čtvrtek 6. října 2016

Dlouhé a horké léto v roce 2016 bez koupaliště.

Rok 2016 se vyznačuje  opravdu dlouhým a horkým létem, snad ještě lepším než bylo v roce 2015. Teplé počasí je již od května tohoto roku do dnešního dne 16.9.2016. Pokud by se úvalské vedení chovalo jako dobrý hospodář pak mohlo být koupaliště v provozu již v roce 2015.

Přečetla jsem mnoho článků týkajících se problematiky koupaliště, slyšela i odpovědi našich zastupitelů, zejména starosty města. Odpovědi jsou zavádějící a neúplné, proto  považuji za nutné veškeré informace shrnout : • Léto roku 2014 bylo poslední léto, kdy koupaliště fungovalo, všechny 3 bazény, strojovna s filtry vody, šatny, kiosky, sprchy, záchody. Doprovodným zařízením na ploše koupaliště bylo hřiště s minigolfem, hřiště pro volejbal a dětské pískoviště u samostatného kulatého bazénku pro nejmenší. Koupaliště bylo vybaveno kioskem s prodejem jídla, nápojů, zmrzliny a grilem na kuřata. Ke kiosku také patřily stoly s lavicemi, židlemi a slunečníky.
 • Z pohledu návštěvníka to byl dokonalý servis, plochy koupaliště byly udržované, tráva posekaná, záchody čisté. Plavčík dával pozor na bezpečný provoz v bazénech a krotil výtečníky, kteří chtěli skákat z jiného, než vyhrazeného místa.
 • Proti kiosku, na druhé straně koupaliště se nacházel dřevěný bar s výtečnou kávou, množstvím dobrých nápojů a ledové tříště pro děti. I bar byl vybaven krytým sezením.
 • Návštěvníci kiosku i baru se mohly kochat pohledy na příjemný prostor koupaliště a na spokojené návštěvníky, také dohled nad dětmi byl tímto sezením zpříjemněn.
 • Koupaliště bylo velmi navštěvované a to nejen úvalskými občany a chataři, ale také lidmi z Klánovic, kde sice koupaliště mají, ale co do celého prostoru a velikosti bazénů je s naším koupalištěm nesrovnatelné. 
 • Bohužel to bylo zřejmě poslední léto, které jsme mohli trávit v příjemném prostředí.
 • V roce 2014 se objevily zprávy, že velký bazén propouští vodu a že není možné zjistit kudy voda z bazénu odtéká.
 • Vedení města, jako správce našeho majetku, se nepostaralo o provedení opravy. Pokud by to udělali, oprava by byla jednoduchá, zvládnutelná v období březen až červen roku 2015. V jiných obcích takovou opravu zvládli během tří měsíců, ale v Úvalech zastupitelé, neodborníci si s tímto jednoduchým problémem nevěděli rady. Divím se  tomu, že neoslovili odborníky v Úvalech a nepožádali je o řešení. Lidí v Úvalech, kteří se v technických věcech a stavbách vyznají je mnoho, rozhodně by rádi svými znalostmi a zkušenostmi přispěli ke zvelebení města a k zachování hodnot, které vytvořili naši předci.
 • Vedení  města  raději nechalo zpracovat  studii  velkého celku koupaliště, která bude k využití pouze v tom případě, že město by již mělo opravené komunikace, chodníky, vybudované cyklostezky, byl by zlepšen bytový fond i nebytový fond a byly by zrealizované  další záměry na výstavbu uvedenou v tzv. „Zásobníku projektů města“. Do toho zapadá také jediná studie na koupaliště, zpracovaná v  08/2015. Podstatné je zejména to, že náklady na celkovou přestavbu koupaliště zpracovatel studie odhadl na 30 mil. Kč a to jsou ty náklady, které v souvislosti s uvedením koupaliště do provozu starosta všude uvádí.
 • Zdůrazňuji, že se v této studii vůbec nejedná o opravu bazénů a strojovny, ale o vybudování mnoha dalších nových doprovodných staveb. Studie zahrnuje : velký patrový objekt, výstavbu nového baru, výstavbu nových tří hřišť a tenisového kurtu a velký dlážděný povrch kolem bazénu v šíři cca 2,5 m. Studie také navrhuje opravu bazénů a strojovny, způsob opravy ani potřebná finanční výše vyčíslena nebyla. 
 • Starosta města operuje tím, že uvedení koupaliště do provozu bude  stát 30 mil. Kč, nikde však neuvádí, co všechno oprava koupaliště v jeho podání skrývá. 
 • V současné době je stav takový, že někdo dal za město příkaz k tomu,  aby Technické služby zbouraly kiosek a šatny a, suť byla vyvezena na volejbalové hřiště. Město tak učinilo první krok k tomu, aby zlikvidovalo koupaliště. Další krok cílené likvidace je nápad na zakonzervování. Pokud má pan starosta na mysli zakonzervování bazénů, pak nevím jak si zakonzervování bazénů vůbec představuje a v jaké finanční výši se  jeho představa  pohybuje.
 • Zatím není jasně prokázáno kudy voda z bazénů uniká, pokud jsou někde ve stěnách trhliny tak každý stavební technik ví, že do trhlin se v zimě dostane voda, mrazem v trhlinách zmrzne a ještě větší trhliny vzniknou. Zmrzlá voda dokáže roztrhat i beton. A tak to bude pokračovat, rok od roku bude stav bazénů horší a horší a oprava dražší a dražší. To není péče o náš společný majetek, to je opravdu řízená likvidace.
Zdůrazňuji, že oprava bazénu nebo obou bazénů mohla být provedena již v první polovině roku 2015. Trhliny v betonových konstrukcích lze vytmelit speciálními tmely, finální povrch by mohly tvořit odolné folie, jednodušší a levnější oprava spočívá v opatření stěn a dna nátěry. Je to běžná oprava venkovních bazénů, takto opravené jsou na příklad oba bazény v Lovosicích. Cena by se pohybovala v řádu 5 mil. Kč, vše ostatní bylo v té době na koupališti v roce 2015 funkční .

Oprava bazénů provedena nebyla, celé koupaliště chátrá a tak cena za opravy bude stále vyšší, v letošním roce odborná firma odhadla opravu bazénů a strojovny ve výši min. 10 mil. Kč a to v tom není započteno městem zbourané vybavení koupaliště, kterým bezesporu byly dobře fungující kiosek, šatny s místností pro plavčíka a zdevastované volejbalové hřiště.

V časopise „Život Úval“ 09/2016 je z mnoha pohledů zajímavý příspěvek „Referendum o koupališti není boj“ podepsaný starostou města, zejména to, že z jeho pohledu by koupaliště mělo odpovídat koupališti  21. století  a tak raději odsouvá koupaliště až za rok 2020. Při takovém postupu už nikdy nebudeme mít koupaliště a celý nádherný prostor bude zcela jistě využit jiným způsobem. V porovnání s jinými obcemi okresu Praha východ jsou Úvaly velmi zanedbaným a  nevybaveným městem se současným dluhem 80 mil. Kč, zastupitelstvo plánuje zvýšit dluh na  200 mil. Kč.

Úvalští občané, nezapomeňte na volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. S volbami spojili naši zastupitelé referendum o koupališti, přijďte a volte koupaliště, nic neříkající osoby, kandidující do Zastupitelstva Stč. kraje, volit ani nemusíte.
Ing. Hana Kameníková, soudní znalkyně
                                                                                         

Žádné komentáře:

Okomentovat