čtvrtek 27. října 2016

Odpověď starosty na "Stanovisko občanské aktivity Zachraňme koupaliště k návrhu vedení města"

Vážená paní Wojciková, vážená paní Kytlicová, vážený pane Vosecký,

dovoluji si tímto reagovat na Vaše stanovisko za iniciativu Zachraňme koupaliště k návrhům vedení města ve věci realizace obnovy úvalského koupaliště.

Jménem svým i jménem kolegyň a kolegů z vedení města vyjadřuji své potěšení nad tím, že nabízíte městu dobrovolnou práci občanů při obnově koupaliště a konzultace k samotné opravě.

Akceptujeme skutečnost (ač této skutečnosti litujeme), že nepřijímáte účast ve speciálním orgánu města, který by se věnoval prioritně tomuto projektu. Jak víte, navrhli jsme, aby tomuto orgánu předsedal zastupitel pan Jan Černý a jeho členy byli mimo představitelů města zástupci iniciativy Zachraňme koupaliště.  Tento orgán měl mít především za úkol najít shodu, v jakém rozsahu a za jakých podmínek koupaliště rekonstruovat, samotná rekonstrukce již měla běžet ve standardním režimu investic. Důvodem byla jednoznačně skutečnost, že ze strany některých členů Vaší iniciativy a zastupitelů kolem pana Jana Černého zaznívaly na adresu města názory zásadně zpochybňující výši investic nezbytných pro opravu koupaliště a chtěli jsme Vám tak dát příležitost přetavit tyto názory v konkrétní činy a společně s městem hledat společný jmenovatel.

Zmiňujete důležitost řádného hospodaření. Souhlasíme! Jistě nikdo z nás nechce zbytečně plýtvat penězi města, otázkou však stále zůstává, co je řádné hospodaření. Je to levně provedená oprava s omezenou životností nebo náročnější akce s životností násobně delší?  

Vaše rozhodnutí neúčastnit se práce ve speciálně vytvořeném orgánu a nevést jej, které jste nám zaslali,  tedy vnímáme tak, že právo a odpovědnost takto rozhodnout vkládáte do rukou vedení města a zastupitelstva. Toto právo a tuto odpovědnost přijímáme a nezříkáme se jí.

Úvalskou veřejnost, a tedy i Vás všechny, budeme o rekonstrukci koupaliště a připravovaných variantách opravy včas informovat standardními způsoby (web, Život Úval) a jednotlivé varianty oprav budou projednávány standardně v komisích rady města a v zastupitelstvu.

Věřím, že se nejpozději v roce 2018 budeme moci v opraveném koupališti všichni vykoupat.

S přátelským pozdravem


Petr Borecký
starosta
město Úvaly
Pražská 276
250 82 Úvaly
facebook/mestouvaly

Žádné komentáře:

Okomentovat