pátek 14. ledna 2022

KALENDÁRIUM 62, 63

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo šedesátý druhý a třetí měsíc po referendu
(13. 11. 2021 – 13. 01. 2022)

14. 11. Kámen Třešňových skřítků: položili jsme k třešni Leden na Vinici pískovcový kámen s kresbou od Petra Kytlici. K němu kamínky pro radost od dětí a dospělých z akce Babí léto na koupališti, které jsou určeny jak pro skřítky, tak pro kolemjdoucí, kteří si je mohou vzít anebo přinést na oplátku svůj. A ještě jsme vyměnili již těsné úvazy u třešní.

17. 11. Setkání u sekvojovce „živé kroniky města“ : sešli jsme se v Nachlingerově parku u příležitosti 32. výročí sametové revoluce a 2. výročí zasazení stromu, který jsme věnovali městu zásluhou Petra Voseckého, a zapálili svíčky a dali si Masarykovy sušenky. Kolem procházeli skauti a hledali stanoviště svojí hry.

18. 11. Zasedání zastupitelů: schválen nákup hotelu Budka za 20 mil, zastupitelé vzali na vědomí Smlouvu o spolupráci obcí na realizaci Svazkové základní školy Povýmolí-svazková škola jako právnická osoba, schválena nová vyhláška pro odpady a hospodaření s odpady.

27. 11. Vánoce pro chlupáče: letos měla naše charita dynamický průběh. Perníčky dobrovolnice napekly, ale vláda necelé dva dny před konáním Adventního trhu tyto trhy zrušila. Ale po dohodě s městem, jsme měli možnost nabídnout lidem ozdobené zabalené perníčky a malované kameny na náměstí v sobotu dopoledne. Jenom jsme tentokrát museli během pár hodin perníčky sami nazdobit. Dobročinnost lidí byla obrovská, atmosféra nádherná. Pro Projekt Hope, z.s. jsme vybrali prakticky stejné peníze, co obvykle během celého adventního trhu. Celou částku a k tomu další část perníčků a kamenů jsme předali Projektu Hope k vydražení v internetové aukci. Celková částka činila 25 tis Kč. A obraz kočičího a psího nebe s krabicí ozdobených perníčků putoval do Domova seniorů.

6. 12. Vánoční les: Petr Vosecký dohodl s vedoucí odboru OŽPUR, že město podpoří myšlenku vysazování vánočních stromků do přírody a vyčlenilo pro to několik míst. První rok bude pro tento krásný projekt zkušební „rozjezdový“ vzhledem k tomu, že Vánoce jsou za dveřmi. Inzerát vyšel v lednovém ŽÚ.

6. 12. ŽÚ: v rubrice“ Všimli jsme si“ se píše: 2. 11. byl poslední den z osmi natáčecích pilotního dílu seriálu pro zahraniční produkci v Úvalech. Natáčelo se v Husově ulici, v interiéru denního baru Esperanza a nakonec na koupališti. V seriálu hraje kromě hollywoodských herců i vhlavní roli Lucie Vondráčková, která posílá úvalským občanům pozdrav. A tak koupaliště „žije“ i mimo sezónu.

6. 12. Finanční výbor: projednávalo se rozpočtové opatření RO 5, návrh rozpočtu na rok 2022 – velká investice zkraje roku je 20 mil nákup Hotelu Budka, dostavba hasičárny za 15 mil Kč, v investicích je výstavba multifunkčního hřiště na Slovanech za 2 mil, rekonstrukce hřiště na Koupališti v rozpočtu opět není-odhadovaný náklad 4 mil Kč.

16. 12. Zasedání zastupitelů: zastupitelstvo schválilo rozpočet 2022, schválilo navýšení vodného a stočného o 10% na 127,95 Kč/m3, jednalo o přípravě Participativního rozpočtu a uložilo starostovi zajistit jeho zahájení (sběr projektů)v roce 2022. Hřiště na koupališti není v plánu rozpočtu 2022, dotaz P. Voseckého na 200 tis Kč v rozpočtu 2022 v položce opravy koupaliště s tím, že technologie je přeci nová a tudíž v záruce, neuměli zástupci vedení města zodpovědět. Dodatečně se od pana Poláka dozvídáme, že se jedná o rezervu na případnou opravu technologie, protože záruční doba na technologii skončila. Částka je určena na opravu, která by nespadala do povinností propachtovatele.

2. 1. 2022 Novoroční přípitek na koupališti. Tradičně jsme se sešli a připili si na šťastný nový rok. A sešlo se nás opravdu hodně!

4. 1. ŽÚ: starosta uvádí přehled realizovaných investic v 2021 (opravy městských domů, komunikací, nové workoutové hříště Slovany, dvůr za radnicí, zeleň)a plánovaných investic v 2021 (Budka, hasičárna, hřiště Slovany, městská zeleň, proj. dokumentace pro svazkovou školu, PD pro kanalizaci, pro rozšíření ČOV, pro terminál u nádraží), spolek PRO se vyjadřuje k rozpočtu 2022 a nákupu Budky, informace spolku ZK o chystané možnosti umístění stromků v květináčích do Vánočního lesa, článek o charitě spolku ZK pro opuštěné psy a kočky.

12. 1. RM: RM z 19.10. odsouhlasila firmu Linhart jako dodavatele hřiště na Slovanech za 1 324 251 Kč, udělení zakázky firmě Sates Čechy k vydláždění dvora u radnice v čp. 95 za 1.084.484,80 Kč, zřízení náhradního stanoviště pro úvalské hasiče během realizace přístavby hasičárny za max. 950 000 Kč, souhlasí s vybudováním 30 a 50 parkovacích míst v opravených komunikacích v 2022 ve 2 etapách, náklady celkem 2 880 000 Kč, souhlasí s žádostí správce koupaliště BS Property k poskytnutí prostor areálu koupaliště k natáčení v říjnu, ukládá starostovi předložit zastupitelům ke schválení záměr města koupit hotel Budka (RM nedošla k žádnému závěru), souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci - Obytný soubor - Úvaly Vinice, projekt inženýrských sítí a komunikací, k.ú. Úvaly u Prahy pro společenství vlastníků lokality Na Vinici, schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady a o odpadovém hospodářství. RM z 18. 11. schválila dodatek smlouvy s BBP Stavby na údržbu bytů. RM z 30. 11. schválila návrh zvýšení ceny vodného a stočného o 10%, zvýšení nájemného o 3,5% v městských bytech, z účelně vynaložených nákladů na obnovu, schválila smluvního dodavatele plynu EP Energy Trading a elektřiny Centropol Energy a.s. bez fixace ceny, schválila vypsat výběrové řízení na PD pro rozšíření ČOV, bere na vědomí aktualizaci Generelu zeleně od Ing. Štefla a ukládá zajistit realizaci.

Žádné komentáře:

Okomentovat