úterý 13. září 2016

ROZHOVORY (nejen) O KOUPALIŠTI - Simona Mašatová

Rozhovor se Simonou Mašatovou, rozenou Kotlabovou, principálkou a režisérkou úvalského ochotnického divadelního souboru. Divadelní soubor Oudiv přislíbil vystoupení na „Babím létě“ a Simona Mašatová připravuje scénář a režii celé akce.

Dřívější příjmení paní Mašatové je pro starší Úvaláky neodmyslitelně spojeno s kulturním děním ve městě, protože babička paní Simony, Eliška Kotlabová , byla od 50. let až do 80. let minulého století pracovnicí Osvětové besedy v Úvalech, která tehdy pořádala a zajišťovala kulturní akce ve městě. Paní Kotlabová kromě kulturních akcí organizovala taneční, doslova vydávala městský zpravodaj Život Úval, na kterém její práce začínala přepisem všech textů na cyklostylové blány a končila kopírováním na ruční kopírce. Paní Kotlabová v 80. letech přesvědčovala občany, že zájezdní hostinec U Českého lva je, i přes celkovou devastaci, vzácnou památkou, která by neměla být zbourána. Tehdejší vedení města nebralo tento názor v úvahu a historická stavba hostince byla zbourána.


Ale přejděme k vlastnímu rozhovoru.
Zdá se, že jablko nepadlo daleko od stromu a Vy tíhnete ke kulturním aktivitám a zapojujete se aktivně do kulturního dění ve městě. Prý byste ráda obnovila i taneční?

Myšlenka vrátit do Úval taneční tu byla, ale bohužel kvůli velkým finančním nákladům na pronájem Sokolovny či chybějící vyhovující sál je zatím uložena v pomyslném „šuplíku“.

Co Vás konkrétně přimělo k založení ochotníků, přestože zázemí pro divadelníky není ve městě ideální?
Otřepaná fráze – láska k divadlu samozřejmě také, ale hlavní byly jiskry nadšení v očích lidí, kterým jsem se s tou myšlenkou svěřila a kteří dnes rádi a dobře hrají v našem spolku.

Několik otázek týkajících se především koupaliště a plavání
Plavete ráda? A kde nejraději?
Plavu ráda, nejraději v moři :). Každopádně v bazénu či koupaliště určitě také.

Umíte plavat v životě?
Snažím se, co to jde. :)

Skáčete do všeho rovnýma nohama?
Většinou ano.

Jakou máte nejstarší vzpomínku spojenou s úvalským koupalištěm?
Jako dítě na začátku 80. let jsem tam chodívala s mou babičkou, paní Eliškou Kotlabovou.

Kdo Vás na koupaliště přivedl?
Babička.

Vzpomenete si, co Vás na koupaliště nejvíce lákalo?
Voda, děti, zábava.

Máte snad s úvalským koupalištěm spojený nějaký „velký“ zážitek nebo historku?
Úplně asi nedokážu říct.

Má podle Vás koupaliště v době vlastních bazénů na zahradách vůbec nějaký smysl? Proč?
Když už ne proto, abychom se tam scházeli s přáteli, a nejen my, ale i naše děti, tak také z toho důvodu, že úvalské koupaliště bylo věhlasné v širokém okolí a spousta mých známých z Prahy a okolí se sem určitě rádi vrátí. Například na začátku tohoto léta mi volala kamarádka, že jede do Úval, vyzvedne si mé děti a společně s jejími se těší na koupaliště. Bohužel neměla kam přijet.

A poslední 2 otázky. Co si „Oudiv“ připravil na 24. 9. na „Babí léto na úvalském koupališti“ a co chystáte dalšího?

Oudiv by rád, pokud se nám je podaří sehnat, na koupališti předvedl, jaké plavky se mohly v historii po úvalském koupališti pohybovat. V historii plavek ale půjdeme ještě dál do minulosti.

Otázka, co chystáme dále …. Rozhodně, alespoň v to doufám, připravujeme tzv. divadelní advent, což by mělo být v sobotu 3. 12. 2016 v úvalské sokolovně, kdy odpoledne ve 14.00 hodin bychom chtěli již po několikáté zahrát velmi úspěšnou pohádkovou komedii Třetí sudba a potom večer v premiéře komedii (spíše pro dospělé) Podhorský penzion. Budu ráda, když si lidé v předvánoční době udělají čas a přijdou se s námi zasmát a tím nás podpořit .

Děkuji Vám za rozhovor a už se těším na módní přehlídku plavek i advent.
Ptala se Zdeňka Havránková

Žádné komentáře:

Okomentovat