středa 2. listopadu 2016

Víte že?

Víte že?

·       Naše aktivita Zachraňme koupaliště byla spontánní reakcí na odhlasování referenda na veřejném zasedání zastupitelstva města 23. 6. 2016.

·       Poprvé jsme se sešli 13. 7. 2016. Bylo nás celkem 32 Úvaláků různého věku. Ne všichni jsme se do té doby znali osobně. V současné době je lidí ochotných pomoci více než 50.

·       Společným cílem naší občanské aktivity bylo informovat  obyvatele Úval o  vyhlášeném referendu a povzbudit je ve snaze začít se aktivně zajímat o obnovu a zachování areálu koupaliště.  

·       1. 8. 2016 jsme spustili webové stránky www.uvalskekoupaliste.cz a Facebook, kde jsme představili naši aktivitu a začali zveřejňovat články na téma koupaliště – o historii koupaliště, odborné názory, rozhovory, fotogalerii. V poslední době přibyla i videa.

·        19. 8. 2016 jsme vyhlásili  fotografickou soutěž „Zaostřeno na koupaliště“, které se zúčastnilo 12 soutěžících, kteří přihlásili do soutěže 56 fotografií.

·       1. 9., 3. 9., 12. 9.  jsme představili aktivitu „Zachraňme koupaliště“ na náměstí A. z Pardubic veřejnosti.
·       24. 9. 2016 jsme zorganizovali akci  Babí léto na úvalském koupališti, aneb „rozmarný“ odpoledne. Návštěvnost  Babího léta odhadujeme  na 1 000 lidí, z toho bylo  asi 450 dětí.

·       Naše aktivita dostala grant od Nadace  VIA ve výši 20 tis. Kč na podporu akcí na záchranu koupaliště. O udělení grantu pro aktivitu požádal spolek  PRO Úvaly. Mnoho Úvaláků přispělo nejen finančně, ale také materiálně a svou prací při přípravě akce na koupališti a přípravě referenda. Ještě jednou děkujeme!

·       Fotografie pořízené na  Babím létě na koupališti jsme představili veřejnosti 1. 10.  ve stánku  před Orange Barem na Husově ulici. Úvaláky jsme zároveň pozvali  na referendum.

·       Na propagaci referenda jsme vyvěsili  6 bannerů  a dobrovolníci  roznesli do schránek místních občanů 2 800 letáků.

·       Referendum se konalo 7.-8. 10. 2016 a své ANO koupališti řeklo 1 803 Úvaláků z celkového počtu 2 404 občanů, kteří měli oprávnění hlasovat. Děkujeme!

·       Již při první schůzce si účastníci aktivity byli vědomi, že referendem jejich práce nekončí a nyní jsou připraveni se účastnit jednání na zadání projektu opravy koupaliště, aby bylo otevřeno nejlépe v roce 2017. První setkání s vedením města se konalo 13. 10. 2016. O práci pracovní skupiny vás budeme pravidelně informovat v Životě Úval a na našich stránkách www.uvalskekoupaliste.cz a Facebooku.

Za občanskou aktivitu  Zachraňme koupaliště


Zdenka Havránková

Žádné komentáře:

Okomentovat