sobota 20. května 2017

PARAMETRY PRO VARIANTU OBNOVY KOUPALIŠTĚ

PARAMETRY PRO VARIANTU OBNOVY KOUPALIŠTĚ

Po diskusi ohledně toho, jaké základní parametry by měla splňovat vhodná varianta pro obnovu úvalského koupaliště jsme se shodli na těchto základních:
  • ZACHOVAT UNIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ RÁZ ÚVALSKÉHO KOUPALIŠTĚ (žádný akvapark, minimální zásahy do terénu, nezastavovat zbytečnými stavbami)
  • ZPROVOZNIT KOUPALIŠTĚ V LETNÍ SEZÓNĚ 2018 (požadavek na zprovoznění 2017 nebyl naplněn)
  • NEZMENŠOVAT PLOCHU BAZÉNŮ (velký bazén jen na plavání, podélné schody do něho nepatří)
  • NEZMENŠOVAT AREÁL KOUPALIŠTĚ
  • MINIMALIZOVAT NÁKLADY NA OBNOVU (obnovit základní a nutné funkce koupaliště, tj. bazény, technologii/v moderní verzi a WC, sprchy, převlékárny-v jednoduché variantě)
  • MINIMALIZOVAT PROVOZNÍ NÁKLADY (využít studnu, zapojit brigádníky, pracovníky TS)
  • PARKOVIŠTĚ: V MÁNESOVĚ/HOROVĚ (jedná se pouze o využití v letní sezóně) a/nebo PARKOVIŠTĚ v uhelných skladech (celoroční využití), 
  • NE PARKOVIŠTĚ U ČOV
  • OMEZIT VJEZD MOTOROVÝCH VOZIDEL (pouze mimo provozní dobu)
  • OBNOVU ZAJISTIT PŘEDNOSTNĚ POMOCÍ MÍSTNÍCH FIREM A ORGANIZACÍ

občanská aktivita
Zachraňme koupaliště

Žádné komentáře:

Okomentovat