sever podle mapy.

    - s narůstající výškou rozhledny nebo kopce na kterém stojíte se dohledová vzdálenost zvětšuje, ví asi každý. Tato vzdálenost je ovšem omezena zakřivením zemského povrchu, a proto i při relativně vysokém kopci s převýšením nad okolním terénem okolo 200 m je dohlednost okolo 50 km. Krajina za touto vzdáleností se nám jakoby ztrácí za obzorem a vytváří se plynulá linie viditelného horizontu. Za tímto horizontem (obzorem) nám vystupují pouze vrcholky hor a jejich podhůří zůstává skryté za horizontem.

 Pokud Vás zaujaly mapy a otázky jak to ti geodeti dělali a dělají, že přeci jen tu zeměkouli
namalují na placatý papír, pak zkuste odkaz na www.geoka.cz/clanek/jaknato .

V příštím roce plánujeme doplňovat k Observatoriu další odborné informace na našich
stránkách www.uvalskekoupaliste.cz , na které na modelu odkazuje QR kód.


Přejeme Vám dobrou zábavu.

Spolek Zachraňme koupaliště.
Úvaly, 1. prosince 2020


Žádné komentáře:

Okomentovat