sobota 22. října 2016

Stanovisko občanské aktivity Zachraňme koupaliště

Vážený pane starosto,

článek na webu města z 13. 10. 2016
na setkání s Vámi, zástupci vedení a zastupiteli města jsme se dohodli 13. října 2016, že návrhy ze strany vedení města týkající se realizace našeho společného cíle, tj. obnovy a otevření koupaliště, projednáme ve čtvrtek, 20. října 2016 na schůzi občanské aktivity Zachraňme koupaliště (dále ZK).

Dovolujeme si Vám a členům Rady města tímto předat stanovisko občanské aktivity Zachraňme koupaliště:

V referendu vyhlášeném městem Úvaly, které se konalo 7. a 8. října 2016 hlasovalo 50,24 % oprávněných osob, z toho 75 %, tj. 1 803 oprávněných osob - pro obnovu koupaliště. 

Vedení města Úvaly uznalo referendum jako platné a závazné pro představitele města. A jak jste již mnohokrát uvedl, vážený pane starosto, tento názor občanů bude vedení města respektovat.

Občanská aktivita ZK věří, že vedení města se při realizaci svého závazku zachová jako řádný hospodář a zvolí co nejefektivnější cestu k jeho naplnění v rámci standardních procesů ve státní správě při realizaci projektů obdobného charakteru ze strany města.


Apelujeme na vedení města Úvaly, aby zadalo nezávislému odborníkovi, např. soudnímu znalci, zpracovat analýzu současného stavu koupaliště tak, aby při realizaci obnovy koupaliště nedocházelo ke zbytečným vícepracím a plýtvání finančními prostředky města.

Občanská aktivita ZK je pro obnovu koupaliště (viz - zadání otázky v referendu) v jeho původním rozsahu, tzn. v rozsahu obnovení funkce koupaliště v jeho základní podobě, které představuje opravu stávajících bazénů a jejich technického zázemí a znovupostavení v tomto roce zbouraného příslušenství koupaliště (sprchy, převlékárny). Občanská aktivita ZK je proti znehodnocování či zmenšování areálu koupaliště.

Jsme pro otevření koupaliště v letní sezóně 2017.

Proto považujeme Váš návrh na vytváření nových orgánů města, ať již formou výboru zastupitelstva anebo komise Rady města, za neadekvátní a nevhodný.

Vážený pane starosto, jak jsme Vás a Vaše kolegy na schůzce 13. října informovali, jsme připraveni s městem spolupracovat a podpořit realizaci obnovy koupaliště. 

V případě potřeby doporučujeme jako nejvhodnější formu spolupráce zapojení odborníků z řad občanů, kteří mohou být nápomocni v průběhu zadání i realizace obnovy koupaliště formou odborných konzultací, popř. bezplatného zpracování analýzy současného stavu koupaliště soudním znalcem.  Zároveň odborníci z řad občanské aktivity ZK jsou nejen připraveni zapojit se do práce komise pro výstavbu, územní plánování a investice nebo jiných stávajících komisí Rady města, ale také přispět svou dobročinnou prací v rámci obnovy koupaliště v Úvalech.

Věříme, že jsme vyjádřili jasně svůj názor a priority v rámci obnovy koupaliště.

Závěrem chceme konstatovat, že za občanskou aktivitou ZK stojí široký okruh občanů – sympatizantů, dobrovolníků, sponzorů a obětavých lidí, kteří se podíleli na podpoře historicky prvního úvalského referenda a že uděláme vše, aby hlasy občanů, kteří dali své ANO obnově koupaliště, byly pro vedení města nejen závazkem, ale také jeho velkou odpovědností.

Za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště

Marie Wojciková Jana Kytlicová Petr Vosecký

V Úvalech, dne 21. října 2016

Žádné komentáře:

Okomentovat