úterý 3. ledna 2017

Silvestrovsko-novoroční zamyšlení

POHLED NA REKONSTRUKCI AUWALSKÉHO KOUPALIŠTĚ Z DRUHÉ STRANY

Aktivistická skupina Zachraňme koupaliště (ZK), která pomohla vyhrát občanům našeho města referendum o Úvalském koupališti, si opravdu představuje obnovu koupaliště jako, s prominutím, Hurvínek válku. Podívejme se blíže, co tito samozvaní odborníci z řad ZK prezentují. Při svých argumentech se opírají o dezorientované občany Úval (1800 občanů, tj. cca 37,6 % všech Úvalských voličů), kteří uvěřili jejich slibům na levná a rychlá řešení rekonstrukce koupaliště.
Řekneme si hned v úvodu, že to není jen tak za 1 rok zprovoznit koupaliště tak, aby se splňovaly nejpřísnější normy EU, ASTM, dle CEN, CENELEC a ETSI, ,נ ש לא,  ČSN, DIN, ASA, ГOCT, ݩ ڛ چ … a další. To je práce na mnoho let a, jak řekla kolegyně z řad zastupitelů: „… i rok 2018 se stihne tak-tak“.

Ale popořadě.
To, že úvalští předkové vybrali takřka opuštěnou louku na okraji, na periférii, tehdejšího městečka bylo s ohledem na budoucnost Úval krajně nezodpovědné.
Krajina (ta městská zvlášť!) a její hodnota se v čase mění a je potřeba vzít v úvahu určitou „developerizaci“ intravilánu obce. To, že kdysi bezcenná louka (z první poloviny minulého století) je to správné místo pro jakési vodní hrátky je v současné moderní době neudržitelné. Areál má v sobě potenciál na lepší a smysluplnější využití i na jiná sportovní využití, např. horolezectví, cyklocros, dog freesbee, motokros, golf (dotace vlivných politických stran), canicross, kohoutí zápasy (dotace z vietnamských fondů) atd., atd.
No, ale koupaliště je zjevně už umístěné a tak je potřeba se s tím popasovat.

Proberme tedy stavebně-technické a jiné aspekty areálu.

Je zajímavé že, tzv. odborníci z řad ZK, vůbec neberou v potaz přírodní efekt, který vzniká prouděním vzduchu (větrem) nad hladinou bazénů koupaliště! Obrátil jsem se na experta doktora Vodničku z firmy Vodnička a Badness, experta na dynamiku atmosférického proudění (samozřejmě s kulatým razítkem).
Podle jeho mínění vítr, který vane ze směru převládajícího proudění vzduchu – od komunikace Mánesova a dále nejmenovanou komunikací „ke koupališti“ – se dostává do střetu s chladnou frontální poruchou, klesající ze severovýchodního lesa ve svahu  nad koupalištěm. V úzkém koridoru u vstupu na koupaliště u stávajícího (zatím ještě) „ókálu“ vzniká turbulence, která zrychlí pohyb vzduchu nad hladinou v bazénu a v kombinaci se slunečním zářením dojde k tzv. vaporizaci a …. A voda z bazénů je doslova vyssáta do horních vrstev atmosféry.

Fig. 1                                             Fig.2

A vodní hladina v bazénech klesne takřka na nulu.
Potud expertní posudek (s kulatým).

A závěr?
Představte si, že někdo zrovna skáče do vody! Skočí a …. a voda v luftu.!!!! Ne, tohle si zodpovědné vedení města nemůže vzít „na triko“. A jak k tomu přijdou daňoví poplatníci – platit ušlou (ulétlou) vodu!!!!
Samozřejmě opatřením by bylo zabránit proudění vzduchu nějakou vhodnou vilovou zástavbou nebo výsadbou řadou tůjí, typickou zelení pro české obce a hřbitovy.
Ale to není vše!

Obrátil jsem se na doc. Ing. Brašnáře (který je rovněž znalec s kulatým) jak je na tom dotyčné území s geologií.
Řekl mi rovnou a bez obalu: špatně!.
Cituji:
„Areál koupaliště je defakto v záplavovém území toku Výmola a ohrožuje ho 5-ti a více-tisíletá voda – viz Kosmova a Dalimilova kronika, legendy o Cyrilovi a Metodějovi, Ďáblova bible a Vojnychův rukopis. Louka je latentně podmáčená a pokud by kolem bazénů leželi rekreanti, tak váha jejich těl (při průměrné váze 70 kg/rekreanta a cca 1500 návštěvníků) vyvolalo vztlakovou sílu cca 11 500 tun (70 x 1500 x qi x bexp = 115 000 000 kg – za předpokladu, že se na dekách nevrtí) což způsobuje vytlačování bazénů z podloží (zákon akce a reakce - Třetí Newtonův zákon). Toto vytlačování způsobí horizontální náklon bazénových van i s plovající veřejností.

Fig. 3

Aby k tomuto jevu nedocházelo, bylo by potřeba vyvažovat množství lidí ležících kolem bazénu množstvím lidí v bazénu. Ti ovšem zase vytlačí vodu (Archimedův zákon), která ten bazén vlivem přitažlivé síly (Newtonův gravitační zákon) stabilizuje a zatěžuje, aby betonová nádrž „navyplavala“

Fig. 4


N1 = váha nekoupajících se,  vlevo
N2 = váha nekoupajících se,  vpravo
N3 = váha koupajících se,  vč. Vody
N1 + N2 = N3  ↔  ROVNOVÁHA

Jak vidno tento problém nemá řešení – jedině bazénové nádrže ukotvit systémem pilot až do skalního podloží. Ale to je přece jenom drahé řešení.
Ostatně, já nesmím dávat návody na řešení, jsem jen pouhý znalec s kulatým.“
Konec citace.

Rovněž je potřeba vzít v potaz požadavky Ředitelství Letového Provozu a to: vliv odrazu slunečního záření od vodní hladiny do profilu koridoru letových drah.
Speciálně kopilot mjr. vv. Rákossy si ztěžuje, že vždy, když letí nad Úvalama, tak blikající hladina úvalského koupaliště ho oslňuje a ztrácí vizuální kontrolu nad kolegou autopilotem.
I pilot práškovacího létadla Jožka Blážina si spletl vodní odlesk s bludičkami a omylem popráškoval blízkou bio-zoologickou zahradu.

Studii oslunění, včetně návrhu řešení odrazů slunečních paprsků, bude zpracovávat outsourcovaný specialista Lucimil Mýdlo, rovněž s kulatým.

A velký problém jménem cyklostezka!
Ano, ale nejde vlastně o cyklostezku - to je potřeba aktivistům ZK přiznat.
Je to vlastně taková cílová rovinka pro cyklozávody a motozávody s názvem „Radostně okolo Auwal do 21. století“.
Trasa je citlivě vytypována ve spolupráci s katedrou cyklistiky při ČVÚT, pod vedením doc. Šlapavý KLM,  který kulatý nepotřebuje, protože je kapacita.
Docenta zaujal rafinovaný profil trasy a speciálně šikana kolem stávajícího domečku WC v severní části areálu. Ve své zprávě doslova píše: „závodníci budou učurávat strachy z toho závěru trasy, a to je ten správný adrenalín před cílem!“
A není potřeba se držet při zemi. Závody je možno rozšířit o truckcros a rally fekálních vozů (blízkost ČOV je výhodou!)
Akorát tu trochu vadí to koupaliště, ale to se snad uskrovní.
Nakonec je to pro úvalské občany !!!

Ostatně je dotačně slíbeno prodloužení trasy podzemní dráhy, navazující na systém pražského metra – speciálně „linka Ú“, která bude ukončena stanicí – „Úvaly sever - sportovní areál PB“. To vyřeší dopravní problémy v dané lokalitě.
Propojení na tunel Blanka tunelem Lídou, Věrou a Boženou taky není úplně vyloučeno. Už jsou na to alokovány finanční zdroje ze Seychelských a Belizských fondů.
Ale to je opravdu, přiznejme si, hudba budoucnosti.

A nakonec: stávající sociální zázemí je přímo tragické. A argumenty, „ ….že to stačilo do teď a ani hygiena neměla výhrady ….“ jsou velice nedostatečné.
Naštěstí jedna naše kolegyně z vedení města je expertka (bez kulatýho) přes hygienické předpisy. Takže KHSSČK se snad chytí za nos a nebude mást veřejnost svými nekompetentními výroky.
Bude potřeba vybudovat sociální zázemí podle hygienických standardů.
Tzn. min. 200 toilet v doběhové vzdálenosti včetně sprch, šatny, solária, finské i parní sauny, samozřejmě ledová jeskyně (to je standart), sluneční lázně, atd, atd…. prostě vše, co na koupaliště 21. století patří.

A na závěr jedno velké překvapení.
Oslovení experti a znalci zjistili, že koupaliště De Jůra a tím pádem (dle některých právních výkladů) ani De Fuckto neexistuje!!!
Tím se mění celá situace v kauze „úvalské koupaliště“. Máme před sebou jev, který se v matematice a filozofii nazývá „Schrödingerova kočka“ tzn. koupaliště existuje a zároveň neexistuje.

A ergo buch! (kladívko), tady nám vyplynula naivita aktivity ZK v celé nahotě.
JAK JE MOŽNÉ OBNOVIT NĚCO, CO NENÍ ?!?!?!

Ale přesto se naše osvícené vedení města pokusí o zázrak.
A v šibeničním rychlém termínu dvou let (v lepším případě) obnoví úvalské koupaliště! A to bez ohledu na výsledky referenda a vynaložené prostředky.

A já jim věřím! Vy také?

Peter Kytlica (s kulatým)Žádné komentáře:

Okomentovat