pondělí 2. ledna 2017

Kalendárium - druhý měsíc po referendu


Kalendárium

Co se stalo druhý měsíc po referendu (od 10. 11. do 10. 12.)

12. 11. Cesta za inspirací: Návštěva koupaliště v Krnově. Chtěli bychom všechny inspirovat dobrými příklady. Krnovští milují své koupaliště, které není v dobrém stavu, protékají bazény. Jeho správce nás ochotně provedl areálem koupaliště i jeho technickým zázemím. V prosinci v Krnově zastupitelé rozhodnou, zda půjdou cestou rekonstrukce či vybudují biotop, více na http://www.uvalskekoupaliste.cz/

19. 11. Opravena brána do koupaliště v rámci prevence bezpečnosti. Nabídli jsme pomoc městu a naši dobrovolníci ze ZK opravili a zprovoznili vstupní bránu na koupaliště tak, aby se dala zamknout a areál koupaliště nebyl otevřený.

4.11. byl k dispozici Zápis z Komise pro výstavbu ze dne 19.10.2016. Bod 7)   Různé:
 2. Pan Kytlica požaduje, aby se znovu projednávala cyklostezka podél koupaliště.

Kdo schválil?
-          Na dopravní komisi se cyklostezka neprobírala, pouze se vzala na vědomí informace o systému cyklostezek ve městě – viz 2015-01-14 zápis
-          Na stavební komisi se cyklostezka se probírala 24.6.2015 okrajově, jako nedílná součást arch. studie arch. Š. Mecnerové. Studie, která se pouze brala na vědomí,  sloužila pro budoucího provozovatele koupaliště p. Procházku. – viz zápis z komise pro výstavbu_24.6.2015 koupaliště


14. 11. Uzávěrka ŽÚ: redakce nepřijala k uveřejnění naše příspěvky, bylo vyjednáno alespoň zveřejnění Stanoviska ZK k návrhu vedení města. Bylo slíbeno, že v lednu příspěvky budou otištěny.

16. 11. Setkání občanské aktivity Zachraňme koupaliště

24. 11. Cesta za inspirací: Návštěva koupaliště v Lovosicích, kde proběhla rekonstrukce koupaliště tzv. vyfóliováním. Koupaliště se zprovoznilo během 5 měsíců mimo sezónu. Více na http://www.uvalskekoupaliste.cz/

27. 11. Adventní odpoledne na náměstí A. z Pardubic: zúčastnili jsme se akce „Vánoce pro chlupáče“ – napekli jsme perníkové kosti a cukroví, vyrobili PF 2017. Podařilo se nám vybrat finanční obnos a deky a krmivo pro psí útulek v Lysé nad Labem.

28.11. Podnět pro zastupitele: podali jsme Podnět na zastupitelstvo města s upozorněním na nepravdivé informace přednesené starostou na veřejném zasedání 10. 11. 2016 ohledně soudních znalců a hygienického stavu koupaliště s žádostí o přešetření informací a podání stanoviska.

29. 11. Finanční výbor: v rozpočtu na rok 2017 nejsou plánované prostředky na obnovu koupaliště, naopak jsou plánované prostředky na vybudování cyklostezky přes areál koupaliště. Finanční výbor doporučil s odkazem na výsledek referenda o koupališti připravit rezervní položku na jeho obnovu.

8. 12. Zasedání zastupitelstva: v bodě č. 4 zařazený Podnět aktivity ZK zastupitelům. Bohatá diskuze občanů ze ZK - starosta nepodává pravdivé informace, požadavek na starostu omluvit se, ze strany pana starosty zaznělo, že občané prudí, na dotaz zastupitelům: „Vám nevadí, že starosta lže?“zazněla jedna odpověď, že „nevadí“, ostatní zastupitelé bez odpovědi.  Schváleno usnesení „zastupitelstvo bere na vědomí“.  Záznam ze zastupitelstva je z větší části bez zvuku díky technickým problémům.

10. 12. E-mailová informace zastupitelům s podklady a tzv. minutovníkem ze zastupitelstva z 10. 11. 2016 jako důkaz, že starosta podal nepravdivé informace.


10. 12. Krnovské koupaliště.  Informace od místostarosty Brunclíka o výsledku hlasování zastupitelů v Krnově o budoucnosti koupaliště: zvítězila varianta rekonstrukce/fóliování koupaliště. http://www.krnov.cz/zastupitele-dali-zelenou-rekonstrukci-koupaliste/d-22102

Žádné komentáře:

Okomentovat