čtvrtek 6. října 2016

Otázky a odpovědi kolem úvalského koupaliště

Jak by mohl areál koupaliště vypadat?

Existuje několik variant. Vždy by se mělo jednat o volnočasový areál. V referendu se rozhoduje o tom, zda tento volnočasový areál bude i koupalištěm, tedy zda budou tam i funkční bazény a brouzdaliště.

Co si mohu představit pod pojmem volnočasový areál?

Volnočasový areál by měl být oplocený pozemek, na kterém budou sportoviště (bazény, volejbal, minigolf a další), občerstvení, WC, šatny a sprchy. Součástí může být také scéna pro letní kino nebo divadelní představení.

Jaký je rozdíl mezi volnočasovým areálem a koupalištěm?

Každé koupaliště je zpravidla volnočasovým areálem. Volnočasový areál samotný obsahuje až na samotné bazény všechny ostatní objekty jako jsou šatny nebo WC. Rozdíl je zobrazen v tabulce níže.

Srovnání objektů volnočasové areálu a varianty s rekonstrukcí bazénůCo vznikne v areálu, když budu hlasovat "ANO" v referendu?

Město Úvaly jako vlastník areálu koupaliště by mělo rozjet jeho obnovu a na tu plynule navázat vybudováním dalších součástí volnočasového areálu popsaného výše. Přesná podoba areálu a jak budou rekonstruovány bazény, nebyla zatím vedením města určena. Iniciativa „Zachraňme koupaliště“ předkládá návrh, jak by mohlo být koupaliště rekonstruováno.

Co vznikne v areálu, když budu hlasovat "NE" v referendu?

Podle posledních informací by neměly být bazény zasypány. Měly by být konzervovány. V areálu by pak měl vzniknout volnočasový areál za cca 10 mil Kč, na který by se město snažilo získat dotace.

Nehrozí, že když nebudou rekonstruovány bazény a areál bude dál chátrat, jednoho dne jej město prodá třeba developerovi na bytovou zástavbu?

Chátrání betonového skeletu bazénů je největším rizikem odkládané rekonstrukce. Prodej areálu vylučují všechny strany a spolky v zastupitelstvu. Zástavbě navíc brání stávající územní plán i návrh nového. Podle sdělení pana starosty má proběhnout konzervace bazénů. Budou pravidelně čištěny a bude do nich napuštěna voda, tak aby nedošlo ke vzdutí dna bazénů.

Nedá se sehnat nějaká dotace, která všechno zaplatí?

Na samotnou rekonstrukci bazénů již bohužel ne. Dotace se však dají sehnat na sportoviště volnočasového areálu a příslušenství jako WC, šatny apod., která by celému areálu včetně koupaliště sloužila.

Jak bude areál přístupný? Kde budou lidé parkovat?

Areál by měl mít vstup ve stejném místě jako doposud, tedy směrem z ulice Mánesova a Horova. Parkoviště by mělo být využíváno stávající a budoucnosti by mohlo dojít k propojení vstupu koupaliště a areálu bývalých uhelných skladů. Ten má potenciál k vybudování P+R parkoviště až pro 250 aut, není však ve vlastnictví města. Takové propojení by bylo dlouhé jen necelých 150 m. Uvažovaná zástavba, která je vyznačena v neschváleném návrhu územního plánu z počátku roku 2014 by neměla propojení vadit.


Mluvilo se také o BIOTOPu? Co to je?

BIOTOP je přírodní koupaliště. Voda je filtrována přes mělké regenerační rybníčky s rostlinami a čištěna pouze přirozenou cestou. Pokud by se uvažovalo o BIOTOPu na úvalském koupališti, muselo by dojít k vybudování právě regeneračních ploch – rybníčků. Výhodou BIOTOPů oproti klasickým koupalištím je absence chemických aditiv, jsou proto vhodné i pro alergiky. Pokud je BIOTOP dobře postaven a provozován má zpravidla i nižší provozní náklady.

Uvažuje se o rekonstrukci na BIOTOP?

Ano, je to jedna z variant. Jako nejjednodušší se však jeví rekonstrukce na klasické koupaliště. Pokud občané v referendu rozhodnou o rekonstrukci koupaliště, bude se varianta BIOTOPu zvažovat.

Dají se náklady na rekonstrukci bazénů vůbec odhadnout? Bazény pamatují 2. světovou!

Ano dají. Odhad, který předkládáme, počítá pouze s použitím betonového skeletu bazénů. Vše ostatní bude nové – bude nový povrch bazénů (silné fólie), kompletní okruhy vody, filtrační jednotka atd.

Proč rekonstruovat koupaliště teď?

Nyní je koupaliště uzavřeno druhou sezónu a betonový skelet by za několik let nemusel být použitelný, případně by jeho rekonstrukce vyšla mnohem dráž

Jak by byla rekonstrukce drahá?

Náklady na rekonstrukci bazénů s filtrací by měly být cca 8,1 mil. Kč bez DPH. S rezervou 20% (ta by se u všech odhadů cen projektů měla dělat) a DPH, je to téměř 12 mil. Další investice do příslušenství se mohou z větší části hradit z dotací.
Přikládáme jednoduchý rozpočet prací, při jejichž provedení by bylo možné koupaliště v červnu roku 2017 zprovoznit.

Je to i tak dost peněz, kde na to město vezme?

Část peněz by mohla být převedena z jiných projektů hřišť a sportovišť (např. chystaný areál v lomu). Primárně je to však otázka pro vedení města. Vzhledem k tomu, že se vedení města chystá vzít úvěr 120 mil. Kč a masivně investovat další prostředky z daní, není investice 15 mil. Kč tak závratná a zásadní.

Jaké budou provozní náklady? Nepoloží to město?

Ano, koupaliště jsou zpravidla ztrátová. Rozhlédli jsme se po několika koupalištích a třeba zde je dobrý příklad. Maximální ztráta bude 0,5 mil. Kč ročně, což je cca 0,5% ročního rozpočtu města Úvaly, ale například poslední tři horká léta by určitě určitě k takové ztrátě nevedla.

Povede kolem koupaliště cyklostezka?

Ano, město zpracovává projekt na cyklostezku. Cyklostezka nijak areál neohrožuje.

Proč existují mnohem vyšší odhady na rekonstrukci koupaliště?

Jiné odhady počítají s obrovskými částkami na okamžité vybudování kompletně nových šaten, WC, sprch, občerstvení, budovy správce apod. Zároveň počítají například s dražší filtrací. My víme, že filtrace se dá postavit za 1,3 mil. Kč. Za podobnou cenu byla realizována filtrace na koupališti v Lovosicích, které otevřelo po povodni 2013. Pokud se půjde cestou efektivní rekonstrukce a nebudou se masivně budovat nové objekty, jsou naše odhady reálné.

Na základě veřejně dostupných informací a finančních odhadů rekonstrukce koupaliště od odborných firem sestavili Jan Černý a Vojtěch Dvořáček, zastupitelé, kteří řeknou koupališti Ano.

Žádné komentáře:

Okomentovat