pondělí 27. června 2016

Referendum? Řízená likvidace koupaliště.

Starosta a zastupitelé nás již druhé léto připravují o možnost ochladit se, otužovat, posílit tělo kondičním plaváním či cvičením ve vodě, vyhřívat a opalovat se v paprscích slunce. Pro mnohé z nás je pohyb ve vodě zvlášť blahodárný a nenahraditelný. Senioři mohou kondičně plavat do vysokého věku na rozdíl od většiny jiných sportů. Mládence obdivujeme, když odvážnými skoky do hluboké vody přitahují pohledy přítomných slečen. Malí se bezpečně naučí plavat nebo si házejí v dětském bazénu a výskají na skluzavce, nejmenší se vydovádějí v brouzdališti. Plavání je vhodná forma pohybu pro mnohé zdravotně handicapované spoluobčany. Také „prostorově výraznějším“ je doporučováno v boji s nadbytečnými kilogramy, pohyb ve vodě nezatěžuje pohybový aparát. Plavat sem chodí rády i nastávající maminky. Nemusí se bát, místa je pro všechny dost. Pěkné koupaliště plní také řadu sociálních funkcí – nabízí nejen možnosti k seznámení, ale i k setkávání všech věkových skupin obyvatel v příjemném prostředí i naladění. Společné vodní radovánky Úvaláky stmelují, stejně jako koncerty Divokýho Billa nebo (vyhrané) fotbalové zápasy. Máme to na koupaliště kousek na kole i pěšky, není třeba se ve vedru trmácet bůhvíkam. Co pro nás znamená, popsala pěkně paní Janurová v květnovém ŽÚ.Po posledním zasedání zastupitelstva reálně hrozí, že o koupaliště přijdeme navždycky. Zastupitelé evidentně nejsou ochotni zajistit chod obecně prospěšného rekreačního a sportovního areálu, vybudovaného našimi předky a dlouhá léta provozovaného městem ke všeobecné spokojenosti pro posílení těla i ducha jeho obyvatel. Místo aby se urychleně snažili koupaliště znovu otevřít a napravit chyby současného i minulého vedení města, zabránili další devastaci areálu a provedli základní úpravy nutné pro jeho provozování, zbavují se zodpovědnosti za jeho osud. 


anketa o koupališti Úvaly
Výsledek ankety z webu města 1. – 31. 3. 2016
V březnové webové anketě jsme dali jasně najevo, co si přejeme. 182 spoluobčanů z 322 účastníků ankety se vyslovilo pro rekonstrukci na náklady města i za cenu omezení jiných investic (dokonce i za uvedenou minimálně dvojnásobně předraženou cenu rekonstrukce). Dalších 85 z nás chce koupaliště zachovat, zakonzervovat a počkat, až se pro něj najde vhodná dotace, město bude mít víc peněz či se najde investor. Dalších 39 spoluobčanů se vyslovilo pro přebudování koupaliště na biotopové. Pouze 16 obyvatel, tj. 5 % (!) souhlasilo s jeho zrušením a přebudováním na jiný volnočasový areál. V anketě navíc nezmiňujete, že ani tato varianta by zřejmě nebyla zdarma a znamenala by omezení jiných investic města.


Pane starosto, ve čtvrtek 23. 6. 2016 jste na zasedání zastupitelstva zbytečně a rázně ukončil možnost přítomných cca pěti (!) občanů se vyjádřit k otázce koupaliště před schválením referenda. Nedočkali jsme se ani odpovědí na některé otázky, položené před ukončením diskuse. Dokonce jste chtěl zabránit členům zastupitelstva v podání pozměňovacích návrhů, když nebyly v souladu s vašimi záměry. Přiměl jste nás hledat, jak a proč mohla věc zajít tak daleko. Diskuse ke koupališti prý proběhla již na minulém zasedání. Není to právě to zasedání, z něhož neexistuje záznam, jelikož opět „vypadl zvuk“? Díky načasování schvalování referenda můžeme jen doufat, že článek v prázdninovém ŽÚ ještě otisknou.

Ještě v září loňského roku, po prvním parném létě bez koupaliště, jste nás zde uklidňoval, že ho nestihne osud toho českobrodského, že ho chcete otevřít a že probíhá jednání s několika investory o jeho provozování. Parametry výběrového řízení jste ovšem nastavili tak, že se staly pro potenciální investory nepřijatelné a nesplnitelné. Nejen příliš dlouhá doba pronájmu na 30 let znamenala také změnu výběrového řízení na koncesní, což jednání zkomplikovalo a prodloužilo. O havarijním stavu koupaliště jste dlouhodobě věděl, přesto jste nezačali s opravami ani údržbou, ale nechali areál celý rok chátrat. Plně Vás zřejmě zaměstnávala realizace nových projektů s přímým dopadem do rozpočtu města.

V lednu 2016 byla náhle provedena demolice dřevěného srubu u vchodu, budovy se šatnami a kanceláří, snad i sprch a sociálního zařízení z doby poslední rekonstrukce na konci devadesátých let. Kdo o demolici rozhodl, z jakého důvodu byla provedena dávno před rozhodnutím o osudu koupaliště? Budovy mohly sloužit svému účelu mnoho dalších let, tvořily kolorit koupaliště. Dáváme při trávení volného času přednost troše nostalgie a romantiky před architekturou „21. století“ (Váš oblíbený termín). Je pravda, že byly budovy zničeny kvůli budoucí cyklostezce? Kde je uskladněno vybavení? Kdo nahradí vzniklou škodu v řádu minimálně statisíců korun? Odpovědi jste se na zastupitelstvu vyhnul ukončením diskuse.

Jelikož jste koupaliště „neřešili“ v roce 2015, ocitla se jeho rekonstrukce v tzv. Zásobníku projektů na roky 2016 – 2020. V první, černobílé verzi na webu města (sekce Projekty města) je rekonstrukce koupaliště zahrnuta i v redukovaném seznamu tzv. Doporučených projektů s nejvyšší prioritou.
V únoru 2016 jste se na veřejné diskusi k projektům nejprve pokusil koupaliště vynechat, po dotazu od občanů jste náhle „ztratil hlas“ a předal slovo panu Pokornému (viz záznam). Pronesl cosi o jeho smysluplnosti a životaplnosti, které jsou podle našeho názoru nezpochybnitelné. Hovořil jste o investicích do cyklostezek/stezek ve výši 31 mil. s tím, že 50 – 60% nákladů by snad bylo možné získat z dotací. Dále o záměru vybudovat lesopark – park kultury a oddechu na Vinici s náklady ve výši 80 mil. Kč, s možnou dotační podporou až 55 mil. Mluvil jste tedy v souhrnu o cca 40 milionech Kč z prostředků města, určených nikoli na rekonstrukci zanedbané infrastruktury, nikoli na opravy majetku města, ale na financování zcela nových, zbytných projektů. Jejich přínos považujeme za velmi diskutabilní už proto, že ničí skutečnou přírodu jejím umělým „vylepšováním“ pro potřeby člověka. Mimochodem, možná by účast na diskusi k tzv. Zásobníku byla větší, kdybyste věci nazýval pravými jmény. Zásobník ve Vašem pojetí totiž nejsou projekty „do zásoby“, které budou realizovány až v případě, když nějaké prostředky zbudou (takto je termín „zásobník projektů“ používán v projektové terminologii). Ve vašem pojetí šlo mnohem spíše o plánované investice. V diskusi jste řekl zcela jasně, že se nechcete zbavovat odpovědnosti za rozhodování. Nyní chcete prosadit zrušení koupaliště, ale zodpovědnost za toto nepopulární rozhodnutí přenést na občany

„Zásobník“ předložený zastupitelstvu 23. června 2016 ke schválení byl jiný. Rekonstrukce koupaliště se v něm ocitla zcela na konci seznamu mezi „červenými“ projekty s prakticky nulovou šancí na realizaci. Jak k tomu mohlo dojít, když jste měl už jen díky výše zmiňované anketě jasný signál o tom, že je pro občany prioritou? Máte naše zájmy chránit. Proč jste nás opakovaně vyzýval k aktivní účasti na rozhodování o budoucí podobě našeho městečka? Zde jste názor obyvatel očividně ignoroval, protože se vám nehodil. Proč jste takový zásobník schválili vy, naši zastupitelé? I vy byste měli jednat ve veřejném zájmu. O zásobníku se hlasovalo dříve než o referendu, takže pokud chtěli zastupitelé dát koupališti aspoň malou šanci, museli potom schválit referendum

Žádáme o zrušení usnesení o schválení referenda i revokaci usnesení o schválení zásobníku a vrácení koupaliště mezi prioritní plánované investice. Do referenda nás tlačíte vy. Je unáhlené, nedomyšlené, zbytečné a drahé. Nemáme k němu dost informací, na základě kterých bychom mohli zodpovědně rozhodnout. Co se s areálem stane, když rekonstrukci odmítneme? Kolik to bude stát? Na zasedání zastupitelstva 28. 4. 2016 jste po dotazech ze strany zastupitelů všechny ujišťoval, že občané budou mít informace o možných variantách před případným referendem k dispozici. Nic takového nemáme. Rozdělujete vlastní občany na dva tábory. Jen se podívejte, co provedlo neuvážené referendum s Británií. Pokud se vám zdá vzorek obyvatel z ankety moc malý, snad by šla nějak zopakovat v širším měřítku. Dostanete objektivnější odpovědi než na jedinou manipulativní otázku, kterou nám chcete v referendu položit. Není třeba přestat opravovat chodníky, jak nám podsouváte. Stačí vyškrtnout výše zmíněné lesoparky a podobné megalomanské nápady. Referendum by byl pouze nerovný boj mezi příznivci koupaliště a vámi. Snaha o záchranu něčeho, co jste odepsali

Proč nerovný boj? Například z těchto důvodů :
  1. Z titulu svých placených funkcí máte nesrovnatelně větší možnosti (materiální, finanční, časové, přístup k informacím,…) a zkušenosti s ovlivňováním rozhodnutí obyvatel než my jako běžní občané. Na diskusích ve vybraných čtvrtích jste již s kampaní proti koupališti začali. Stačí přece pohrozit, že když budou obyvatelé hlasovat pro koupaliště, nezbudou prostředky na nějakou potřebnou investici v jejich čtvrti. Výběr míst, která objíždíte, zřejmě není náhodný – jsou to právě novější čtvrti mimo centrum městečka, ve kterých je potřeba zlepšení infrastruktury veliká. Jak jsme již uvedli, pro rekonstrukci koupaliště nemusíte použít prostředky určené na tyto základní věci. Pokud byste koupaliště udržovali s péčí řádného hospodáře, náklady na jeho zprovoznění mohly být ještě menší.
  2. Otázku referenda jste formulovali vy a občané neměli žádnou možnost ji změnit. Je manipulativní, protože opět podmiňujete rekonstrukci koupaliště snížením investic pouze v oblasti infrastruktury a majetku města.
  3. Referendum jste schválili na posledním předprázdninovém zasedání a stanovili jeho konání na začátek října. Zbývá minimální čas pro ty, kdo by chtěli vaše rozhodnutí zvrátit. Nedali jste nám prostor pro argumentaci proti referendu ani na zasedání, navíc je dávno po uzávěrce prázdninového čísla Života Úval. Můžeme jen doufat, že v něm článek ještě otisknou.
  4. Tiše spoléháte na to, že účast nebude dostatečná pro uznání jeho výsledků, i když se většina hlasujících vyjádří pro zachování a obnovu koupaliště. Skutečně by nebylo lehké podmínky splnit.
  5. Máte na rozdíl od nás alespoň rámcovou představu o případném náhradním využití areálu a nákladech s tím spojených.
  6. Máte možnosti a zkušenosti s čerpáním různých forem dotací / podpory z evropských strukturálních a investičních fondů i z jiných zdrojů a doufáme, že i přehled v této oblasti. Možná byste vhodný dotační titul ke snížení nákladů na obnovu koupaliště našli, kdyby bylo vaší prioritou. Vlastní koupaliště má a zvládá ho provozovat i mnoho menších obcí, než jsou Úvaly. 
Referendum je nebezpečný nástroj, který by se měl používat jen ve zcela výjimečných případech. Přímá demokracie zpravidla vyhovuje diktátorům. Nechápeme, proč máme tímto způsobem rozhodovat právě o koupališti. Nedelegovali jste na nás rozhodnutí při zřizování městské policie, při transformaci VPS na TS Úvaly ani v jiných případech, které mají větší vliv na hospodaření města. Proč najednou chcete, abychom hlasovali o investici ve výši 10 – 15 milionů korun? Některé redukované odhady a nabídky, které jste zmiňovali na zastupitelstvu, se pohybují i v rozmezí 5 - 10 milionů. Mimochodem, Technické služby by se snad mohly o koupaliště docela dobře v budoucnu starat, tak jako dříve VPS

Ještě jedna věc bohužel na zasedání před ukončením diskuse nemohla zaznít. Zrušení koupaliště by mělo nepochybně negativní vliv na hodnotu místních nemovitostí. V nabídkách realitních kanceláří téměř nikdy nechybí zmínka o koupališti a lese jako nesporných přednostech bydlení v Úvalech

Věříme, že nás vyslyšíte, po zvážení našich argumentů referendum zrušíte a postaráte se, abychom si mohli jít příští rok v létě zase zaplavat jako během posledních několika desítek let. Nejsme nároční, stačí nám čistá voda v bazénech, tráva a základní vybavení.

D. Horňáková, H. Šťastná, J. Gebhartová, E. Valešová, J. Šindelářová, V. Baumanová, početná rodina Štěpánkových a mnoho dalších obyvatel
 


(27. 6. předáno do redakce Života Úval, článek bohužel neotiskli)

Žádné komentáře:

Okomentovat