pátek 9. prosince 2016

Lovosice opravily koupaliště jednoduše a levně

Lovosice opravily koupaliště jednoduše a levně

Dobré příklady táhnou a proto jsme se vydali do Lovosic na koupaliště, které stihnul podobný osud, jako to úvalské. Po povodních v roce 2013 bylo lovosické koupaliště zavřené a otevřelo se až letos. Jak probíhala rekonstrukce? A můžeme se něco v Úvalech přiučit?


Koupaliště v Lovosicích má velký 50m bazén pro plavce, menší dětský bazén, brouzdaliště a bazén se skluzavkou

Lovosické koupaliště bylo slavnostně otevřeno v roce 1961. Stavělo se mimo jiné v akci Z. Koupaliště je postaveno v údolní nivě Labe a je tedy vystaveno každé povodni. Koupaliště propláchla jak povodeň z roku 2002, tak z roku 2013. Právě poslední povodeň koupaliště poškodila. V Lovosicích se rodily různé plány. Například uzavření koupaliště a koupání na Žernoseckém jezeře za Labem. Také proběhla architektonická soutěž http://usti.idnes.cz/oprava-arealu-koupaliste-v-lovosicich-po-povodni-f7k-/usti-zpravy.aspx?c=A140708_115307_usti-zpravy_alh


Koupaliště při povodni v roce 2013 – plocha úplně vlevo nahoře, z vody kouká pouze skluzavka

Nakonec zvítězila varianta, co nejlevnější rekonstrukce. Bazény, které byly podle odborné firmy v horším stavu než úvalské, byly pouze vystěrkovány a natřeny. Filtrace, která byla instalována po povodních v roce 2002 byla opravena za minimální náklad. Celkové náklady se odhadují na 7,5 mil. Kč a obsahují letošní investici cca 2 mil. Kč na zprovoznění. V roce 2017 má následovat zbytek investice – objekt zázemí a sportoviště.  Co je však asi nejzajímavější, zprovoznění se stihlo v čase od ledna do půlky června.


Návštěva z Úval na koupališti v listopadu 2016 – Jan Černý, Naďa Kouklová a Hana Kameníková

V porovnání s tím co všechno museli v Lovosicích řešit je v Úvalech uvedení koupaliště do provozu v roce 2017 podstatně jednodušší. Jak bylo zjištěno voda z bazénů neuniká, bazény není nutné pro provoz v roce 2017 opravovat.
 Je třeba se soustředit zejména na:
  1. Opravu úpravny vody včetně příslušenství úpravny např. dávkování chemikálií, technologické rozvody, technologická elektroinstalace,
  2. Vybavení koupaliště musí odpovídat vyhl. 238/2011 Sb., šatny – mohou být pouze převlékárny oddělené pro muže a ženy
  3. Sprchy očistné, oddělit pro muže a ženy, lze vyřešit v současných sprchách
  4.  WC vyhovují
  5.  Nožní brodítka pro vstup do bazénů, nožní sprchy
  6. Oplocení – oddělení bazénů od odpočinkových travních ploch

Ostatní dovybavení může být budováno po letní sezóně 2017. Další zjištění spočívalo v tom, že v Lovosicích nepotřebovali žádné dlouhé posuzování. K uvedení koupaliště do provozu je vedlo to, aby náklady za dobře provedenou práci byly co nejnižší. Návrh oprav a úprav dokázala provést k plné spokojenosti prováděcí firma. Obdobný přístup by byl možný i v Úvalech.


Velký bazén koupaliště – v popředí vidět oddělovací plot a v pozadí 3 filtry

Teď, mimo sezónu návštěvníka překvapí, že v celém areálu není jediný objekt – ani šatny, WC, ani sprchy. Dokonce není v areálu ani žádný objekt občerstvení. Provozovatel koupaliště – místní sportovní klub to vyřešil mobilními buňkami za cca 9 tisíc na sezónu. Provoz byl schválen krajskou hygienickou stanicí bez problémů.
Náklady na provoz koupaliště byly v roce 2016 850 tisíc Kč. Je to dáno také nízkým vstupným 50.- Kč. dospělí a 25.- Kč děti / důchodci.
Za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště

Jan Černý, Naďa Kouklová a Hana Kameníková

Žádné komentáře:

Okomentovat