neděle 2. října 2016

Doposud neznámé historické fotografie úvalského koupaliště

Jak se ukazuje, stále je ještě možné najít nové fotografie z historie koupaliště. V průběhu Babího léta na koupališti jsem měla poprvé možnost vidět zcela unikátní snímky z přípravy stavby i počátků užívání úvalského koupaliště. 

Vlastníkem fotografií je paní Alena Brokešová, která souhlasila jak se zveřejněním obrázků, tak komentáře, se kterým je zaslala, na adresu naší aktivity „Zachraňme koupaliště“. Kopie fotografií budou rovněž zařazeny do historického archivu města.  Dva snímky zachycují jednání při přípravě stavby na místě budoucího koupaliště. Na prvním z nich je pan Václav Klučina (uprostřed), dědeček paní Brokešové, který ve čtyřicátých letech minulého století diskutuje nad plány budoucího koupaliště. Pan Klučina byl aktivně zapojen již do samotných příprav  a posléze byl stavbyvedoucím stavby. Na téže fotografii je i Vladimír Votava, dědeček Ing. Bronislavy Kolouchové, který stavbu prováděl. Na druhé fotografii jsou další úvalští občané, patrně lidé ze správy města a příznivci záměru vybudovat v Úvalech koupaliště.

Další tři fotografie jsou z doby těsně po dokončení stavby koupaliště. Nejspíše byly pořízeny  do roku 1945, rozhodně však ještě před rozdělením původní nádrže na dva bazény, ke kterému došlo přibližně v roce 1950.

Dále cituji text paní Aleny Brokešové:   
Úvalské koupaliště je z historického pohledu významnou stavbou, výběrem doslova strategického místa a provedením stavbou nadčasovou, která patří k úvalské historii i současnosti a už proto by mělo být zachováno, opravováno a dále vylepšováno. Právě nastupuje pátá generace úvalských občanů, kteří si ho budou moci užívat.

Identitu osob na fotografii 3 (pánové nad plány), až na pana Klučinu neznáme. Jste schopni identifikovat některého z účastníků jednání? Napište na naši e-mailovou adresu zachranme@uvalskekoupaliste.cz.

Zdeňka Havránková

Žádné komentáře:

Okomentovat