pondělí 27. září 2021

KALENDÁRIUM 57, 58, 59

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo padesátý sedmý až devátý měsíc po referendu
(13. 06. – 13. 09. 2021)

LETNÍ PRÁZDNINY. KOUPALIŠTĚ JEDE NA PLNÉ OBRÁTKY, ZEJMÉNA V ČERVNU A ČERVENCI, ALE JINAK LÉTO BYLO DOST CHLADNÉ.

25. 6. Zasedání zastupitelů: zastupitelé schválili finanční pomoc obcím postiženým tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku 100 tis Kč a obcím Stebno a Kryr 20 tis Kč

25. 6. Dar spolku ZK pro Moravu zasaženou tornádem 10 tis Kč: bezprostředně po živelné události proběhla sbírka mezi členy spolku a peníze byly převedeny na účet Nadace Via.

6. 7. ŽÚ: starosta Borecký zmiňuje probíhající opravy komunikací a další projekty, zajímavý je Malý průvodce částmi Úval – skvělý počin od Aleny Janurové, záznam z veřejné debaty na téma rozšíření provozu frmy Tawesco Automotiv, kterou město uzavřelo s návrhem na kompromis mezi dotčenými občany s podporou sdružení Arnika a firmou – uzavřít plánovací smlouvu, článek Veřejné koupaliště slaví 80. narozeniny od Zdeňky Havránkové s připomenutím historie úvalského koupaliště i jeho oblibě u občanů a článek o opětovném neschválení participativního rozpočtu zastupiteli od Jana Černého.

13. 7. 5. výročí vzniku Zachraňme koupaliště jako občanské aktivity

srpen Třešňoví skřítci: několikrát během prázdnin jsme provedli údržbu vysázených třešní Na Vinici, posekání trávy, odborné ošetření stromů a postřik. Doplnili jsme Observatorio o stupínek pro malé návštěvníky.

9. 9. Finanční výbor: FV projednal návrh RO 4 (příjmy navýšeny o 14 mil Kč, z toho 6 mil RUD) a ředitel TSÚ představil výsledky hospodaření 2020, plán 2021 a koncepci, výbor nebyl usnášeníschopný.

9. 9. ŽÚ: starosta Borecký vyčísluje hlavní projekty města a jejich aktuální stav, zmiňuje např. připravovaná pravidla pro parkování v Úvalech, kdy primární by mělo být, aby si lidé svá osobní auta parkovali na svém pozemku a nezabírali jimi veřejný prostor, dále vyhlášení soutěže na architektonický návrh terminálu bus/kolo/P+R/vlak u nádraží v Úvalech s odbornou komisí v sestavě arch. Kraus, arch. Froelich, arch. Šlapetová, Mag. Borecký, P. Matura. V článku participativní rozpočet a taxi pro seniory místostarosta Kimbembe reaguje na článek z prázdninového čísla ŽÚ a svádí nezavedení participativního rozpočtu na špatnou práci PRO Úvaly a na finanční výbor a opomíjí fakt, že realizací participativního rozpočtu byl vloni pověřen zastupiteli starosta a Rada města. V dalším článku jsou občané seznamováni s výstavbou bytového domu na spodním okraji ul. Arnošta z Pardubic a jeho architektonickým návrhem, který podle mnoha občanů narušuje ráz centra města. Dále článek Hany Kameníkové Vysoce rizikové chodníky v Úvalech, který upozorňuje na špatné provedení a uvádí nedostatky, jež zjistil bezpečnostní audit. Je uveden plakátek s pozvánkou spolku Zachraňme koupaliště na Babí léto aneb rozmarné sousedské odpoledne.

13. 9. RM: RM 15. 6. souhlasila se zřízením Svazkové školy Povýmolí v prostorách ZŠ v Jirnech pro 50 žáků, souhlasí s nájmem pozemku (parc. č. 2842, 2840, 2841, 2839/1 v k.ú. Úvaly) na parkování ke koupališti od Ing. Tomáška od 1.6. do 30.9. 2021 za 5 000 Kč, souhlasí se stavebním záměrem „Odhlučnění areálu Tawesco Automotiv s.r.o. za podmínky uzavření plánovací smlouvy, doporučuje uzavřít plánovací smlouvu s eTruhlárna s finančním plněním 4,5 mil Kč a věcným 0,5 mil Kč (zařízení Skate parku u fotbalového hřiště).
RM 27. 7. Nesouhlasí s navrženou studií Úvaly 2021 – Lokalita v Rohožni, souhlasí s přestavbou křižovatky I/12 a ul. Dobročovická s přípravou na zřízení semaforu do budoucna, u obytného souboru Úvaly Vinice nutno řešit likvidaci dešťových vod bezodtokově.
RM 24. 8. souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele „ozelenění Úval“ včetně následné péče na 2 roky za max. 2 mil Kč a výběrovým řízením.

Žádné komentáře:

Okomentovat