úterý 23. května 2017

Postřehy z jednání zastupitelstva 22.5.2017


POSTŘEHY ZE VČEREJŠÍHO ZASTUPITELSTVA

Včera, tj. 22. 5. 2017 se konalo mimořádné zasedání zastupitelů města Úvaly, jehož hlavním bodem byla obnova koupaliště. Přijaté usnesení je možno si přečíst na stránkách města. Záznam ze zasedání byl dnes dopoledne z podstatné části bez zvuku.

Na zasedání byli pozváni i zástupci firmy Bazény a wellness a jejich spolupracující architektka. Firma Bazény a wellness byla vloni v listopadu městem pověřena (objednávka č. 476/O/2016 z 24. 11. 2016) zpracovat technický audit do 15. 2. 2017 za celkovou částku 303 308 Kč (částka zahrnuje i prezentaci návrhu firmy na zastupitelstvu v hodnotě 6 tis Kč bez DPH). K objednávce není známé, jaké bylo zadání. Přílohou objednávky je nabídka od Bazény a wellness z číslo.: 161110/Mi/16203 z 10. 11. 2017.

Zasedání se konalo v budově „65“ a z řad občanů přišlo velké množství lidí, byla zastoupena občanská aktivita Zachraňme koupaliště. Atmosféra v sále byla nabitá.

Hned na začátku starosta napomenul občany stěžující si na špatnou slyšitelnost, aby nehlučeli a respektovali, že jsou na zasedání zastupitelů, jinak je nechá vykázat z místnosti za asistence městské policie. Také upozornil důrazně, že se jedná o zasedání zastupitelů, takže přítomní občané nemají jejich jednání narušovat. Naproti tomu opačným způsobem později vystoupil zastupitel Pokorný, který napomenul aktivně diskutující občany s tím, že by ho zajímal názor i ostatních občanů.

Průběh zasedání bohužel narušil fakt, že nefungoval přenos zvuku, dalším nedostatkem bylo, že prezentující i řečníci nebyli slyšet. To, že nefungoval přenos zvuku ze zastupitelstva (přenos je snímán on line pro nepřítomné občany a tento záznam je také jediným existujícím podrobným zápisem z jednání), podstatně zhoršilo již tak napjatou atmosféru. Tyto technické nedostatky způsobily zbytečné slovní přestřelky mezi předsedajícím a přítomnými účastníky. Věřme, že již po několikáté se opakující problém v zajištění přenosu ze zasedání zastupitelů bude do příštího zasedání městem vyřešen.Slabinou byla prezentace 3 návrhů řešení obnovy koupaliště a architektonického řešení přítomných projektantů a architekty. Ne jejich vinou byla snížená srozumitelnost prezentace, velká část vystoupení však byla zbytečně věnována historii a promítání snímků zdevastovaného koupaliště. Ale co bylo podstatné - v prezentovaných údajích o kapacitě bazénů a předpokládané návštěvnosti byly zásadní chyby, takže prezentované návrhy firmy Bazény a wellness, např. část týkající se ekonomických údajů o provozních nákladech, ztratily vypovídací schopnost. Nebylo možné udělat si představu o odhadovaných budoucích nákladech provozování koupaliště. Další slabinou bylo nerozpracování varianty zprovoznění a využití studny jako zdroje vody vedle vodovodního řadu. Ze strany občanů byl vznesen dotaz, jak je možné, že údaje z rozboru vody, provedeného laboratoří Říčany, zapracovala firma Bazény a wellness do prezentovaného materiálu s chybami (např. překročení normy u železa místo správného údaje 15x, uvádí chybně 30x, atd.). Odpověď na dotaz, zda na kvalitu vody ve studni má vliv její odstavení a nepoužívání již od r. 2014, zněla, že samozřejmě ano, a že bude měření před započetím projektování třeba ještě mnohokrát různými způsoby zopakovat, aby naměřené hodnoty odpovídaly skutečnému stavu.

V diskusi s občany se ukázalo, že není známo zadání ze strany města firmě Bazény a wellnes. Na přímý dotaz nebyla občanům dána odpověď ani od firmy ani od zástupců města.

Spolek PRO Úvaly představil své 2 návrhy, které připravil krátce před zasedáním po konzultaci s odborníky. Návrh varianty PRO1 byl všeobecně přijat jako vhodný odrazový můstek pro realizaci obnovy, a to nejen pro architektonické řešení areálu respektující jeho unikátní přírodní charakter, ale i pro nejnižší navrhovanou cenu.Následně se zastupitelé dohodli na společném usnesení, ze kterého vyplynula definice základních parametrů pro obnovu koupaliště a zadání výběrového řízení pro prováděcí firmu.

Limitním parametrem pro realizaci obnovy koupaliště je částka na realizaci obnovy, tj. 20 mil Kč s DPH (tj. ca 16mil bez DPH). Tolik je podle informace vedení města rezervováno v rozpočtu. Bez definice, co bude do limitní částky započítáváno, nelze ale posoudit, jak dalece je tento parametr reálný. Vyjdeme-li z prohlášení zastupitelů včetně starosty, měly se závěry zasedání soustředit na bazény se zázemím a technologii, nikoliv na hřiště, parkoviště či starostou prosazovanou cyklostezku přes koupaliště a další. Tyto investice by neměly být obsaženy v limitní částce.

Termín zprovoznění koupaliště pro návštěvníky byl zastupiteli potvrzen na letní sezónu 2018.

Parkování aut u koupaliště v sezóně byl věnován zvláštní bod na základě požadavků občanů z Hodova. Ti upozornili na nedostatečnou kapacitu, bezpečnost - chybějící chodníky- v ulici Muchova. A dále upozornili na toxický materiál povrchu parkoviště, které je v záplavovém území. Vyjádřili svůj nesouhlas s vybudováním parkoviště u ČOV Hodov. Výsledná diskuse a usnesení zastupitelů podpořila jejich návrh: parkoviště u ČOV PROZATÍM nebude využíváno jako parkoviště pro koupaliště.

Naopak návrh Petra Voseckého na zrušení vedení cyklostezky přes areál koupaliště nebyl zastupiteli odsouhlasen. Nebyl ani zodpovězen dotaz „z jakého důvodu pan starosta trvá na vybudování cyklostezky přes areál“, tedy pokud jako odpověď nepočítáme vyjádření pana starosty ve smyslu: „to víte, paní Mandová, ráno jsem se probudil a….“. Náklady na cyklostezku budou tak dalším výdajem pro městský rozpočet.

Za pozornost stojí i fakt, že byla předložena dvě řešení:
  • jedno od firmy Bazény a wellness na zakázku ze strany města, která řešení dodala více jak 2 měsíce po termínu za cenu více jak 300 tis Kč,
  • druhé od zastupitelů PRO, které bylo vytvořeno ve volném čase za 1 týden a bez nároku na honorář zúčastněných spolupracovníků.
Bohužel mezi referendem a usnesením zastupitelstva uběhlo již 7 měsíců!
Otázkou zůstává, zda město bude platit za zakázku, která obsahovala zásadní nedostatky a nebyla zastupiteli akceptována.

Věřme, že do realizace obnovy budou konečně zapojeny i místní organizace a firmy včetně TS a také příslušné odborné komise rady města.občanská aktivita
Zachraňme koupalištěŽádné komentáře:

Okomentovat