pondělí 19. dubna 2021

KALENDÁRIUM 52, 53, 54


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo padesátý druhý až čtvrtý měsíc po referendu
(13. 01. – 13. 04. 2021)

25. 1. Finanční výbor on line: v návrhu RO 1 v rozpočtu na tento rok v investicích přibylo mimo jiné hřiště na koupališti za 1 mil Kč a hřiště na Skeříkově za 3 mil Kč+PD za 100 tis Kč.

4. 2. Zasedání zastupitelů: ve schválené strategii města v oblasti sportu je mezi strategickými cíli uvedeno vybudování sportoviště u koupaliště. Zastupitelé odhlasovali zrušení usnesení o zavedení participativního rozpočtu v Úvalech (usnesení z r. 2019).

4. 2. ŽÚ: starosta shrnuje plánované investice města: realizace základních úprav povrchů prašných ulic, budování chodníků, dodělání projektu rozšíření mateřské školy v Cukrovaru, pokračování projektu realizace svazkové školy na Hostíně, přípravy terminálu P+R, bus/vlak/ auto u nádraží, projektová příprava na realizaci kanalizace v Zálesí. Informace o přeložce II/101, budování optické sítě v 2021, organizace očkování proti covidu.

4. 3. ŽÚ: starosta uvádí, že Středočeský kraj zařadil bývalé pozemky uhelných skladů v Úvalech mezi své prioritní projekty pro budování sítě krajských P+R skapacitou 250 parkovacích míst, takže pro tuto chvíli odloží zavedení regulace parkování u nádraží. Informace o zrušení participativního rozpočtu v Úvalech od J. Černého a J. Gloce, článek o nebezpečných chodnících od J. Jelínka s otevřeným dotazem na starostu města.

6. 4. ŽÚ: starosta zmiňuje situace plynoucí z omezení v době covidové a plán oprav ulic na rok 2021. Článek „Participativní rozpočet má smysl“ o jeho významu pro komunikaci města s občany a jejich zapojení do utváření veřejného prostoru od J. Kytlicové.

8. 4. Sportoviště u koupaliště: snažíme se jako spolek ZK zapojit do přípravy projektu sportoviště u koupaliště, zejména s cílem, aby investice města sloužila co nejširší veřejnosti a po celý rok (informaci o zrušení projektu na rok 2021 z rozhodnutí Rady města se dozvídáme z fb města).

11. 4. Observatorio a třešně: provedli jsme postřik námi vysazených třešní na Vinici a vykolíkování prostoru pro umístění laviček a observatoria.

12. 4. RM: 12. 1. RM souhlasí se zadáním vypracování PD pro LOM TEENEGERŮ arch. Krausovi, městskému architektovi za 756 tis Kč, dále se zahájením řízení o změně ÚP podanou společností RP Pražská s.r.o. pro OC Pražská, RM 16. 2. rozhodla odložit řešení parkovacího systému u nádraží v návaznosti na P+R bývalé uhelné sklady v gesci Středočeského kraje. A souhlasí, aby nebyla provedena čerpací stanice u OC Pražská a aby byla zadána dopravní studie napojení OC Pražská na I/12 a řešení křižovatek. RM 16.3. schválila vyhlášení architektonické soutěže na P+R a autobusový terminál – náklady 732 tis Kč.

Žádné komentáře:

Okomentovat