čtvrtek 19. ledna 2017

KALENDÁRIUM 3.

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb

Co se stalo třetí měsíc po referendu
(10. 12. 2016 – 10. 01. 2017)

Zadání technického auditu městem: Dozvídáme se, že vedení města jednalo 8. 11. s firmou Bazény a Wellness, která 10. 11. zaslala nabídku v rozsahu: technický audit, architektonický návrh tří řešení a předběžnou nabídku na prováděcí projekt.  23. 11. Rada města schválila nabídku v rozsahu zpracování technického auditu touto firmou a 24. 11. přijalo vedení města nabídku firmy Bazény a Wellness v rozsahu Kč 308 308.

14. 12.  Uzávěrka ŽÚ: předali jsme ke zveřejnění reportáž z cesty za inspirací na Krnovské koupaliště

20. 12.  Schůzka občanské aktivity Zachraňme koupaliště

22. 12.  Předána PF Zachraňme koupaliště s cukrovím do Domova seniorů.

23. 12.  Zjistili jsme, že koupaliště je částečně vypuštěné a dotazováním jsme zjistili, že byla provedena „technická analýza“ bazénů… (nevíme v jakém rozsahu a kým, informace nebyla na veřejně dostupném zdroji k dispozici“). V lednu v ŽÚ jsme se dočetli informaci pana starosty, že za účasti soudního znalce Doc. Ing. Jiřího Dohnálka, CSc. proběhl na konci prosince technický průzkum koupaliště a že zatím nejsou závěry k dispozici.

28. 12.  Termín na odpověď zastupitelů města na Podnět podaný 28. 11. a projednávaný na VZZM 8. 12. Zápis ze zastupitelstva k 30. 12. nebyl k dispozici (audiovizuální záznam je neúplný, nekvalitní a nesrozumitelný).

31. 12.  Odpoledne jsme si v mrazivém silvestrovském dni připili na ZDAR ÚVALSKÉHO KOUPALIŠTĚ

3. 1.  ŽÚ: vyšly články z cest za inspirací na koupaliště v Krnově a na koupaliště v Lovosicích, článek „Nechceme umenšovat koupaliště o cyklostezku“.
Pan starosta shrnul aktivity města v článku „Co nového na úvalském koupališti?“.  Zde informoval, že byl proveden koncem listopadu rozbor vody ze studny (přítomnost fekálních baktérií, poměrně vysoké hodnoty železa a manganu), harmonogram nejbližších kroků, že cyklostezka bude a povede jižní částí koupaliště  a že koupaliště bude zprovozněno do konce tohoto volebního období.
V odpovědi na své priority v roce 2017 Otevřené Úvaly a ODS zmiňují mimo jiné rekonstrukci koupaliště.

5. 1.  Dotazovali jsme se na osud odpovědi na Podnět. Byli jsme informováni panem starostou, že Podnět byl projednán na zasedání zastupitelstva města, kde se k němu vyjádřil on i zastupitelé, kteří „měli zájem se k této věci vyjádřit“. Vše je prý v zápisu ze zastupitelstva (pozn: v tu dobu ještě nebyl od 8. 12. k dispozici), zastupitelstvo vzalo Podnět na vědomí. Tím považuje pan starosta Podnět za vyřízený. Odpověď na Podnět jsme obdrželi v písemné podobě, byl odeslán v zákonné lhůtě. Bohužel odpovědí je pouze, že zastupitelé vzali podnět „na vědomí“. Otázky položené v Podnětu zůstaly bez odpovědi.

9. 1.  Zúčastnili jsme se veřejné prezentace Generelu dopravy odborníky z ČVUT, tj. prezentace analýzy stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrhů dopravně-inženýrských opatření v Úvalech. V návrhu trasy cyklostezek nepovažovali odborníci variantu navrhovanou městem přes koupaliště za ideální a potřebnou pro dopravní řešení, naopak rozpracovali druhou z variant navržených městem. Přesto pan starosta ujistil občany, že napříč koupalištěm cyklostezka povede.Žádné komentáře:

Okomentovat