čtvrtek 24. června 2021

KALENDÁRIUM 55, 56

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo padesátý pátý a šestý měsíc po referendu
(13. 04. – 13. 06. 2021)

15. 4. Finanční výbor on line: v návrhu RO 2 v rozpočtu na tento rok v investicích byla vyškrtnuta hřiště u koupaliště (1 mil Kč) a na Skeříkově, ale byla navýšena částka na PD na 500 tis Kč. Dále např. přibyly opravy ulic za 5 mil Kč a investice do parkování ve dvoře radnice za 1 mil Kč. FV navrhuje zastupitelům revidovat odmítnutí participativního rozpočtu.

20. 4. Sportoviště u koupaliště: schůzka s místostarostou Polákem s cílem, aby už v projektech sportoviště byla připravena verze sportoviště pro celoroční využití veřejností.

24. 4. Observatorio: základy Observatoria byly dnes vybagrovány a slavnostně položeny. Zabudovány byly i 2 stylové lavičky „štokrlátka“ podle našeho návrhu. Navíc byl objeven historický triangulační kámen z roku 1937. Spolek je na dobré cestě svůj dobrovolnický projekt realizovat.

27. 4. Anketa Sportoviště u koupaliště: přes sociální sítě jsme oslovili veřejnost s otázkami, týkajícími se budoucí podoby a účelu chystané investice města.

29. 4. Zasedání zastupitelů: projekt sídliště na Vinici: problém řešení srážkových vod a napojení na vodovodní řad-nutný dodatek k plánovací smlouvě, návrh FV na opětovné schválení participativního rozpočtu nebyl schválen, bylo povoleno zastupiteli Černému uspořádat veřejnou diskusi s občany o Sportovišti u koupaliště.

4. 5. ŽÚ: město plánuje zbavit ulice bahna, opravit městské bytové domy, zastávky autobusu na I/12, novou výsadbu veřejné zeleně. V areálu Cukrovar se zabývá myšlenkou postavit „mrakodrap“ se 68 byty a obchodní zónu. Přispěli jsme úvahou, zda budou Úvaly i za 50 let městem v zeleni, když se stále zastavují zelené plochy – plán sídliště Vinice se 105 domky, domy u Škvorecké obory.

16. 5. Slavnostní otevření Observatoria na Vinici: slavnostně jsme nainstalovali poslední díl Observatoria a kompletní Observatorio i s lavičkami a historickým kamenem jsme odhalili, pokřtili a předali ho jménem spolku Zachraňme koupaliště do užívání veřejnosti. Ať slouží!

2. 6. Mariánský dub ve Škvorecké oboře: požádali jsme odborníky o názor na památný strom. Bohužel to vypadá, že dub příliš důkladný ořez v minulosti nemusí přežít.

3. 6. Odemknutí koupaliště: zlatým klíčem jsme tradičně odemkli koupaliště, popřáli mu skvělou sezónu a někteří stateční si i zaplavali.

5. 6. ŽÚ: město plánuje stavbu lávky pod mostem Devět kanálů, svazkovou školu místo Hostína do vyřešení problémů umístit ve škole v Jirnech, připravuje projekt přestupního terminálu u nádraží, článek o výstavbě sportoviště u koupaliště a jeho odsunu do 2022 kvůli upřednostnění investice do opravy komunikací, články Observatorio na Vyhlídce Na Vinici je hotové a Objeven kámen s historií Jardy Rydla.

15. 6. Finanční výbor: schváleny dokumenty o hospodaření - Závěrka a Zpráva auditora za 2020 (ukazatel rozpočtové odpovědnosti města 95% stále vysoko překračuje max. limit stanovený MF na 60%), v RO 3 došlo konečně k vyčlenění výdajů na Hřiště a na Spolky z kapitoly 3412 Koupaliště a tím i důležitému kroku ke zpřehlednění výdajových položek. Byla vznesena námitka proti účelové argumentaci města při vyřazení investice Sportoviště u koupaliště (1 mil Kč) z rozpočtu 2021 – argument: prostředky budou použity na opravy komunikací, přičemž do rozpočtu byla vzápětí zařazena 2 nová hřiště (1,1 mil Kč) – skatepark u fotbalového hřiště a workout Slovany - viz místostarosta Polák v posledním čísle ŽÚ: “…Někteří občané také zapomněli, že když budeme opravovat koupaliště, nezbude mnoho finančních prostředků na opravy či rekonstrukce hliněných úvalských komunikací a naopak.“

18. 6. Vyhodnocení Ankety Sportoviště u koupaliště: poslali jsme zprávu o výsledku Ankety panu starostovi, místostarostovi Polákovi a provozovateli Slavíkovi. Kompletní Zpráva je umístěna na webu spolku. Drtivá většina respondentů chce hřiště, veřejně a celoročně přístupné a nesouhlasí s pískovým povrchem na většině plochy areálu. Pan starosta poděkoval s tím, že se podněty budou nějakým způsobem zabývat.

18. 6. RM: RM 13. 4. souhlasila se součinností při převodu pohřebišť ve vlastnictví farnosti na město, souhlasila s opravou úvalských hliněných silnic za 6,4 mil Kč, souhlasila se zpracováním PD pro Lom teenagerů v částce 625 tis Kč společností Architektura s.r.o. ing. arch. D. Krause. RM 25. 5. schválila záměr vybudovat v tomto roce skatepark u fotbalového hřiště za 766 tis (z toho 500 tis Kč finanční dar od eTruhlárna, zbytek město), schválila investici do hřiště „workout“ na Slovanech za 883 tis Kč, souhlasila s vydáním souhlasného stanoviska ke stavebnímu záměru - výstavba Souboru staveb Náměstí Svobody Úvaly - tři samostatně stojící objekty A, B, objekty s více funkcemi, C bytový dům, včetně přípojek technické infrastruktury, pro společnost Fisolta Property, a.s., jmenovala Ing. arch. Miroslava Hofmana vedoucím OID.

1 komentář:

  1. KDE JSOU NĚJAKÉ INFORMACE O OTEVÍRACÍCH HODINÁCH CENÁCH ATD. ??? MINULÝ ROK BYLO VŠE SNADNO K DOHLEDÁNÍ.
    DĚKUJI.
    DVOŘÁKOVÁ

    OdpovědětVymazat